Page 1

MESSUOPAS / MÄSSGUIDE

Teema 2019: Opettaminen – viestintää ja vuorovaikutusta

Opetusalan valtakunnallinen koulutustapahtuma Finlands ledande utbildningsevenemang

25.–26.1.2019

Messukeskus Helsinki educamessut.fi #educa2019 Maksuton Educa tarjoilee sinulle opetusja kasvatusalan uusimmat tuulet sekä polttavimmat puheenaiheet. Tapahtuman monipuolinen ja laadukas ohjelma sopii myös veso-koulutuspäiväksi. Educa erbjuder ett högklassigt, och för besökarna gratis, program sammanställt av Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ och Finlands svenska lärarförbund FSL. Programmet uppfyller kriterierna för en avtalsenlig FBA-dag.

Veloitukseton sisäänkäynti rekisteröityneille: educamessut.fi Avoinna: pe 25.1. klo 10–18 ja la 26.1. klo 10–17 Registrera dig som besökare och läs mer om programmet: educamessut.fi Öppet: fre 25.1 kl. 10–18 och lö 26.1 kl.10–17

1


Perjantaina Visio-lavalla 11.30–11.45 MESSUJEN AVAUS Messujen avajaisten puheenvuorot: Olli Luukkainen, puheenjohtaja OAJ, Sanni Grahn-Laasonen, opetusministeri OKM ja Olli-Pekka Heinonen, pääjohtaja OPH.

Kaikki tapahtuman seminaarit, luennot ja tietoiskut ovat maksuttomia. Sisäänkäynti on veloitukseton kaikille rekisteröityneille: educamessut.fi. Voit rekisteröityä myös tapahtuman aikana Messukeskuksen sisäänkäynneillä.

11.45–12.30 Haluatko olla tulevaisuuden osaaja vai ”menneisyyden vanki”?

Alla seminarier, föredrag och workshoppar är gratis. Du kan också registrera dig som besökare vid ingången till Mässcentret.

Paneelissa nuoret esittävät ministerille, pääjohtajalle, futuristi Perttu Pölöselle ja puheenjohtajalle kiperiä kysymyksiä siitä, millaisia tulevaisuuden näkymiä heillä on ja mitä he ovat valmiita tekemään, jotta kouluelämällä olisi tulevaisuus. Kysymyksiä esittämässä SAKKI ry:n varapuheenjohtaja Jutta Vihonen ja Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Roosa Pajunen. Juontajana Aleksi Vehmassalo, puheenjohtaja SOOL.

Olli Luukkainen

2

Sanni Grahn-Laasonen

Olli-Pekka Heinonen

Perttu Pölönen

Jutta Vihonen

Roosa Pajunen

Aleksi Vehmassalo


Opettaminen – viestintää ja vuorovaikutusta! Educan vuoden 2019 pääteema on Opettaminen – viestintää ja vuorovaikutusta. Tapahtuman muita teemoja ovat: • • • • • • •

Monilukutaito – avain oppimiseen & työelämään Yhteisöllisyys ja osallistaminen oppimisessa Opettajan ja oppilaan hyvinvointi ja turvallisuus Napataan kiinni pedagogisista uusista tuulista Opettaja Wilma-viidakossa Taiteen ja kulttuurin mahdollisuudet opetuksessa Johtaminen on viestintää

Undervisning – kommunikation och växelverkan! Huvudtemat för Educa 2019 är Undervisning – kommunikation och växelverkan. Andra teman i evenemanget inkluderar: • Multilitteracitet är nyckeln till lärande och arbetslivet • Gemenskap och delaktighet • Välmående, trygga lärare och elever • Vi hakar på nytt inom pedagogiken • Wilma • Ge konst och kultur utrymme i undervisningen • Ledarskap är kommunikation • Välbefinnande

Yhteistyössä:

3


Perjantai 25.1. Luennot ja seminaarit

Visio-ohjelmalava

Tahto-ohjelmalava

10.30–11.00 Laadukas ajattelu, aivot ja muuttuva digitaalinen maailma Teknologinen kehitys on aina muuttanut sitä, mihin työssä tarvitaan ihmisaivoja. Mitkä ajattelun taidot ovat nykytyössä tärkeimpiä? Miten pidetään huolta ajattelun laadusta jatkuvasti muuttuvassa maailmassa? Mikä on tekoälyn ja ihmisälyn paras yhdistelmä? Esiintyjä: Katri Saarikivi / Järjestäjä: OAJ

Esiintyjä: Juho Norrena / Järjestäjä: PS-Kustannus ja OAJ Kuva: Niina Rodionoff

11.30–11.45 MESSUJEN AVAUS Messujen avajaisten puheenvuorot: Olli Luukkainen puheenjohtaja OAJ Sanni Grahn-Laasonen opetusministeri OKM Olli-Pekka Heinonen pääjohtaja OPH

Olli Luukkainen

Sanni Grahn-Laaksonen

10.30–11.15 Oman oppimisen kapteeni – Itseohjautuvuuden ABC Uuden opetussuunnitelman myötä itseohjautuvuudesta on tullut lukutaidon kaltainen oppimisen yleistaito. Itseohjautuvuustaitoja vahvistamalla oppiminen helpottuu ja samalla opettaja pystyy keskittymään opettamiseen. Miten itseohjautuvuutta opitaan ja opetetaan? Tule kuulemaan!

Olli-Pekka Heinonen

11.45–12.30 Haluatko olla tulevaisuuden osaaja vai menneisyyden vanki? Nuoret kysyvät – opetus- ja kulttuuriministeri, Opetushallituksen pääjohtaja, futuristi ja OAJ:n puheenjohtaja vastaavat. Miten muuttuvat oppiminen, opiskelu ja työelämä?

11.30–12.00 Ongelmanuori vai nuorella ongelma? Mitä kannattaa ottaa puheeksi, jos ei tiedä todellista ongelmaa? Tämän päivän haaste on kilpajuoksu muuntohuumeiden kanssa, mutta ongelmien aiheuttaja voi olla myös sosiaalinen media. Miten reagoida, kun nuoren käytös muuttuu? Miten ottaa oma huoli puheeksi? Laadukas kohtaaminen ja onnistunut dialogi vaativat aikaa ja ajatusten muovaamista, mutta mahdottomia ne eivät ole. Esiintyjä: Camilla Lentonen / Järjestäjä: Myllyhoitoyhdistys 12.15–13.00 Hyvä arviointi – numeroita, kokeita ja virheitä vai jotain muuta? God bedömning – siffror, prov och fel eller annat? Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen alustavia tuloksia siitä, mitä mieltä oppilaat, huoltajat ja opettajat ovat arvioinnista perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Laajoihin aineistoihin perustuva arviointiraportti kehittämissuosituksineen julkaistaan kevään 2019 aikana.

Esiintyjät: Olli Luukkainen, Sanni Grahn-Laasonen, Olli-Pekka Heinonen, Perttu Pölönen, Jutta Vihonen ja Roosa Pajunen. Juontajana Aleksi Vehmassalo. 12.30–12.40 Japanin suurlähettilään tervehdys opettajille Esiintyjä: Mr. Jota Yamamoto 13.15–14.00 Vanhemmat ja opettajat vuoropuhelussa! Yhteistyö on osa päiväkodin ja koulun arkipäivää. Vuoropuhelussa pohditaan, mitä yhteistyöltä toivotaan ja miten sitä pitäisi kehittää. Miten rakennetaan toimivaa vuorovaikutusta vanhempien kanssa? Vanhempien osallisuus – mitä kaikkea se voisi olla? Miten saadaan mahdollisimman moni vanhempi mukaan? Wilmaa ja somea – siirtyykö yhteistyö sähköisiin maailmoihin? Mukana Hussein al-Taeen ja Ulla Siimeksen luotsaamassa keskustelussa ovat Johanna Korhonen, Johanna Laisaari ja Pekka Lavila, Katja Järvinen, Anneli Rautiainen ja Mikko Jordman. Järjestäjä: Suomen Vanhempainliitto ja OAJ 14.30–15.15 Eka kerta Educassa – Puhemiehen kyselytunti Eduskunnan puhemies Paula Risikko heittäytyy messukävijöiden armoille kyselytunnilla. Kysyä voi – kaikesta. Nämä viestit menevät eteenpäin. Kysymyksiä voi lähettää ennakkoon osoitteeseen rainer.hindsberg@eduskunta.fi. Järjestäjä: Eduskunta 15.45–16.30 Tarinoita sinusta 2100-luvulla Tehdäkö tutulla tavalla, kun maailma muuttuu ympärillä? Vai löytääkö uutta? Tarinoida, vaikuttaa, koskettaa tunteita. Jättää jälki. Antaa elämän eväät, kulkea mukana tarinoissa 2100-luvulle. Miten muuttaa haastava arvostavaksi? Miksi alkaa rakentaa rooliasi opettajana uudelleen? Esiintyjä: Susanna Paloheimo, yrittäjä, muutoksentekijä 16.45–17.30 Viiskauttaviis! Suurhanke Taidetestaajat tekee kasiluokkalaisista taidekriitikoita Taidetestaajat on Suomen historian suurin nuorten kulttuurihanke, joka vie kaikki kahdeksasluokkalaiset vierailulle kahteen eri taideorganisaatioon ja kerää heiltä palautetta sovelluksen avulla. Miten nuoret kokevat taiteen? Millainen on taidekokemusten merkitys nuorille ja yhteiskunnalle?

4

Keskustelemassa mm. Jorma Uotinen, Raisa Cacciatore, Paleface sekä kasiluokkalaiset taidetestaajat. Juontajana tubettaja Mmiisas (Miisa Rotola-Pukkila). Paneelin toteuttavat Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran kanssa.

Esiintyjät: Päivi Atjonen, Heikki Laivamaa, Anne Levonen, Sirpa Orell, Mikko Saari, Katriina Sulonen, Marja Tamm, Päivi Kamppi ja Niina Rumpu. Järjestäjä: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) 13.00–13.15 Miten puhutella nuoria luontevasti? Case Akavan Uraguru-chattibotti Miten puhutella milleniaaleja? Entä vielä nuorempaa Z-sukupolvea? Miten kohdata nuoret ja nuoret aikuiset luontevasti, heille mielekkäällä tavalla. Aiheesta alustamassa TkT Laura Lares (Ablers), haastattelijana Eeva Karhamo Akavan viestinnästä. Tule tutustumaan Uraguruun ja chattibotteihin opetuksen apuvälineinä. Kuulet myös väläyksiä milleniaalien ajatuksista tulevaisuuden työelämästä. Järjestäjä: Akava ry 13.30–14.15 Opettaja median myllerryksessä – kuinka luovia eri rooleissa Millainen on mediapersoonasi? Miten viestiä, kun kouluasi kohtaa mediakohu? Miten saat viestisi läpi asiantuntijana? Opettajalla on tämän päivän mediassa monta roolia niin uutisoinnin kohteena, koulumaailman asiantuntijana kuin mediataitojen opettajana. Tule kuulemaan, kuinka voit vahvistaa omaa mediapersoonaasi ja ottaa median toimintatavat haltuusi. Lavalla Yle Uutisten toimittajat Matti Rönkä ja Hanna Visala. Järjestäjä: YLE uutisluokka 14.30–15.00 Opetussuunnitelma eläväksi – monilukutaitoa tutkivan ja ilmiölähtöisen oppimisen keinoin Oppiainerajat ylittävä oppiminen perustuu tekstityölle: tiedon hakemiselle ja muodostukselle sekä opitun dokumentoinnille. Esitelmässä käsitellään eri kouluasteiden esimerkkien kautta sitä, mitä on prosessimaisessa opiskelussa tarvittava monilukutaito ja miten tiedonalakohtaista monilukutaitoa voi kehittää eri oppiaineissa? Esiintyjä: Merja Kauppinen / Järjestäjä: Kopiosto


