Page 1

P O R T F O L I O

M E S I

K O P O N E N


MESI KOPONEN

2009 - 2013

// CV

UTDANNING

28.08.1986 Helsinki // Finland koponen.mesi@gmail.com tel. + 47 46 299 739

DATAKUNNSKAPER

M a s t e r i A r k i t e k t u r, A a l t o U n i v e r s i t e t • Hovedfag - Bygningsdesign • Fordypning - Creative Sustainability minor study program hjemmeside: (http://acs.aalto.fi/minor-study)

• • •

Diplomarbeid: “Assisted Living in Rovaniemi - A House Like a Village” Uteksaminert med hedersbevisning Tildelt Annikki Paasikivis Stipend - merittbasert årlig stipend

2008 - 2009

U t v e k s l i n g s s t u d e n t , Te c h n i s c h e U n i v e r s i t ä t B e r l i n

2005 - 2009

B a c h e l o r i A r k i t e k t u r, A a l t o U n i v e r s i t e t

2002 - 2005

Ressu Videregående Skole

2009 - 2013

ARBEIDSERFARING

Presentert diplomarbeidet ved “Regional Health Care in 2025 - Needs and Challenges” - to-dagers seminar, hjemmeside: https://blogs.aalto.fi/healthcare2025/

Konkurranseforslag for en sommerteaterpaviljong, utstilt i Valvegalleriet, Oulu 20.03.- 15.04.2014

Prosjekter omfatter: • Omnia II phase - skolebygning • Anneks til National Institute of Health and Welfare - kontorbygning • As Oy Helsingin Lorenzo - leilighetskompleks • As Oy Helsingin Santos - leilighetskompleks • Koy Kahvimestari 1 and 2 - leilighetskompleks • As Oy Helsingin Paahtaja - leilighetskompleks

2007

FOREDRAG

UTSTILLINGER

Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Juniorarkitekt i mange prosjekter, hovedarbeidsoppgaver omfattet tegningsproduksjon og detaljtegninger, samt grafisk materiale/visualiseringer.

2008

ArchiCad, Revit, AutoCad, Rhinocerus, 3ds Max, Brazil, Artlantis, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Ms Office

HOBBYER Fotografi, tegning, yoga, klatring EKSKURSJONER UTENFOR EUROPA India, våren 2009 // Kambodsja, studietur våren 2010 - arbeid med re-located communities // Ekvador og Peru, høsten 2010

Bidratt med arkitekturkonkurranser som har fått 1. premie • “Vesihiisi”, leilighetsbygg i Jätkäsaari (2011) • “Sininen lintu”, skole-, barnehage- og bibliotekskompleks på Jalkaranta i Lahti (2013)

REFERANSER

K VA A r c h i t e c t s Praktikant i nærings- og industriprosjekter.

Golara Golizade // Norsklærer, Lingu Språksenter i Oslo

B y g n i n g s a r b e i d e r, S R V Praktikant på byggeplass (Neste Keilaniemi - kontorbygning) Teamleder i to uker.

Hannu Jaakkola // Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola +358 500 873 150 // hannu.jaakkola@ark.jaakkola.fi

473 47 550 // golara@lingu.no

Hannu Huttunen // Professor ved institutt for boligdesign, Aalto Universitet +358 40 7690864 // hannu.huttunen@aalto.fi

Jussi Murole // Professor ved institutt for offentlige bygninger, Aalto Universitet +358 40 511 9710 // jussi.murole@bm-ark.fi

SPRÅKKUNNSKAPER finsk engelsk norsk svensk tysk fransk

- - - - - -

morsmål flytende skriftlig og muntlig flytende skriftlig og muntlig (B2) skriftlig: meget god, muntlig; meget god god mellomnivå


INNHOLD D I P L O M A R B E I D - O M S O R G S B O L I G E R I R O VA N I E M I 2013 HELSINKI HOVEDBIBLIOTEK 2011 E U R O PA N 1 3 - K A I S E R S L AU T E R N 2013 H A B I TA R E D E S I G N KO N K U R R A N S E 2013 SAUNA I HANASAARI 2013 T E AT E R PAV I L J O N G I O U L U 2013


OMSORGSBOLIGER I R O VA N I E M I

“Hjemmet er en måte a v æ r e i ve r d e n . ”


