Page 1

KATALOG 2011

1. noževi i pribor

2. transportna ambalaža

3. komunalni program

4. lièna zaštitna sredstva

www.messar.rs

lièna zaštitna sredstva komunalni program

transportna ambalaža noževi i pribor

METALIMPEX doo, N. Moše Pijade 5, Kraljevo 036/23-44-45, 23-14-93

info@messar.rs


kante i kontejneri kanta za otpatke 17 litara

KP-17P

dimenzije: materijal: boja: temperaturna postojan.: karakteristika: VP cena:

308 x 305 x 390 mm PEVG (polietilen visoke gustine) po izboru - 30 do + 70°C sa pedalom za nožno otvaranje poklopca 449,00

kanta za otpatke 50 litara

KP-50S

dimenzije: materijal: boja: temperaturna postojan.: karakteristika: VP cena:

430 x 340 x 740 mm PEVG (polietilen visoke gustine) zelena i žuta - 30 do + 70°C montaža na stub 3.367,00

kanta za otpatke 85 litara

KP-85

dimenzije: materijal: boja: temperaturna postojan.: karakteristika: VP cena:

560 x 520 x 710 mm reciklirani PEVG zelena debeli zidovi daju èvrstinu kante 962,00

KP-120

KP-120P

dimenzije: materijal: boja: temperaturna postojan.: karakteristika: VP cena:

560 x 480 x 940 mm PEVG (polietilen visoke gustine) zelena - 30 do + 70°C pokretna sa nožnom p. pokretna 2.327,00 2.977,00

kanta za otpatke 140 litara

KP-140

KP-140P

dimenzije: materijal: boja: temperaturna postojan.: karakteristika: VP cena:

KP240

dimenzije: materijal: boja: temperaturna postojan.: karakteristika: VP cena:

560 x 480 x 1055 mm PEVG (polietilen visoke gustine) stanje na lageru - 30 do + 70°C pokretna sa nožnom p. pokretna 2.522,00 3.172,00

kanta za otpatke 240 litara

komunalni program

kanta za otpatke 120 litara

725 x 580 x 1050 mm PEVG (polietilen visoke gustine) stanje na lageru - 30 do + 70°C pokretna 3.783,00

kontejner za otpatke 1.100 litara

KP-1100R

KP-1100PK

materijal: PEVG (polietilen visoke gustine) boja: stanje na lageru temperaturna postojan.: - 30 do + 70°C dimenzije: 1360 x 1030 x 1335 mm 1360 x 1050 x 1460 mm karakteristika: pokretan, ravan pokl. pokretan, obli pokl. VP cena: 24.570,00 33.735,00

www.messar.rs *** info@messar.rs sadržaj kataloga je informativnog karaktera, prikazane su VP cene (bez PDV-a)

21. novembar 2011. © Metalimpex doo Kraljevo Naselje Moše Pijade 5, 036/23-44-45, 23-14-93

1


pribor za èišæenje krpa za pranje i brisanje podova

HP-HKH

materijal: pamuk 40%, poliester 33%, polipropilen 27% primena: mokro pranje svih vodoperivih površina ali i suvo tretiranje i brisanje podova karakteristika: protkana uzduž i popreko, dobro upija vodu dimenzije: 0,8 x 1 m VP cena: 113,00

univerzalna krpa za èišæenje

HP-HKU

materijal: viskoza 100% primena: za mokro pranje i brisanje svih vodoperivih površina, predmeta, posuða, opreme... karakteristika: dobro upija vodu, postojana u redovnoj upotrebi dimenzije: 0,35 x 1 m VP cena: 150,00

štedni tuš pištolj za vodu profesionalni

07113

materijal: dizajnirano za upotrebu u teškim radnim uslovima primena: pranje i ispiranje radnih površina i zidova, regulacija naèina raspršivanja vode jaèinom pritiska poluge karakteristika: -20oC do 80oC dimenzije: 150 x 200 mm VP cena: 10.520,00

štedni pištolj za vodu metalni

860060

karakteristika: metalni uložak, 3/4" - 3/4" dimenzije: 90 x 110 mm VP cena: 327,00

štedni pištolj za vodu PVC materijal: PVC primena: pranje i ispiranje radnih površina i zidova