Perjantai 25.1. Luennot ja seminaarit

Tahto-ohjelmalava

Tieto-ohjelmalava

15.15–15.45 Kriisissä olevan nuoren kohtaaminen Miten toimia, kun oppilasta tai hänen perhettään kohtaa kriisi? Esityksen tavoitteena on vahvistaa omia kohtaamisen taitoja. Miten haastavalta tuntuva tilanne otetaan puheeksi ja lisätään omaa uskallusta olla nuoren käytettävissä? Esiintyjä: Katja Laamanen / Järjestäjä: HelsinkiMissio ry 16.00–17.45 Taide ja matematiikka opettajankoulutuksessa Taide avaa uusia näkökulmia matematiikkaan linkittäen sitä arkipäivän kokemuksiin. Tämä tekee matematiikasta helpommin lähestyttävää ja innostaa matematiikan opiskeluun. Ajatuksia ja kokemuksia taiteen ja matematiikan yhdistämisestä opettajankoulutuksessa. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto: Matematiikka kohtaa taideaineet Saara Lehto, Helsingin yliopisto: Tanssivaa matikkaa

13.00–13.30 Miten oppilaiden ja opettajien henkilöturvallisuus käytännössä toteutuu? Oppilaitosten turvallisuusajattelussa on usein keskitytty oppilaiden toimintaan, tai sitten äärimmäisiin onnettomuuksiin tai väkivallan tekoihin. Turvallisuusajattelu on hyvä ulottaa kattamaan koko toimintaympäristömme ja siirtää näkökulma kokonaisuuden hallintaan, jossa jokainen ammattilainen on tärkeässä roolissa turvallisuuden varmistajana. Esiintyjä: Tero Ålander / Järjestäjä: OAJ ja Mielenrauha koulutuspalvelut Oy 13.45–14.30 Mitä osaamista opettaja tarvitsee tulevaisuudessa? Riitta-Leena Metsäpelto ja Anu Warinowski valtakunnallisesta OVET-hankkeesta esittelevät tutkimukseen perustuvaa, laajassa asiantuntijaverkostossa kehitettyä opettajan osaamisen mallia. Tervetuloa osastolle 6d20 kokeilemaan ”Kuinka erinomainen opettaja olet?” -peliä! Panelistit: Ernest Lawson, Olli Luukkainen, Pinja Immonen ja Mirjamaija Mikkilä-Erdmann

Samuli Siltanen, Helsingin yliopisto: Selfien salattu matematiikka Taneli Luotoniemi, Aalto-yliopisto: Hyperavaruutta esineellistämässä

14.45–15.30 Mikä tekee steinerkoulusta ajankohtaisen nyt ja tulevaisuudessa? Keskustelu on osa WALDORF 100 -juhlavuoden tapahtumia. Vuonna 1919 steinerkoulu oli radikaali vaihtoehto ja uudistaja. Onko se yhä sitä?

Tieto-ohjelmalava

Esiintyjät: Tony Dunderfelt, Jarno Paalasmaa, Alina Tomnikov, Oras Tynkkynen ja Antti “Letku” Lehtinen.

Laajemmat ohjelmatiedot: educamessut.fi

Järjestäjä: Steinerkasvatuksen liitto

10.30–11.15 Tubettaminen: vuorovaikutusta somessa Mitä taitoja opetan lapselle, jonka haaveammatti on tubettaja? Esiintyjä: Ilaripro

Jouni Kallio

Sari Salo

Järjestäjä: Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry ja OAJ

Järjestäjä: Liikkuva koulu 16.45–17.30 Johtaminen on viestintää Viestintä on voimaannuttavaa johtamista. Rehtori yhteisönsä johtajana voi omalla viestinnällään tukea vuorovaikutusta ja edistää yhteisön hyvinvointia.

Kuva: Juho Heikkinen

11.15–11.30 Nyt pelittää – ota tekijänoikeudet haltuun myös pelaamalla Esiintyjät: Juha Kallanranta ja Kirsi Salmela Järjestäjä: Kopiosto Juha Kallanranta

15.45–16.30 Peppu irti penkistä! Voiko digitaalisuuden kääntää passiivisesta ruuduntuijottamisesta aktiiviseksi osallistumiseksi? Jouni Kallio (LIKES) kertoo aktiivisuuden hyödyistä tutkimusten valossa, Sari Salo (vuoden luokanopettaja 2018) esittelee käytännön sovelluksia Peppu irti penkistä- ja ”digihiki”-menetelmien avulla.

Esiintyjät: Taina Uusi-Illikainen ja Olli Alanen Taina Uusi-Illikainen

Olli Alanen

Järjestäjä: Tieto Finland ja Lasten ja nuorten säätiö

Kirsi Salmela

11.30–11.40 SuperPark LX – opi ilolla liikkuen! Esiintyjä: Kirsi Ojakoski / Järjestäjä: SuperPark 12.00–12.45 Lukuklaani-tutkimus kartoittaa alakoulujen kirjallisuuskasvatusta Miten ja mitä Suomen alakouluissa luetaan, kuinka lukuharrastukseen innostetaan ja millainen merkitys kirjastoilla on?

Ohjelmamuutokset mahdollisia. Tarkista päivitetyt ja laajemmat ohjelmatiedot osoitteesta educamessut.fi

Esiintyjät: Satu Grünthal, Sara Routarinne ja Henri Satokangas Järjestäjä: Helsingin ja Turun yliopisto

5


Perjantai 25.1. Luennot ja seminaarit

Taito-ohjelmalava 10.30–11.00 Nyt liikutaan – Iloon yli esteiden innostaa kaikki arkiliikuntaan! Miten otetaan kaikki oppilaat sekä koko koulun henkilöstö mukaan liikkumaan ja miten huomioidaan erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden mahdollisuudet? Esiintyjät: Henni Huttunen ja hankkeeseen osallistuvien koulujen edustajia. 11.15–11.45 Meidän perheemme tarina Omakohtaisia kokemuksia koulutieltä ja kasvuyhteisöistä ADHDdiagnoosin saaneen lapsen vanhemman näkökulmasta. Esiintyjä: Johanna Korhonen Järjestäjä: Suomen Vanhempainliitto 12.15–13.00 Hirsikoulussa hyvä hengittää! Onko sisäilma parempaa ja puhtaampaa hirsikoulussa? Poistiko hirsirakentaminen huolen opettajilta, oppilailta, vanhemmilta, päättäjiltä ja virkamiehistöltä? Esiintyjät: Petri Kainulainen, Mikko Lumme ja Aila Ryhänen 13.15–14.00 Perusopetuksen vuosityöaika Näkökulmia vuosityöajan sopivuudesta yleissivistävän opetuksen arkeen ja töiden järjestämiseen. Esiintyjät: Pekka Pankkonen ja Laura Nurminen sekä pääluottamusmiehiä 14.15–15.00 OPH:lla on asiaa • 14.15–14.35 #paraskoulu – peruskoulun kehittämisen tavoitteet ja toimet Esiintyjät: Olli-Pekka Heinonen, Leena Nissilä ja Pia Kola-Torvinen Järjestäjä: Opetushallitus • 14.40–15.00 Havaintoja oppimisen systeemisestä johtamisesta

Open Loungen kalustaa:

Open Lounge 10.40–11.10 Trendiraportti: tulevaisuuden trendinä turvallinen ja terveellinen koulu Tutkimusten mukaan puhtaat, luonnolliset materiaalit auttavat pysymään terveenä sekä edistävät keskittymistä ja vireyden ylläpitämistä. Esiintyjä: Leenamari Kaivaara / Järjestäjä: Kinnarps Oy. 11.20–11.50 Pedagogiikan digiloikka: uuden ajan digipalvelu taipuu opettajan käsissä Sanoma Pron kehityspäällikkö Matias Vakkilainen kertoo, miten uuden ajan digipalvelu tukee oppimista ja opettamista. Järjestäjä: Sanoma Pro 12.00–12.30 Käänteinen arviointi Käänteisessä arvioinnissa on kyse formatiivisesta arvioinnista, jossa arviointi nostetaan yhdeksi oppimiskulttuurin tärkeimmäksi tukipilariksi. Esiintyjä: Marika Toivola / Järjestäjä: Edita Publishing Oy 12.40–13.10 Kolmiportainen tuki Miten kolmiportainen tuki toimii? Miten sitä pitäisi kehittää? Kuka saa opettaa tehostetun tuen oppilasta ja erityisen tuen päätöksen saanutta oppilasta? Esiintyjä: Päivi Lyhykäinen 13.20–13.50 Koulua koulua käymättömille Koulupoissaolot ja koulua käymättömien oppilaiden opetuksen järjestäminen haastavat opetusta sekä oppilashuoltoa. Esiintyjät: Johanna Sergejeff ja Tiina Pilbacka-Rönkä Järjestäjä: Oppimis- ja koulutuskeskus Valteri 14.00–14.30 Mihin menet oppilasarviointi? Onko toisen koulun ysi toisen koulun kutonen? Kuinka perusopetuksen arviointiin saataisiin yhdenvertaisuutta? Esiintyjä: Jaakko Salo

Esiintyjät: Pia Kola-Torvinen ja Ilkka Laasonen 15.15–16.00 Ratkaisuja opetusjärjestelyihin sisäilmatilanteissa Mitä asioita päiväkotien ja koulujen sisäilmaremonteissa ja väistötilaratkaisuissa täytyy huomioida ja miten sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden lasten ja nuorten opetusta voidaan järjestää.

14.40–15.10 Uudistunut lukiolainsäädäntö ja sen tuomat muutokset lukioille Uusi lukiolaki ja asetus astuvat voimaan 1.8.2019. Mikä muuttuu ja mihin suuntaan lukiokoulutusta ollaan viemässä? Esiintyjät: Olavi Arra ja Tuomo Laakso

Esiintyjät: Mervi Ahola, Ulla Laine ja Ulla Siimes 16.15–17.00 Lukutaitopaneeli: Näin sytytän lukuinnon Mikä lukuintoa syö tai lisää? Keskustelussa Mika Perttolan johdolla asiantuntijat pohtivat keinoja lukemaan innostamiseen.

15.20–15.50 Hyvinvointia työpaikoilla Millaisilla konkreettisilla keinoilla esimiehet ja työntekijät voivat lisätä omaa ja yhteisönsä hyvinvointia? Esiintyjä: Kari Kinnunen

Järjestäjä: Sanoma Pro

17.05–17.35 Live Polku on kaikille avoin opintojen ja työuran suunnittelupalvelu Live Polku on Ammattiopisto Liven ja Live Palveluiden vastaus niille, jotka eivät tiedä miten opintojen ja työuran suhteen tulisi edetä. #täältätöihin #livepolku Esiintyjä: Terhi Voutilainen / Järjestäjä: Ammattiopisto Live

6

16.00–16.30 Oppiminen, yhteisöllisyys ja hyvinvointi – kuinka saada niitä samalla kertaa? Kuinka yksilöitä ja ryhmiä voidaan ohjata toisiaan tukevalla tavalla? Miten ryhmiä voidaan hyödyntää tilanteessa, joissa opiskelijat eivät muodosta pysyviä ”luokkia”? Esiintyjät: Antti Maunu ja Anu Rautama Järjestäjä: EHYT Finnish Assosiation for Substance Abuse Prevention 16.40–17.10 Vuoden opetus -kilpailun sekä Arjen valo -tunnustuksen jakaminen


Perjantai 25.1. Luennot ja seminaarit Ohjelmamuutokset mahdollisia. Tarkista päivitetyt ja laajemmat ohjelmatiedot osoitteesta educamessut.fi

Opettajan olohuone

Hörnan

13.05–13.25 Teatteri Viirus: Så sant! ”Så sant!” är skriven av den unga finlandssvenska skådespelaren Elisa Makarevitch. Makarevitch fungerar även som föreställningens regissör och intar klassrummen tillsammans med skådespelarkollegan Ole Øwre.

13.00–14.00 Riksdagsvalsdebatt Det är dags att ta pulsen på de kandidater som vill vara med och bestämma de kommande fyra åren. Hur tänker de betala tillbaka skulden till skolan och utbildningen?

13.30–13.50 Hevosenkenkä: Herra Hakkarainen seikkailee

I panelen bland annat: Mikaela Nylander, Anette Karlsson och Veronika Honkasalo.

14.00–14.20 Teatteri Rollo: Unajan ja Untamon musiikkimatka Kokoonpano on veikeä yhdistelmä kansanmusiikkia ja populaarimusiikkia akustisten ja sähköisten instrumenttien kannattelemana.

