Page 1

visuaalisen markkinoinnin ammattilehti

2 s 2012

Messut Somistus

Messu- ja somistusalan liitto ry


180x260-SOMISTUS-MESSUT_conv.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2

Messut ja somistus 2 s 2012

3/26/10

5:18:18 PM


PĂ„Ă„KIRJOITUS

Messu- ja somistusalan liitto saavuttaa tänä vuonna kunnioitettavan merkkipaalun, sen perustamisesta on kulunut 50 vuotta. Liitto syntyi vuonna 1962 tarpeesta yhtenäistää alalla toimivien yritysten pelisääntÜjä, ja siihen hyväksyttiin vain riittävän ammattitaidon omaksuvia yrittäjiä ja yrityksiä. Alkuvuosina taisteltiin epäterveen kilpailun karsimiseksi ja selviteltiin verotuskiemuroita. Toiminta laajeni pääkaupunkiseudulta valtakunnalliseksi, ja jäsenistÜä pyrittiin kouluttamaan sekä ammatti- että liikkeenjohdollisissa asioissa. Viiden vuosikymmenen aikana liitolla on ollut kolme nimeä, jotka on pyritty valitsemaan niin että ne kulloinkin parhaalla mahdollisella tavalla kuvaavat sen jäsenyritysten toimintaa. Nykyinen nimi on peräisin vuodelta 1994, ja

messut & somistus Master Golfin jäsenlehti

**()*

Messu- ja somistusalan liitto ry WVPTJLFSUBt*44/

JULKAISIJA .FTTVKBTPNJTUVTBMBOMJJUUPSZ 4JSSJLVKB )FMTJOLJ 1VI  GBY  FSKBMPTJP!NFTTVMJJUUPĂś PĂ„Ă„TOIMITTAJA +BSJ)BSNPJOFO 4UFSMB4FSWJDF0Z 1VI  KBSJIBSNPJOFO!TUFSMBJOFUĂś TOIMITUSSIHTEERI .BSLFUUB,BSJWVP (MPCFY0Z 1VI NBSLFUUBLBSJWVP!HMPCFYĂś 0TPJUUFFONVVUPLTFUTĂŠILĂšQPTUJMMB FSKBMPTJP!NFTTVMJJUUPĂś TOIMITUSKUNTA 5JJOB4BJOF 4PNJTUBKBZIEJTUZT UJJOBTBJOF!TUPDLNBOODPN 1JSKP0TBOFO QJSKPPTBOFO!ĂśOOFYQPĂś

voidaankin pohdiskella onko nimessä esiintyvä �somistusalan� –termi enää ajankohtainen vai viekÜ se ajatukset ehkä väärään suuntaan. Nykyisin somistajat ovat visualisteja ja lehtemme nimeäkin selvennetään sanoilla �visuaalisen markkinoinnin ammattilehti�. Pelkkä nimen mahdollinen muuttaminen ei tietenkään riitä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. 50-vuotisen toiminnan vetovastuussa on ollut 12 eri henkilÜä puheenjohtajana, ja kymmenittäin hallituksen jäseniä ideoimassa ja kehittämässä toimintaa. Heidän avullaan olemme tässä, mutta mikä on suunta jatkossa? LÜytyykÜ uusia, innokkaita ja innovatiivisia henkilÜitä, jotka ovat valmiita uhraamaan omaa aikaansa yhteisten asioiden hoitamiseen? Se on mielestäni todellinen

haaste, sillä nykyinen kiihkeä tyÜrytmi ja sen vastapainona vapaa-ajan, perhe-elämän ja harrastusten arvostaminen jättävät niukasti aikaa enää millekään muulla. Toivon, että näihin kysymyksiin lÜytyy aikanaan oikeat vastaukset. Haluan kiittää kaikkia vuosien saatossa liiton toimintaan osallistuneita henkilÜitä: hallituksen puheenjohtajia ja jäseniä, lehden tekemiseen osallistuneita innokkaita avustajia sekä Somistajayhdistyksen aktiiveja. TyÜntäyteisen ja kiireisen syksyn jälkeen kohotamme maljan 30.11. päivävastaanotolla ja iltajuhlassa menneille ja tuleville vuosikymmenille! Jari Harmoinen

Pääkirjoitus ...............................................................................................................

3

Messu- ja somistusalan liitto 50 vuotta .............................................

4

Onko messuilla tulevaisuutta? ...................................................................

6

Ota tila haltuun ...................................................................................................... 12 Tukholman keväisiä trendejä ..................................................................... 14 Kisällistä messualan monitoimimieheksi ......................................... 16 Nature Craft .............................................................................................................. 19 Kysymyksiä ammattilaiselle.......................................................................... 22 Paras messuosasto -kilpailu ........................................................................ 24 Milanon malliin ...................................................................................................... 27 EuroSkills .................................................................................................................... 30 Messut- ja näyttelyt 2013 ............................................................................... 35 Messu- ja somistusalan liitto ry:n jäsenyritykset ........................ 44

1BJOP6VTJNBB0Z

www.messuliitto.fi

3


Messu- ja somistusalan liitto 50 vuotta 1950-luvun loppupuolella somistamoalan yritykset toimivat hyvin haastavissa olosuhteissa. Kilpailu oli kovaa – joskus jopa epätervettä – ja liikkeenjohdollinen osaaminen usein puutteellista. Uuden liikevaihtoverotuksen monimutkaisuus entisestään sekoitti tilannetta. Tilanne alkoi olla sellainen, että asioihin kaivattiin kipeästi muutosta ja alalle yhteisiä pelisääntöjä. 29.1.1962 kutsuttiin koolle liiton perustava kokous, joka vahvisti nimekseen Kaupallisten Somistamoiden liitto ry.

TEKSTI: *ARI (AR MOINEN s LÄHDE: Nikke Koster maan ar tikkeleita ja haastatteluja Messut ja somistus -lehdessä

Toiminta laajenee

Liitosta työmarkkinajärjestö

Uuteen liittoon kuului aluksi 7 yritystä: Mainoskukko Oy, Messusomistamo Oy, Mainoskartio Oy, Mainos-Palomäki ky, Satamainos Oy, Muotomainos Oy ja Somistamo Laasonen Oy. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Olavi Pietiläinen. Liiton jäsenyyttä pidettiin arvossa, se oli tavallaan somistamon auktorisointi. Uusilta jäseniltä edellytettiin liikevaihtoveronumeroa ja kahta suosittelijaa. Vuonna 1965 tehdyn jäsenhankinnan jälkeen jäsenyrityksiä oli jo 24. Liitto oli alkujaankin valtakunnallinen järjestö, käytännössä alkuvuosien toiminta keskittyi pääkaupunkiseudulle. Uusia jäseniä alettiin kuitenkin hankkimaan myös muualta Suomesta ja hallitukseen valittiin edustajia Helsingin ulkopuolelta. Vuonna 1981 liittoon kuului 18 yritystä pääkaupunkiseudulta ja 21 eri puolilta maata. Aktiivisen koulutuksen avulla pyrittiin parantamaan sekä liikkeenjohdollista että muuta ammatillista osaamista. Liikevaihtoverotoimiston asiantuntijat selvensivät verotuksen kiemuroita ja vuosina 1965 – 1972 liitto järjesti kahdet valtakunnalliset Messumainonnan ja näyttelytekniikan päivät, joille osallistui yli 500

Vuoden 1969 alussa liiton nimi muuttui Somistamoliikkeiden liitto ry:ksi ja siitä tuli samalla sääntö-muutoksella työmarkkinajärjestö. Toiminnan rungon muodostivat vuosikokoukset sekä ns. yleiset kokoukset, joita järjestettiin pääkaupungin lisäksi maakunnissa yleensä jonkun alan tavarantoimittajan tai valmistajan vieraana. Liitolle saatiin aikaiseksi ensimmäiset yhtenäiset toimitusehdot ja copyright-tarrat, joilla osoitettiin tehdyn suunnittelutyön tekijänoikeus ja pyrittiin estämään väärinkäytökset. Alan henkilöjäsenistä koostuvan, vuonna 1950 perustetun Somistajayhdistyksen kanssa liitto on tehnyt läheistä yhteistyötä mm. koulutuksen ja lehden puitteissa. Nikke Kostermaa esitti liiton hallitukselle uuden ammattilehden lanseerausta, ja vuodesta 1985 alkaen SomisteMODULI –lehti alkoi ilmestymään 4 kertaa vuodessa. Sen painos oli noin 600 kpl ja jakelu suuntautui molempien yhdistysten jäsenille, mainosalan järjestöille, alan oppilaitoksille ja tavarantoimittajille.

4

Messut ja somistus 2 s 2012

Messu- ja somistusalan liitto ry

alan ammattilaista. Myös Display –näyttelytekniikan seminaari keräsi yli 180 osallistujaa. Alan jälkikasvun koulutusta järjestettiin Myynti- ja Mainoskoulussa iltaopetuksena, jossa alan ammattilaiset vetivät käytännönläheisiä kursseja. Osalle opiskelijoista voitiin tarjota harjoittelupaikka tai vakituinen työ helsinkiläisissä jäsenyrityksissä.


Tiedottamista kehitetään Jäsenkunnan painopisteen siirryttyä yhä enemmän messupuolelle, haluttiin liiton nimeä myös ajanmukaistaa. Vuonna 1994 nimi muuttui nykyiseen muotoon, Messu- ja somistusalan liitto ry. Samalla lehden nimi muutettiin yhtenäiseen linjaan, Messut ja somistus. Lehti on kehitetty alan sisäisestä tiedotuslehdestä laajemman jakelun ammattilehdeksi, joka ilmestyy kahdesti vuodessa, ja sen levikki on noin 4000. Lehteä postitetaan julkaisevien yhdistysten jäsenien ja oppilaitosten lisäksi yritysten markkinointiasioista päättäville henkiöille, joita sen lukijoista on suurin osa. 1990 -luvulla liitto julkaisi syksyisin erillisen Messut ja näyttelyt luettelon, johon oli kerätty seuraavan vuoden tärkeimmät messutapahtumat. Nykyisin tämä luettelo on liitetty osaksi Messut ja Somistus –lehteä. Messuluettelo muodostaa myös tärkeän osan liiton verkkosivuston www.messuliitto.fi sisällöstä. Verkkosivuille on myös koottu mm. lehden arkisto ja tiedot liiton jäsenyritysten tarjoamista palveluista.

jäsenyritysten käytettävissä. Liitto on osallistunut omalla osastolla useisiin messutapahtumiin, mm. Turussa ja Helsingissä pidettäville markkinointialan messuille, Sihteeri- ja assistenttipäiville jne. Yhteisiä koulutustilaisuuksia Somistajayhdistyksen kanssa on jatkettu, usein tutustumalla samalla alan muihin toimijoihin. Paras messuosasto –kilpailujen konsepti on uusittu, ja ne ovat viime vuosina osoittautuneet hyvin suosituiksi. Liitto yhdessä messujärjestäjien kanssa valitsee vuosittain 4 sopivaa messutapahtumaa, joissa palkitaan paras messuosasto alle ja yli 40 m2 osastojen sarjoissa. Kilpailujen tarkoitus on kiinnittää näytteilleasettajien huomiota osaston ammattimaiseen suunnitteluun ja toteutukseen, sekä kohottaa messutapahtumien yleisilmettä. Viime vuosina on panostettu verkkosivujen uusimiseen, koska se nykyisin on kuitenkin tärkein tiedon levittämiskanava, ja tänä syksynä

julkaistaan päivitetyt toimitusehdot. Paljon on vuosien mittaan saatu aikaan, mutta varmasti kehitettävää ja korjattavaakin riittää tulevina vuosikymmeninä. Q

Vakiintumisen vaihe Parin viimeisen vuosikymmenen aikana liiton toiminta on sujunut vakiintuneissa merkeissä. Jäsenyritysten määrä on pysynyt noin 70 tienoilla. Mukaan on liittynyt useita Suomen tärkeimpiä messujärjestäjiä. Messu- ja somistusalan liitto kuuluu toimialajärjestönä Suomen Yrittäjiin, ja sen palvelut ovat siis liiton

www.messuliitto.fi

5


Gerald Böse

Maria Mroue

Leo Potkonen

Wolfgang Marzin

Olli Syvänen

Leo Potkonen: Henkilökohtainen tapaaminen tapahtumakeskuksissa on ollut kasvussa. Mitään merkkiä tämän trendin muuttumisesta en ole nähnyt, Leo Potkonen arvioi. Maria Mroue: Messujen tulevaisuuden vahvuuksia ovat Maria Mrouen mielestä kasvokkain kohtaamiset ja kaikkien aistien käyttö. ”Nämä vahvuudet nostavat arvoaan digitalisoituvassa maailmassa. Messujen on kuitenkin monipuolistuttava ja kehityttävä, sillä kilpailu kävijöiden vapaa- ja työajasta sekä yritysten markkinointipanoksista kasvaa edelleen.” Olli Syvänen: Tulevaisuus on tapahtumien, Olli Syvänen uskoo. Wolfgang Marzin: Frankfurt on ollut tunnettu kauppapaikka yli 800 vuoden ajan. Tänä päivänä Messe Frankfurt kuuluu maailman suurimpiin messujärjestäjiin. ”Meillä on laaja verkosto ja olemme läsnä noin 150 maassa”, toimitusjohtaja Wolfgang Marzin kertoo. Gerald Böse: Gerald Böse muistuttaa, että suuret kansainväliset messut ovat tärkeitä kommunikoinnin ja kaupanteon areenoita, jotka tuovat alan yhteen maailmanlaajuisesti.

Onko messuilla tulevaisuutta? Messujen tulevaisuuden taivaalla on monia uhkia. Varsinkin matkustamiseen liittyvät ympäristökysymykset ja digitalisoitumisen myötä paremmat viestintäyhteydet sekä virtuaalinäyttelyjen mahdollisuus ovat herättäneet kysymyksiä messujen tarpeellisuudesta.

TEKSTI: -ARJA ,IISA +INTURI s KUVAT: Messujärjestäjät

6

Messut ja somistus 2 s 2012


Kysyimme aiheesta koti- ja ulkomaisilta messujärjestäjiltä ja saimme vastaukset Messe Frankfurtin toimitusjohtajalta Wolfgang Marzinilta, Finnexpon markkinointi- ja viestintäjohtajalta Maria Mrouelta, Jyväskylän Messujen toimitusjohtajalta Leo Potkoselta, easyFairs Finlandin toimitusjohtajalta Olli Syväseltä sekä Kölnin messujen toimitusjohtajalta Gerald Böseltä.