Et vellykket design har evnen til å rehabilitere og aktivisere beboerne og forsterke deres identitet. Mitt diplomarbeid fra våren 2013 inneholder ulike typer omsorgsboliger, en barnehage samt et dagsenter for eldre, hvor det finnes steder for mosjon og rehabilitering, hobbyer, samt en resepsjon for medisinsk rådgivning. Diplomarbeidet var et oppdrag fra Rovaniemi kommune, en by i Nord-Finland. Diplomarbeidet består av to deler; en analytisk gjennomgang av nyere forskning innen eldreomsorg og boligbygging for eldre, og en designoppgave hvor forskningen bringes til anvendelse gjennom designet av et større bygningskompleks. Oppgaven inkluderer også renoveringen av en gammel nødsentral, som nå er fraflyttet. Nødsentralen ligger under jorden, og er transformert til et idrettssenter i det nye designet.

Målet for diplomarbeidet var å skape et levende, aktiviserende og økologisk tilbud til eldre og andre brukergrupper. Et vellykket design har evnen til å rehabilitere og aktivisere beboerne og forsterke deres identitet. Dagsenteret har potensial til å prege omgivelsene på en positiv måte, og bli et lokalt møtested. Den sosiale dynamikken i tjenestesenteret likner en småby, hvor mange ulike brukergrupper møtes og omgås. Når man planlegger et stort bygningskompleks, med ulike brukergrupper og både offentlige og private funksjoner, er det vesentlig å skape en arkitektur som definerer naturlige revirer for de ulike brukerne, og leder dem til de offentlige eller private funksjonene. Ved å tilby møtested i stor og liten skala kan synergi og en følelse av samhold skapes. Tjenestesenterets offentlige lokaler er forbundet med en inngangsplass på den nordre siden av tomten. Inngangsplas-

sen er omgitt av hovedlobbyen og lokaler for hobby og rådgivning. Hovedlobbyen, et lite bibliotek og en kafeteria omgir et høyt atrium, som forbinder alle etasjer av bygningen, og gir lys til de underjordiske treningslokalene. I andre og tredje etasje ligger gruppehjem, hvor de av de eldre med størst pleiebehov bor. Med en beliggenhet omkring det sentrale atriet kan disse beboere observere aktivitetene i dagssenteret og ta del i det som skjer. De mer private funksjonene ligger på sydsiden av tomten. Omsorgsboligene, barnehagen og en stor hage egnet for beboere og barnehagen er plassert her. Hagen åpner mot vest og er beskyttet fra trafikkstøy. Fløyen med omsorgsboliger er oppdelt i mindre enheter, som hver inneholder fire boliger, og som er adskilt av vinterhager. Disse enhetene ligner på nabobygningene i størrelse, og skaper en menneskelig skala med små sosiale revirer i det store bygningskomplekset.


A-A +85,40

RÄP ARK

KI

NG

elu

LD E

i

+85

KA R 65m TELU 2

+85

SIS

ÄÄ

NT

UL

OA

UK

IO

INF 12m 2O

+85

+85

+84

,70

AU 100 LA m2

+85

,10

INT

ER

NE

TP

IST

E

HU OL TO

.

tale rka is .

RA TE VINTO RA SS LAN I

OL

2H 30 +K m2

tarp

een

A

B-B

VA 8m 2ATEH .

,70

VA 6m 2R.

PÄ 10 IV. m2

IRT VA . 20mR.

kaa

ns

ulje

ttav

av

erh

o

+87

TU O 8m 2 L.

U

S OS

LK

NU EIN ÄT

VA A 10 T.H. m2

2H + 38 K m2

LIN

EA

2H + 46 K m2

LEI 39 KKI m2

LU

E IMÖ

WC 5m 2

KIT

OL 30mESKE

VA R.

IKK

KU 16 RAET m2 .

LE

m2

WC 5

VA R 3m 2 .

IVÄ

2

WC 4m 2

C-C

WC 4m 2

lu

2H + 38 K m2

SIJ

OT

DE

UK

OH

OA

TO I 15 M. m2 VA R.

+85

VA L

KO 41 TIPE m 2 SÄ

+85

,10

LEI 39 KKI m2

1

2H + 38 K m2

A

VIE 20 RAS m 2 .A

UV 32mV 2

WC 4m 2

PO 25m RRAS 2 K

.