14.00–15.30 Skolans roll i digitaliseringen Föreläsningen vill ge tankeverktyg baserade på vetenskaplig kunskap snarare än medierapportering och ogrundade antaganden, så att vuxna kan vara ett stöd i den processen.

14.30–14.50 Teatteri ILMIÖ: Muovipussimeri ja Luontokosketus Muovipussimeri on kokemuksellinen esitys merestä, muovista ja meren eläimistä. Kenelle: yli 3-vuotiaat, 1.–2.-luokkalaiset, perheet.

Föreläsare: Elza Dunkels / Arrangör: Svenska folkskolans vänner, Svenska kulturfonden och Finlands Svenska Lärarförbund i samarbete med Centret för livslångt lärande

15.00–15.20 Teatteri Tuike: Kummallinen kahvila Sirkusta, taikuutta, tiedetemppuja ja teatteria yhdistävä sanaton esitys koko perheelle. 15.30–15.50 PerformanceSirkus: Riitta Leivon musiikkikappaleita 16.00–16.20 Pop-Tiede ja Teatteri Tuike: Kärrynpyörä – tieteellistä akrobatiaa Kärrynpyörä on hurmaavan havainnollistava esitys, jossa kerrotaan tarinaa sirkus- ja tiedetemppujen avulla.

Hörnan

Arrangör: Finlands Svenska Lärarförbund, FSL

15.30–16.00 Yrkesutbildning – en meningsfull vardag och framtid Vad är yrkesutbildningens roll ur ett hälsofrämjande perspektiv? Föreläsare: Georg Henrik Wrede / Arrangör: Prakticum 16.00–16.30 Att stödja psykiskt välmående i skolan – hur gör man? Via KBT kan man lätt ta psykiskt illamående till tals och ge konkreta tips åt elever. Vi berättar mera och ger tips på sådant man kan prova i sitt eget arbete. Föreläsare: Merja Koponen och Susanna Slama / Arrangör: Barnavårdsföreningen 16.30–17.00 Välbefinnande för alla i klassen – hur beaktar Du elever med synnedsättning i Din klass? Vad behöver du tänka på när du har en elev med synnedsättning i din klass, hur anpassar du din undervisning? Föreläsare: Daniel Enbacka / Arrangör: Valteri, center för lärande och kompetens

11.00–11.30 När krisen drabbar skolan Vad krävs av ledarskapet i en skola när en oväntad kris drabbar skolsamfundet? Vilka redskap har vi att hantera det oväntade och hur kan vi bättre utveckla andra stödformer? Föreläsare: Niklas Wahlström, Diane-Christine Blusi, Åse Fagerlund och Maj-Len Engelholm / Arrangör: Utbildningsstyrelsen

Workshoppar i Hörnan

11.30–12.00 Välbefinnande från välmående skog Hur kan man använda skogen som källa för välmående i skolarbetet? Diskussion om lärande i skogen, skogsbruk och skogen som grund för hållbarhet i samhället.

Arrangör: Barnavårdsföreningen

Föreläsare: Anki Nyberg och Stefan Borgman

Föreläsare: Björn Kronholm / Arrangör: Centret för livslångt lärande

Arrangör: Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f., Finlands Svenska 4H och Marthaförbundet 12.00–12.30 Playful teaching and learning experiences – Lekfullt lärande How can you boost your teaching and make the learning more enjoyable and playful for your students? Have you considered using digital media in your teaching? Föreläsare: Carina Gräsbeck och Mona Riska, Maria Meletiou-Mavrotheris, Ilona-Elefteryja Lascia och Katerina Mavrou, Rikke Toft Nørgård, Tom Gislev och Sofie Gajhede Studstrup / Arrangör: Centret för livslångt lärande 12.30–13.00 Prestationsångest – Hur kan vi bemöta unga i en hektisk vardag? Hur tar sig prestationsångesten uttryck och hur kan vi stödja unga att lägga ribban på rätt nivå? De här frågorna och många andra behandlar vi under paneldiskussionen.

11.00 Alla känslor är okej – ökat välmående med känslohantering Plats: Barnavårdsföreningens monter Förmågan att hantera känslor ger mental styrka och ökat välmående. Kom till vår monter och få tips och idéer kring att jobba med känslor i grupp! I workshopen får du ta del av olika övningar med temat känslor och sociala färdigheter.

11.30 Tutorlärarutbildningen i Svenskfinland Plats: Svenska kulturfondens monter

12.00 Nätrespekt Plats: Svenska kulturfondens monter Nätrespekt är en workshop som behandlar värderingar, relationer och hur vi själva kan ta ansvar för att skapa ett respektfullt klimat på nätet. Ungdomsakademin presenterar sitt arbete kring nätrespekt med elever i högstadiet och andra stadiet. Föreläsare: Mirjam Malik / Arrangör: Luckan r.f. Upprepade gånger under dagen Virtuell verklighet i undervisningen Plats: Prakticums monter I Prakticums monter kan du bland annat testa ett par VR-glasögon med undervisningsmaterial som belyser familjeproblematik ur ett barns perspektiv. Föreläsare: Kati Sarkala, Stina Forsberg och Jens Brännback / Arrangör: Prakticum

I panelen: CG Wentzel, Ida Martin och Tariku Ahlfors

Schildts & Söderströms erbjuder intressanta workshoppar för lärare under hela mässan! En workshop tar 20 minuter och kräver förhandsanmälan. Program och anmälningar via laromedel.sets.fi.

Arrangör: Barnavårdsföreningen, Folkhälsan, Krisjouren för unga, Luckan och Livslustprojektet

Om du inte förhandsanmält dig kan hälsa på i vår monter under mässan och höra dig för om lediga platser i workshopparna.

7


Perjantai 25.1. Luennot ja seminaarit

Tulevaisuuden luokkahuone

Ohjelmamuutokset mahdollisia. Tarkista päivitetyt ja laajemmat ohjelmatiedot osoitteesta educamessut.fi

Tila 103

Laajemmat ohjelmatiedot: educamessut.fi 10.30 #Uusiamis-palkintojenjako Järjestäjä: Opetus- ja kulttuuriministeriö/Undervisnings- och kulturministeriet/ Ministry of Education and Culture 11.00 Koulusisustamisen trendit Martelan sisustussuunnittelijat Maarit Vuori ja Reetta Lukka puhuvat kaluste- ja sisustusratkaisuista, joilla luodaan monikäyttöinen, turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö. Järjestäjä: Martela 11.30 Digiluokka – lukiokurssit livenä netissä pätevien opettajien johdolla Puhujat: Pekka Impiö ja Jukka Oksa, TutorHouse Oy Järjestäjä: Sanoma Pro Oy 12.00 Ruuhkaa luokkahuoneessa? Ohjaajat pedagogisina toimijoina Esiintyjä: Reetta Kuosmanen Järjestäjä: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

10.30–11.45 OPH:lla on asiaa 10.30–10.55 Dialogilla luottamusta ja yhteistä ymmärrystä Opetushallitus on järjestänyt sarjan alueellisia tilaisuuksia Sitran Erätauko-konseptia käyttäen. Mitä uutta dialogi on antanut OPH:n yhteistyöhön kentän kanssa – ja voisiko se toimia myös muissa oppimisen yhteisöissä? Esiintyjät: Marjo Somari, OPH ja Janne Kareinen, Sitra / Järjestäjä: OPH ja Sitra 11.00–11.20 Hankkeista kokeiluiksi – OPH:n kokeiluohjelma esittelyssä Tule kuulemaan, mitä kokeilijoille kuuluu ohjelman puolivälissä. Miten hankkeista muotoiltiin kokeiluja, mitä tapahtui kiihdyttämössä ja miten oppeja on tarkoitus jakaa? Esiintyjät: Anneli Rautiainen, Anna Häggman, Ulla Teräs ja Paula Tyrväinen Järjestäjä: Opetushallituksen kokeilukeskus 11.25–11.45 LOPS-prosessin viimeisimpiä kuulumisia Minkälaista palautetta maakuntakiertueilta ja sidosryhmätilaisuuksista on saatu? Entä miten lops-työryhmien työ on edennyt? Joko saadaan perusteiden ensimmäinen versio kommenteille? Esiintyjä: Petri Lehikonen, opetusneuvos / Järjestäjä: Opetushallitus

12.30 Työelämätaidot 2030-luvulla – kuinka valmistamme oppilaita tulevaisuuteen? Puhuja: Tomi Rytkönen / Järjestäjä: Nuori Yrittäjyys ry 13.00 Koulukino Suoratoisto – Elokuvia helposti osaksi opetusta Esiintyjä: Hanna Laurinsalo / Järjestäjä: Koulukino Kati Särmö

13.30 Täsmälääkettä kirjakammoon, miten herättää poikien lukuinto? Esiintyjät: Riina Kaarla ja Sami Kaarla Järjestäjä: Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy 14.00 Kiertotalous osaksi opetuksen arkea Esiintyjät: Teemu Kunto ja Pekka Kallunki Järjestäjä: Kiertoa Oy – Kiertonet.fi 14.30 CGI Vesa – virtaviivaista rutiinit ja tuo kasvatustyö näkyväksi kotiin! Puhuja: Sari Savolainen / Järjestäjä: CGI 15.00 Katse tulevaisuuteen! Esiintyjät: Paula Havaste, Harri Häll ja Piritta Marttila Järjestäjä: Tiedekeskus Pilke 15.30 Bingel tukee opettajaa oppilaiden motivoinnissa, eriyttämisessä ja jatkuvassa arvioinnissa Esiintyjä: Emilia Jokinen / Järjestäjä: Sanoma Pro Oy 16.00 Globaalikasvatusguruksi kansalaisjärjestöjen täydennyskoulutuksilla Järjestäjä: Fingo ry 16.30 Kohti toiminnallisempaa ja yksilöllisempää oppimista digitaalisten ratkaisujen avulla Esiintyjä: Miikka Salavuo / Järjestäjä: Tabletkoulu Oy

8

Riina Peltola

12.00–12.45 Yhdessä yhteistyöllä -toimintamalli kiusaamisen ja konfliktien ehkäisemiseksi ja rakentavaksi ratkaisemiseksi Seinäjoen kaupungissa valmistunut toimintamalli ohjaa arvostavaan kohtaamiseen ja konfliktien rakentavaan ratkaisemiseen. Konfliktitilanteessa virheet käännetään voimavaraksi ja riidat rakentaviksi ratkaisuiksi.

Esiintyjät: Kati Särmö ja Riina Peltola / Järjestäjä: Seinäjoen kaupunki ja OAJ REHTORIT, JOHTAJAT JA ESIMIEHET – TÄMÄ ON TEILLE 13.15–13.45 Johtajuus mediallistuneessa opetusympäristössä Jukka Saksi on väitöskirjassaan tutkinut suomalaisen johtajuuden murrosta ja kehittänyt viitekehyksen, jonka avulla esimies voi tunnistaa rooliaan mediallistuneessa yhteisössä. Esiintyjä: Jukka Saksi, johtajuusviestinnän valmentaja

13.50–14.20 Kuinka viestitään vaikeista asioista vaikeissa tilanteissa? Elina Lehtinen valottaa kriisiviestinnän saloja kertomalla, kuinka hyvä ennakointi ja valmistautuminen estävät ikävien yllätyksien syntymisen. Ja kun se ei riitä, mikä neuvoksi? Järjestäjä: CMI

14.30–15.00 Johtamisen neurotiede Voisiko johtamisen myös automatisoida vai onko se vaikeasti koneelle opetettavien taitojen joukossa? Mitä tapahtuu ihmisten aivoissa, kun päätetään seurata toisen esimerkkiä? Mitä on vallankäyttö ja vaikuttaminen aivojen näkökulmasta? Miltä näyttää digiajan johtajuus? Esiintyjä: Katri Saarikivi, tutkija, Helsingin yliopisto


Perjantai 25.1. Luennot ja seminaarit

Tila 201 15.05–15.30 Kuormittava stressi kuriin – lisää keskittymistä ja voimavaroja Henkinen suorituskyky ja stressinhallinta korostuvat muutosten keskellä. Miten ylläpitää omat rajat ja lisätä hallinnan tunnetta? Luennolta saat vinkkejä ja konkreettisia työkaluja omaan hyvinvointiin, keskittymiseen ja voimavaroihin.