Kuluneiden 50 vuoden aikana messut ovat kehittyneet yleismessuista tarkoin rajattujen erikoismessujen suuntaan. Mikä on tulevaisuuden suunta? Wolfgang Marzin: Messe Frankfurt näkee itsensä markkinoinnin ja palvelujen ympärivuotisena tuottajana asiakkailleen. Messut ja messujärjestäjät ovat todellakin läpikäyneet perustavia muutoksia vuosikymmenien kuluessa. Messut ovat muuttuneet tuoteesittelyistä korkealuokkaisiksi globaaleiksi markkinoinnin ja myynnin välineiksi. Messut kuvastavat markkinoita, joten niiden on tärkeä olla yhtä kansainvälisiä kuin palvelemansa tuotealueet. Erikoistuotteita myydään kasvavassa määrin kansainvälisesti. Asiakkaiden ja tuottajien verkostojen keskinäiset suhteet ovat yhä tiiviimpiä. Messut ovat kasvavassa määrin omaksuneet roolin informaation, tapahtumien ja viestinnän alustana. Henkilökohtainen kommunikaatio ja ajatustenvaihto sekä trendien kokonaisvaltainen kokeminen on jatkossakin olennainen osa messukokemusta, ja sen

merkitys vain kasvaa nopeasti kehittyvässä yhteiskunnassamme. Messut sinänsä eivät ole tavoite. Niiden menestys riippuu yksittäisistä markkinoista samoin kuin näytteilleasettajien ja messukävijöiden vaatimuksista. Erityisesti palvelujen alueella se kiteytyy yksityiskohtien huomioimiseen.

entistä paremman kattauksen niin messuihin kuin muihinkin tapahtumiin. Kohdennetut tapahtumat näyttäisivät olevan pääsuunta myös tulevaisuudessa. Synergisten kohdennettujen

Maria Mroue: Kohderyhmät ovat eriytyneet, ja sama kehitys todennäköisesti jatkuu kaikissa muissakin medioissa. Toisaalta eri kohderyhmiä voidaan tuoda yhteen samanaikaisilla, toisiinsa jollain tavalla liittyvillä messuilla ja tapahtumilla. Messut tapahtumana monimuotoistuu ja ottaa vaikutteita muista vapaa- ja työajan tapahtumista. Helsingin Messukeskuksessa käy vuosittain noin miljoona messu-, kokous- ja kongressivierasta. Teemme parhaamme, jotta meillä olisi tarjota heille jatkuvasti uusiutuvaa, kiinnostavaa ohjelmaa. Yleisen taloustilanteen vuoksi lähitulevaisuutta on toki vaikea ennustaa, mutta olemme käynnistäneet useita kehityshankkeita, joilla kehitämme tilojamme ja palvelujamme voimakkaasti. Lisäksi vuosi sitten onnistuneesti lanseerattu halli 7 antaa meille mahdollisuuksia aivan uudenlaisiin ohjelma-avauksiin. Leo Potkonen: Messujen ja tapahtumien näkymät Jyväskylän suunnasta näyttävät erityisen lupaavilta. Suomen ensimmäinen keskustasijaintinen messu- ja kongressihotelli avattiin kesäkuussa Paviljongin kokonaisuuteen. Elokuussa avattiin uusi tapahtuma-aukio pysäköintiloineen. Paviljonki tarjoaa siis jatkossa

www.messuliitto.fi

7


tapahtumien yhteismessut ovat lisääntyneet ja niitä tultaneen näkemään jatkossakin. Olli Syvänen: Ammattimessujen osalta uskon, että kysyntä pysyy vahvana, tapahtumista enin osa vahvistuu kohdistettuina tehokkaina myyntitapahtumina. Vahvat, erityisesti teollisuudenalojen brändit säilyvät, sillä jatkossakin tulee olla tapahtumia, joissa myös käyttäjät voivat nähdä esim. tuotantoprosessien toimintaa. Toisaalta synergisten tapahtumien ns. sateenvarjostrategia myös jatkuu. Gerald Böse: Messujen voimakas eriytyminen on edennyt jo hyvin pitkälle ja tulee edelleen jatkumaan. Yleismessujen osa-alueista nousee selviä teemoja, jotka sitten muokataan erikoismessuiksi. Kölnin messut ovat tästä hyvä esimerkki. Maailmanlaajuisesti laajat, elintarvikkeita esittelevät Anuga-messut ovat kaikkien elintarvikemessujen äiti

ja täydentävät niitä. Niistä on ajan mittaan poikinut erikoismessuja, kuten kansainväliset makeismessut, Anuga FoodTec- elintarviketeknologiamessut sekä kahviin erikoistuneet coffeena-messut.

8

Messut ja somistus 2 s 2012

Tulemmeko näkemään enemmän suuria kansainvälisiä messutapahtumia vai enemmän pienempiä ja paikallisempia tapahtumia? Wolfgang Marzin: Messe Frankfurt tarkistaa jatkuvasti tapahtumiaan. Markkinatutkimusten avulla kirjaamme vierailijoiden ehdotukset ja ideat ja kanavoimme ne uusiksi messusuunnitelmiksi voidaksemme siten tarjota taas uutta sytykettä vieraillemme. Viime vuosina messuala on globaalisti käynyt läpi perusteellisen muutoksen. Finanssikriisit, yhteistyön tiivistyminen ja fuusiot ovat nopeuttaneet tätä prosessia. Tutkimukset, mm. Roland Berger Strategy Consultantsin tekemät osoittavat, että ammattimessuja kysytään enemmän kuin koskaan. Tämä tarkoittaa, että yleisesti ottaen trendi kohti suuria erikoismessuja kasvaa pienempien vastaavien kustannuksella. Tulevaisuudessa näemmekin harvempia, mutta kooltaan suurempia messuja. Roland Bergerin tutkimus ennustaa, että 20 suurinta messujärjestäjää tulevat vastaaman yli puolesta maailmanmarkkinoita.

Maria Mroue: Molempia. Esimerkiksi ammattialoilla tullaan varmasti vuorovaikuttamaan yhä globaalimpien tapahtumien merkeissä, mutta toisaalta paikallisuus viehättää kuluttajia globaalin vastapainona, kuten olemme jo elintarvikemaailmassa nähneet. Leo Potkonen: Globaaleja messutapahtumia syntyy hyvin harvoin. Enemmän on syntynyt uusia maanosien kattavia tapahtumia erityisesti Aasiaan. Suomessa kansainvälisenkin statuksen omaavat messutapahtumat perustuvat

pääsääntöisesti Suomen sisäiseen kysyntään. Suomen markkinoilla alan/alueensa ykköstapahtumat menestyvät koosta riippumatta. Olli Syvänen: Vastaan samoin kuin edelliseen kysymykseen. Gerald Böse: Ne eivät ole toisiaan poissulkevia. Suuret kansainväliset messut jatkavat olemassaoloaan. Ne ovat tärkeitä kommunIkoinnin ja kaupanteon areenoita, jotka tuovat alan yhteen maailman laajuisesti. Yritykset voivat niissä solmia kansainvälisiä kontakteja ja esitellä uusia tuotteitaan kansainvälisesti. Pienemmillä paikallisilla messuilla näytteilleasettajat esittelevät harvoin täydellistä tuoteportfoliotaan, vaan keskittyvät kyseisen maan edellyttämään valikoimaan ja vastaavat siten asiakkaidensa paikallisempiin tarpeisiin.

Onko näköpiirissä jotain uusia tuotekategorioita, joihin suuret kansainväliset messujärjestäjät todennäköisesti tarttuvat? Wolfgang Marzin: Historiallisesti ajatellen messut ovat aina toimineet liiketoiminnan kantavana voimana. Ne esittelevät lukemattomia innovaatioita, auttavat muokkaamaan omia tuotealueitaan kehittyen samalla niiden tarpeiden mukaan. 50 vuotta sitten nykyisen kaltaiset keskeiset alueet kuten energiatehokkuus, kierrätys, vesihuolto, jätehuolto ja orgaaniset tekstiilit esittivät messuilla vain vähäistä osaa jos sitäkään. Nyt ne ovat jatkuvasti kokonaisten teollisuudenalojen keskeisiä myyntiväittämiä. Vastaavasti on olemassa koko joukko uusia erikoisalueita, kuten logistiikka, IT ja digitaalinen kommunikaatio, jotka ovat kasvavassa määrin nousemassa omiksi aloikseen, mikä näkyy E-Mail Expon tai M-Daysin tapaisina kongressimessuina. Maria Mroue: Varmasti. Uusia harrastuksia, esimerkiksi urheilulajeja, syntyy jatkuvasti ja


teknologia kehittyy yhä nopeammin, joten tulevaisuudessa on varmasti merkittäviä tuoteryhmiä, joita emme nyt voi edes kuvitella. Olli Syvänen: On, mutta suurempien toimijoiden mahdollisuus tarttua uusiin alueisiin on haastava, sillä notkeammat toimijat,

kuten easyFairs, kykenevät tuottamaan uusia tapahtumakonsepteja nopeammin ja tehokkaammin. Gerald Böse: Messumarkkinat heijastelevat suurelta osin alan yleiskuvaa. Kun markkinoille tulee jokin uusi tuotesegmentti tai tuotekokonaisuus, ei yleensä kestä kauan, ennen kuin siitä järjestetään ensimmäiset messut. Kunnioitamme aina markkinoita ja meneillään olevaa tieteen kehitystä tunnistaaksemme mahdollisimman varhaisessa vaiheessa uudet aihealueet. Menneinä vuosina lukuisia messuja on järjestetty ympäri maailmaa esimerkiksi kestävästä kehityksestä, sähköautoilusta ja uusiutuvasta energiasta, esimerkkeinä mm. elektro:mobilia, CarbonExpo, InnoMateria ja Clean Energu Expo China.

Miten digitalisaatio vaikuttaa messutapahtumien organisointiin ja rakentamiseen. Onko tässä jotain tiettyjä trendejä näköpiirissä? Wolfgang Marzin: Messe Frankfurtin digitaalinen strategia kohdistuu tuotealueiden ja palveluiden laajentamiseen. Tarjoamme asiakkaillemme messutapahtumia, jotka ovat välttämättömiä kaupankäynnin ja kanssakäymisen edellytyksiä ja annamme heille mahdollisuudet rakentavaan kommunikointiin 365 päivänä vuodessa. Digitaaliset tuotteet ja palvelut tulevat edelleen laajentamaan ja vahvistamaan perinteistä messuohjelmaa. Tämä yhdistelmä johtaa pysyviin muutoksiin alallamme samalla tavoin kuin esimerkiksi kansainvälistyminen on tehnyt kahden viime vuosikymmenen kuluessa. Tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia messuyrityksille. Elektroniset matkapuhelinliput tai sovellukset näyttelyalueella, Internet, älypuhelimet, iPadit, Facebook ja erilaiset applikaatiot ovat jo pitkään olleet tavallisia messuilla. Yhä useammilla alueilla digitaaliset tuotteet ja palvelut ovat houkuttelevia vaihtoehtoja asiakkaille heidän valmistau-

tuessaan messuille ja vieraaksemme. Kansainvälinen messujärjestö UFI on todennut Messe Frankfurtin sovellukset maailman parhaiksi. Digitaalistrategiamme suuntautuu tuotteiden ja palveluiden laajentamiseen. Messujen lisäksi, jotka ovat välttämättömiä kaupankäynnin ja kohtaamisen paikkoja, tarjoamme tehokkaita tapoja rakentaa viestintää 365 päivänä vuodessa. Esimerkiksi kansainvälinen, eri teollisuudenhaaroja yhdistävä online-portaali productpilot. com tarjoaa organisaatioiden ostajille kaikkialla maailmassa mahdollisuutta etsiä verkon kautta tuotteita ja tavarantoimittajia, saada yhteyden ihmisiin ja löytää informaatiota - myös messujen väliaikoina. Messe Frankfurt on mukana myös sosiaalisissa medioissa sekä yrityksenä että tapahtumiemme osalta. Katsomme, että toimintamme sosiaalisissa medioissa täydentää laajoja informaatiokanavia ja -rakenteita. Maria Mroue: Messuihin liittyvät palvelut niin yrityksille kuin kuluttajillekin siirtyvät yhä enemmän digitaaliseen maailmaan, ja markkinoinnissa kehitys jo näkyykin. Itse messuilla on kuitenkin vahvuutenaan kaikkien aistien käyttö ja aito vuorovaikutus. Näiden arvo kasvanee tulevaisuudessa digitalisoitumisen vastapainona.

www.messuliitto.fi

9


Onko jatkossa odotettavissa enemmän kansainvälisiä messutapahtumia kehittyvillä markkinoilla? Jos, niin mitkä tulevat olemaan todennäköisimmät tuotealueet?

Leo Potkonen: Henkilökohtaisen tapaamisen tehostamiseen tietotekniikka tarjoaa uusia mahdollisuuksia messujen ajaksi ja myös ennen ja jälkeen messujen. Olli Syvänen: On! Onsite-ratkaisutkin kehittyvät, mutta erityisesti online vahvistuu; mobiliteetti kehittyy, QR koodit tulevat jne. Muun muassa nämä helpottavat kaikkien osapuolten informaation jakamista ja viestintää ylipäätään. Online pitää myös näytteilleasettajat esillä läpi vuoden. Gerald Böse: Me hyödynnämme digitaalisuutta ja verkkoviestintää monin tavoin yksilöllisinä tarjouksina tehdäksemme kävijöillemme ja näytteilleasettajille osallistumisen messuille mahdollisimman helpoksi. Meillä on käytössä esimerkiksi Online-Matchmaking-Tool, jonka avulla kävijä voi yhdellä kysymyksellä selvittää, mitkä näytteilleasettaja tarjoavat tiettyä tuotetta ja voivat suoraan ottaa heihin yhteyttä. Älypuhelinsovellus helpottaa suunnistamista messuillamme ja osoittaa nopeimman tien yhdeltä messuosastolta toiselle. Jatkuvasti kehittyvät tekniset sovellukset tarjoavat samalla parempia mahdollisuuksia kehittää edelleen messujen ennakko- ja jälkimarkkinointia.

Wolfgang Marzin: Eurooppalaisten ja saksalaisten messuryitysten kasvu painottuu Euroopan ulkopuolelle, kansainvälinen laajentuminen ja monipuolistuminen lisäävät niiden riippumattomuutta talouden kehityksestä. Tässä suhteessa kehittyvät markkinat tarkoittavat ennen kaikkea ”seuraavia yhtätoista” (The Next Eleven), esimerkiksi Etelä-Koreaa, Indonesiaa ja BRIC-maita. Lähi-itä on myös lupaava markkina-alue, jossa on suuri kysyntäpotentiaali ja lisääntyvää tarvetta messuille. Messe Frankfurt tunnisti ja otti huomioon globalisaation tuomat haasteet ja mahdollisuudet jo 25 vuotta siten ja on työskennellyt kansainvälisen läsnäolonsa lisäämiseksi siitä lähtien. Meidän etumme on, että messubrändimme eivät enimmäkseen perustu vain yhteen maahan. Soveltamalla vakiintunutta brändiä paikallisiin oloihin yhdessä tuttujen tuoteryhmien kanssa luomme arvokkaita synergioita näytteilleasettajille ja kävijöille auttamalla heitä löytämään uusia asiakkaita luusilla alueilla. Yli puolet 100 messutapahtumasta, joita järjestimme vuonna 2011, sijaitsi Saksan ulkopuolella. Messe Frankfurt saa noin 30 prosenttia myynnistään ulkomaisilta markkinoilta. Monet messuistamme Kiinassa ja muissa maissa ovat - Frankfurtin lippulaivamessujemme tapaan – maailman kahden tai kolmen suurimman alansa tapahtuman joukossa koko maailmassa. Maria Mroue: Katso vastaukseni edellä. Leo Potkonen: BRIC-maissa on tapahtunut paljon kehitystä ja infraa (tapahtumakeskuksia) on rakennettu paljon. Olli Syvänen: On! Tästä on jo esimerkkejä: esimerkiksi puunjalostusteollisuustapahtumat siirtyvät Etelä-Amerikkaan ja Aasiaan.

10

Messut ja somistus 2 s 2012

Gerald Böse: Jo nykyisin tärkeimmillä kasvavilla markkinoilla on useita messuja, ja silmiinpistävän monet niistä ovat eurooppalaisten - monissa tapauksissa saksalaisten - messuyritysten järjestämiä. Myös Koelnmesse on esiintynyt noin 30 messuilla ulkomailla, ja painopisteinä ovat olleet Kiina ja Intia. Hyödynnämme näissä ulkomailla toteutetuissa messuissa samoja teemoja, jotka jo Saksassa ovat osoittautuneet vetäviksi. Siten olemme vieneet esimerkiksi Aasiaan elintarvikeosaamistamme Annapoorna – World of Food India -konsepteina ja Sweets & Sacks China -messuina. Asiakkaamme Kölnin messuilla ovat näin saaneet mahdollisuuden yhdessä kanssamme hyödyntää oman alansa globalisaatiota. Aasian ohella kasvualueita ovat myös Venäjä ja Etelä-Amerikka, jotka esittävät messuliiketoiminnassa yhä tärkeämpää roolia.