,70

,10

PIH

I

AS

HA

KK

I

2H 41 +K m2

KÄ 16mYTÄV 2 Ä

OL 45mESKE 2

LU

0m 2H 41 +K m2

3H 75 +K m2

A-A

2H 40 +K m2

RM

A-A

IST KU UTUS KA T J ALTA A Y AT RT IT

,10

KÄ 20mYTÄV 2 Ä

.

3H + 79 K m2

,70

+83

+85 2H 40 +K m2

2H + 46 K m2

S.

PO 25m RRAS 2 K

+87

YH 65mTEIST 2 IL

+85

2H + 46 K m2

KÄ 31mYTÄV 2 Ä

,10

LU

C-C

ke us

ist

ET. 35 m2

IKK

NU

D-D

2

LE

UL LE KOIKK IV.

C-C

SK . 2m 2

VA R 4m 2 .

KO 41 TIPE m 2 SÄ

VA UN UT ILA

D-D PIE 15 NRYH m2 MÄ

SE

NT .V.

D-D

.

I.-W 3m 2 C

2H + 46 K m2

KÄ 31mYTÄV 2 Ä

KE

HÄ KU K

KII

KO TIK

WC 6m 2

apu eri tilaos osio iot iss vihre av aih ää le tele vy va ä, säv y

D-D

YH OLE T EY VA P S M OR AA RA N A SLLE

C-C

LEI 37 KKI m2

ET. 20 m2

+85

KU 8m 2RAET .

,10

+8

5,5

0

3

2H + 38 K m2

Ä

AU L 30 A m2

SS

LU

,70

OL 30mESKE 2 L

SIS TE ÄÄN HO KÄ ST YNT EM AT ISYV ER E IAA NNY KS LI E

UT

LII 8m 2K.V.

MM

PO 32m RRAS 2 K

.

+85

VA R.

ILA

IKU

MIT

,10

O

SK 5m 2.

2

mu

KO 39 TIPE m 2 SÄ

+85

RH

B-B

VA 5m 2R.

,10

RM

1H + 32 K m2

1H + 32 K m2

+84

PO 20m RRAS 2 K

SAL 63, I 0m 2

NU

O

ki/v

ihe

VE

enk kuk

2

,10

RG

RH

2H + 39 K m2

kap

sto

RA VIN 110 TOLA m

+85

PE

Ä

VE

,10

linja

IJAT

2

OL KÄ OHUO 90mSIKIR NE/ 2 JAS TO

LM

+85

ULK

KÄ 90mYTÄV

2H + 39 K m2

KY

KE 48mITTIÖ 2

AUT OTIE

2H 39 +K m2

LY

.

2H 30 +K m2

B-B

JÄT 15m E 2 VA R

AP VA UVÄL 23mRAST INE2 O

TE

UV 15mV 2

B-B

. LIV .

YT

ASS

PO 20m RRAS 2

IST ED

,10

,10

ASS

DA YC AR

,10

+85

PO 12m RRAS 2 K.

EC EN TRE

VA 17mATES 2 .

I.-W 6m 2 C

,70

WC 11m N. 2

+87

SER

,10

SA AT TO L

,40

FRA IL E

kiosk

LIV ING

VI C EC EN TRE

istu ske lu

JA

K.

ANK

RLY

istusk

AS T 55m YÖP 2 A

AS

WC 11m M. 2

IV195 KONE m 2 H.

PYÖ

IIK EN NE

PL A

ZA

KO TO TIPAL V.17mIM. 2 KA

A-A

I

2

KE ITT OT .

RT Y AR D

RV .K 22m IOSK

OL 60mESKE 2 LU

CO U

TE

TO IM 21m . 2

kan puu gast

JAL

+85,60 +85,60

PA L 23m AVE 2 RI

5m

10m

15m

20m

25m

30m

35m


WC

WC

OLESKELU

MH

OH

MH

OH

WC

WC

OH

MH

MH

OH

WC

WC

OH

MH

OLESKELU

IRT.VARASTO

PÄIVYSTYS

IRT.VARASTO

PÄIVYSTYS

OH

OH

2700

WC

2300

MH

WC

2300

2700

PORRAS K.

OH

2300

MH

2300

PORRAS K.

2700

OH

2300

2700

+96,300

PARVEKE

OLESKELU

MH

OH

OLESKELU

2700

OH

2300

2700

+92,100

+89,100

WC

KOTIPESÄ 2

RYHMÄTILA

WC

KOTIPESÄ 1

RAVINTOLA

SALI

AULA

2900

PORRAS K.