13.45–14.30 Opettajana oppimisen ekosysteemeissä Opettaja elää oppimisen ekosysteemissä lukiessaan lehteä, somessa, Wilmassa, kadulla, politiikassa – kaikkialla, koko ajan. Luennossa havainnollistetaan, miten arkielämässä opittua hyödynnetään ammatillisessa kehittymisessä.

Esiintyjä: Jaana Hautala

Esiintyjä: Hannu Heikkinen Järjestäjä: Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto

15.45–17.15 Opettajankoulutusfoorumi opettajien osaamisen asialla Tule kuulemaan ja kysymään, millaisia malleja ja työkaluja Opettajankoulutusfoorumin hankkeissa luodaan opettajien osaamisen ja opettajankoulutuksen uudistamiseen. Mitä pysyvää hankkeista jää opettajien arkeen? Esittäytymässä laaja kattaus opettajankoulutuksen kehittämishankkeita.

14.45–15.15 ”Jos opettaja ei ole onnellinen, niin kukaan ei ole onnellinen” – yhden opettajan tarina uupumuksesta uuteen alkuun Mitä tapahtui nuoren Riikan unelmaduunille? Miksi en jaksanutkaan työssä, johon kouluttauduin? Maailman paras koulu ei voi perustua opetushenkilöstön jatkuvaan venymiseen toimintaympäristön muuttuessa. Esiintyjä: Riikka Korpinen

Järjestäjä: Opettajankoulutusfoorumi

Tila 201

Järjestäjä: House of Flow / Muutostoimisto Flow 15.30–16.00 Me-koulu ja nolla syrjäytynyttä Me-koulu on Me-säätiön käynnistämä ohjelma, jossa rakennetaan syrjäytymisen vastaista toimintamallia peruskouluihin. Esiintyjät: Tiina-Maija Toivola / Järjestäjä: ME-säätiö

10.45–11.30 Drop Out Stop – loppu opintojen keskeyttämisille Drop Out Stop -hanke etsii uusia digitaalisia ratkaisuja opintojen keskeyttämisen ehkäisyyn ja opintoihin kiinnittymiseen jatkoopinnoissa ja nivelvaiheissa. Esiintyjä: Jukka Vetoniemi Järjestäjä: Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

11.45–12.15 Ratkaiseeko asenne? – Varhaiskasvatuksen opettajat digitaalisten oppimisympäristöjen äärellä Voimmeko toteuttaa teknologiakasvatusta lapsilähtöisesti? Vaikuttavatko asenteet digitaalisten oppimisvälineiden käyttöön ja sen myötä lasten suhtautumiseen teknologiaa kohtaan?

Amiirah SallehHoddin

Laura ”Late” Mäntylä

16.15–17.45 Interfaith dialogue building peace in school and society Finnish Peace Education Institute (RKI) will be bringing the movie “Of Friends and Gods” – a movie about three young friends talking about faith – and interfaith dialogue workshops to schools. In this panel, Finnish and international interfaith dialogue experts offer their thoughts on the pedagogical, societal and individual benefits and challenges of interfaith dialogue. This panel will be in Finnish and English.

Samia Hathroubi

Liban Sheikh

Esiintyjät: Amiirah Salleh-Hoddin, Reetta Huhtanen, Laura ”Late” Mäntylä, Samia Hathroubi

Juontajana Liban Sheikh

Esiintyjät: Tutkijat Ella Peltola ja Martina Hamberg Järjestäjä: Promentor Solutions Oy/ Moomin Language School

12.45–13.30 OPH:lla on asiaa 12.45–13.05 Miten maailman parhaat opettajat voisivat osallistua globaalin oppimisen kriisin ratkaisemiseen? Koulutusosaamisemme on huippuluokkaa, mutta vain 7 % kehy-varoistamme kohdistuu koulutukseen. Miten Suomi voisi ottaa vahvemman roolin kriisin ratkaisemisessa? Esiintyjät: Maija Airas ja Annika Sundbäck-Lindroos Järjestäjä: OPH 13.10–13.30 Minkälaista osaamista tarvitsemme tulevaisuudessa? Osaamisen ennakointifoorumi on pohtinut, minkälaista osaamista tarvitaan eri aloilla ja eri ammateissa. Esiintyjä: Kari Nyyssölä

Tila 207 – Sivistyksen sivuhuone 16.00–18.00 Hyvinvointia sivistysjohdolle! • Stella Polaris: Jussi Vatanen ja Annika Poijärvi • Nuorten musiikkiesitys • Sivistyksen suunta 2018 -palkinnon saajan, Lohjan hyvinvointijohtajan Katri Kalskeen puheenvuoro. Juontajina Virpi Lehmusvaara ja Peter Johnson Tervetuloa! Ennakkoilmoittautuminen: marianne.joronen@opsia.fi viimeistään 21.1.2019.

9


Lauantai 26.1. Luennot ja seminaarit

Visio-ohjelmalava

Tahto-ohjelmalava

10.30–11.00 11 ajatusta elämästä Elämä perustuu illuusioon, mutta viekö se sinua? Vai johdatko elämääsi itse? Vaikka "tahdomme" elämässämme yhtä ja toista, kaikki toiveet ja halut eivät toteudu, koska niille on vastavoima. Toisaalta korkeushyppy ei onnistu ponnistamatta – edes matalilla korkeuksilla.

10.30–11.15 Kaikilla lapsilla on oikeus kukoistaa Lapsilla on oikeus kasvaa kiireettömässä turvan ja yhteenkuuluvuuden ilmapiirissä. Toisia kunnioittavassa ja arvostavassa ilmapiirissä lapset kuullaan ja nähdään omana ainutlaatuisena itsenään, ja erilaisuus on voimavara. Vahva opettajuus ja toimiva pedagoginen kulttuuri ja ammattitaitoinen työyhteisö houkuttelevat lapset mukaan toimintaan mahdollistaen sosiaalisen ja koulutuksellisen tasa-arvon.

Esiintyjä: Sami Kojonen

Esiintyjä: Nina Sajaniemi

11.30–13.00 Puoluejohtajat käynnistävät kuuman vaalikevään Näe ja koe puoluejohtajien suuri koulutuskeskustelu, joka avaa politiikan kuuman kevään. Miten koulutusta kehitetään ensi vaalikaudella? Millaisella osaamisella turvataan maan kilpailukyky ja riittävä työvoima? Mitä tehdään oppivelvollisuudelle? Politiikan ykköskaarti linjaa kantojaan opettajayleisön edessä!

11.15–11.30 Tanssikallion Tuutsonit Pieniä väläyksiä Tanssikallion päivähoidon henkilöstön panoksesta työhyvinvointiin ja sitä kautta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Yhdessä tehden, iloa työhön! Esiintyjät: Taija Rantahuhta, Minna Kouhia, Sari Sirniö, Sari Keränen, Miia Pekkarinen ja Tanja Palosaari

Juontajana MTV:n politiikan toimituksen päällikkö Jussi Kärki.

Järjestäjä: Liikkuva koulu ja Tanssikallion päivähoito, Hyvinkää 13.30–14.15 Positiivinen CV – SINÄ osaat! Jokaisen oppilaan kasvattaminen kohti täyttä mittaansa on perusopetuksen keskeinen tehtävä. Omien vahvuuksien ja oman itsen löytäminen on monelle vaikeaa, kun vain pieni osa osaamisesta tulee havaituksi ja arvioiduksi. Kun hyvää huomataan, se kirjoitetaan tai valokuvataan muistiin ja kerrytetään jokaisen henkilökohtaiseksi näyttövarannoksi, Positiiviseksi CV:ksi.

11.30–12.15 Mistä syntyy tuulen voima? Pienten lasten tiedekasvatus Tämä luento imaisee mukaansa tarkastelemaan lapsen luontaista uteliaisuutta ja kuulemaan, kuinka sitä voi ruokkia ja hyödyntää lähtökohtana leikilliseen tiedekasvatukseen. Esiintyjä: Jenni Vartiainen / Järjestäjä: PS-Kustannus ja OAJ

Esiintyjä: Lotta Uusitalo / Järjestäjä: Helsingin yliopisto 12.45–13.30 Meänkielentaitajasta monikieliseksi Suomi on kaksikielinen maa, jossa kannattaa osata sekä suomea että ruotsia. Jokaisella suomalaisella on oma kielihistoriansa. Kirjailija Rosa Liksom kertoo oman tarinansa otsikolla ”Meänkielentaitajasta monikieliseksi”. Rosa Liksomin (s.1958) henkilökohtaisessa tarinassa tiivistyy hienolla tavalla sivistys-Suomen historian pitkä kaari.

Kuva: Heidi Strengell

14.45–15.30 Näin aivot oppivat Aivotutkimuksella on paljon annettavaa, kun tähtäämme hyvään ja kaikille sopivaan oppimiseen. Voiko aivotutkimus paljastaa, mikä on paras opetustila? Entä miksi matikan tunnilla kannattaa liikkua ja ranskan tunnilla laulaa? Kaikkien aivot ovat erilaiset, joten olemme tavallaan jokainen erilaisia oppijoita. Miten erilaisuus käännetään vahvuudeksi? Tämän luennon jälkeen et enää katso oppijaa samoin silmin!

Järjestäjä: Kansalliskielet-Nationalspråken-yhdistys 13.45–14.30 Miten käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien tunnistaminen vaikuttaa koulunkäyntiin? Mitä tutkimustieto sanoo käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien löytämisen merkityksestä koulunkäynnille ja hyvinvoinnille? Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arviointiväline on uusi työkalu ammattilaisten käyttöön. Kuulet arviointivälineen hyödyistä ja käyttömahdollisuuksista kasvatusalan ammattilaisten käytännön työssä.

Esiintyjä: Minna Huotilainen / Järjestäjä: PS-Kustannus ja OAJ 15.45–16.30 Lukutaito kunniaan, ratkaisuja maailmanlaajuiseen koulutuskriisiin Ohjelmassa kuullaan tuoreimpia uutisia maailman koulutuskentältä. Heidi Hautala, Satu Santala ja Ernest Lawson kertovat tuoreimmat terveiset EU:n, Maailmanpankin ja Suomen tavoitteista maailman koulutuskriisin ratkaisemiseksi. Kuinka turvata perus luku- ja laskutaito kaikille? Mikä on opettajien rooli?

Esiintyjä: Erkko Sointu

Inka Hopsu haastattelee kirjailija Rauli Virtasta ja Juha Itkosta lukutaidon merkityksestä meillä ja maailmalla. Anna Koskivuo kertoo kuinka innostus leviää, kun naapurin rouva on oppinut lukemaan. Kuva: Tuula Heikkinen

Järjestäjä: Opettajat ilman rajoja -verkosto

Järjestäjä: PS-Kustannus ja OAJ

Arno Kotro Heidi Hautala

Satu Santala

Ernest Lawson

Inka Hopsu

Martti Hellström

Rauli Virtanen

14.45–15.30 Mihin tarvitaan vaihtoehtopedagogiikkaa? Mitä hyötyä maailman parhaalle koulujärjestelmälle on vaihtoehdoista? Steinerkouluja on ollut Suomessa yli 60 vuotta. Montessori- ja Freinetopetusta on ollut 80-luvulta lähtien. Mitä nämä vaihtoehdot antavat Suomelle? Haastattelijana Arno Kotro. Vastaamassa KT Martti Hellström, Helena Sandell, Kati Nordman Osa WALDORF 100 -juhlavuoden tapahtumia Järjestäjä: Steinerkasvatuksen liitto

Helena Sandell

10

Kati Nordman


Lauantai 26.1. Luennot ja seminaarit

Tahto-ohjelmalava

Ohjelmamuutokset mahdollisia. Tarkista päivitetyt ja laajemmat ohjelmatiedot osoitteesta educamessut.fi

15.45–16.30 Mitä opettaisin lapselleni, joka ei ole vielä syntynyt? Tulevaisuuden lukujärjestys! Kehitys ei tule enää koskaan olemaan niin hidasta kuin se on tänään. Miten muuttuvan maailman tarpeet näkyvät koulussa? Olemmeko tarpeeksi rohkeita suunnittelemaan koulutusta 5:n, 10:n tai 20 vuoden päähän? Emme voi tietää tulevaisuuden ammatteja, mutta voimme päästä liikkeelle siitä, missä me ihmiset olemme ylivertaisia koneisiin ja algoritmeihin nähden. Esiintyjä: Perttu Pölönen, futuristi

Tieto-ohjelmalava Kuva: Tuula Heikkinen

10.30–11.15 Mitä opettaja saa tehdä somessa? Opettajalle kuuluu sananvapaus siinä kuin kaikille muillekin. Mutta missä menevät eettisen somekäyttäytymisen rajat? Tilaisuudessa keskustellaan somen käytöstä opettajan työssä. Arno Kotro

Keskustelijoina ovat Hanna Graeffe ja Juho Vehviläinen, Marianne Liimatainen ja Katleena Kortesuo. Keskustelua vetää Opetusalan eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Arno Kotro.