860118

karakteristika: 3/4" - 3/4" dimenzije: 105 x 115 mm VP cena: 105,00

držaè zidni za èetke i pribor

06153

komunalni program

materijal: metal primena: pranje i ispiranje radnih površina i zidova

materijal: PP (polipropilen) presvuèen gumom primena: sve prostorije za koje se zahteva primena HACCP sistema karakteristika: produžava radni vek pribora dimenzije: 240 mm VP cena: 2.380,00

držaè zidni za èetke i pribor 834-J 835-J 836-J

materijal: HDPE (polietilen visoke gustine) + INOX primena: sve prostorije za koje se zahteva primena HACCP sistema karakteristika: sa izbušenim rupama za kaèenje na zid dužina: 125 mm 250 mm 300 mm VP cena: 315,00 630,00 1.080,00

www.messar.rs *** info@messar.rs sadržaj kataloga je informativnog karaktera, prikazane su VP cene (bez PDV-a)

21. novembar 2011. © Metalimpex doo Kraljevo Naselje Moše Pijade 5, 036/23-44-45, 23-14-93

2


pribor za èišæenje èetka ribaæa okrugla

38853

materijal: PP, PBT, SS primena: èišæenje unutrašnjosti mašina i ureðaja (lodne, tankovi, peænice i sl.) karakteristika: povišen rukohvat za bezbednost ruke dimenzije: držaè 95mm, dlake 176 x 388 x 293 mm VP cena: 1.550,00

èetka tank za burad i rezervoare

70395

materijal: PP, PPN, SS primena: idealna za èišæenje tankova svih vrsta (burad, rezervoari) kao i odvoda i slivnika karakteristika: kaèenje na V dršku dimenzije: 220 x 552 x 280 mm (dlake: 95 x 135 x 210 mm) VP cena: 2.440,00

èetka ugaona za holkere

70475

materijal: PP, PBT, SS primena: dizajnirana za èišæenje uglova (npr. zid-pod), površina ispod mašina, samih mašina, odvoda i sl. karakteristika: kaèenje na obiènu dršku dimenzije: 110 x 145 x 245 mm (dlake: 135 x 389 x 294 mm) VP cena: 2.335,00

70333

materijal: PP, aluminijum, PBT idealna za èišæenje mašina za mlevenje mesa a primena: može se koristiti i za èišæenje cevastih predmeta karakteristika: metalni uložak, 3/4" - 3/4" dimenzije: dužina 480 mm VP cena: 1.785,00

drška aluminijumska ergonomska materijal: primena:

2935

aluminijum, PP univerzalna

2937

karakteristika: ergonomska, zaobljen vrh sa rupom za kaèenje dimenzije: 1300 mm 1500 mm 2.080,00 1.950,00 VP cena:

5523

materijal: poliester mešavina primena: uklanjanje tvrdokornih, zapeklih neèistoæa na podovima i zidovima karakteristika: grubo èišæenje, NIJE za inox ili medijapan dimenzije: 26 x 125 x 250 mm VP cena: 398,00

abrazivni sunðer za ribanje

komunalni program

èetka za volf mašine i tankove

držaè abrazivnog sunðera za ribanje

5510

materijal: PP, SS primena: idealno za èišæenje pokretnih traka, proizvodnih linija i opreme poput pekarskih plehova karakteristika: sistem zakljuèavanja sunðera dimenzije: 125 x 250 mm VP cena: 2.510,00

www.messar.rs *** info@messar.rs sadržaj kataloga je informativnog karaktera, prikazane su VP cene (bez PDV-a)

21. novembar 2011. © Metalimpex doo Kraljevo Naselje Moše Pijade 5, 036/23-44-45, 23-14-93

3


pribor za èišæenje èetka za radne stolove

812-J

materijal: primena: boja vlakna po izboru: dimenzije: tvrdoæa èetke: VP cena:

HDPE + PVC radni stolovi i radne površine svih vrsta bela, plava i crvena 300 mm meka (PVC vlakno 0,18-0,20mm) 1.418,00

èetka za posuðe

806-J

807-J

808-J

materijal: primena: boja vlakna: dimenzije: tvrdoæa èetke: VP cena:

polusrednja

HDPE + PVC pranje posuða bela 130 - 370 mm srednja 788,00

tvrda

èetka metla sa štapom

841-J

materijal: primena: boja vlakna: dimenzije: tvrdoæa èetke: VP cena:

plastificiran metal + PVC grubo èišæenje bela 200 - 1.200 mm polusrednja (PVC vlakno 0,30 - 0,35mm) 2.139,00

èetka brisaè za pod (metla)