Muutama vuosi sitten puhuttiin virtuaalisista messuista ja joitakin taidettiin kokeillakin. Ovatko ne todennäköinen/mahdollinen vaihtoehto tulevaisuudessa? Wolfgang Marzin: Internetin tulosta lähtien on esiintynyt yksittäisiä harhaluuloja, että messuilla fyysisinä kohtaamispaikkoina ei enää olisi sijaa digitalisoituvassa liike-elämässä. Itse asiassa alan trendit viittaavat täysin päinvastaiseen suuntaan. Kysymys on ihmisten välisistä liiketoimista, missä messut ovat edelleen keskeisiä markkinoinnin aktiviteetteja. Henkilökohtainen kontakti ja mahdollisuus nähdä, koskea ja kokea tuotteita on jotain, mitä digitaaliset mediat eivät pysty korvaamaan. Sosiaaliset mediat laajentavat kontaktipohjaa, mikä edelleen kasvattaa mielenkiintoa vierailla messuilla. Maria Mroue: Virtuaaliset messut tuskin korvaavat messuja. Eihän virtuaalimatkustaminenkaan ole vähentänyt matkustamista, vaan päinvastoin. Virtuaaliset elämykset houkuttelevat kokemaan ja näkemään asioita oikeasti. Ihmiset haluavat edelleen tavata toisia samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä, kokeilla ja nähdä tuotteita, koskea esineisiin omin käsin


ja käyttää kaikkia aistejaan. Virtuaalimaailma voi toki toimia ikään kuin messujen jatkeena. Leo Potkonen: Paljon olen nähnyt tuotteita, mutta toimivia ei vielä ole tullut vastaan. Olli Syvänen: En usko niihin, mikään ei korvaa henkilökohtaista kontaktia ja kaikkien aistien antamaan vaikutusta. Gerald Böse: Messut perustuvat henkilökohtaiseen kommunikaatioon ja mahdollisuuteen esitellä ja kokeilla uusia tuotteita. Virtuaalimessut eivät siihen pysty. Paras osoitus siitä, että myös sosiaalisen median aikana messut ovat tärkeä kommunikaatioalusta, on dmexco, digitaalisen alan messut Kölnissä. Huolimatta alan korkeasta online-kiinnostuksesta ala kokoontuu kerran vuodessa tapaamaan toisensa henkilökohtaisesti ja täysin ilman virtuaalisia viestintäalustoja. Messujen valmistelussa ja jälkimarkkinoinnissa digitaaliset tarjoukset ovat kuitenkin kasvattaneet merkitystään.

Tänä päivänä puhutaan paljon matkustamisen haitallisista ympäristövaikutuksista. Kuinka suurta roolia ympäristökysymykset näyttelevät tulevaisuuden messujen järjestämisessä? Wolfgang Marzin: Ympäristönsuojelu ja kestävää kehitystä edistävä liiketoiminta näytte-

levät kasvavaa roolia myös messubisneksessä. Tämä on nähtävissä monista messujärjestäjien toteuttamista toimenpiteistä, mutta myös asiakkaiden tarpeista ja toiveista. Messe Frankfurtin toiminta pohjautuu yritysvastuun malliin (Corporate Social Responsibility CSR), joka kattaa ympäristövastuun ja kestävän kehityksen, yhteiskuntavastuun, työelämän sekä koulutuksen, johon kuuluvat tiede ja taide, musiikki ja muotoilu, kulttuuriperintö ja urheilu. Lisäksi monet yhtiön tapahtumista eri puolilla maailmaa käsittävät asioita, kuten kierrätystä, vesihuoltoa, jätteidenkäsittelyä, energiatehokkuutta ja orgaanisia tekstiilejä (ml. ISH, Paperworld, Interstoff, Texworld, the Ethical Fashion Show, the GREENshowroom, Water Expo China sekä Waste & Recycling Expo). Vuodesta 2010 lähtien Messe Frankfurt on ollut ensimmäinen saksalainen messuyritys, joka on liittynyt virallisesti YK:n Global Compact -sopimukseen. Saimme hiljattain messujärjestäjien kansainväliseltä järjestöltä UFIlta tunnustuksen kestävään kehitykseen tähtäävästä strategiastamme. (Lisätietoja siitä osoitteesta http://www.messefrankfurt.com/ frankfurt/en/messe/unternehmensprofil/ corporate_socialresponsibility.html) Maria Mroue: Ympäristöasiat, kuten myös sosiaaliset ja taloudelliset aspektit eli vastuullisuus kokonaisuutena, ovat jatkuvasti merkityksellisempiä. Erilaiset kansainväliset standardit ja sertifikaatit helpottavat asiakkaiden valintoja, ja niiden myötä toiminta on luotettavaa myös uusille ja kansainvälisille

asiakkaille. Toiminnan ympäristövaikutusten pienentäminen on tavoitteena melkeinpä jokaisella toimialalla. Omassa toiminnassamme saimme vuonna 2011 jo 94 prosenttia jätteistämme hyötykäyttöön. Samaan aikaan tehdään toimenpiteitä energiankulutuksen vähentämiseksi. Leo Potkonen: Tällä hetkellä ympäristöasiat ovat vielä enemmän puheissa kuin käytännössä. Suomen tapahtumakeskukset ovat ympäristöasioissa hyvin edistyksellisiä. Olli Syvänen: Ehdottomasti, kestävä kehitys (sustainability) on tärkeää ja tukee myös alueellisten tapahtumien syntymistä. Gerald Böse: Ympäristökysymykset ovat monissa yrityksissä keskeisiä. Tässäkin pätee kuitenkin sama asia: messuvierailua ja henkilökohtaista keskustelua asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa ei voi korvata puhelimella ja sähköpostilla. Messujärjestäjät pyrkivät sitä paitsi organisoimaan tapahtumat mahdollisimman kestävällä tavalla. Niihin kuuluu monissa messukaupungeissa – niin myös meillä Kölnissä – helppo saavutettavuus junalla ja muilla julkisilla kulkuneuvoilla. Ainakin niille messuvieraille, jotka tulevat suhteellisen läheltä, se on ympäristöystävällinen vaihtoehto autoilulle ja lentämiselle. Messukävijä voi messujen ansiosta jättää myös yhden jos toisenkin liikematkan tekemättä, koska hän voi olla messujen aikana asiakkaisiinsa yhteydessä yhdellä kertaa. Q

www.messuliitto.fi

11


Finlaysonin oman markkinointiryhmän suunnitteleman messuosaston katseenvangitsijana kohosi yläilmoihin kauniisti lentokonevanerilla toteutettu aaltoileva filmi.

Ota tila haltuun TEKSTI JA KUVAT: Tiina Saine

Messuosaston pitäisi olla kokonaispaketti, jonka asiakas kohtaa itse tilassa. Messukävijän odotusarvot ovat korkealla ja ne tulisi lunastaa kokonaisvaltaisella toteutuksella sekä laadukkaalla muotoilulla. Jokainen yksityiskohta palvelusta itse tilaan tulisi olla hiottuna huippuunsa juuri näitä kohtaamisia varten. Perusasiat tuntuvat unohtuvan luvattoman usein. Suunnittelun liikkeelle lähtönä itse tuote ja sen ympärillä tilan haltuun ottaminen ei

12

Messut ja somistus 2 s 2012

aina ole kaikkein yksinkertaisinta, vaikka sen pitäisi olla aina suunnittelun ja toteutuksen tärkeimpiä lähtökohtia. Millä herättää asiakkaan kiinnostuksen ison massan joukosta tai jättää pysyvä muistijälki messuvieraaseen omasta yrityksestään ja sen arvomaailmasta? Onko osasto tupaten täynnä tuotteita vai uskalletaanko siellä jättää tilaa myös ”flow”:lle. Onnistuneella suunnittelulla ja kokonaisuuden haltuun ottamisella erotut myös muista.

Taivas kattona Onko taivas kattona vai messuhallin rakenteet? Habitare -messuilla Ahead! aluetta hallitsi tänä vuonna sata suoraryhtistä männyn runkoa, jotka johdattivat ajatukset suomalaiseen metsään. Haastava pystyttää, mutta onnistunut yleisilme teki kolkosta messuhallista kodikkaan ja jopa viihtyisän tällä mahtipontisella taivasta syleilevällä ratkaisullaan.


Messujen ehdoton ”yksi ylitse muiden” osasto oli Finlaysonin kolmen erillisen osaston kokonaisuus. He olivat jakaneet omat osastot ammattipuolelle sekä pystyttäneen trendikkäästi pop-up myymälän, josta sai ostaa itse tuotteita. Keskimmäisenä katseenvangitsijana toimi tavalliselle kuluttajalle suunnattu osasto, jossa yläilmoihin kohosi Foto print -kuosissa poimittu filmi. Onnistuneen tilanhallinnan ja tuotteistamisen lisäksi osastoilla hallittiin markkinointi kiireestä kantapäähän, napattiin kiinni niin uudet kuin kanta -asiakkaat sekä perinteinen kaupan teko. Tätä loppuun pureskeltua kokonaisuutta ei voinut kuin ihailla.

Katse kohti lattiaa Mistä on messuosastojen lattiat tehty? Messumatosta, laminaatista, parketista, laudasta jne. tämä kaikki on meille kovin tuttua. Tänä vuonna erityisesti huomiota on kiinnittänyt voimakkaasti mukaan astuneet pelkän messuhallin betonilattian käyttö, joka äkkipäitään kuulostaa tylsältä. Näissä tapauksissa kuitenkin idea kantaa, erottuu muista ja ne ovat olleet loisteliaasti viimeistellyitä. Esimerkiksi edellä mainituilta messuilta löytyi monta onnistunutta kokonaisuutta. Osaston ilmeen suhteen on aina tehokasta kuljettaa materiaali seinältä lattialle asti. Näistä onnistuneita esimerkkejä on nähty vanerista, laudasta, ruostuneesta metallista ja messumatollakin toteutettuna. Kuviin olen poiminut muutamia helmiä – nauttikaa niistä! Q

1. Messuhallin korkeaa tilaa korostivat kattoa kohti kohoavat 100 komeaa suoraa männynrunkoa. Hieno kontrasti luonnon ja rakennetun tilan välillä. 2. Tulikiven osastolla vaneriset kontit toimivat tuotteiden esittelytasoina ja teippaukset liukuivat niiden kyljistä lattialle jakamaan tilaa ja viestimään myös ohikulkijoille, mistä on kysymys. 3. Think2 osastolla kallistuneet seinät saivat mainiosti tukea osaston eri suuntiin kallistuvista tuotetasoista ja kulmikkaista teippauksista lattialla, joiden vaikutusta mielenkiintoisella valolla vielä tehostettiin. 4. Urbaani kulahtaneisuus näkyy esimerkiksi näin ruostuneen metallilevyn muodossa seinältä lattialle. 5. Eero Aarnion osastolla vuosien varrella kertyneet lehtijutut saivat päällystää lattia ja tekivät selkeiden tuotteiden alle mielenkiintoisen pohjan. 6. Trash hotellin toteutuksessa kierrätys on kunniassaan ja lattia syntyy vaikka erilaisista laudan pätkistä. Räsymatto on noussut seinälle pehmentämään ja akustoimaan tilaa.

www.messuliitto.fi

13


Tukholman keväisiä trendejä TEKSTI JA KUVAT: Annakaisa Koskinen

Vietin keväällä pitkän viikonlopun Tukholmassa. Tutkailin paikallisoppaani johdolla kaupungin liikkeitä ja näyteikkunoita, sekä vanhoja tuttavuuksia että aivan uunituoreita tulokkaita. Yllätyn Tukholmassa käydessäni aina uudestaan, miten trendikäs ja tyylikäs kaupunki on. Upeita näyteikkunoita ja esillepanoja saa ihailla toki muuallakin maailmalla, meillä kotimaassakin aina enenevässä määrin, mutta Tukholmassa visuaaliset toteutukset ovat usein aivan omaa luokkaansa. Tukholmalaiset tuntuvat ratsastavan rohkeasti trendien harjalla. Kaupungissa myös osataan viedä mm. juuri visuaaliset toteutukset usein aivan loppuun saakka nappiin, koko asiointikokemuksen läpi ja pienimmätkin yksityiskohdat huomioiden. Inspiroiva Tukholma, ja ah – vielä niin lyhyen matkan päässä! Q

Ralph Laurenilla tehdään asiat tyylillä ja riittävän isosti: vain muutama harkittu katseenvangitsija ja toteutus on valmis.

14

Messut ja somistus 2 s 2012

Ruotsalaisten Marimekko, Svenskt Tenn, tunnetaan värikkäistä ja raikkaista kuoseista. Strandvägenillä sijaitsevassa ykkösmyymälässä panostetaan näyttäviin esillepanoihin. Vitriinin lautaspino on vähintäänkin pysäyttävä!


Urban Outfittersissä on aina pakko käydä – vanhaan teatteriin tehty vaatemyymälä on visuaalinen kokemus joka kerta, vaikka ei ostoksia tekisikään..

Uusi kauppakeskus Mood on Tukholmassa jotain aivan uutta – ainakin myymäläsuunnittelun näkökulmasta. Kauppakeskukseen on onnistuttu luomaan sopivan ylellinen ja laadukas tunnelma ilman sen suurempia blingbling-efektejä. Mustaa väriä on paljon, yleisvalaistus on hämyisää ja industrial-tyyliä on reippaasti niin itse kauppakeskuksessa kuin sen liikkeissäkin. Kaikki tämä on kuorrutettu maanläheisillä ekoelementeillä, kuten kasveilla lastatulla pyörällä ja tuoretta leipää myyvillä kojuilla. Hauska yksityiskohta on kauppakeskuksen Vigårda Barbeque -ravintola, joka tarjoili laadukasta pikaruokaa ekomeiningillä. Tärkein, siis itse ruoka, oli tietenkin lähiruokaa, mutta ekologisuus kulki läpi ravintolan sen kaikissa ratkaisuissa, aina tarjoiluastioista suurimpiin sisustuselementteihin asti! www.messuliitto.fi

15


Kisällistä messualan monitoimimieheksi Messu- ja somistusalan liiton puheenjohtajana vuosina 1996-2010 toimi Göran Rautiainen. Hänen puheenjohtajakautensa oli ylivoimaisesti pisin liiton 50-vuotisen toiminnan aikana, joten nyt juhlavuonna on sopiva aika tutustua häneen tarkemmin. Göran, eli tuttujen kesken Jorkki, on tullut alalle vanhan kisälli-perinteen mukaisesti: kouluista ei ole haettu tutkintoja, vaan hän on eri elämänvaiheissa työskennellyt vanhempien ja kokeneempien ammattilaisten opissa.

TEKSTI: *ARI (AR MOINEN s KUVAT: Ar tfull Oy

Göranin kiinnostus liike-elämää kohtaan virisi jo nuorena. Hänen isällään oli radio- ja tv-liikkeitä, joten yrittäjän ilot ja surut ovat siis tulleet tutuksi lapsuudenkodissa. Ensimmäinen oma työpaikka ei kuitenkaan ollut isän liikkeissä, vaan vuonna 1969 Göran aloitti tukkuliikkeen myyjänä, ja kohosi sitten esimiestehtäviin. Göranin perhetuttu toi maahan elintarvikkeita Belgiasta, ja osallistui mm. elintarvikemessuille. Näiden messujen toteutuksen yhteydessä nuori mies pääsi ensimmäistä kertaa kokeilemaan messurakentajan ammattia. Silloin seinät ja kalusteet tehtiin lastulevystä ja töitä painettiin usein yötä myöten. Pitkät päivät ja epäsäännöllinen työrytmi ovatkin messurakentamisen yksi piirre, joka on säilynyt näihin päiviin saakka. Kaikille ne eivät sovi, mutta vähänkin ”levottomalle” sielulle ne taas tarjoavat vaihtelua tasaisen tylsään työaikaan ja yksipuoliseen työnkuvaan – Goran ilmeisesti kuuluu tähän ryhmään, koska messuhommissa on vierähtänyt jo useampi vuosikymmen.

Omaa yritystä kohden Armeijan jälkeen tie vei takaisin tukkuliikkeeseen, sitten tarkkailutyöhön valvomossa ja agentuuri-liikkeeseen, jossa Göran vastasi

16

Messut ja somistus 2 s 2012

optiikka-alan tuoteryhmästä. Agentuuri osallistui myös messuille, mm. Erämessut olivat ohjelmassa joka kesänä. Näiden toteutuksessa Göranille tuli taas lisää kokemusta messujen rakentamisessa, ja ehkäpä veri alkoi jo vetämään messumiehen ammattiin. 1970-luvun lopulla työpaikkana oli Uusi Suomi -lehti, ja tehtävänä markkinointi. Uusi Suomikin osallistui esimerkiksi Venemessuille: lehteen myytiin venealan ilmoituksia ja sitten sillä oli oma osasto mes-

suilla. 1980-luvun alussa Göran perusti yhdessä muutaman ystävänsä kanssa graafisen alan toimiston, joka teki monenlaista mainonnan alan työtä, mutta suunnitteli ja toteutti myös messuosastoja. Siihen aikaan suunnittelu oli liikevaihtoverosta vapaata, mutta esimerkiksi messuosaston rakentamisesta vero jouduttiin maksamaan. Tämä johti siihen, että Göran perusti oman yrityksen, Artfull Oy:n.