Järjestäjä: Opetusalan eettinen neuvottelukunta

11.30–12.15 Aivot liikkeelle! Lisää liikettä, tehokkaampaa oppimista Liike opiskelupäivän sekä oppituntien aikana aktivoi aivoja ja oppiminen tehostuu. Tutkija-opettaja Hannu Moilanen Jyväskylän yliopiston normaalikoulusta esittelee, miten liike ja kehon käyttö vaikuttavat aivoihin, oppimiseen ja oppimiskokemukseen. Eri koulutusasteilla työskentelevät saavat käytännössä testattuja vinkkejä opetuksensa liikunnallistamiseen. Järjestäjä: Koululiikuntaliitto KLL ja OAJ

12.30–13.15 Voiko työkykyä johtaa? Työhyvinvointi on yhteinen asia, mutta miten sitä johdetaan vai johdetaanko? Mikä on hyvinvoivan työyhteisön merkitys ja miten työhyvinvointia voi johtaa työelämän murroksissa? Työhyvinvoinnin johtamisessa tarvitaan kykyä uudistua ja kehittää. Ravistellaan ja oivalletaan esimerkkien kautta! Esiintyjä: Jaana Hautala

13.45–14.15 Koulun rooli digitalisaatiossa Mikä on koulun rooli ja miten aikuiset voivat tukea nuoria, kun nuoret kehittävät strategioita henkilökohtaisen digiturvallisuuden varmistamiseen ja kriittiseen asennoitumiseen? Luento pohjaa tieteelliseen tutkimukseen mediaraportoinnin ja perusteettomien olettamusten sijaan. Etukäteistietoa ei tarvita. Luennolta saa mukaan kotitehtävän. Luento pidetään englanniksi.

14.30–15.15 ”Huippureissu!” Taidetestaajat rakentaa siltoja koulusta kulttuuriin Taidetestaajat vie kaikki Suomen kasiluokkalaiset vierailulle kahteen eri taideorganisaatioon. Millaista on koulujen ja taidelaitosten välinen yhteistyö? Miten taidematkat istuvat kouluarkeen, ja mitä mieltä taideorganisaatiot ovat uudesta yleisöstään? Yleisö voi osallistua keskusteluun sähköisesti. Keskustelemassa mm. Tarja Pääjoki, Tuula Jukola-Nuorteva, Kristiina Järvelä, Jari Matikainen ja Eija Kauppinen. Juontajana Anu-Maarit Moilanen Paneelin toteuttavat Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden yhteistyössä Taideyliopiston kanssa.

15.30–16.30 Yhteistyössä on voimaa! – Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat opetuksen kehittämisen välineenä Miten opetussuunnitelmien uudistukset toimivat esi- ja perusopetuksen kehittämisen välineenä paikallisella tasolla? Miten yhteistyö, osallistaminen ja johtaminen tukevat toimintakulttuurin muutosta? Karvin paneelissa asiantuntijat keskustelevat Peter Johnsonin johdolla opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon arvioinnin tuloksista, joita esittelevät arviointiasiantuntijat Jaana Saarinen ja Salla Venäläinen. Arviointituloksia tulkitsevat: Niina Halinen, Paula Huuska, Mari Routti ja Jukka-Pekka Similä. Järjestäjä: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Esiintyjä: Elza Dunkels

11


Lauantai 26.1. Luennot ja seminaarit

Taito-ohjelmalava

Laajemmat ohjelmatiedot: educamessut.fi

10.30–11.00 Liikuntatutorit lisäävät liikettä opiskelupäivään Helsingin kielilukiossa edistetään opiskelijoiden liikkumista ja opiskelukykyä. Lukiolaisten toteuttama liikuntatutorointi on tuonut iloa, aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä opiskelupäivään. Esiintyjät: Minna Rautiainen, Esa Manninen sekä Johanna Kujala

Open Loungen kalustaa:

Open Lounge 10.40–11.10 Mitä opettajan tulisi osata? – Opettajan osaamisen peruspalikat vartissa Riitta-Leena Metsäpelto ja esittelevät valtakunnallisessa OVET-hankkeessa luotua opettajan osaamisen mallia. 11.20–11.50 Kolmiportainen tuki

Järjestäjä: Liikkuva opiskelu -ohjelma 11.15–11.45 Teknologian avulla lisää liikettä oppitunneille Mikrotauoillako kohti parempia oppimistuloksia? Lasten ja nuorten liikkumattomuus lisääntyy, koulupäivistä jopa 70 % vietetään istuen. Esiintyjä: Jesse Kaarna / Järjestäjä: Cuckoo Workout 12.00–12.30 Eduskunta-asiaa opettajille

Esiintyjä: Päivi Lyhykäinen

12.00–12.30 Smokefree ja Nuuska-agentit – välineitä nikotiinittomuuden edistämiseen Järjestäjä: EHYT Finnish Assosiation for Substance Abuse Prevention

Esiintyjät: Rainer Hindsberg, Kristiina Hakala ja Päivikki Karhula Järjestäjä: Eduskunta

12.40–13.10 • VIP- Vaativaa erityistä tukea tarvitseva lapsi palvelujen pyörteissä! Esiintyjä: Jaakko Viitasaari

12.30–12.45 Miten puhutella nuoria luontevasti? Case Akavan Uraguru-chattibotti Aiheesta alustamassa Laura Lares (Ablers), haastattelijana Eeva Karhamo Järjestäjä: Akava ry

• VIP – Elever i behov av krävande särskilt stöd inne i servicerumban! Uppträdare: Misa Möller Järjestäjä/Arrangör: Oppimis- ja koulutuskeskus Valteri 13.20–13.50 Uudistunut lukiolainsäädäntö ja sen tuomat muutokset lukioille Esiintyjät: Olavi Arra ja Tuomo Laakso

13.00–13.30 Mitä kuuluu varhaiskasvatukselle? Varhaiskasvatuksessa tapahtuu – varhaiskasvatuslaki uudistui, vasun perusteet päivitettiin ja laadun kehittäminen haastaa varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja ammattilaisia. Esiintyjät: Kirsi Sutton ja Auli Setälä 13.45–14.15 Vuoden koulutusvaikuttaja palkitaan!

Olavi Arra

Tuomo Laakso

14.00–14.30 Mihin menet oppilasarviointi? Esiintyjä: Jaakko Salo

14.30–15.00 Työ- ja oppimisympäristöjen muutosten johtaminen Mitä muutos tarkoittaa opettamisen ja työskentelyn kannalta? Mitä muutoksen johtamisessa tulee huomioida? Esiintyjä: Eeva Terävä / Järjestäjä: Martela 15.15–16.00 Vaakalaudalla pelaaminen ja nuorten hyvinvointi Paneelikeskustelussa lääkäri, pelitutkija, nuori pelistriimaaja opettajaja auttavan puhelimen päällikkö vastaavat kysymyksiin. Paneelin juontaa Juuso Pekkinen. Esiintyjät: Emilia Saarikangas, Jaana Wessman, Mikko Meriläinen, Inka Silvennoinen sekä Timo Järvenpää Järjestäjä: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

12

14.40–15.10 Varhaiskasvatuksen suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöaika Kunnan ja yksityisen alan virka- ja työehtosopimusten työaikaa koskevat erityismääräykset uudistettiin, koska uuden varhaiskasvatuslain myötä pedagogisia suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviä on tullut lisää ja niihin tarvitaan aiempaa enemmän työaikaa. Esiintyjä: Kristiina Johansson 15.20–15.50 OAJ Kainuu ja OAJ Pohjois-Pohjanmaa palkitsevat Vuoden opettajan Palkinnon luovuttavat useista ehdotuksista valinnan tehnyt kansanedustaja Tapani Tölli, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen, OAJ Pohjois-Pohjanmaan pj Erkki Eilola ja OAJ Kainuun pj Teija Jääskeläinen.


Lauantai 26.1. Luennot ja seminaarit

Ohjelmamuutokset mahdollisia. Tarkista päivitetyt ja laajemmat ohjelmatiedot osoitteesta educamessut.fi

Hörnan 10.30–12.00 Skolans roll i digitaliseringen Föreläsningen vill ge tankeverktyg baserade på vetenskaplig kunskap snarare än medierapportering och ogrundade antaganden, så att vuxna kan vara ett stöd i den processen. Föreläsare: Elza Dunkels Arrangör: Svenska folkskolans vänner, Svenska kulturfonden och Finlands Svenska Lärarförbund i samarbete med Centret för livslångt lärande 12.00–12.30 Trygga utmaningar och hållbart ledarskap för välmående verksamhet – modeller från scoutingen Inom scoutingen betonar vi hållbar och välmående verksamhet. Som stöd finns olika verktyg som också kan tillämpas i hälsofrämjande syfte inom annan verksamhet (med frivilliga, barn eller unga).

15.00–15.30 Hur kombinera studier och toppidrott? Pressen är stor för studerande som siktar på en framgångsrik idrottskarriär. Vilket stöd ger skolan och hur går vardagen ihop?

Föreläsare: Nina Martin och Emilia Juslin

Arrangör: Prakticum

Föreläsare: Ida Väyrynen och Björn Nylund

Arrangör: Finlands Svenska Scouter, FISSC 12.30–13.00 Young carers – Unga omsorgsbärare Barn och unga som vård- och omsorgsbärare i Finland bär på ett stort ansvar och har en väldigt viktig roll som pådrivare inom familjen. Vilka är konsekvenserna för deras hälsa, skolgång och arbetsliv? Föreläsare: Jonna Skand

15.30–16.00 Hur kan vi bättre stöda elever i finlandssvenska skolor? Här presenterar vi centrala resultat från Niilo Mäki Institutets ILS-projekt, från delområdet för läsning och delområdet för uppmärksamhet. Föreläsare: Pia Vataja, Henrik Husberg, Susanna Slama och Ann-Katrine Risberg, projektforskare Arrangör: Niilo Mäki Institutet

Arrangör: Folkhälsan 13.00–13.30 Vad kan skolan göra för en sund spelvardag? En inspirerande och praktisk föreläsning med de bästa tipsen om hur du som pedagog kan möta barn och unga i deras spelvärld. Föreläsare: Karl Ögland Arrangör: Finlands Svenska Idrott, Svenska Finlands Skolidrottsförbund, Yrkesinstitutet Prakticum och Utbildningsstyrelsen 13.30–14.00 Välbefinnande för alla i klassen – hur beaktar Du elever med hörselnedsättning i Din klass? Vad behöver du tänka på när du har en elev med hörselnedsättning i din klass, hur anpassar du din undervisning? Föreläsare: Eivor Larpes Arrangör: Valteri, center för lärande och kompetens 14.00–14.30 Läsning och välbefinnande Forskning visar att läslusten och läskunnigheten sjunkit drastiskt i vårt land, hur kan vi vända trenden? Juha Itkonen, Sonja Djupsjöbacka, Mikael Eriksson diskuterar tillsammans med undervisningsrådet Pamela Granskog, Utbildningsstyrelsen. Arrangör: Utbildningsstyrelsen 14.30–15.00 Maskulinitetsnormer i förändring – utmaningar och möjligheter i arbete med barn och unga Paneldiskussion med Förbundsordföranden för Hem och Skola, riksdagsledamot Anders Adlercreutz,Rektor för Mattlidens skola, ordförande för BMR Laila Andersson och ordförande för FSS Bicca Olin. Moderator: Malin Gustavsson Arrangör: Stiftelsen Brita-Maria Renlunds minne sr.

