Page 1

TRO HÃ…B

& HELE

HERLIGHEDEN

Hele Danmarks fagmesse for kirken 29.-30. september 2017 MESSE C, Fredericia


VI ER HELE DANMARKS FAGMESSE FOR KIRKEN Messen for menighedsråd, provstier, ansatte i kirken, præster, samarbejdspartnere på det kirkelige område og beslutningstagere.

WWW.KIRKENSFORUM.DK


MØD KUNDERNE

Du får en unik mulighed for at få personlig kontakt med nøglepersoner og beslutnings-tagere inden

STORT POTENTIALE

Der disponeres med 988 mio. kr. årligt til restaurering, inventar, nyanskaffelser og istandsættelser.

for kirkerne.

NY SAMARBEJDSPARTNER

Kirkens Forum arrangeres i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd, som vil deltage i tilrettelæggelsen af det faglige program samt dialog med menighedsrådene før og under messen.

“Jeg ser en klar tendens med stadig tættere samarbejde mellem folkekirkens menighedsråd og nye måder at organisere det lokale arbejde på. Det øger behovet for innovation og nye løsninger, så kirkernes opgaver fortsat kan løses både effektivt og solidt. I Landsforeningen af Menighedsråd finder vi det derfor væsentligt, at menighedsrådene og folkekirkens ansatte kan orientere sig om nye løsningsmuligheder indenfor alle kirkernes faglige områder. Derfor glæder vi os over i 2017 at være medindbyder til Kirkens Forum og til at bidrage med faglige indlæg.” - Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd.


På Kirkens Forum kommer du i dialog med beslutningstagere lige fra ansatte til menighedsråd, der er på jagt efter både leverandører til konkrete projekter, inspiration til drift, aktiviteter og udvikling af deres lokale kirke.

DM i Grandækning vender tilbage i 2017. Mød gravere og personale fra kirkegårdene på Kirkens Forum. Den bedste vej til salg på området. Kirkens Forum byder på et spændende program med inspiration, nytænkning og løsningsmodeller for ansatte og menighedsråd.

FAGMESSENS TEMAER

Kirkekunst, kirkesølv og tekstiler • Inventar, orgler, lydanlæg og AV systemer • Renovering, kalkning, blytækning og nybygning • Software, regnskabssystemer og IT • Klokkeanlæg, ringe- og kimeanlæg • Konsulentydelser, rådgivning og undervisning • Forlag og netboghandler • Rejser, oplevelser, koncerter og foredrag • Organisationer inden for det kirkelige område • Kirkegårds Forum, alt til kirkegården og udearealer.


BEGEJSTREDE BESØGENDE

”Jeg har kun ros til messen. Jeg var overrasket over den, og jeg fik mange gode idéer til det fremtidige arbejde.”

”Kirkens Forum er et godt arrangement, som er velegnet til en personaletur.”

”Det er en utrolig inspirerende og oplysende messe.”

WWW.KIRKENSFORUM.DK


DANMARKS BEDSTE BELIGGENHED

MESSE C er Danmarks tredjestørste messecenter med 33.000 m2 under ét tag. Der er max. 2 timers køretid til MESSE C for mere end 85 % af landets befolkning.

Vigtig viden ARRANGØR

STANDPRISER

TILMELDINGSGEBYR

Tilmeldingsgebyr på

Kirkens Forum arrangeres af

Kirkens Forum Hal D

MESSE C, Fredericia i samarbej-

9-18 m kr. 885,- pr./m

de med Landsforeningen af

19-36 m2 kr. 835,- pr./m2

Menighedsråd og Stifterne.

Inkl. standvægge mod nabo

Gebyret forfalder til betaling ved

og skiltefrise på åbne sider.

kontraktens returnering og inklu-

ÅBNINGSTIDER

Fredag d. 29/9 2017 kl. 9-16 Lørdag d. 30/9 2017 kl. 9-16

HVEM KAN UDSTILLE

Udbydere og leverandører af produkter og services til kirken.

STANDE

Standene bygges op med hvide standvægge mod nabo og skiltefrise på de åbne sider. Ø-stande er uden opbygning.

2

2

kr. 1.925,- pr. udstiller.

derer udstiller og parkeringskort 37 m2 og derover kr. 735,-

til standpersonalet, optagelse i

pr./m uden opbygning.

messens katalog samt link fra

2

messens hjemmeside. Ydermere Kirkegårds Forum / Hal E / udendørs 16 m2 og derover kr. 425,pr./m2 uden opbygning. Tekniske ydelser bestilles separat i vores webshop. Ikke kommercielle infostande tilbydes til specialpris. Kontakt os for nærmere info.

er der fri adgang for udstillere til udstillerloungen med kaffe, te og isvand under messen. Alle priser er ekskl. moms.

BOOK DIN STAND NU

Book din stand på www.kirkensforum.dk. Hvis du booker online, så husk at skrive hvilke produkter du ønsker at udstille på messen.


MARKEDSFØRING DER SES

Messen markedsføres målrettet gennem relevante medier, annoncer, direct mails, dagspresse og på messens hjemmeside.

KONTAKT

TILMELD DIG VORES

telefon eller mail og høre nærmere:

Tilmeld dig nyhedsbrevet på messens hjemme-

Du er også velkommen til at kontakte os pr.

Projektleder: Hanne Iversen

NYHEDSBREV

side og få spændende nyheder om messen direkte i din indbakke.

mail: hi@messec.dk tlf: +45 2159 0007 Salgskonsulent: Jannie Møller mail: jm@messec.dk tlf: +45 2159 0006 Chefkoordinator:

FØLG OS PÅ FACEBOOK

Camilla Due Christensen

Facebooksiden “Kirkens Forum” holder dig

mail: cdc@messec.dk

løbende opdateret på spændende nyheder

tlf: +45 2777 0043

og tiltag for messen.

WWW.KIRKENSFORUM.DK


Landsforeningen af Menighedsråd planlægger følgende programmer på den store scene:

Styr på arbejdsmiljøet Hør hvordan Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning hjælper menighedsråd, ledere og medarbejdere med forbedring af det daglige arbejdsmiljø – fra APV og skemaer til det psykiske arbejdsmiljø, samarbejdet og trivslen.

Kirkegårdene i fremtiden Kirkegårdenes store værdi for samfundet og for den enkelte skal bevares og udvikles. Arbejdet med en udviklingsplan sætter fokus på kirkegårdens værdi, identitet og kulturhistorie og er rammen for planlægning af kirkegårdens fremtid.

Visioner – fælles fokus på liv og vækst Få endnu mere værdi af kirkens arbejde med 5 enkle trin til en dialog om visioner, som sætter meningen med menighedsrådsarbejdet øverst på dagsordenen.

Når barnedåb ikke er en selvfølge Hvordan forholder kirkerne sig, når dåben ikke længere er en fast tradition? Få inspiration fra de første resultater af en undersøgelse af landets praksisorienterede dåbsinitiativer.

Vestre Ringvej 101 // 7000 Fredericia +45 7592 2566 // www.messec.dk

Kirkens Forum 2017 - Brochure  
Kirkens Forum 2017 - Brochure