Alusta asti toiminta on ollut monimuotoista, messujen lisäksi on tehty monenlaista käden taitoja vaativaa työtä: remontteja, myymäläkalusteita ja sisustuksia, valaistussuunnittelua - jopa huonekalujen entisöintikin onnistuu! Göran on halunnut pitää yrityksen pienenä ja ketteränä, joten muuta vakituista henkilökuntaa ei ole, vaan työt hoidetaan freelancereiden ja alihankkijoiden kanssa. Useat valaistusalan asiakkaat ovat lisänneet osaamista valaistuksen suunnittelussa, ja siitä onkin tullut yksi tärkeä tukijalka yritykselle. Oman ammattinsa parhaita puolia on Göranin mukaan mahdollisuus tehdä töitä mukavien asiakkaiden kanssa, joista monista on tullut vuosien mittaan myös hyviä ystäviä. Hän arvostaa pitkäjänteistä yhteistyötä, josta on hyötyä molemmin puolin. Haasteena hän kokee esimerkiksi sen, että nykyisin asiakasyrityksistä on poistunut ennen hyvinkin yleinen mainospäällikkö –porras. Heillä oli kokonaiskäsitys oman yrityksensä mainonnasta ja markkinoinnista, ja tämä näkemys helpotti esimerkiksi messuosastojen suunnittelua. Tänä päivänä messuista saattaa vastata tuotepäällikkö tai

muu myynnin taho, joten asiantuntemusta ja osaamista pitää olla suunnittelijapuolella entistä enemmän.

Mukaan liiton toimintaan

vuoden jälkeen. Edellisen puheenjohtajan, Irja Jussilan aikana saatiin liiton talous tasapainotettua, joten toiminnalle oli jälleen hyvät edellytykset. Göranin mutkattomat suhteet kaikkiin alan yrityksiin olivat yksi tärkeä tekijä, jolla liittoa luotsattiin eteenpäin. Ensimmäisessä pääkirjoituksessaan Messut ja somistus –lehdessä 1/1996 hän peräänkuulutti jäsenistön aktiivisuutta: ” Liian usein kuvitellaan, että nyt kun meillä on johdossa uudet vetäjät, asiat alkavat luistaa. Mutta jos jäsenistö itse ei osoita aktiivisuutta oman yhdistyksensä toimintaan, vaan odottaa valmista, asiat pakostakin jäävät junnaamaan. Myönteinen, kannustava suhtautuminen tuottaa paremmin hedelmää kuin jatkuvat arvostelut. Eli tällä mielellä varustautukaa, kun toivottavasti saavutte sankoin joukoin kevätkokoukseen.” Göranin terveiset liittomme jäsenille: rakentavalla yhteistyöllä päästään eteenpäin, ja ainoa keino liiton kehitykselle on aktiivinen osallistuminen sen toimintaan. Q

Messu- ja somistusalan liiton johtoon Göran valittiin 1996, muutaman hallituksessa vietetyn

www.messuliitto.fi

17


Erotu messuilla eduksesi Helposti ja edullisesti

Hyvä idea + toteutus = onnistunut messuosasto

Soita 010 3803 810

Soita 010 8303 841

Avaimet käteen -messuosasto

Suuret ideat mahtuvat pieniin neliĂśihin

Tyylikäs, trussirakenteinen osasto on varma tapa kerätä katseet ja kontaktit. Se vastaa kustannuksiltaan vakio-osastoa mutta takaa, että erotut massasta. Osasto sisältää rakenteet, valaistuksen, kalusteet sekä näyttÜlaitteet valmiiksi koottuna.

Hyvillä ideoilla erotutaan ja erinomaisella toteutuksella käännetään katseet. Toimiva kokonaisuus varmistaa, että yrityksesi muistetaan myÜs messujen jälkeen. Suunnittelemme messuosastoja joilla tavoitteesi toteutuu.

t Äänentoisto t Valaistus t Lavat t Suunnittelu ja toteutus

t Somistus t Lavastus t Visuaalisuus t Suunnittelu ja toteutus

#SPBEXBZ'JOMBOE0Zt5PJOFOTBWV 7BOUBB UBQBIUVNB!CSPBEXBZĂĽtXXXCSPBEXBZĂĽ

)PLLVTQPLLVT0Zt5PJOFOTBWV 7BOUBB JOGP!IPLLVTQPLLVTĂĽtXXXIPLLVTQPLLVTĂĽ

Maxibit kangasseinät Stage - yhtenäistä kangasseinää niin isona kuin haluat, kaarevana, suorana, s-mallisena... Uutuus Scene foldup, 3m metriä leveä kangasseinä, teleskooppisilla pystytangoilla. Suorana, kaarevana, s-mallisena...

Maxibit Finland Feelfree Oy, Atomitie 5 F 00370 Helsinki, p. 010 321 8090 www.maxibit.fi, feelfree@maxibit.fi

18

Messut ja somistus 2 s 2012


.ATURE #RAFT ,EIPZIGIN #ADEAUXISSA s .ATURE #RAFT ,EIPZIGIN #ADEAUXISSA s .ATURE #RAFT ,EIPZIGIN #ADEAUXISSA s .ATURE #RAFT

Nature Craft Nature Craft/Satakunta kansainvälistymässä – Satakuntalaiset käsityöyrittäjät Suomen maapaviljongissa Leipzigin Cadeaux lahjatavara & sisustaminen -messuilla syyskuun alussa. TEKSTI: 2AUNO 2ËMÚ s KUVAT: Merja Osanen

Luovan tuotannon tuotekehitys- ja kansainvälistymishanke, Nature Craft Satakunta, on osa valtakunnallista Nature Craft Finland hankekokonaisuutta. Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma koordinoi hanketta, joka kohdistuu satakuntalaisiin käsityö-, matkailu- ja elintarvikealan mikro- ja pk- yrityksiin. Päätavoite on yritysten tuotekehitys- ja markkinointiosaamisen

parantamisessa, liikevaihdon kehittämisessä sekä etenkin kansainvälisille markkinoille pääsyn ja verkottumisen helpottumisessa yli toimialarajojen. Leipzigin Cadeaux -tapahtumaan osallistuminen oli hankkeen yksi iso osio yrityksille niiden koemarkkinoidessa tuotteitaan kotimaan ulkopuolella suuressa 7 messun klusteritapahtumassa.

Kokemäkeläinen yritys, Tmi Jäälasikukka ja sen omistaja Merja Osanen kuului yhtenä messuosallistujana Suomen maapaviljonkiin Leipzigissä (katso http://www.naturecraft. fi/jaalasikukka ja http://www.merjaosanen. com/ ) . Merja on rutinoitunut kotimaan messuosallistuja ollen näytteilleasettajana mukana

www.messuliitto.fi

19


.ATURE #RAFT ,EIPZIGIN #ADEAUXISSA s .ATURE #RAFT ,EIPZIGIN #ADEAUXISSA s .ATURE #RAFT ,EIPZIGIN #ADEAUXISSA s .ATURE #RAFT

useissa tapahtumissa vuosittain mm. kevään Kädentaito- tapahtumassa Helsingissä, Porin Jazzeilla, Tammelan Hakkapeliittapäivillä, Porin Karhuhallin Koti- tapahtumassa, Tampereen Kädentaito- tapahtumassa, ELMA –messuilla Helsingissä ja tietysti joulun alusaikaan Korsholmin talon joulumyyjäisissä Porissa sekä Vanhan ylioppilastalon joulumyyjäisissä Helsingissä. Saimme tilaisuuden haastatella Merjaa tuoreeltaan Leipzigin reissunsa jälkeen.

.POUBLPTVPNBMBJTUBZSJUZTUÊPMJNV LBOBKBNJMMBJOFONBBQBWJMKPOLJUFJMMÊ PMJ &OUÊPNBOPTBTUPTJZMFJTJMNF Olikohan meitä‌ 18 käsityÜalan yritystä, lisäksi hankkeeseemme kuuluvilta matkailualan yrittäjiltä oli esitteitä jaossa. Suomen liput liehuivat ylhäällä ja messuoppaassa oli erityinen aukeama meistä suomalaisista. Oman osastoni sain mielestäni mukavasti rakennettua näkÜisekseni.

.JOLÊMBJOFOPMJUBQBIUVNBO ZMFJTJMNF Messut olivat minulle ensimmäiset ulkomaan messut, ensimmäiseksi tuntuivat melko suurilta messuilta. Toisaalta olisin toivonut, että myÜs muita kädentaitajia ja taidekäsityÜläisiä olisi osallistunut näille messuille. Paljon oli ns. valmistavaraa ja teollisesti tuotettua sisustustavaraa myynnissä.

/ÊLZJLÚTFMWJÊFSPKBTVIUFFTTBLPUJ NBJTJJOWBTUBBWJJOUBQBIUVNJJOFTJN JMNFFOUBJKÊSKFTUFMZJEFOPTBMUB Mitään suurempia järjestelyjen poikkeavuuksia kotimaisiin messuihin en osaa sanoa. No‌ ainakin messujen esittelijälipulla pystyi messupäivinä kulkemaan raitiovaunulla messupaikalle ilmaiseksi.

7BTUBTJLPUBQBIUVNBTUBTBBUVFUVLÊ UFJTNJFMJLVWBUPEFMMJTVVUUBPTBMUBTJ Lähdin messuille uteliain mielin kun mahdollisuus tarjoutui ja lähinnä uutta kokemusta hakemaan. Ehkä tuo muidenkin kuin suomalaisten käsityÜyrittäjien läsnäolo olisi ollut mieleen.

.JUÊUVPUUFJUBTJOVMMFPMJFTJMMÊKBNJULÊ PMJWBULÊWJKÚJEFOwIJUUJwNJFMFOLJJOOPO LPIUFFOBUÊMMÊLFSUBB Lähinnä matkassani oli luonnonkasvikorujani. Aidot pienet luonnonkasvit koruissani kyllä lÜysivät ihailijansa myÜs saksalaisissa messukävijÜissä.

,FSSPIBOIJFNBOUBQBIUVNBTUBKPTTB LÊWJU KBNJLTJBMVOQFSJOMÊIEJUTJOOF Kuulun Nature Craft Satakunta- hankkeeseen ja tämä oli hankkeen vetäjien ehdottama messutapahtuma meille satakuntalaisille käsityÜyrittäjille. Hankkeen vetäjät olivat käyneet messuilla edellisvuonna tutustumassa tapahtuman luonteeseen. Cadeaux- messu Leipzigissä kuuluu samanaikaisesti siellä käynnissä oleviin 7:n tapahtuman klusteriin, jossa Cadeaux osaltaan koostui noin 480 näytteilleasettajasta ja yli 16 000 ammattikävijästä.

20

Messut ja somistus 2 s 2012

0MJLPBKBOLPIUBNFTTVJMMFNJFMFTUĂŠTJ TPQJWBWBJQJUĂŠJTJLĂšTFOPMMBMĂŠIFN QĂŠOĂŠLBVFNQBOBFTJN+PVMVB

.JMMĂŠLFJOPJONJFMFTUĂŠTJIPVLVUUFMJU QBSIBJUFOBTJBLLBJUBPTBTUPMMFTJ

Koska tapahtuma oli tarkoitettu jälleenmyyjille, ajankohta oli mielestäni sopiva jälleenmyyjiä ajatellen. Itse kierrän messuja ja valmistan tuotteitani lähempänä joulua, joten myÜs tekijälle ajankohta on mielestäni hyvä.

Messuoppaassa oli aukeama omistettu meille suomalaisille ja onnekseni myÜs minun kasviriipukseni olivat päässeet kuvaan messuoppaaseen. Joitakin asiakkaita tuli osastolleni juuri tuon kuvan esitteessä nähtyään.


,EIPZIGIN #ADEAUXISSA s .ATURE #RAFT ,EIPZIGIN #ADEAUXISSA s .ATURE #RAFT ,EIPZIGIN #ADEAUXISSA s .ATURE #RAFT ,EIPZIGIN

4VPNJPMJUĂŠOĂŠWVPOOBLZTFJTFO NFTTVOQBSUOFSJNBB NJUFOTF NJFMFTUĂŠTJOĂŠLZJ

.JOLĂŠMBJTJBQBSBOOVTFIEPUVLTJBTJ OVMMBPOUĂŠMMBJTJJOUBQBIUVNJJOPTBMMJT UVNJTFOTVIUFFO 4BJULPFTJNFSLJLTJ SJJUUĂŠWĂŠTUJFUVLĂŠUFJTJOGPSNBBUJPUB

Heti messujen alettua meidät käytiin erityisesti toivottamassa tervetulleiksi. Messuopas, suomenliput ja tervetuliaistekstit paikkojemme yläpuolella ohjasivat asiakkaita myÜs osastoillemme.

.JUFO5NJ+ÊÊMBTJLVLLBPOOJTUVJBWBB NBBOUÊMMÊLFSUBBUJFUÊÊOLBOTBJOWÊMJ TJMMFNBSLLJOPJMMFUBQBIUVNBTTB 4BJULPIZWJÊVMLPNBJTJBLPOUBLUFKB Muutamia kiinnostuneita jälleenmyyjiä kävi hakemassa esitteitä ja hinnastoja. Yhden pienen tilauksen sain sekä rutkasti kannustavia kehuja koruilleni.

tuli erilaisia vaihtoehtoisia messuehdotuksia mihin koruni vielä paremmin voisivat sopia. Miettiä täytyy sitten kevätpuolella, kun omat joulumessut ovat takanapäin. LÜytyykÜ energiaa taas uusiin messuihin‌

"JPULPIBMVBULPPTBMMJTUVBVVEFMMFFO LZTFJTFFOUBQBIUVNBBOKBUBJ LBOTBJOWĂŠMJTFFOUBQBIUVNBBO

.JLĂŠPTVVT+ĂŠĂŠMBTJLVLBOUPJNJOOBTUB PONFTTVNBSLLJOPJOOJMMB

Luulen että nämä kyseiset messut eivät ole ne parhaimmat kädentaitajien esittelymessut, vaikka hieno kokemus tämä oli. Asiakkailtakin

Minulla on jonkin verran jälleenmyyjiä, mutta suuri osa toiminnastani keskittyy myyjäis- ja messutapahtumiin.

JB_messutjasomistus_2011.indd 1

Tämä oli niin uusi tapahtuma ja kokemus, etten parannusehdotuksia nyt osaa sanoa. Meillä oli projektin puolesta mielestäni hyvin hoidettu kaikki järjestely, myÜs pari nuorta tulkkia oli aina tarvittaessa apuna jos kieliongelmia syntyi asiakkaiden kanssa. Toki olisin itse voinut olla aktiivisempi ennen messuja ja koettaa selvittää ja kutsua messuille mahdollisia tuotteistani kiinnostuvia yrityksiä. Kuten meitä kehotettiin tekemäänkin. Mutta kuten myÜs niin usein, kiire yllättää ja erilliset kutsut omalta puoleltani jäivät tekemättä. Mutta nyt Leipzigin messujen esittelyvideossa kuulemma Tmi Jäälasikukkakin hetken vilahtaa. Q

)ZWĂŠ .FSKB )JFOPB TVPNBMBJTUB LBOTBJOWĂŠMJTUZNJTUPJNJOUBB PTBMUBTJ $BEFBVYoUBQBIUVNB-FJQ[JHJTTĂŠUBBT FOTJWVPOOB

21

3/29/11 9:20 AM

www.messuliitto.fi


Kysymyksiä näytteilleasettajalle Juttusarjassamme esitämme kysymyksiä messuja kiertävien yritysten ammattilaisille ja erityisesti niille, joilla on tärkeä rooli messuosaston toteutuksessa. Tässä jutussamme kysymysten kysymyksiin vastaa Sanna Hakulinen, Markkinointikoordinaattori, VäestÜrekisterikeskus.

)ÊOFOWBTUVVMMFFOLVVMVVNN Osoitepalvelu.net-palvelun markkinoinnin suunnittelu, toteutus ja kehittäminen; tapahtumamarkkinoinnin suunnittelu ja toteutus; VRK:n yksikÜiden markkinoinnillinen tuki ja suoramarkkinointi.