Workshoppar i Hörnan 12.00 Alla känslor är okej – ökat välmående med känslohantering Plats: Barnavårdsföreningens monter Kom till vår monter och få tips och idéer kring att jobba med känslor i grupp! I workshopen får du ta del av olika övningar med temat känslor och sociala färdigheter. Arrangör: Barnavårdsföreningen 12.00 och 13.30 Projektet Bothnia Learning Hub Plats: Svenska kulturfondens monter Projektet vidareutvecklar och sprider god praxis av digitala lärandemiljöer och experimenterar med nya teknologier och arbetssätt. I fokus är lärarutbildare och lärare på fältet. Föreläsare: Yvonne Backholm-Nyberg Arrangör: Centret för livslångt lärande Upprepade gånger under dagen Virtuell verklighet i undervisningen Plats: Prakticums monter I Prakticums monter kan du bland annat testa ett par VR-glasögon med undervisningsmaterial som belyser familjeproblematik ur ett barns perspektiv. Föreläsare: Kati Sarkala, Stina Forsberg och Jens Brännback Arrangör: Prakticum Schildts & Söderströms erbjuder intressanta workshoppar för lärare under hela mässan! En workshop tar 20 minuter och kräver förhandsanmälan. Program och anmälningar via laromedel.sets.fi. Om du inte förhandsanmält dig kan hälsa på i vår monter under mässan och höra dig för om lediga platser i workshopparna.

13


Lauantai 26.1. Luennot ja seminaarit

Opettajan olohuone

Tila 103

10.30–10.40 Suomen erityiskasvatuksen liitto jakaa Vuoden erityinen teko -palkinnon

10.30–11.15 Millainen on työrauha ja turvallinen oppimisympäristö perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa? Asiaa käsitellään oppilaiden, opiskelijoiden, opettajien ja järjestäjien näkökulmasta. Tuloksia ja paneelikeskustelu.

10.40–11.00 Kotitalousopettajien liitto julkistaa Vuoden kotitalousopettajan 11.00–11.30 Arkeologiapedagogiikasta #insta-näyttelyihin – kulttuuriperintökasvatuksen monet tavat Erityisasiantuntija, arkeologi Kim Krappala, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura

Ohjelmamuutokset mahdollisia. Tarkista päivitetyt ja laajemmat ohjelmatiedot osoitteesta educamessut.fi

Esiintyjä: Sami Julin / Järjestäjä: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 11.30–12.15 Opettajan ammatillinen oppiminen ja kumppanuudet Miten Opettajankoulutusfoorumi uudistaa opettajien ammatillista osaamista ja opettajankoulutusta? Luomme yhdessä parasta osaamista maailmaan! Järjestäjä: Opettajankoulutusfoorumi

11.30–12.00 Älykäs intuitio luovan prosessin apuna Taiteen tohtori, intuitiotutkija Asta Raami

12.45–13.30 OPH:lla on asiaa

12.00–12.30 Älykoti arjen taitojen oppimisympäristönä eri oppiaineissa Ylitarkastaja Taina Mäntylä, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Esiintyjät: Arja-Sisko Holappa ja Anna Siippainen

12.30–13.00 Taikurishow! Taikuri Martti Sirén: Viisi viiriäistä ja kaksi kelmiä sekä muita matemaattisia taikatemppuja – työkaluja hauskempaan opetukseen -kirjan temppuja

13.00–13.30 Etelän ilmastoterveiset tarjoavat välineitä koulun ilmastokasvatukseen Ympäristökasvattaja Pinja Sipari 13.30–14.00 Opettajan terveellinen työympäristö Luokanopettaja, työsuojeluvaltuutettu Jouni Kaipainen

12.45–13.05 Kaksivuotinen esiopetus – mitä se edellyttää? Esiopetuksen laajentaminen kaksivuotiseksi on esillä poliittisessa keskustelussa. Järjestäjä: OPH ja Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 13.10–13.30 Kaikille kieliä keväästä 2020 – ajankohtaista perusopetuksen A1-kielen ops-muutostyöstä Esiintyjä: Annamari Kajasto / Järjestäjä: OPH 13.45–14.30 Liikkuva ja oppiva yhteisö Tule kuulemaan innostavat esimerkit, joissa liikunta ja hyvinvointi on osa arjen rakenteita, toimintaa ja johtamista. Varoitus: luento saattaa sisältää toimintaa! Esiintyjät: Kristiina Järvelä ja Jon Salminen / Järjestäjä: Liikkuva koulu 14.45–15.30 Tekijänoikeudet haltuun! Miten ottaa tekijänoikeudet huomioon opetuksessa? Tietoiskussa saat kattavan tietopaketin tekijänoikeuksista ja erilaisten materiaalien käytöstä opetuksessa. Esiintyjät: Kirsi Salmela ja Juha Kallanranta, Kopiosto / Järjestäjä: Kopiosto

14.00–14.30 Kirjailijahaastattelu: Saara Turunen

15.45–16.30 HundrED Spotlight on Sustainability – Kansainvälisiä opetusinnovaatioita liittyen kestävään kehitykseen / Järjestäjä: HundrED

Tila 201 14.30–15.00 Sibelius-lukion opettajat Johanna Kajanus ja Leena Nordberg ja opiskelijaryhmä: Tanssitaiteen lukiodiplomeita

Piia Ruutu

15.00–15.30 Suomen Luokanopettajat: Luokanopettaja Piritta Siekkinen, Nummen yhtenäiskoulu, Hämeenlinna ja luokanopettaja, apulaisjohtaja Katja Järvinen, Myllypohjan koulu, Lahti: Samanaikais- ja yhteisopettajuuden mahdollisuudet ja haasteet 15.30–16.00 Runoilijat Hanna Rentola ja Joonas Sojakka lausuvat runojaan

14

Misa Möller

10.30–11.15 Haastavan käytöksen ennaltaehkäisy koulussa – Hur bemöter vi ett utmanande beteende i skolan Esityksessä tutustutaan käytännön menetelmiin, joiden avulla vahvistetaan käytöksellä oireilevan oppilaan myönteisiä ja toivottuja käyttäytymismalleja sekä läheisten aikuisten rakentavaa reagoimista. Esiintyjät: Piia Ruutu ja Misa Möller Järjestäjä: Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

11.30–12.15 Työhyvinvointi ei ole projekti Koko organisaatio yhdessä rakentaa puitteet hyvinvoivalle työyhteisölle. Tarvitaan kokemuksia työsuhteen elinkaaren kaikista vaiheista ja tilanteista, jatkuvaa vuoropuhelua, ”kuuntelujärjestelmä” yksittäisten kyselyjen sijaan ja ennen kaikkea omistautumista tärkeälle asialle. Esiintyjä: Kouluttaja ja asiantuntija Tero Ålander Järjestäjä: OAJ ja Mielenrauha koulutuspalvelut Oy


Lauantai 26.1. Luennot ja seminaarit

Tulevaisuuden luokkahuone

Tila 201 12.45–13.30 Uutiset sitovat yhteiskuntaopin tähän hetkeen Mikä on oikeiden uutisten rooli mediakriittisyyden ja -lukutaidon rakentamisessa? Miten uutiset näkyvät yhteiskuntaopin tunnilla? Keskustelemassa Pauliina Grönholm ja Ossi Kokkonen, keskustelua vetää Teemu Lehtonen. Järjestäjä: Sanoma Pro

Tarkemmat ohjelmatiedot: educamessut.fi 10.30 Pedagogiikan digiloikka: uuden ajan digipalvelu taipuu opettajan käsissä Puhuja: Matias Vakkilainen, Sanoma Pro  Järjestäjä: Sanoma Pro Oy

Teemu Lehtonen

13.45–14.15 Toimintakulttuurin kehittäminen monialaisten teemaviikkojen kautta Esityksen aikana tututustaan koulujen toimintakulttuuria kehittävien hankkeiden läpivientiin eri kunnissa vuonna 2018. Esiintyjä: Markku Pelkonen 14.30–15.15 Katsotaanko tulevaisuuteen vai haikaillaanko menneeseen? Koulujen monet kielet ja uskonnot Keskustelijoina: Arto Kallioniemi ja Liisa Tainio, Justiina Kallioranta, Suuad Onniselkä sekä koululaisten äiti Habiba Ali. Järjestäjä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta

Tila 203

Inkeri Tanhua

Esiintyjät: Eija Leinonen ja Inkeri Tanhua

Järjestäjä: SEGLI-hanke (KoulutusAvain Oy ja WoM Oy) 11.45–12.30 Move! 2018 Miksi Move!-järjestelmä on luotu, minkälaisia kokemuksia toimintakyvyn mittauksista on saatu ja miten tuloksia voidaan hyödyntää kouluyhteisössä? Esiintyjät: Mikko Huhtiniemi ja Matti Pietilä Järjestäjä: Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat LIITO ry

Olli Luukkainen

Järjestäjä: Qridi Oy 11.30 Mikä ihmeen osaamisidentiteetti? Puhujat: Milka Grekula ja Laura Halonen Järjestäjä: Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Koulutuskeskus Brahe 12.00 Tuo maailma kouluun Puhujat: Elisabeth Rehn ja Rauli Virtanen Järjestäjä: Suomen Punainen risti 12.30 Edistä monilukutaitoa digitaalisilla kulttuuriperintöaineistoilla Puhujat: Päivi Jokitalo ja Erkki Tolonen

10.45–11.30 Saako koulussa puhua tytöistä ja pojista? Mikä merkitys vuorovaikutuksella on tasa-arvoiseen opetukseen? Kuinka puhua sukupuolten moninaisuudesta? Voimmeko viestinnällä vaikuttaa työmarkkinoiden segregaatioon? Eija Leinonen

11.00 Löytöretki arvioinnin pedagogiseen maailmaan Puhuja: KM Maria Marin

13.20–15.00 #Koulutusratkaisee – rautaisen ammattiosaamisen ”Ammatillinen semma ja jatkuvan oppimisen dilemma” Olli Luukkainen, OAJ:n puheenjohtaja Mukana keskustelemassa kansanedustajat Sari Multala, Pekka Puska ja Jukka Gustafsson sekä Veli-Matti Lamppu (Amke), Petri Lempinen (Arene), Hannu Kemppainen (Business Finland) ja Nina Lahtinen (OAJ). Keskustelua vetää Petri Rajaniemi.

Tilat 204–205 11.00–11.45 ja 12.00–12.45 Intoa LUMA-aineisiin: Tule, koe ja kokeile! Itse kokemalla oppii! Toiminnallisen opetuksen työpajoissa pääset testaamaan uusia ideoita esiopetuksesta yläkouluun. Inspiraatiota matikkaan, luonnontieteisiin ja ohjelmointiin tutkien, taiteillen, ulkona, yhdessä…

Järjestäjä: Kansalliskirjasto 13.00 Koulusisustamisen trendit Järjestäjä: Martela 13.30 Mun kuvista kulttuuriin - Kuvataidetta esi-ja alkuopetukseen Puhuja: Sinikka Rusanen TaT Järjestäjä: Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy 14.30 Digiluokka – lukiokurssit livenä netissä pätevien opettajien johdolla Puhujat: Pekka Impiö ja Jukka Oksa, TutorHouse Oy Järjestäjä: Sanoma Pro Oy 15.00 Digioppikirjat nyt ja tulevaisuudessa Digioppimateriaalit Puhuja: Simo Veistola Järjestäjä: e-Oppi Oy 15.30 Elokuvakasvatuksen battle Ottelijat: Tommi Nevala, tuottaja Valveen elokuvakoulu ja Kaisa Kukkola, elokuvakasvattaja Ihmefilmi ry

Ohjelmamuutokset mahdollisia. Tarkista päivitetyt ja laajemmat ohjelmatiedot osoitteesta educamessut.fi

Ilmoittaudu ennakkoon (suomi.luma.fi/intoa) tai tule ajoissa – nopeimmille LUMA-ämpäri! Esiintyjät: LUMA-keskus Suomi

15


Messutärpit Ohjelmamuutokset mahdollisia. Tarkista päivitetyt tiedot osoitteesta educamessut.fi

Pohjoinen sisäänkäynti Northern entrance

WC

Pizza & Grill Table

WC

Alagalleria

Lower Gallery

Stop & Shop

Piazza Italia

Tieto-lava

Varainhankinta

Liikunta ja hyvinvointi

Muut tuotteet

Pysäköintitalo Car Park Halli Hall

6

Eri kulttuurimuotojen edustajien osastoilla on tiedossa musiikkia, elämyksiä ja kulttuurin havinaa.  Café Balcony

Open Lounge

WC

WC

Julkinen sektori, järjestöt ja liitot

Yliopistot 

Visio-lava Opettajan olohuone

Wok´n´Curry

Helsinki Café

Kulttuuri, taide ja musiikki

Corner

Sisustus ja koulurakentaminen

Tietoa aikuiskoulutuksesta yliopistoissa, elinikäisestä oppimisesta, opettajien täydennyskoulutuksesta, oppimisympäristön ja opetusmenetelmien kehittämisestä ja vuorovaikutuksesta. Kustantajat

Koulutus ja mediakasvatus

Ammatilliset opettajat

Yliopistot Taitolava

Svenska kvarteret och kvartersscenen Hörnan bjuder på inspiration, fortbildning och människomöten.