829-J

HDPE + PVC grubo èišæenje bela srednja 300 mm 1.455,00

polusrednja 400 mm 1.742,00

èetka ribaè za pod

823-J

824-J

materijal: primena: boja vlakna: tvrdoæa èetke: dimenzije: VP cena:

HDPE + PVC grubo èišæenje bela tvrda 300 mm 1.455,00

srednja 400 mm 1.781,00

štap (drška) za brisaèe i ribaèe

838-J

materijal: primena: dimenzije: boja vlakna: boja nastavka: VP cena:

www.messar.rs *** info@messar.rs sadržaj kataloga je informativnog karaktera, prikazane su VP cene (bez PDV-a)

komunalni program

827-J

materijal: primena: boja vlakna: tvrdoæa èetke: dimenzije: VP cena:

plastificiran metal + PVC grubo èišæenje 1.200 mm bela bela, plava, crvena, žuta, zelena 1.433,00

21. novembar 2011. © Metalimpex doo Kraljevo Naselje Moše Pijade 5, 036/23-44-45, 23-14-93

4


sredstva za èišæenje sredstvo za pranje podova Osvežin

HS-HOS

namena: pranje i dezodoracija primena: podovi, stepeništa, tepisi, etisoni, holovi, delovi mašina, svih perivih radnih površina karakteristika: koncentrovan, biorazgradiv, neškodljiv 1 litar ambalaža: 2 litra 5 litara 180,00 415,00 VP cena: 98,00

sredstvo za dezinfekciju Neutral

HS-HNE

namena: dezinfekcija (baktericid, virucid, fugicid) primena: razlièite radne površine i podovi, posuðe, oprema, instrumenti, ruke, rublje karakteristika: koncentrovan, na bazi hlora, prijatnog mirisa ambalaža: 1 litar 5 litara 128,00 565,00 VP cena:

sredstvo za pranje sanitarija Specijal namena: primena:

HS-HSP

èišæenje i održavanje mokri èvorovi, sanitarni ureðaji (wc šolje, keramika, ploæice, kiselo-otporne podloge) karakteristika: uklanja i kamenac, sadrži hlorovodoniènu kiselinu ambalaža: 1 litar 2 litra 5 litara 135,00 300,00 VP cena: 75,00

sredstvo za pranje posuða Sudoper

HS-HSU

ruèno pranje posuðe, kuhinjske posude, procesna oprema, pribor, mašine za obradu hrane i slièno karakteristika: 2 puta jaèi od obiènog deterdženta, miris limuna ambalaža: 1 litar 2 litra 5 litara 195,00 450,00 VP cena: 105,00

sredstvo za pranje prozora Sjaj

HS-HSJ

namena: pranje i dezodoracija primena: prozori, staklene i glatke površine, TV ekrana i monitora, kancelarijske radne površine i slièno karakteristika: na bazi alkohola, daje sjaj, prijatnog mirisa ambalaža: 1 litar 1 l. sa pump. 2 litra 5 litara 188,00 240,00 563,00 VP cena: 128,00

sredstvo za higijensku dezinfekciju ruku Manus B

komunalni program

namena: primena:

namena: primena:

HS-HMAB

dezinfekcija (baktericid, virucid, fugicid) higijenska i hirurška dezinfekcija u zdravstvu, veterini, prehrambenoj ind., ugostiteljstvu... karakteristika: brza dezinfekcija i sušenje ruku ambalaža:0,2 l u spreju 1 litar 1 l. sa pump. 5 litara 278,00 323,00 1.275,00 VP cena: 135,00

sredstvo za dezinfekciju vazduha Aero Neutral namena: primena:

HS-HAN

dezinfekcija i dezodoracija (bakt., vir., fug.) vazduh, radne površine, podovi, predmeti, posude, materijali, posuðe.... karakteristika: koncentrovan, prijatnog mirisa ambalaža:0,2 l u spreju 1 litar 1 l. sa pump. 5 litara 75,00 120,00 300,00 VP cena: 105,00

www.messar.rs *** info@messar.rs sadržaj kataloga je informativnog karaktera, prikazane su VP cene (bez PDV-a)

21. novembar 2011. © Metalimpex doo Kraljevo Naselje Moše Pijade 5, 036/23-44-45, 23-14-93

5

3. KOMUNALNI PROGRAM - MESSAR  
3. KOMUNALNI PROGRAM - MESSAR  

Sve za odlaganje otpada, pribor za ciscenje i sredstva za ciscenje.

Advertisement