.JOLÊMBJTFTTBZSJUZLTFTTÊ UZÚTLFOUFMFU TyÜskentelen valtionhallinnossa, VäestÜrekisterikeskuksessa. VRK kuuluu valtiovarainministeriÜn hallinnonalaan ja on yhdessä maistraattien kanssa väestÜtietojärjestelmän rekisterinpitäjä. VRK ylläpitää ja kehittää väestÜtietojärjestelmää, sen tietoja ja tietojen laatua sekä varmennettua sähkÜistä asiointia. VäestÜrekisterikeskus tarjoaa väestÜtietojärjestelmän tietopalveluja ja varmennepalveluja esimerkiksi terveydenhuoltosektorille ja julkishallinnolle.

.JUÊLVVMVVUPJNFOLVWBBTJKBLVJOLB QBMKPONFTTVKFOKÊSKFTUFMZUWJFWÊU BJLBBTJUZÚBKBTUB TyÜnkuvaani kuuluvat mm. internet-palvelumme Osoitepalvelu.netin markkinoinnin suunnittelu, toteutus ja kehittäminen; tapahtumamarkkinoinnin suunnittelu ja toteutus; VRK:n yksikÜiden markkinoinnillinen tuki; suoramarkkinointi sekä markkinoinnin liikelahjat. Messut vievät tyÜajastani vuositasolla

22

Messut ja somistus 2 s 2012

melko vähän aikaa, mutta lähempänä messuja messujärjestelyihin käytetty tyÜaika kasvaa melko suureksi.

.JLĂŠPONFTTVKFOPTVVTNVVTUB NBSLLJOPJOOJTUB Messujen osuus muusta markkinoinnista on melko pieni.

,VJOLBNPOJMMFNFTTVJMMFPTBMMJTUVUUF WVPEFTTB Riippuu paljon vuodesta. Tänä vuonna osallistuimme vain kahteen messutapahtumaan, jonakin vuonna messuja voi olla enemmänkin.

,VJOLBBJLBJTJOFOOFONFTTVKB UFFUUFPTBMMJTUVNJTQÊÊUÚLTFO Messuille osallistumista mietitään vuosisuunnittelun yhteydessä yhdessä muiden yksikÜiden kanssa.

,VJOLBTVVSJNFSLJUZTPOPTBTUPO TJKBJOOJMMBKBLPPMMBNFOFTUZLTFFO NFTTVJMMB Osaston sijainnilla on suuri merkitys. On tärkeää, että osasto lÜydetään helposti ja osasto houkuttelee asiakkaita tutustumaan tarjontaan tarkemmin. Osaston koolla ei ole yhtä suurta merkitystä kuin sijainnilla.

.JMMBJOFOUJJNJUFJMMÊPTBMMJTUVV NFTTVKFOLÊZUÊOOÚOWBMNJTUFMVJIJO Minun vastuullani ovat messujen käytännÜn järjestelyt. Järjestelyihin osallistuu aktiivisesti myÜs viestintä- ja markkinointipäällikkÜmme. Tarvittaessa valmisteluihin osallistuu myÜs asiantuntijoita muista yksikÜistämme. Yhteensä messujen käytännÜn valmisteluihin osallistuu noin viisi henkilÜä. Rakentamisen messuilla hoitaa ulkopuolinen messurakentaja.

0OLPUFJMMÊUJFUUZNFTTVPTBTUPJMNF KPLBJTFMMBNFTTVMMBKBKPTOJJO LVJOLB LBVBOQJEÊUUFTBNBBJMNFUUÊ Tietty visuaalinen ja graafinen ilme, esimerkiksi osaston yleisväritys ja yrityksen logo pysyvät samana. Visuaalista ilmettä voidaan vaihdella esimerkiksi käyttämällä messuseinällä eri kuvia ja vaihtamalla tekstejä esiteltävän asian mukaan.

0OLPNFTTVPTBTUPUTVVOOJUFMUV PTBOBNVVUBNBSLLJOPJOUJBKBMJJUUZZ LÚNFTTVJIJONZÚTNVVUBUVLJNBSL LJOPJOUJB -FIUJNBJOPOUBB LVUTVKB NVVUB Messut ovat osa muuta markkinointia ja teemme myÜs messuihin liittyvää tukimarkkinointia. Tapahtumajärjestelyihin kuuluu myÜs ennakko- ja jälkimarkkinointia. Yleensä lähetämme


asiakkaille kutsut ennen messuja ja tarvittaessa olemme mukana messulehdissä.

0OLPUFJMMÊFSJQBJOPUVLTJBUBJ UFFNPKBFSJNFTTVJMMB Messuilla on aina oma teemansa riippuen esiteltävästä asiasta/ palvelusta ja messujen kohderyhmästä.

,PVMVUBUUFLPIFOLJMÚLVOUBBOOF NFTTVJMMF Emme varsinaisesti, mutta pidämme aina ennen messuja infotilaisuuden osastolla

tyÜskenteleville. Messuille osallistuvien kanssa käydään läpi messujen tavoitteet ja messuihin liittyvät käytännÜn asiat.

.JMMÊUBWBMMBIFSÊUÊUUFNFTTVZMFJTÚO NJFMFOLJJOOPONFTTVJMMB 5BSKPVLTFU MBIKBU FTJJOUZKÊU KPLVNVVIVPNJPO IFSÊUUÊKÊ Messuosastollamme tyÜskentelevät ovat erittäin ammattitaitoisia. MessukävijÜitä voidaan houkutella osastolle myÜs kilpailun tai arvonnan avulla. Osastollamme voi olla jaossa tapahtuman luonteesta riippuen esimerkiksi erilaisia esitteitä, kyniä, karkkeja, ilmapalloja jne.

.JMMBJTFUPWBUNJFMFTUÊTJIZWÊUKB POOJTUVOFFUNFTTVU Hyvät ja onnistuneet messut saavuttavat messuille asetetut tavoitteet. Hyvillä messuilla on saatu jaettua informaatiota ja lisätty tunnettuutta. Onnistuneilla messuilla on myÜs luotu uusia, tai vahvistettu jo olemassa olevia asiakaskontakteja. Hyvillä messuilla käytännÜn järjestelyt toimivat sujuvasti myÜs messujärjestäjän puolelta.

K YS Y M Y K S E T L A AT I : M a r ke t t a K a r i v u o

Klikkaa tietoa messuista

www.messuliitto.fi

www.messuliitto.fi

23


Paras messuosasto -kilpailut jatkuivat syksyn messuilla Messu- ja somistusalan liiton ja messujärjestäjien yhdessä toteuttama Paras messuosasto-kilpailu etsi palkitsemisen arvoisia messuosastoja kahdessa eri tapahtumassa. Kilpailun tarkoitus on kiinnittää huomiota osaston ammattimaiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen, parantaa messutapahtuman yleistä ilmettä ja tehdä messumediaa tunnetuksi.

24

Messut ja somistus 2 s 2012

Tampereen Messut Oy:n syyskuussa järjestämät Alihankinta 2012-messut täyttivät kaikki käytettävissä olevat hallit, joten valinnan varaa oli runsaasti. Alle 40 m² sarjassa parhaaksi valittiin Fiskarsin osasto, jonka oli rakentanut Mainos Visitor Oy, suunnittelijanaan Anita Reittu samasta yrityksestä. Fiskarsin brändin

mukainen ilme, rauhallinen ja selkeä tunnelma vakuuttivat tuomarit. Osaston rakenteet ja kalusteet oli siististi toteutettu ja kokonaisuus oli viimeistelty. Forssan seudun osasto oli voimakas mutta harkittu ”väriläiskä”, joka ei varmasti jäänyt huomaamatta. Sanoma oli selkeästi ja hauskasti esillä, ja osastohenkilökunta toimi aktiivisesti. Yli 40 m² osastojen sarjan voitto irtosi johdonmukaisella valmistautumisella: kilpailu oli tiedossa jo suunnitteluvaiheessa ja Forssan seudun kehittämiskeskuksen Heidi Cavén briiffasi: haluamme voittaa! Planex Oy onnistui toiveen toteuttamisessa, suunnittelijanaan Minna Mäenpää.


Tampereella valinnat tekivät Tampereen Messujen markkinointipäällikkö Jouni Aalto, Tuula Rantalaiho Kumiteollisuus ry:stä ja Messu- ja somistusalan liiton edustajana Jari Harmoinen. Finnbuild -messut pidettiin lokakuun alussa ja ne levittäytyivät Helsingin Messukeskuksen kaikkiin halleihin. Oraksen osasto palkittiin parhaana yli 40 m² osastona. Tuomariston mukaan tuotteet olivat erinomaisesti esillä ja

tila käytetty hyvin. Koko osasto oli tehokkaasti valaistu ja vahvisti Oraksen brändiä, plussaa sai myös esittelijöiden yhtenäinen vaatetus. Osaston oli suunnitellut Sisustusarkkitehti Tapani Santanen, ja Anne Mari Torpo Oras / Group. Rakentajana toimi Taveco Design Virosta. Alle 40 m² sarjassa palkinnon vei Blücher Metal A/S Filial i Finland. Tuotteet olivat selkeästi esillä ja valaistus riittävä. Osaston värit tukivati yhtenäistä värimaailmaa, kulmaosasto

oli erittäin toimiva ja selkeä. Osaston suunnitellusta ja rakentamisesta vastasi tanskalainen messurakennus-yritys Lee Sign. Helsingissä kilpailun raadin muodostivat toimitusjohtaja Juha Luhanka Rakennustuoteteollisuus RTT ry:stä, toimitusjohtaja Heikki Nummela Rakennuslehdestä, tekninen neuvoja Anne Ikonen Suomen Messuilta. Näyttelysuunnittelija Petri Vanhala Suomen Messuilta toimi raadin puheenjohtajana. Q

www.messuliitto.fi

25


.8.,/$2<

ŶćLJƚƚĞůLJŵĂƚŽƚ ĂƐĞŶŶƵŬƐĞƚ ŬĂƚƚŽŬĂŶŬĂĂƚ ƉĂůŽƐƵŽũĂƵŬƐĞƚ ŵĂŝŶŽƐŬĂŶŬĂĂƚ ǀĞƌŚŽƚLJŵ͘ŵĞƐƐƵǀĞƌŚŽŝůƵƚ EćLJƚƚĞůLJŵĂƚƚŽũĞŶŵĂĂŚĂŶƚƵŽŶƚŝĂũĂĂƐĞŶŶƵƐƚĂ ǀƵŽĚĞƐƚĂϭϵϳϭʹ ĂŵŵĂƚƚŝƚĂŝĚŽůůĂ͊

ttt͘<h</>͘&/

26

Messut ja somistus 2 s 2012


Pohjois–italiassa sijaitsevassa Polin grappa -tislaamossa, museossa ja kaupassa oli kaikissa rakenteissa lähdetty liikkeelle tuotteen valmistukseen oleellisesti liittyvistä kupariputkista. Nämä putket juoksuttivat ja tislasivat monimutkaisen prosessin kautta grappa -juomaa viinin valmistuksesta jääneestä mäskistä. Saamanlaiset putket kehystivät ja toimivat onnistuneesti museon sekä myymälän kalusteiden runkoina, jalkoina, kuvien kehyksinä että valaisimina. Ehdottoman vakuuttavaa linjassa pysymistä sisäänkäynnistä uloskäynnille asti.

Milanon malliin TEKSTI JA KUVAT: Tiina Saine

Pohjois-Italiassa sijaitseva jalkapallon huippujoukkueiden ja Giuseppe Verdin kotikaupunki Milano on italialaisen muodin mekka. Via Montenapoleonion varrella on lähes jokaisella arvostetulla muotitalolla oma liikkeensä. Muotiluomusten hinnat ovat niin päätähuimaavia, että harvalla on varaa poistua myymälöistä ostos kainalossa, mutta ikkunaostoksiin meillä kaikilla on onneksi varaa.

Ikkunoissa huokui urbaani kulahtaneisuus ruosteen, kuluneiden pintojen ja värivalintojen kautta. Rinnalla loi kontrasteja toki häikäisevät 80-luvun neon ja jalokivien hehkuvat värit. Muotokielessä kulmikkaan monimuotoiset elementit, joissa jokainen sivu oli eri suuntaan kallellaan, veti ehdottomasti pisimmän korren. Yllätyksellisyyttä myymälöissä loi sinne

sijoitetut autot – liekö vaikutteita kaupungin imagolla tähän asiaan? Katukauppiaatkin ovat ymmärtäneet hyvän esillepanot merkityksen. Mielenkiinnolla seurasin, kun paikalliset kauppiaat saapuivat kadulle pystyttämään laukkumyymäläänsä. Jokaisen laukun sisään laitettiin paikallista Barbarossa - tai Milano News sanomalehteä, laukun hyvin esilletuomiseksi. Ja kauppa kävi!

www.messuliitto.fi

27


Milanon malliin 2 Kuva 2: Italialainen Gallo merkki on tunnettu laadukkaista raidallisista sukistaan. Raidat ovat kiivenneet vuosien varrella itsensä mukaan myös muihin tuotteisiin sekä hauskasti myymälän sisustukseen. Kuva 3: Gusto myymälän ikkunoissa vaneriset koottavat dinosaurukset olivat kiivenneet nukkien päitä elävöittämään. Kuva 4: Trendikkään Corso Comon myymälän tuotteissa löytyi iloksemme aimo annos suomalaista designia. Selkeänä trendinä tällä kertaa toimi viivat ja pyöreä muoto sekä ympyröinä että palloina. Muoto toistui tuotteista aina pakkaus-materiaaleihin asti loppuun hiotuissa kokonaisuuksissa. Hivelee visuaalisen ihmisen mieltä ;)

4

Kuva 5: Kirkkaan neon väriset dinosaurukset saivat nykypäivän kohtaamaan historian JDC Urban Storen ikkunassa. Nukkien hiukset oli rakennettu heinistä, huulet helmistä ja silmät saivat lisäväriä värikkäistä ripsistä.

3

5

28

Messut ja somistus 2 s 2012


Amerikkalaisen Hollister ketjuun kuuluva konseptimyymälä Abercrombie & Fitch on huippuunsa viritetty ja kokemisen arvoinen elämys. Jonotus ulkona kuin ravintolaan konsanaan, musiikin jytke, sokkeloinen pimeä myymälä ja puolipukeiset jammailevat myyjät saavat jääräpäisemmänkin asiakkaan voimakkaassa partaveden tuoksussa sortumaan mitä kummallisimpiin hankintoihin. Tähän voi jäädä koukkuun. Jo vastaanotto myymälään on vaikuttava sillä sisääntuloa ja porrasaukkoja koristaa aina monen kerroksen korkeudelta seinällä liikuntaa harrastavat atleetikot vastaan tulevan nuoren miehen ruumiillistuman lisäksi. Esillepanojen hallittua järjestelmällisyyttä ei voin kuin ihailla.

Pirellin myymälän ikkunassa pyörivät hitaasti huomiota herättävät sateenvarjopäiset nuket. Myymälän sisäänkäynti ensimmäisessä kerroksessa oli keskittynyt kokonaan sesongin mukaan kumisaappaiden myymiseen.

Malpensan lentokenttää ja Milanoon kulkevaa yhteysjunaa edelsi mielenkiintoinen ”ei kenenkään maa” tyyppinen rajatila, jossa aika tuntui hektisen liikenteen keskellä pysähtyvän. Matalampi valaistuksen taso, siniset ledinauhat ja kirkas valojuova lattiassa sekä ilmasta suihkuava vesihöyry irrottivat väsyneet matkalaiset hetkeksi irti todellisuudesta. Toimiva elämys!

www.messuliitto.fi

29


EuroSkills TEKSTI: 3IRKKA %RONEN JA )IRIS (EIKKONEN s KUVAT: Sirkka Eronen

Suomalaistytöt pronssille somistuksen euroopanmestaruuskilpailuissa

Monipuolista valmentautumista

Joensuulainen Pipsa Kokko ja lappeenrantalainen Suvi Kolehmainen osallistuivat Belgiassa EuroSkills –kilpailuihin lajinaan somistus, visual merchandising. Tytöt kilpailivat kahden hengen tiiminä ja menestyivät kilpailussa hienosti. Tuliaisina kotimaahan he toivat pronssimitalin.