Kortteli, josta löydät monipuolista tietoa ammatillisesta opettajuudesta ja opettamisesta.

Tulevaisuuden luokkahuone Street Kitchen

Hörnan

Ammatilliset opettajat       

Hörnan

Teknologia, AV, IT, softa, ohjelmistot, pelillistäminen

7

Halli Kulttuuri, taide ja Hall musiikki 

Kustantajien osastoilta löydät kirjauutuudet oppikirjoista ammattikirjallisuuteen ja tietoa myös sähköisistä oppimateriaaleista. Sisustus ja koulurakentaminen

Info-osastot Kustantajat

Tietoa rakentamisen ja sisustamisen teemoista.

Tahtolava

WC

Opetusalan valta kunnallinen koul Finlands leda utustapahtum nde utbildnin a gsevenemang en koulutustapahtuma Opetusalan valtakunnallin ingsevenemang Finlands ledande utbildn

25.–26.1.2019 WC

Ulos Exit Olohuone

Plaza

Luentotilat: Messukeskus Siipi 1. krs: 103 2. krs: 201, 203, 204, 205, 207

Osastokartta löytyy Messukeskuksen sisäänkäynneiltä. 300 m Pasilan asema Pasila railway station 16

MESSUIN MÄSSINF

MESSUINFO MÄSSINFO

Panorama Fazer Café

25.–26.1.201

9

Educan ohjelmas sa kuulet asiaa teeman Opettaminen – viestintää ja vuorovaikutust -ympärille. Kesk a asiaa teeman ustelussa pure Educan ohjelmassa kuulet udutaan mm. näiden aihei ää ja vuorovaikutusta den viestint – ympärille: inen Opettam pureudutaan elussa Keskust • Moni lle. lukutaito – avain -ympäri oppimiseen ympärille: & työelämään mm. näiden aiheiden • Yhteisöllisyys oppimiseen ja • Monilukutaito – avain osallistaminen oppimisessa & työelämään • Opettajan ja oppilaan • Yhteisöllisyys ja hyvinvointi ja essa turvallisuus osallistaminen oppimis • Napataan kiinn n i • Opettajan ja oppilaa pedagogisista uus hyvinvointi ja turvallis uusista tuulista • Napataan kiinni • Opettaja Wilm a-viidakossa pedagogisista • Taiteen ja kultt uurin uusista tuulista mahdollisuudet a iidakoss opetuksessa • Opettaja Wilma-v • Johtaminen on in viestintää • Taiteen ja kulttuur essa mahdollisuudet opetuks ää viestint • Johtaminen on

inen Teema 2019: Opettam ikutusta! – viestintää ja vuorova

Teema 2019: Opettaminen – viestintää ja vuorovaikutust a!


NFO FO

Messuilla mukana Koulutus ja mediakasvatus Viimeisintä tietoa muun muassa mediakasvatuksesta, erityisestä tuesta ja oppimisvaikeuksista. Täältä löydät Mediakasvatuksen torin. Liikunta ja hyvinvointi Vinkit mielen ja kehon hyvinvointiin ja opettajan työssä jaksamiseen. Täältä löydät lajiliitot sekä koululiikuntaliiton.

D, E

A

Dialogis Oy

6h89

-417 & Gaya Minerals

6t59

DragonBox Koulu

6b68

A.Wennström OY

6e11

droop.ai 6h24

3DBear AR

Abilita Oy

6k8

6k8

eBoss-hyvinvointivalmennusta nuorille

6d88

ActiveS 6g61

ECOfeel Varainhankintatuotteet

6s30

ADHD-liitto ry, ADHD-förbundet rf

6m80

Edita Publishing Oy

6d50

AFS Intercultural Programs Finland ry

6p80

EduCluster Finland

6c20

Agricola Kustannus Oy

6f69

Edukustannus ja Lasten Keskus

6c50

Aikakausmedia 6f71

Eduskunta 6p79

Aineopettajienliitto AOL ry

6h60

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

6r60

Teknologia, AV, IT, softa, ohjelmistot ja pelillistäminen

Aivoliitto ry / Hjärnförbundet rf

6m80

Elementit-E Oy

6h59

AKAVA RY

6m90

Elixia 6p21

Uudenlainen oppimisympäristö tarvitsee uudenlaiset opetusmenetelmät ja -välineet. Tältä alueelta löydät tuoteuutuudet ja laitteiden käyttövinkit sekä Tulevaisuuden luokkahuoneen, jonka lavalla on myös ajankohtaista ohjelmaa.

A-klinikkasäätiö sr

6p28

ELLI Early Learning

6g30

Alfasolft Oy

6h20

e-Oppi Oy

6b28

6f39

Varainhankinta Tuotteet ja vinkit luokkaretkikassan kartuttamiseen ynnä muuhun varainhankintaan. Julkinen sektori, järjestöt ja liitot Alueella esittäytyvät eri kaupunkien palvelut, koulut ja päiväkodit, liitot ja järjestöt. Jos sinua kiinnostavat vapaaehtoistyö ja kouluvierailut, suuntaa tänne. Täältä löydät myös Kansalaisvaikuttamisen torin. Info-osastot Pienet ja tehokkaat osastot tarjoavat erilaisia palveluita ja tuotteita. Muut tuotteet Pieneltä kauppakujalta teet kivat messuhankinnat. Myynnissä on muun muassa vaatteita, kosmetiikkaa ja koruja.

Erilaisten oppijoiden liitto

6s70

Ammattiliitto Jyty

6m82

Espoon Kaupunki

6n60

Ammattiopisto Live

6e75

Euroopan parlamentin Suomen-toimisto 6s58

Ammattiopisto Luovi

6e88

Ammattiopisto Spesia

6e88

F

Ammatilliset opettajankoulutukset

Amnesty International Suomen osasto ry, Amnesty International Finländska sektionen rf 6r91

Festo Oy Ab

6m48

Fida International ry

6p94

Fingo ry – Suomalaiset kehitysjärjestöt ry 6p81

6n98

Finlands svenska 4H

6n40

Artome Oy

6m38

Finlands Svenska Idrott rf

6p33

Aseman lapset ry

6n91

Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf

6p40

Finlands Svenska Marthaförbund rf

6n40

Animalia ry

Aurinko Kustannus Oy Autismi- ja Aspergerliitto ry

6e8 6m80

Finlands Svenska Scouter rf

6r48

Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopisto

6c20

finna.fi ja kirjastot.fi

6d78

Axiell Finland Oy

6m9

Oy Finn Lectura Ab

6b50

Flagmore Oy

6f10

B Barnavårdsföreningen i Finland rf

6p49

Barnavårdsföreningen i Finland rf/ Adhd-Keskus 6r71 Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry Buddyschool-opitaan yhdessä

F-Musiikki Oy Folkhälsans Förbund rf

6g2 6p41

Freeed 6n21 FRESHABIT LIFE IP -hanke

6r88

6h60

Föreningen Luckan rf

6p45

6g71

G

ByNiemi 6m31

Gistele Oy

6m28

C

Goethe-Institut E.V. Munchen

6d81

Casio 6k30

H

Celia 6f81 CGI 6k20

Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö sr

Changemaker 6r83

Helsingin kasvatus ja koulutus

CHOICE Finland

Helsingin Yliopisto

6e31

HelsinkiNYC International Oy

6d87

Clevertouch / EET Europarts

6t61 6k2

6r97 6m50

Creativ Company

6f20

Heureka 6g80

Crisis Management Initiative

6p90

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

6h60


Messuilla mukana HIV-säätiö sr

6p98

Koululiikuntaliitto KLL Ry

Hohenloher Spezialmöbel werk Schaffitzel GmbH + Co. KG

6h39

Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto

6c20

Huivien aikaan

6t50

Koulutusjohtamisen instituutti, Jyväskylän yliopisto

6c20

HUMANTOOL 6f60 HY+ Oy

6e31

I ILOA 6f58 Innokas-verkosto 6f18 Innostun liikkumaan / Neuvokas perhe

6p58

Interpedia ry / Interpedia rf

6p83

Isku Interior Oy

6e48

IS-Vet Oy

6h30

ITPlan Oy

6f68

Itslearning Oy Itä-Suomen yliopisto

6n2 6d38

J

Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry

6p99

Kuopion Woodi Oy

6f50

6n69

Nuorisotutkimusseura ry

6h82

NUORTEN AKATEMIA RY

6n80

Näkövammaisten liitto ry

6f85

OAJ:n Ammatilliset Opettajat – OAO ry

6e30

Ofisea Oy

6h38

L 6p61

Onnelan Tarjouskirjakauppa

6c70

Lasten ja nuorten säätiö – Barn och ungdomsstiftelsen sr

Opettajan Tietopalvelu

6b70

6r69

Opettajien Lähetysliitto ry

6r95

Lastentarhanopettajaliitto LTOL

6m68

Opettajien Työttömyyskassa

6p71

Opetus- ja kulttuuriministeriö

6h58

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö sr

6d83

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry, Undervisningssektorns Fackorganisation rf

6f51

Lapsen oikeudet

Laulau Oy

6f1

LeikkiSet Oy

6s21 6f30, 6f48

Liikenneturva 6h90 Liikkuva koulu

6p60

Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä

6f89

Liikuntakeskus Pajulahti

Jyväskylän yliopisto

6c20

Liikuntapelit 6p2

6p92

Nuori Yrittäjyys ry

O

6r80

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) 6m59

6d39

6a50

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö sr

6e70

niin & näin

6e20

6f78

6m86

Niilo Mäki -säätiö sr

Kuvaverkko Oy

JK-Kustannus ja koulutus Oy

Kaikkien perheiden suomi

N

Kustannusosakeyhtiö Otava

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry, Förbundet för Lärare i Idrott och Hälsokunskap rf

K

Opetushallitus 6h50 6r2 6s49

Lily Alexandra Oy

6t52

Lukukeskus – Läscentrum ry

6h29

Lukulumo 6p1 LUONTO-LIITTO RY

6p86

Lärum-förlaget 6r36

Opintokamu ja Kiva koulu

6g90

Oppimateriaalikeskus Opike

6n49

Oppisopimus.fi 6f88 Otavamedia Oy

6b60

Oulun kaupunki / Museo- ja tiedekeskus Luuppi ja Nallikari lomakylä

6r29

Oy Orient-Occident Ltd

6g58

P Paperitukkuri.fi 6s39

Lääkealan turvallisuusja kehittämiskeskus

6p70

Parasta lapsille ry

Kela 6n81

Lönnströmin museot

6g20

Partion Nuorisoalan Osaamiskeskus

Kelttikorut 925 Oy

6t51

M

Pelastakaa Lapset ry, Rädda Barnen rf

6m64

Kepa ry, Kepa rf

6p81

PiaPro Oy

6e81

Pilkkoset Oy

6s29

Kehittämiskeskus Opinkirjo ry, Utvecklingscentralen Lärorik rf

6h81

6r81 6r79

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

6f59

Elokuvalisenssi / M & M Viihdepalvelu Oy

Kesälukioseura ry

6g83

M.A.D. 6m36

Plan International Suomi

6p78

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

6s60

Pohjoismainen kulttuuripiste & Svenska nu

6r78

MAAILMANVAIHTO RY

6r93

Promentor Solutions Oy Prometheusleirin tuki ry, Prometheuslägrets stöd rf

Keva 6s50 Kiertonet.fi – Julkisen sektorin huutokauppa 6h28

6e80-4

6k8

Kiertotalouskampus, Sitra & kumppanit

6n39

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

6r70

Kiipula – koulutusta ja hyvinvointia

6d74

Martela Oyj

6d48

6g50

Matematiikkalehti Solmu ja Matematiikan valtakunnallinen kehitystehtävä 6m84

Pudasjärven Hirsikampus

6f80

Punainen Risti

6s79

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry 6h60

Puuhapark 6s31

Kinnarps Oy

Kipinäkeskus 6g79 Kirkon Ulkomaanapu sr

6m70

Kirjastot.fi 6d78 Koko Hela Grani – Kauniaisten sivistystoimen digitalisaatio 6s89

Mediataitokoulu 6e80-5 Metsä opettaa!

6p50

Metsäteollisuus ry

6p50

6d84

Pörssilähettiläät 6g70

Q, R Qridi Oy

6k28

6e72

Rauhankasvatusinstituutti ry, Institutet för Fredsfostran rf

6n88

6g88

RCK Finland Oy / Faber-Castell

6e18

Konserttikeskus ry, ruotsiksi Konsertcentralen rf

6h21

Monikielinen kirjasto

Kopiosto r.y.

6e50

Monilukutaitoa Opitaan Ilolla (MOI) – Helsingin yliopisto

Koulujen elokuvaviikko & elokuvakasvatus 6e80-3

Mosho Oy

6s32

Muotitorppa Oy

6t71

Koulukinoyhdistys – Skolbioförening Ry 6e80-2

Museovirasto 6f2

Kotitalousopettajat 6h60

18

Koulutusrahasto 6n59

Lekolar-Printel Oy

Jeesaan – Nuori vapaaehtoistoiminnassa -hanke & Ikäihmiset ja maahanmuuttajat yhdessä -toiminta 6m92

6r2

Reima Oy Oy Rooi Ltd

6p4 6t69


Messuilla mukana S Sanakirja.fi / MOT Sanakirjat®

6d18

Sanoma Pro Oy

6b48

Sanomalehtien liitto – Tidningarnas förbund r.y.

6e69

Schildts & Söderströms Ab

6n38

School Day

6k4

Seppo 6m20 Seppälän Koulukuvat Oy

6d2

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. 6s69 Suomen Suunnistusliitto ry

6r5

U Ulkoministeriö 6n50 Unisport 6p20

Suomen Syöpäyhdistys – Cancerföreningen i Finland ry

6d85

Suomen Tietokirjailijat ry

6e68

Uskonnonopetus.fi 6n78

Suomen Vanhempainliitto ry, Finlands Föräldraförbund rf

6h80

V

Suomen Voimisteluliitto ry

6p6

Untis – paremmat lukujärjestykset

6k6

Utbildningsstyrelsen 6n48

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

6d70

Seta ry

6p91

Suomen YK-Liitto – Finlands FN-Förbund ry

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

6g91

SuperPark Oy

6r28

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto

Svenska folkskolans vänner r.f.

6r32

Vanhus- ja Lähimmäispalvelun Liitto ry

6n98

6a70

Skills Finland ry

6g78

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab

Vantaan Antikvariaatti Oy

6r49

Vantaan kaupunki

6n61

SmartGrow Solutions Oy

6f31

Svenska kulturfonden

6r40

Vapaa-ajattelijain Liitto ry

6n90

Steinerkasvatuksen Liitto ry

6n70

Step Systems Oy

6h48

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

6h88

Svenska Litteratursällskapet i Finland rf 6n32

6p95

6m81

Suomen erityiskasvatuksen liitto ry

6h60

6n40

T Tabletkoulu Oy

6b30

Suomen ev.lut. kirkko/ Ev.luth. kyrkan i Finland

6n68

Taidetestaajat 6m57

Suomen Falun Dafa -yhdistys ry

6n89

Taikalattia.fi / Aistikanava

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry 6h60

Taksvärkki ry

Suomen kesäyliopistot

Tekijänoikeuden tiedotusja valvontakeskus ry,

6e90

6m5 6n92 6e80-1

Suomen Kuntaliitto ry Finlands Kommunförbund rf

6m60

Teknisten aineiden opettaja TAO ry

6h60

Suomen Latu

6p50

Tekstiiliopettajienliitto TOL ry

6h60

Suomen Lions-Liitto ry

6r61

Tevella Oy

6g48

Suomen Luokanopettajat ry

6h60

The Mighty United Oy

6m20

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry Finlands natur- och miljöskolförbund rf 6p82

Tiedekeskus Pilke

6p50

Suomen Lähetysseura ry, Finska Missionssällskapet rf

6n84

Tiimiakatemia Global

Suomen Metsäyhdistys

6p50

Suomen Metsästäjäliitto

6p50

Suomen Mielenterveysseura ry

6m78

Suomen nuorisokeskukset

6n79

Suomen Pakolaisapu ry, Finlands Flyktinghjälp rf

6n96

Suomen Palopäällystöliitto – Finlands Brandbefälsförbund r.y.

6s48

Suomen PaperiPyyhe Oy

6e10

Suomen Paralympiakomitea ry, Finlands Paralympiska Kommitté rf

6p29

Suomen Pesäpalloliitto PPL ry

Tieto Finland Oy

Tmi Sirkku Hannila Toinen reitti yliopistoon -hanke

6f11 6e2 6d30

Touhula-päiväkodit 6r20 Tunne rintasi ry, Tunne rintasi rf

6m92

Verohallinto 6s71 VERSO-ohjelma / Suomen sovittelufoorumi ry

6r68

Viisas Elämä Oy

6d68

Visma Enterprise Oy

6n28

VÄESTÖLIITTO 6s81 Yhteiset Lapsemme ry, Våra Gemensamma Barn rf

6p85

Y Yleisradio Oy

6m30

Ylioppilastutkintolautakunta / Studentexamensnämnden 6s61 Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry 6p84 Åbo Akademi

6r38

Äidinkielen opettajain liitto ry

6h60

6h2 6f86

TK-Team 6g38 Tmi Allomaari

Valteri center för lärande och kompetens 6p48

Verme² 6c30

Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus ry 6g60

Suomen autokoululiitto ry, Finlands bilskoleförbund rf

Valmennuskeskus 6e78

6d89

Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala

6g28

Turun yliopisto

6d20

Typing Master Finland Oy

6n20

Tämä elämä -hanke

6m29

Kokoa oma ohjelmasi netissä Nettisivuillamme educamessut.fi voit selata ohjelmaa ajankohdan, paikan, teeman tai esiintyjän mukaan. Nettisivuilta näet lavaohjelman lisäksi myös osastoilla järjestettävät ohjelmat. Kun merkitset suosikkisi Sydän-symbolilla, valintasi kerääntyvät omalle Suosikit-listallesi, jonka voit tallentaa, tulostaa tai jakaa ystävällesi.

6p8

Suomen Punainen Risti

6p69

Suomen Rauhanliitto– Finlands Fredsförbund ry

6n88

Suomen Rehtorit ry

6e39

Suomen riistakeskus

6p50

Messuoppaan tiedot perustuvat näytteilleasettajien 12.12.2018 mennessä jättämiin tietoihin. Messukeskus ei vastaa virheellisyyksistä. Muutokset mahdollisia. Päivitetty näytteilleasettajalistaus sekä ohjelma löytyvät osoitteesta educamessut.fi.

19


Opetusalan valtakunnallinen koulutustapahtuma Finlands ledande utbildningsevenemang

Messuilla tapahtuu Koululiikuntaliiton Sankarit liikuttavat Koululiikuntaliiton osastolta 6r2 saat vinkit opetuksen liikunnallistamiseen. Tutkitusti liike koulupäivän aikana aktivoi aivoja tehostaen oppimista. Juoksu-, Pallo-, Pyörä- ja Vesisankarit-materiaalien avulla lisäät liikettä ilmiöviikkoihin, teemapäiviin sekä oppi-, kerho- ja välitunteihin.

Hörnan I svenska kvarteret och på scenen i Hörnan bjuder vi på inspiration, fortbildning och människomöten under hela Educamässan. I Hörnan kan du ta del av diskussioner och presentationer som är skräddarsydda för lärare och rektorer i Svenskfinland. Kom och träffa utställare och programarrangörer från bland annat förlag, universitet och organisationer inom bildningssektorn.

Mediakasvatuksen tori Mediakasvatuksen torilla tarjoillaan jälleen tuoreimpia materiaaleja ja tietoja mediakasvatuksen tueksi. Torin auttavaiselta mediakasvatusväeltä saat mm. vinkit uusimpiin media- ja elokuvakasvatuksen työkaluihin ja koulutuksiin, ideoita paikalliseen mediakasvatusyhteistyöhön sekä tietoa tekijänoikeuksista ja koulujen mediakasvatustyötä helpottavista lisensseistä.

Aika ja paikka 25.–26.1.2019, Messukeskus Helsinki Messuaukio 1, 00520 HELSINKI Aukioloajat perjantai 25.1. klo 10–18 lauantai 26.1. klo 10–17 Sisäänkäynti Eteläinen ja pohjoinen sisäänkäynti Liikenneyhteydet  Messukeskukseen pääset Helsingin keskustasta raitiovaunuilla 7 ja 9 sekä kaikilla lähiliikenteen junilla. Pasilan asemalta on noin 300 metrin kävelymatka Messukeskukseen.

Kansalaisvaikuttamisen tori Kansalaisvaikuttamisen torilta löydät koko joukon kansalaisjärjestöjä, jotka työskentelevät ihmisten ja eläinten oikeuksien, lasten ja nuorten osallisuuden sekä kestävän kehityksen edistämiseksi. Haluamme tukea lasten ja nuorten kasvua aktiivisiksi maailmankansalaisiksi opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti. Tarjoamme opettajille monenlaista tukea opetusmateriaaleista toiminnallisiin kouluvierailuihin ja täydennyskoulutukseen. Tule ja selvitä, millaista tukea järjestöillä on tarjota juuri sinulle!

Tulevaisuuden luokkahuone Tule katsomaan ja kokeilemaan, millainen on tulevaisuuden oppimisympäristö/luokkahuone! Ajankohtaista ohjelmaa Tulevaisuuden luokkahuoneen lavalla.

Elämäntaidot Elämäntaitokujalla (6r-käytävällä) esitellään elämäntaitoja vahvistavia ja tukevia ohjelmia. Kujalla on esillä eri järjestöjen ja toimijoiden elämäntaitoteemoja, joissa painotetaan eri osa-alueita. Erilaisilla toimintatavoilla vahvistetaan lasten ja nuorten hyvinvointia, osallisuutta sekä oppimista.

Pysäköinti Hinta 12 €/kerta/vrk. Pysäköinnin laskutuksesta vastaa EuroPark. Maksutavat: maksu automaattiin, mobiilimaksu EasyPark-pysäköintisovelluksella, nettisivujen kautta osoitteessa oma.europark.fi tai EuroParkin laskulla jälkikäteen. Vaatesäilytys Sisäänkäynneillä, palvelun hinta on 3 €/takki. Vaatesäilytykseen voi takin lisäksi jättää yhden laukun. Neuvonta Info- ja palvelupiste on avoinna messujen aukioloaikoina eteläisellä sisäänkäynnillä. Pankkiautomaatit Lasigalleriassa ja Alagalleriassa.

Ohjelmamuutokset mahdollisia. Tarkista päivitetyt ja laajemmat ohjelmatiedot osoitteesta educamessut.fi

Ensiapu Alagalleriassa, puh. 040 450 3237 Ravintolat Messukeskuksen ravintolamaailmaan kuuluu erilaisia ravintoloita ja kahviloita, joissa on tarjolla mm. salaatteja, kotiruoka-annoksia, erikoiskahveja ja herkullisia leivonnaisia. Järjestäjät Messukeskus asiakaspalvelu@messukeskus.com puh. 040 450 3250, www.messukeskus.com Opetusalan ammattijärjestö OAJ www.oaj.fi

#educa2019

Profile for Messukeskus

Educa2019_Messuopas  

Educa2019_Messuopas