Euroskills Belgian Span formularadalla EuroSkills on joka toinen vuosi järjestettävä nuorten ammattitaidon euroopanmestaruuskilpailu. Vuoden 2012 EuroSkills -kilpailuihin 4.–6.10. Belgian Spassa osallistui Suomesta 40 kilpailijaa ja 29 lajikohtaista tuomaria, eksperttiä. Suomen kisajoukkue oli kilpailun

suurin. Suomalaisnuoret osallistuvat 28 lajiin, joita ovat muun muassa CAD-suunnittelu, hiusmuotoilu, sähköasennus ja somistajan työ. Suomen joukkue menestyi kisoissa hienosti ja toi kotiin kaiken kaikkiaan 17 mitalia.

Suvin ja Pipsan spa -vesipullokampanjan näyteikkuna.

30

Messut ja somistus 2 s 2012

Pipsan ja Suvin tukena ja turvana EuroSkills -kilpailumatkalla oli heidän valmentajansa, Pohjois-Karjalan ammattiopiston opettaja Sirkka Eronen, joka toimi myös somistuslajin eksperttinä, siis mm. tuomarina. Kolme kuukautta ennen kilpailua Pipsa ja Suvi saivat tietoa alustavista kilpailutehtävistä ja kilpailussa käytettävistä välineistä. Näin he pystyivät valmentautumaan parhaalla mahdollisella tavalla ja harjoittelemaan mm. kilpailussa käytettävien laitteiden ja työvälineiden käyttöä. Kilpailuun valmentautumiseen kuului ammatillisten taitojen hiomisen lisäksi fyysistä ja henkistä valmentautumista.

Kolmen päivän koitos vaativien tehtävien parissa Somistuskilpailu oli parilaji, joten Pipsa ja Suvi kilpailivat yhdessä. Kilpailuun osallistui heidän lisäkseen kilpailijapari Englannista, Portugalista, Hollannista, Ranskasta ja Sloveniasta. Kaikille kilpailijoille jaettiin samanlaiset tuotteet, materiaalit ja työkalut. Työkalupakin käsityökalujen lisäksi heillä oli käytettävissä mm. kuviosaha, hiomakone, kuumaliimapistooli ja kuumailmapuhallin, vesiliukoisia maaleja ja spreymaaleja, vinyylejä ja huopaa, mdf-levyä yms. Kilpailu vaati hyviä kädentaitoja, koska kaikki somisteet ja teemaa tukevat rekvisiitat piti tehdä itse. Työkalut, koneet ja laitteet piti osin koota itse ja tärkeää oli myös osata käyttää niitä. Piti myös osata käyttää tietokonetta, Photoshop -ohjelmaa ja tietokoneavusteista teippileikkuria. Kolmen kilpailupäivän aikana kilpailijat kisasivat kolmessa eri tehtävässä. Ensimmäisenä päivänä kilpailupaikan tietokoneita ei saatu toimimaan, joten ensimmäinen kilpailutehtävä olikin poikkeuksellisesti kolmannen päivän tehtäväksi tarkoitettu. Tehtävänä oli mitata ja leikata 8 mm mdf -levystä kolme


muotoa: suunnikas, ympyrä ja tähti, jotka piti päällystää eri materiaaleilla. Tehtävässä arvioitiin mittatarkkuutta, levyjen särmien ja reunojen sileyttä sekä pintamateriaalien kiinnitysten siisteyttä ja sileyttä. Työvälineinä oli mm. kuviosaha. Toisen kilpailupäivän tehtävänä oli suunnitella spa -vesipullolle kampanja. Kampanjasta piti tehdä presentaatio A2 -kokoon, josta suunnitelma esiteltiin englanninkielellä tuomareille kolmessa minuutissa. Sen jälkeen kilpailijat rakensivat suunnitelmansa mukaisen näyteikkunan. Viimeisenä kilpailupäivänä kilpailijoiden tehtävänä oli tehdä ensin moodboard ja presentaatio näyteikkunasomistuksesta, jonka teemana oli syksyn kerrospukeutuminen geometrisin somistein. Ikkunaan oli käytettävissä mies- ja naismallinuket sekä vaatteet ja asusteet. Presentaatiossa tuli esitellä kohderyhmät, mielikuva kohderyhmän elämäntyylistä yms.

Tämän suunnitelman mukaan rakennettiin sitten näyteikkuna somisteineen. Suomalaistytöt menestyivät kilpailussa hienosti. Työskentely oli hallittua, järjestel-

mällistä, turvallista ja siistiä koko ajan. Lisäksi he olivat innoissaan ja tekivät iloisella mielellä kilpailutehtäviä. Onnea pronssimitalista Pipsa ja Suvi ! Q

Vasemmalta Pipsa Kokko, Sirkka Eronen ja Suvi Kolehmainen.

Lahden Messukeskus - Lahti Fair Centre

Täyden palvelun kokous- ja tapahtumakeskus Uudistuva Lahden Messukeskus tarjoaa entistä monipuolisemmat puitteet pienille ja suurille kokouksille ja tapahtumille.

www.lahdenmessut.fi

www.messuliitto.fi

31


Logistiset palvelut messujen ja tapahtumien asiantuntijalta NIEMI®Messupalvelut messuilla ja tapahtumissa Messu- ja tapahtumapalvelujen asiantuntijana tarjoamme näytteilleasettajille ja tapahtumajärjestäjille kaikki tapahtumiin ja messuihin liittyvät logistiset palvelut. Saat meiltä kaikki tarvittavat palvelut kuljetuksista ja varastoinneista aina henkilö- ja nostopalveluihin. Toimitamme tarvitsemanne materiaalit oikeaan paikkaan oikeaan aikaan.

Palveluita jokaiselle Toimitamme messuille ja tapahtumiin tulevat tavarat ja hoidamme ne takaisin tapahtuman jälkeen. Varastoimme tyhjät laatikot, täydennämme esitetelineenne ja toimitamme seuraavan päivän mainoslahjat. Suoritamme myös raskaiden rakenteiden, esineiden ja laitteiden nostot ja haalaukset asianmukaisella kalustolla.

Pyydä tarjous palveluistamme: (09) 5420 5461 tai expo@niemi.fi

Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, 00520 Helsinki Puhelin: (09) 5420 5461 Telephone: +358 9 5420 5461 Email: expo@niemi.fi Corporate website: www.niemi.fi

32

Messut ja somistus 2 s 2012

www.niemi.fi


Muovilevyt rakentamiseen

www.foiltek.fi

www.messuliitto.fi

33


13.3.2013.

34

Messut ja somistus 2 s 2012


MESSUT JA Nร„YTTELYT 2013

Ajantasaiset tiedot lรถydรคt aina osoitteesta www.messuliitto.fi/Messukalenteri

TAMMIKUU o

-ยญยญ,ยญ3*1ยญ*7ยญ5

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXMBBLBSJQBJWBUรถ

o

$"3"7"/4)08

5VSVO.FTTVKB,POHSFTTJLFTLVT

XXXUVSVONFTTVLFTLVTรถ

o

MATKA

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXNBULBNFTTVUรถ

o

$"3"7"/

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXDBSWBONFTTVUรถ

o

501%0(4)08

5VSVO.FTTVKB,POHSFTTJLFTLVT

XXXUVSVONFTTVLFTLVTรถ

o

&%6$"

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXFEVDBNFTTVUรถ

o

'03."$0;:-*7*/(

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXGPSNBNFTTVUรถ

o

4ยญ),ยฝ7&3,05

5BNQFSFFO.FTTVKB6SIFJMVLFTLVT

XXXWFSLPTUPNFTTVUรถ

o

5*&507&3,05

5BNQFSFFO.FTTVKB6SIFJMVLFTLVT

XXXWFSLPTUPNFTTVUรถ

o

/&9545&1

+ZWรŠTLZMรŠ1BWJMKPOLJ

XXXKLMQBWJMKPOLJรถ

%66/**//&5

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXEVVOJJOOFU

o

7"-5",6//"--*4&5)""7"1ยญ*7ยญ5

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXTVPNFOIBBWBOIPJUPZIEJTUZTรถ

o

.1.005503*1:ยฝ3ยญ/ยญ:55&-:

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXNQNFTTVUรถ

3",&/5".*/&/+"4*4645".*/&/

5VSVO.FTTVKB,POHSFTTJLFTLVT

XXXSBLFOOVTNFTTVUรถ

,03+"643",&/5".*/&/

8BOIB4BUBNB )FMTJOLJ

XXXLPSKBVTSBLFOUBNJOFOรถ

o

"45"3",&/5"+"

5BNQFSFFO.FTTVKB6SIFJMVLFTLVT

XXXBTUBSBLFOUBKBรถ

o

7&/&#ยฏ5

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXWFOFNFTTVUรถ

o

/"*/&/

-BIEFO.FTTVLFTLVT

XXXMBIEFONFTTVUรถ

o

&-ยญ.ยญ4*+6)-"5

-BIEFO.FTTVLFTLVT

XXXMBIEFONFTTVUรถ7"/)645:ยฝ

'JOMBOEJBUBMP )FMTJOLJ

XXXHMPCFYรถ8""4"/4*+0*5645"1")56."

,BVQVOHJOUBMP 7BBTB

XXXQPIKBONBBOFYQPรถ

o

&"4:'"*34ยฅ'"45'00%$"'&

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXรถOOFYQPรถ

o

&"4:'"*34ยฅ3"7*/50-"

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXFBTZGBJSTDPNSBWJOUPMB

o

&"4:'"*34ยฅ.::.ยญ-ยญ

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXFBTZGBJSTDPNNZZNBMB

o

&"4:'"*34ยฅ,"611"7&3,044"

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXรถOOFYQPรถ

o

&"4:'"*34ยฅ7*46"-$0..6/*$"5*0/4

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXรถOOFYQPรถHELMIKUU o 

MAALISKUU o

,ยญ%&/5"*50.&4465

8BOIB4BUBNB )FMTJOLJ

XXXNFEJBQSPNFTTVUรถ5"-7*)&*,,*

5VSVO.FTTVKB,POHSFTTJLFTLVT

XXXUVSVONFTTVLFTLVTรถ*/'3"

8BOIB4BUBNB )FMTJOLJ

XXXJOGSBKPIUBNJOFOรถ

o

3",&/5".*/&/+"5"-05&,/**,,"

+ZWรŠTLZMรŠ1BWJMKPOLJ

XXXKLMQBWJMKPOLJรถ

o

.&3*,65466

5VSVO.FTTVKB,POHSFTTJLFTLVT

XXXUVSVONFTTVLFTLVTรถ

o

,67",".&3"

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXLVWBNFTTVUรถ

o

(0-'

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXHPFYQPรถ

o

#"--410354

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXHPFYQPรถ

o

(0&910

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXHPFYQPรถ

o

'*--"3*

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXHPFYQPรถ

o

,6/50

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXHPFYQPรถ

www.messuliitto.fi

35


+)2*!)-%4 s ,/'/4 s 45/4%3552%../+3%4 -%3352!+%.4%%4 s 3/-)34%%4 s ,!6!34%%4 ,!44)!4!22!4 s 45/4%0)%.%..ž+3%4 s 9- ,ISĂ&#x2039;Ă&#x2039; IDEOITA JA TOTEUTUKSIA WWWORLElTUOTEPALVELUTHTML

3D-myymäläsomisteet. Materiaali paloturvallinen EPS-200s

P A L V E L U T

3D-lattiatarra. Uusi tapa somistaa!

3D-messurakenteet. Materiaali paloturvallinen EPS-200s

3)3ÂŻ4),!!. 0!,/4526!,,)3%4 5,+/4),!!. 3ÂŻÂŻ.+%34ÂŻ6ÂŻ4 4/4%545+3%4 /2,% /Y q (OVIRINNANTIE q +AARINA q WWWORLEl

Kaikkiin kohtaamisiin

BEST WESTERN PLUS Hotel Haaga Nuijamiestentie 10, Helsinki

36

Messut ja somistus 2 s 2012

Varaa nyt: 09-5807 8157


MESSUT JA Nร„YTTELYT 2013 o

,"-"4564

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXHPFYQPรถ

o

3&5,*

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXHPFYQPรถ

o

.&54ยญ45:4

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXHPFYQPรถ

o

)&-4*/,*)034&'"*3

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXIPSTFGBJSรถ

7"/)645:ยฝ

,BVQVOHJOUFBUUFSJ 0VMV

XXXHMPCFYรถ

o

41035&$

5BNQFSFFO.FTTVKB6SIFJMVLFTLVT

XXXTQPSUFDรถ

o

(3&&/5&$

5BNQFSFFO.FTTVKB6SIFJMVLFTLVT

XXXTQPSUFDรถ

o

(:.5&$

5BNQFSFFO.FTTVKB6SIFJMVLFTLVT

XXXHZNUFDรถ

o

':4*05&$

5BNQFSFFO.FTTVKB6SIFJMVLFTLVT

XXXGZTJPUFDรถ

o

4"*3""/)0*5"+"1ยญ*7ยญ5

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXTBJSBBOIPJUBKBQBJWBUรถ

o

3",4"

-BIEFO.FTTVLFTLVT

XXXMBIEFONFTTVUรถ

o

,ยญ%&/5"*50.&4465

5VSVO.FTTVKB,POHSFTTJLFTLVT

XXXNFEJBQSPNFTTVUรถ

o

563,6%&4*/(8&&,

5VSVO.FTTVKB,POHSFTTJLFTLVT

XXXUVSVONFTTVLFTLVTรถ

o

5636/5"*%&+""/5**,,*.&4465

5VSVO.FTTVKB,POHSFTTJLFTLVT

XXXUVSVONFTTVLFTLVTรถ

o

0.":3*5:4

8BOIB4BUBNB )FMTJOLJ

XXXPNBZSJUZTUBQBIUVNBรถ

o

7""4"8*/%&9$)"/(&

,BVQVOHJOUBMP 7BBTB

XXXQPIKBONBBOFYQPรถ

o

$)&.#*0'*/-"/%

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXรถOOFYQPรถ

o

&"4:'"*34ยฅ*$5&910

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXรถOOFYQPรถ

o

&"4:'"*34ยฅ)&/,*-ยฝ45ยฝ

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXFBTZGBJSTDPNIFOLJMPTUP

o

&-ยญ.:47**,0/-0116

+ZWรŠTLZMรŠ1BWJMKPOLJ

XXXKLMQBWJMKPOLJรถ

o

,"/4"*/7ยญ-*/&/3056,*44"/ยญ:55&-:

5VSVO.FTTVKB,POHSFTTJLFTLVT

XXXUVSVONFTTVLFTLVTรถ

o

".&3*$"/$"34)08

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXGISBรถ

o

1*)"+"1665"3)"

5VSVO.FTTVKB,POHSFTTJLFTLVT

XXXUVSVONFTTVLFTLVTรถ

o

1&3*//&,05*

5VSVO.FTTVKB,POHSFTTJLFTLVT

XXXUVSVONFTTVLFTLVTรถ

o

)&704&5

5BNQFSFFO.FTTVKB6SIFJMVLFTLVT

XXXIFWPTNFTTVUรถ

o

,ยญ%&/5"*50.&4465

+ZWรŠTLZMรŠ1BWJMKPOLJ

XXXNFEJBQSPNFTTVUรถ

o

"/5**,,*.&4465

+ZWรŠTLZMรŠ1BWJMKPOLJ

XXXNFEJBQSPNFTTVUรถ

-0(*45*$4

8BOIB4BUBNB )FMTJOLJ

XXXMPHJTUJDTUBQBIUVNBรถ

o

0.".ยฝ,,*

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXPNBNPLLJรถ

o

,&7ยญ51665"3)"

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXLFWBUQVVUBSIBรถ

o

0.",05*

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXPNBLPUJNFTTVUรถ

o

4*4645"

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXTJTVTUBLPUJBรถ

o

,&.*/3",&/5"+".&4465

,FNJOLVMUUVVSJLFTLVT ,FNJ

XXXQPIKPJTTVPNFONFTTVUรถ

o

/"*4%":

5VSVO.FTTVKB,POHSFTTJLFTLVT

XXXOBJTEBZรถ

o

5&0--*4&51"-7&-65

5BNQFSFFO.FTTVKB6SIFJMVLFTLVT

XXXUFPMMJTFUQBMWFMVUรถ

o

-0(*45**,,"

5BNQFSFFO.FTTVKB6SIFJMVLFTLVT

XXXMPHJTUJJLLBNFTTVUรถ

o

'*//(3"'

+ZWรŠTLZMรŠ1BWJMKPOLJ

XXXKLMQBWJMKPOLJรถ

o

3",3",&//64+"4*464564.&4465

+รŠรŠIBMMJ ,PVWPMB

XXXLZNFOMBBLTPONFTTVUรถ

o

06-6/3",&/5"+".&4465

0VMVIBMMJ 0VMV

XXXQPIKPJTTVPNFONFTTVUรถ

o

1*)"1**3*

-BIEFO.FTTVLFTLVT

XXXMBIEFONFTTVUรถ

o

10)+"/.""/4663.&4465 +"7""4"/,*3+".&4465

#PUOJBIBMMJ 7BBTB

XXXQPIKBONBBOFYQPรถ

o

3"-7*4,"3+"-"/3",&//64.&4465

+PFOTVVO"SFFOB

XXXSBMWJTรถ

o

,ยญ%&/5"*50.&4465

-BQQJ"SFFOB 3PWBOJFNJ

XXXNFEJBQSPNFTTVUรถ

"3." 5636/"4&.&4465

5VSVO.FTTVKB,POHSFTTJLFTLVT

XXXUVSVONFTTVLFTLVTรถHUHTIKUU

www.messuliitto.fi

37


Kuva: Nina  Dodd

© DB  SCHENKERsportsevents/WA  Müller

 DB  Schenker.  Kun  tavallinen  ei  riitä.          

Schenker Oy Tapahtumalogistiikka Puh.  010  520  4285 HYHQWVÀ#GEVFKHQNHUFRP

Messuihin ja  tapahtumiin  liittyvät  kuljetus-  ja  huolintapalvelut,  kaikki   kuljetusmuodot.  DB  Schenkerin  maailmanlaajuinen  verkosto  palvelee  130   maassa.  Ovelta  osastolle  ja  takaisin.  Heitä  pallo  meille!                                            ZZZGEVFKHQNHUFRPÀ

Meiltä saat tarpeisiisi: banderollit, liput, suurkuvatulosteet, kangastulosteet, tulostettavat tapetit, tarratulosteet, mainostelineet, kyltit, rollupit, taustakankaat, lattiatarrat, julisteet, beachflagit, messuseinät ja ulkomainokset.

Konekantaamme vahvistaa uusi HP:n 264 cm leveä lateksiväritulostin, joka ekologisuudessaan edustaa maailman huippua ja sille on myönnetty joutsenmerkki.

Hankasuontie 7 00390 Helsinki puh. 010 425 6200 www.lfg.fi

38

Messut ja somistus 2 s 2012


MESSUT JA Nร„YTTELYT 2013 o

-ยญ)*360,"-60.6

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXรถOOFYQPรถ

o

-"14*.&4465

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXMBQTJNFTTVUรถ

o

,ยญ%&/5"*50,&7ยญ5

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXรถOOFYQPรถ

o

065-&5&910

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXPVUMFUFYQPรถ

o

.0%&-&910

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXNPEFMFYQPรถ

o

1&5&910

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXQFUFYQPรถ

o

-"1*/3",&/5"+".&4465

-BQQJ"SFFOB 3PWBOJFNJ

XXXQPIKPJTTVPNFONFTTVUรถ

o

:)%:4,6/5"5&,/**,,"

+ZWรŠTLZMรŠ1BWJMKPOLJ

XXXKLMQBWJMKPOLJรถ

o

,6-+&564

+ZWรŠTLZMรŠ1BWJMKPOLJ

XXXKLMQBWJMKPOLJรถ

&3ยญ+"7"1"""*,"

1JPOFFSJQVJTUP ,PVWPMB

XXXLZNFOMBBLTPONFTTVUรถ

)&-4*/,*$&.*$"-4'036.

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXIFMTJOLJDGFV

/&45&0*-3"--:'*/-"/%

+ZWรŠTLZMรŠ1BWJMKPOLJ

XXXKLMQBWJMKPOLJรถ

o

5636/.&4465

5VSVO.FTTVKB,POHSFTTJLFTLVT

XXXUVSVONFTTVLFTLVTรถ

o

'03."4:,4:

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXGPSNBNFTTVUรถ

o

*/5&3/"5*0/"-463(*$"-8&&,*48

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXJTXPSH

TOUKOKUU

KESร„KUU o o HEINร„KUU ELOKUU

SYYSKUU -&"%

8BOIB4BUBNB )FMTJOLJ

XXXMFBEUBQBIUVNBรถ

o'00%5&$

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXGPPEUFDIFMTJOLJรถ

o

1-"45&$

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXQMBTUFDรถ

o

(3"'5&$

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXHSBGUFDรถ

o

1"$5&$

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXQBDUFDรถ

o

4"1ยญ*7ยญ5

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXTJIUFFSJBTTJTUFOUUJQBJWBUรถ

o

$03&$0/(3&44&7&/54

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXDPOHSFTTFWFOUTรถ

o

(*..&-**,&-")+"5

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXHJNNFMJJLFMBIKBUรถ

o

0''*$&50*.450*5$

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXPรณDFNFTTVUรถ

o

&"4:'"*34ยฅ*1&910

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXรถOOFYQPรถ

o

166+"#*0&/&3(*"

+ZWรŠTLZMรŠ1BWJMKPOLJ

XXXKLMQBWJMKPOLJรถ

o

."910

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXNBYQPรถ

o

563,64&9

5VSVO.FTTVKB,POHSFTTJLFTLVT

XXXUVSVONFTTVLFTLVTรถ

o

&630.*/*/(

5BNQFSFFO.FTTVKB6SIFJMVLFTLVT

XXXFVSPNJOJOHรถ

o

)"#*5"3&

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXIBCJUBSFรถ

o

7"-0

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXIBCJUBSFรถWBMP

o

4"-0/,*

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXTBMPOLJDPN

o

"35)&-4*/,*

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXBSUIFMTJOLJรถ

o

$"3"7"/

-BIEFO.FTTVLFTLVT

XXXMBIEFONFTTVUรถ

o

"-*)"/,*/5"

5BNQFSFFO.FTTVKB6SIFJMVLFTLVT

XXXBMJIBOLJOUBรถ

o

"650.""5*0

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXรถOOFYQPรถ

o

&-,0.

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXรถOOFYQPรถ

o

&-5&,

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXFMUFLGTDPN

o

):%3"6-**,,"+"1/&6."5**,,"

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXรถOOFYQPรถ

o

.&$"5&$

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXรถOOFYQPรถ

LOKAKUU

www.messuliitto.fi

39


MESSUT JA Nร„YTTELYT 2013 o

5&,/0-0(*"

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXรถOOFYQPรถ

o

"45",05*

5BNQFSFFO.FTTVKB6SIFJMVLFTLVT

XXXBTUBLPUJรถ

o

5".1&3&&/5"*%&.&4465

5BNQFSFFO.FTTVKB6SIFJMVLFTLVT

XXXUBNQFSFFOUBJEFNFTTVUรถ

o

5636/,"/4"*/7ยญ-*4&5,*3+".&4465

5VSVO.FTTVKB,POHSFTTJLFTLVT

XXXLJSKBNFTTVUรถ

o

5636/360,".&4465

5VSVO.FTTVKB,POHSFTTJLFTLVT

XXXUVSVONFTTVLFTLVTรถ

o

&5&&/1ยญ*/,06-6564 3&,3:50*/5*+" 5:ยฝ&-ยญ.ยญ.&4465

0VMVIBMMJ 0VMV

XXXQPIKPJTTVPNFONFTTVUรถ

,0/&"(3*"

+ZWรŠTLZMรŠ1BWJMKPOLJ

XXXKLMQBWJMKPOLJรถ

7"3)"*4,"47"564.&4465

8BOIB4BUBNB )FMTJOLJ

XXXHMPCFYรถ

o

,"6/&64

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXLBVOFVTNFTTVUรถ

o

/03%*$)"*3

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXOPSEJDIBJSรถ

o

.605*

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXNVPUJNFTTVUรถ

o

5&37&:4

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXUFSWFZTNFTTVUรถ

o

(0-%4*-7&38"$)

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXHTXNFTTVUรถ

o

(48130

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXHTXQSPรถ

o

04""7"/"*/&/

5VSVO.FTTVKB,POHSFTTJLFTLVT

XXXPTBBWBOBJOFOรถ

o

5:ยฝ5&37&:41ยญ*7ยญ5

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXUUMรถ

o

)&-4*/(*/,*3+".&4465

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXIFMTJOHJOLJSKBNFTTVUรถ

o

7**/* 360,"):7ยญ&-ยญ.ยญ

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXWJJOJSVPLBรถ XXXWJJOJMFIUJรถ

o

)&-4*/(*/.64**,,*.&4465

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXIFMTJOHJONVTJJLLJNFTTVUรถ

o

"35'036.)&-4*/,*

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXBSUGPSVNรถ

o

0.",05*.&4465

.ZZSNรŠLJIBMMJ 7BOUBB

XXXHMPCFYรถ

o

7"4"3"10)+"/.""/3",&//64.&4465

#PUOJBIBMMJ 7BBTB

XXXQPIKBONBBOFYQPรถ

o

5636/7&/&.&4465

5VSVO.FTTVKB,POHSFTTJLFTLVT

XXXUVSVONFTTVLFTLVTรถ

o

-ยญ5,ยญ4ยญ#ยญ

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXMBULBTBCBรถ

o

)*'*&910

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXIJรถFYQPรถ

o

)*'*&910

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXIJรถFYQPรถ

o

4,*&910

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXTLJFYQPรถ

o

#0"3%&910

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXCPBSEFYQPรถ

o

(*4&9101"*,,"5*&50."3,,*/"5

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXNBBONJUUBVTMBJUPTรถ

o

)".."4-ยญยญ,ยญ3*1ยญ*7ยญ5

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXIBNNBTMBBLBSJQBJWBUOBZUUFMZรถ

o

"167ยญ-*/&

5BNQFSFFO.FTTVKB6SIFJMVLFTLVT

XXXBQVWBMJOFJOGP

o

4*+0*564*/7&45

8BOIB4BUBNB )FMTJOLJ

XXXTJKPJUVTJOWFTUรถ

o

&"4:'"*34ยฅ4ยญ),ยฝ

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXรถOOFYQPรถ

o

&"4:'"*34ยฅ&,03",&//64

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXรถOOFYQPรถ

o

&"4:'"*34ยฅ16)5"64

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXรถOOFYQPรถ

o

7*)&35&,

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXรถOOFYQPรถ

o

+6-,*4*76

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXรถOOFYQPรถ

o

'*//4&$

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXรถOOFYQPรถ

o

,**/5&*45ยฝ

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXรถOOFYQPรถ

o

7ยญ3*+"1*/5"

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXรถOOFYQPรถ

o

460.&/,ยญ%&/5"*50

5BNQFSFFO.FTTVKB6SIFJMVLFTLVT

XXXLBEFOUBJUPรถ

o

.""5"/ยญ,:7*44ยญo'&45"3*5

5VSVO.FTTVKB,POHSFTTJLFTLVT

XXXUVSVONFTTVLFTLVTรถ

o 

MARRASKUU

40

Messut ja somistus 2 s 2012


MESSUT JA Nร„YTTELYT 2013 o

'"3."4*"1ยญ*7ยญ5

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXGBSNBTJBOPQQJNJTLFTLVTรถ

o

,/08)08,06-6564 5:ยฝ&-ยญ.ยญ+" 3&,3:50*/5*.&4465

#PUOJBIBMMJ 7BBTB

XXXQPIKBONBBOFYQPรถ

o

&-."

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXFMNBNFTTVUรถ

o

.&54ยญ

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXIFMTJOHJONFUTBNFTTVUGP

o

,ยญ%&/5"*504:,4:

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXLBEFOUBJUPUBQBIUVNBรถ

o

065-&5&910

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXPVUMFUFYQPรถ

o

-&..*,,*

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXMFNNJLLJNFTTVUรถ

o

,"/4"*/7ยญ-*/&/3056,*44"/ยญ:55&-:

5VSVO.FTTVKB,POHSFTTJLFTLVT

XXXUVSVONFTTVLFTLVTรถ

o

&-ยญ*/-ยญยญ,ยญ3*1ยญ*7ยญ5

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXTFMMรถ+06-6."3,,*/"5

+ZWรŠTLZMรŠ1BWJMKPOLJ

XXXKLMQBWJMKPOLJรถ

456%*"

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXTUVEJBNFTTVUรถ

70*55"+"

)FMTJOHJO.FTTVLFTLVT

XXXLFOOFMMJJUUPรถ

JOULUKUU o o

s -ESSUT JA Nร‹YTTELYRAKENTEET s -USEORAKENTEET s 0UUSEPร‹N TYรšT

WWWNYKYPUUl 0UH  

,ร‹NTINEN 4EOLLISUUSKATU s %SPOO

www.messuliitto.fi

41


MESSUOHJELMA

2012–2013

Menesty. Messuilla.

Syksy 2012 Lokakuu

23.–25.10.

Lokakuu

NORDIC WELDING EXPO (I/T)

Hitsauksen, liittämisen ja leikkaamisen ammattimessut

NAISDAY TAMPERE (N/P)

27.–28.10.

Naiseuden ja hyvinvoinnin messutapahtuma

Marraskuu

SUOMEN KÄDENTAIDOT (N/P)

Marraskuu

KIVI & KORU (I/P)

16.–18.11. 16.–18.11.

Käsi- ja taideteollisuusmessut

Kansainväliset kivi- ja korumessut

Kevät 2013 Tammikuu

SÄHKÖVERKOT (I/T)

Tammikuu

TIETOVERKOT (I/T)

Helmikuu

ASTA RAKENTAJA (N/P)

Maaliskuu

SPORTEC (N/T)

Maaliskuu

GREENTEC (N/T)

Maaliskuu

GYMTEC (N/T)

Maaliskuu

FYSIOTEC (N/T)

Huhtikuu

HEVOSET (N/P)

Huhtikuu

LOGISTIIKKA (I/T)

30.–31.1. 8.–10.2.

14.–15.3. 14.–15.3. 14.–15.3. 14.–15.3. 6.–7.4.

17.–19.4.

Sähköverkkojen ammattimessut Tele- ja tietoverkkojen ammattimessut Rakentamisen ja asumisen messut Liikuntapaikkojen ammattimessut Viheralueiden ammattimessut Kuntoliikunnan ammattimessut Fysioterapian ammattimessut Hevosalan ammatti- ja harrastemessut Materiaalinkäsittelyn ja logistiikan ammattimessut

Syksy 2013 Syyskuu

EUROMINING (I/T)

Syyskuu

ALIHANKINTA (I/T)

Lokakuu

ASTA KOTI (N/P)

Lokakuu

TAMPEREEN TAIDEMESSUT (N/P)

Marraskuu

SUOMEN KÄDENTAIDOT (N/P)

11.–12.9. 24.–26.9. 4.–6.10. 4.–6.10.

15.–17.11.

Kaivosalan kansainväliset ammattimessut Kansainväliset teollisuuden alihankinnan ammattimessut Kodin sisustamisen ja kunnostamisen messut Taidehankintojen ja -harrastamisen erikoismessut Käsi- ja taideteollisuusmessut

Tampereen Messut Oy Ilmailunkatu 20, PL 163, 33901 Tampere puh. 0207 701 200, fax 0207 701 201 info@tampereenmessut.fi

Katso koko ohjelma: www.tampereenmessut.fi

42

Messut ja somistus 2 s 2012

Muutokset mahdollisia. Päivitetty messuohjelma osoitteessa www.tampereenmessut.fi

30.–31.1.

Toimivat ympäristöystävälliset messuratkaisut www.ecodisplay.fi Niittylänpolku 5, HELSINKI 0400 212 969


1b<77b9b77<.,7<.6(7 -$6&5((1,7+(/3267, 9XRNUDODLWHYDOLNRLPDVVDPPHRQPPWHKRNNDDW YLGHRW\NLWYDONRNDQNDDWHULNRNRLVHWOHGSODVPD MD/&'Ql\W|WYLGHRVHLQlWNRVNHWXVQl\W|WNDQQHWWDYDW WLHWRNRQHHWLSDGLWGYNDPHUDWMDllQHQWRLVWRODLWWHHW 3\VW\PPHWRLPLWWDPDDQQLLQ\NVLWWlLVHQODLWWHHQ NXLQVXXUHQWDSDKWXPDQNRNR$9NDOXVWRQ NXVWDQQXVWHKRNNDDVWL.\V\WDUMRXVWD /DLWWHHWWRLPLWDPPHDLQDWl\GHQSDOYHOXQ´DYDLPHW NlWHHQ´±SHULDDWWHHOOD7XRPPHMDDVHQQDPPHNDOXVWRQ MDWDUYLWWDHVVDDQQDPPHP\|VNl\WW|RSDVWXNVHQ 7LODLVXXGHQSllW\WW\lQRXGDPPHODLWWHHWVRYLWXVWL SRLV.DLNNLODLWWHHPPHRYDWYDNXXWHWWXMD 0LNlOLWDUYLWVHWNXYDDMDDWDLPXXWDWHNQLVWl RVDDMDDWDSDKWXPDQDMDNVLVHNLQRQQLVWXX

6XRPHQ$93DOYHOX2\ VXRPHQ#DYSDOYHOX¿ 3DVL6DYRODLQHQ WRLPLVWR ZZZDYSDOYHOX¿

www.messuliitto.fi

43


Messu- ja somistusalanliitto ry

ADT – ASHERA DESIGN TMI

Pornaistentie 305, 07190 Halkia Puh. 040 544 6199

AJK-JATKOKOULUTUS OY

Liesikuja 7 A, PL 16, 01601 Vantaa Puh. (09) 566 9078 www.ajk-jatkokoulutus.fi

ARTFULL OY

Sirrikuja 3, 00940 Helsinki Puh. (09) 340 4450, 0400-404 325, www.artfull.fi

BALLOON CENTER OY

Koskelontie 25 C, 02920 Espoo Puh. (09) 8545 100 www.ilmapallokeskus.fi

BLACKOUT LIGHTING OY

Konalantie 1–3, 00390 Helsinki Puh. 0400 844 450 / Juha Oura 0400 844 451 / Sami Vuola www.blackout.fi

WULFF ENTRE

FAIR PARTNER OY

Sorronrinne 10, 08500 Lohja Puh. (019) 3757 100 www.fairpartner.fi

FORMAATTI OY

Sorvitie 5, 01840 Klaukkala Puh. 040-181 0888 www.formaatti.fi

FOXTAIL OY

Raiviontie 10, 04500 Kellokoski www.foxtail.fi

GLOBEX OY

Kumitehtaankatu 5, 04260 Kerava Puh. 010 617 1300 www.globex.fi

HANSKIN MAINOS KY

Ketomaankatu 1, 24100 Salo Puh. (02) 731 6535 www.hanskinmainos.fi

HELSINGIN MESSUT OY WANHA SATAMA

LFG FINLAND OY

Hankasuontie 7, 00390 Helsinki Puh. 010 425 6200 www.lfg.fi

MAINOS ANDERSSON OY

Koivurinne 18, 01680 Vantaa Puh. (09) 7597 110 www.mainosandersson.fi

MAINOSKAHVA KY

Vuorikatu 22 C 57, 00100 Helsinki Puh. 0400 430 576

MAINOS KÄYHKÖ OY

Suvilahdenkatu 10 C, PL 10, 00501 Helsinki Puh. (09) 738 816 www.mainoskayhko.fi

MAINOSMATTI OY

Vanha Nurmijärventie 118, 01730 Vantaa Puh. (09) 510 2727, 050 2223 www.mainosmatti.fi

MAINOS OILIO OY

Hernepellonkuja 6, 00560 Helsinki Puh. (09) 777 1880, 040 520 1718 www.mainosoilio.fi

PL 695, Ruoholahdenkatu 21 B, 00180 Helsinki Puh. 010 6335 500, 050 3967 581 www.entre.fi

Pikku Satamakatu 3–5, 00161 Helsinki Puh. 050-450 3180 www.wanhasatama.com

EXNITA OY

Katavantie 61, 21430 Lieto Puh 0400 774360 www.exnita.fi

HÄMEENLINNAN LAATUMESSUT

Arvi Kariston katu 13, 13100 Hämeenlinna Puh: 050 525 7464 www.laatumessut.com

Örninkatu 12, 24100 Salo Puh. (02) 7316 096, 040 587 5646 www.mainosvakka.fi

EXPO EXPERT OY

INDECO OY

Vaihdekatu 1, 15520 Lahti Puh: 0290803100 www.mainosvisitor.com

Öljytie 10, 01530 Vantaa www.expoexpert.fi

EXPOTEC OY

Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere Puh 020 74 37 300 www.expotec.fi

EXPOTRIO OY

Metallikatu 7, 15150 Lahti puh. (03) 7846 701

EXPOWORKS OY

Pailantie 14, 08700 Lohja Puh. (019) 322 211, 040 522 0445 www.expoworks.fi

FAIR FACTORY OY

Asemapäällikönkatu 12 B, 00520 Helsinki Puh. (09) 8761 122 www.fairfactory.fi

44

Messut ja somistus 2 s 2012

Nilsiänkatu 16-20, 00510 Helsinki Puh. (09) 730 153

JAAKKO PELTOMÄKI OY

MAINOSVAKKA OY

MAINOS VISITOR OY

MAISERI OY

Mikkolantie 1 A, 00640 Helsinki Puh. 0400-606033 email: jaakko.peltomaki@jaakkopeltomaki.fi www. jaakkopeltomaki.fi

PL 123, Ikarintaival 17, 61301 Kurikka Puh. 06-450 7333 www.maiseri.fi

JYVÄSKYLÄN MESSUT OY

Valimotie 22, 01510 Vantaa Puh. (09) 8700 850 www.mayday.fi

KUOPION MESSUJEN TEKIJÄ OY

PL 9. Raastuvakatu 10-12 A 65101 Vaasa Puh: 0500-660 948 / 06-317 3060 www.mediapromessut.fi

LAHDEN MESSUT OY

Keskuojankatu 17, 33900 Tampere Isokatu 13, 90100 Oulu Vesijärvenkatu 74 B, 15140 Lahti vaihde: 010 320 6000 www.messua.fi

Piippukatu 7 A, PL 127, 40101 Jyväskylä Puh. 014 334 0000 www.jklpaviljonki.fi Volttikatu 12, 70700 Kuopio Puh. 010 2318000, 050 5256641 www.messujentekija.fi

Salpausselänkatu 7, PL 106, 15141 Lahti Puh. (03) 525820 www.lahdenmessut.fi

MAYDAY MEDIA CENTER OY

MEDIAPRO MESSUT

MESSUA OY / MESSU ARVELIN OY


Jäsenyritykset 2012

MESSUNIKKARIT OY

Kairatie 2, 65350 Vaasa Puh. 06-356 0200 www.messunikkarit.fi

MESSUSOMISTAMO OY

Läkkisepäntie 5, 00620 Helsinki Puh. (09) 799 022

OY METROSTAR AB

Tiilenlyöjänkuja 2, 01720 Vantaa Puh. (09) 838 6210 www.metrostar.fi

MF-MAINOS OY

Kelatie 8, 01450 Vantaa Puh 09-275 7118 www.mf-mainos.fi

MUOTOMAINOS OY

Tahkotie 1, 01530 Vantaa Puh. 010 229 2900 www.muotomainos.fi

MY TIME OY

Jusslansuora 20 C, 04360 Tuusula Puh. 0500 423460 www.mytime.fi

NELIMAINOS OY SOME

Yli-Heikkilänkatu 4, 33560 Tampere Puh. (03) 2238 980 www.nelimainos.fi

NÄYTTELYMAINONTA OY

Vanha Vaasantie 8, 33470 Ylöjärvi Puh. 0500 -834968

PRODOIT OY

Laakerikuja 3, 90620 Oulu Puh. 040-571 1591 www.prodoit.fi

PUITE OY

STUDIO GASTON OY

Kivipyykintie 5, 01260 Vantaa Puh. 010 548 1701 www.studiogaston.fi

STUDIO PAAVO SUURONEN OY

Vanha Talvitie 11, 00580 Helsinki Puh. 09-586 8840 www.puite.fi

Mäntytie 14 B, 02270 Espoo Puh. (09) 2709 2150

SAHERMA OY

Petikontie 16–18, 01720 Vantaa Puh. (09) 4153 3400 www.standi.fi

SALKAPUU OY

PL 21, 00521 Helsinki Puh. 040-450 3250 www.finnexpo.fi

SATAC OY

Sörnäisten rantatie 33 D, 4 krs. 00500 Helsinki Puh: 09-3487 0020, 0400-437 909 www.taikalyhty.fi

SOMITEK OY

Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere Puh. 0207 701 200 www.tampereenmessut.fi

SPIRAALI OY

Ruosilantie 1, 2. krs., 00390 Helsinki Puh. 0400-303 656 www.troi.fi

STAND BY ME OY

Uutiskatu 2, 00240 Helsinki Puh: 0400 858 112 www.tv10.fi

Vanha valtatie 190 rak 11, 04500 Kellokoski Puh. 0500 548326 www.saherma.com Aikkalankuja 26, 15880 Hollola Puh. 045-137 3573 www.salkapuu.fi Haarasuontie 11, 90240 Oulu Rantakatu 8 B, 92100 Raahe Puh. 020 798 100 www.100c.fi Viinikankaari 13, 01530 Vantaa Puh. 010 292 2820 www.somitek.fi Kirkkotie 482, 01820 Klaukkala Puh. (09) 276 6450, 050 553 9380/Risto www.spiraali.fi

STÄNDI OY

SUOMEN MESSUT OSUUSKUNTA

TAIKALYHTY OY

TAMPEREEN MESSUT OY

TROI HELSINKI OY

TUOTANTOYHTIÖ TV10 OY

NYKYPUU OY

Untamontie 12 as 2, 04230 Kerava www.standbyme.fi

ORLE OY

Kukonkoskenkatu 9, 15700 Lahti Puh. 010 423 1191 www.standfitters.fi

Messukentänkatu 9-13, PL 57, 20201 Turku Puh. (02) 337 111 www.turunmessukeskus.fi

STANDIMAN OY

FAIRPLAY/ OY TURUN MESSUNTEKIJÄT AB

Läntinen Teollisuuskatu 18, 02920 Espoo Puh. 020 7120 760 www.nykypuu.fi Hovirinnantie 5, 20780 Kaarina Puh.: 040 939 1951 www.orle.fi

PLANEX OY

Konalankuja 1–3, 00390 Helsinki Puh. (09) 774 5177 www.planex.fi

PROLESEC OY

Voimakatu 5, 20520 Turku Puh. (02) 6510 1870, 040-519 8550 www.prolesec.fi

STANDFITTERS OY

Mäkelänkatu 52 A, 00510 Helsinki Puh. (09) 701 7200

SUOMEN AV-PALVELU OY

Höylääjäkuja 6 04500 Kellokoski Puh: 040-590 1225 www.avpalvelu.fi

OY STERLA-SERVICE AB

Pähkinärinteentie 41, 01710 Vantaa Puh. (09) 853 2266 www.sterla.fi

TURUN MESSUKESKUS OY

Teollisuustie 13, 23120 Mietoinen Puh. 040 5500313

VALTAEXPO OY

Seisakkeenkatu 11, 29200 Harjavalta Puh 02-674 3266 www.valtaexpo.fi

WS-EXPO GROUP OY LTD

Hannuksenpelto 1, 02270 Espoo Puh. (09) 6844 530 www.wsexpogroup.fi

www.messuliitto.fi

45


VALTAA

2013

Pohjanmaan valtavat markkinat, lähde messuille! 14.2.

Waasan Sijoitus 2012

19.-20.3.

Vaasa Wind Exchange

20.-21.4.

Pohjanmaan Suurmessut Vaasan Kirjamessut

25.-27.10.

Vasara

20.-21.11.

Knowhow

KAUPUNGINTALO

KAUPUNGINTALO

BOTNIAHALLI

BOTNIAHALLI

BOTNIAHALLI

P O H JA N M AA N

/)+%! 02%3354!6!2!4!,/ !IMOPEITEl

!IMOYHTIĂ&#x161; /Y

+AIKKI 06# POHJAISTEN TULOSTEIDEN JĂ&#x2039;LKIKĂ&#x2039;SITTELYT

Ă&#x2013; S T ER B OT T E N

Pohjanmaan Rakennusmessut Koulutus, TyÜelämä ja Rekrytointi

www.pohjanmaanexpo.fi (06) 318 5100

Tulostusmateriaalien jälkikäsittelyt Silverplast Oy Puh. 09-8533 823 Fax. 09-8533 824 Läntinen teollisuuskatu 17 02920 Espoo www.silverplast.fi

Klikkaa tietoa messuista

www.messuliitto.fi 46

Messut ja somistus 2 s 2012


-ESSU JA 3OMISTUSALANLIITTO RY Perustettu vuonna 1962

Hallitus 2011â&#x20AC;&#x201C;2012 Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Jari Harmoinen, Sterla-Service Oy puh. (09) 853 2266 jari.harmoinen@sterla.inet.fi

Marketta Karivuo, Globex Oy puh. 010 617 130 marketta.karivuo@globex.fi

Jäsenet Pasi Suuronen, Muotomainos Oy puh. 010 229 2900 pasi.suuronen@muotomainos.fi

Merja FagestrĂśm, Fair Partner Oy puh. (019) 375 7100 merja.fagerstom@fairpartner .fi

Petri Vanhala, Suomen Messut puh. 050-3870058 petri.vanhala@finnexpo.fi

Jyri Kiho, Expo Expert Oy puh. 040 530 5500 jyri.kiho@expoexpert.fi

Toni Kauppinen, Nykypuu Oy puh. 020 7120 760 toni. kauppinen@nykypuu.fi

Jari Isohella, Maiseri Oy puh. (06) 450 7333 jari@maiseri.fi

Painopaikka Kirjapaino Uusimaa Teollisuustie 19, 06150 Porvoo Puh. 020 6100 140, fax 020 770 3023 Taitto Kirsi Rasinen Tmi, puh. 050 586 9193 Ohrakuja 6, 02920 Espoo kirsi.rasinen@kolumbus.fi Ilmoitukset Konsulttitoimisto Willehard1919 Kari Nyberg Puh. 0400-578 167 willehard1919@yahoo.com Ilmoitushinnat *) 1/1 sivu 1/2 sivu 1/4 sivu 1/8 sivu Sisäkannet Takakansi

180 x 260 mm A4 + 3mm 180 x 125 mm 87 x 260 mm 87 x125 mm 180 x 60 mm 87 x 60 mm

1.320,1.320,830,830,630,630,335,1.575,1.785,-

*) alv 23% ei sisälly hintoihin. Tilaukset: 20 e/2 numeroa Tilaukset ja osoitteenmuutokset Messu- ja somistusalan liiton osoitteeseen

Messu- ja somistusalan liitto ry WWWMESSULIITTOl s 3IRRIKUJA  (ELSINKI s 0UH  FAX  

Somistajayhdistys Perustettu vuonna 1950

Hallitus 2012 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Toiminnanjohtaja Sihteeri

Iris Heikkonen +4+5T*'+--10'0u#,-g,#6-1-17.7675T(+XNHNINGGFLH Annika Hirvi #00+-#T*+48+u'.+5#0'6T(+XNHNKEIHNFI Tiina Saine 6++0#T5#+0'u561%-/#00T%1/XNHNIIFKFGI Minna NystrÜm Tarja Hiitola, Anu KytÜmäki, Eija Lehtinen, Taru Leminen, Pauliina Rusi, Marika Sarjosalo, Kristiina Vaalasmaa

Stipendirahasto Somistajayhdistys myĂśntää rahastosta 100 â&#x20AC;&#x201C; 200 euron suuruisia stipendejä somistajien ammatinedistämis-­ tarkoituksiin. Stipendirahaa voivat hakea muutkin kuin yhdistyksen jäsenet. Stipendirahaa haetaan somistaja-­ yhdistyksen hallitukselle suunnatulla vapaamuotoisella hakemuksella.

Somistajayhdistys ry Laajasuontie 4 A 7, 00320 Helsinki, puh. 040 552 7235 999T51/+56#,#;*&+56;5T%1/Â&#x2DC;+0(1u51/+56#,#;*&+56;5T%1/

www.messuliitto.fi

47


48

Messut ja somistus 2 s 2012

Messut & somistus 2/2012  
Messut & somistus 2/2012  

Messut & somistus -lehden numero 2/2012. Julkaisija Messu- ja somistusalanliitto ry.

Advertisement