3700

WC

3700

2900

3700

KOTIPESÄ 3 OH

+85,100 TALVIPUUTARHA/ TAPAHTUMATORI

200

4000

TOIMISTO

5600

AVOTOIMISTO

HLÖKUNTA PKH N.

WC

PKH N.

3000

PORRAS K.

TANSSISALI PH N.

UIMAHALLI

+80,400 +79,600 +78,980 +78,200

PARVEKE


0m

2m

4m

6m

VIEW TO THE RIVER

PARVEKE MH

MH

PARVEKE

VIEW TO THE COURTYARD

OH

VIEW TO THE RIVER

PARVEKE

PARVEKE

OH

VIEW TO THE COURTYARD

2H+K 38m2

K

APK

KPH

MH

MH

OH

K

JK/PAK

MH

OH

2H+K 46m2

ET

2H+K 30m2

JK/PAK

APK

KPH

KPH

2H+K 39m2

KPH

ET KPH K JK

OPTIONAL SETUP ET

ET

K JK


HELSINKI HOVEDBIBLIOTEK


Hovedideen i planleggingen av biblioteket var å understrekke utsiktsaksene og mulighetene på en smal og krevende tomt. Å planlegge det nye hovedbiblioteket i Helsinki var oppgaven i masterkurset “Public buildings” høsten 2011. Tomten for biblioteket er en av nøkkeltomtene i Helsinkis sentrum. Finlandiaparken, hvor tomten ligger, er stedet hvor mange viktige nasjonale kulturinstitusjoner er lokalisert, og stedet hvor bysenteret møter Tölöbukten, et betydningsfult landskapselement i midten av Helsinki.

Hovedideen i planleggingen av bibilioteket var å understrekke utsiktsaksene og mulighetene på en smal og krevende tomt. Fra tomten er det flott utsikt mot Tölöbukten og mot Elielplatsen, som er et viktig trafikkalt knutepunkt i byen. På vestsiden av tomten ligger den nyanlagte Finlandiaparken, som tilbyr en beroligende utsikt til det grønne. Bygningsmassens orientering understrekker de viktige nordsyd-orienterte utsiktsaksene. De mer lukkede delene, som medierom, musikkrom, lesesaler og personalets kontorer er plassert på østsiden av tomten, mens mer åpne og fleksible rom er plassert

mot vest og parken. For å gjøre det lett å komme inn og orientere seg i biblioteket, er hovedingangen plassert i midten av bygningen. Dette muliggjør gode horisontale og vertikale forbindelser. Ulike etasjehøyder legger til rette for en fleksibel og variert bruk av biblioteket. Fasadematerialet i biblioteket består av plater av perforert corten-stål, som gir bygningen et monolittisk utseende, samtidig som det tilpasser seg de omkringliggende kulturinstitusjonenes nedtonede fargepalett.


5m

10m

15m

20m

25m

30m

35m

B-B

0m

CLOAK ROOM 36 m2

LOCKERS

WC M. 8 m2

WC W. 8 m2

KELA 35 m2

HELSINKI INFO POINT 38 m2

SALE SPACE 35 m2

SALE SPACE

WC M. 6 m2

CLOAK ROOM KITCHEN 35 m2

31 m2

RETURNING AUTOM.

±0.000

SERVICE COUNTER

24H LIBRARY 210 m2 MAGAZINES

C-C

FLICKING MATERIAL

PLAZA

BOOK BAR

STAGE

EXHIBITION BICYCLE PARKING

CAFE / RESTAURANT 300 m2 WINTER GARDEN TERRACE

C-C

STAGE

B-B

A-A

130 m2

A-A

CLUB

CLUB TERRACE

21 m2

INFO COUNTER

OASIS

BACKSTAGE 20 m2

STORAGE

50 m2 WC W. 24 m2

SHOP / INFO

AUDITORIUM 250 m2

RETURNING AUT./ STAFF

LOANING AUTOM.

50 m2

WC W. 6 m2

WC CLEAN. 3 m2 4 m2

SERVICE COUNTER

WC M. 24 m2

50 m2

STORAGE 50 m2

LOCKERS


E U R O PA N 1 3 KAISERSLAUTERN

wellness square

fruit garden

terraced farming plots


IV

259.7 259.7

IV

IV

IV

0

IV

CLEANTECH VISITORS GREENTECH workshops

V L I B R A RY / E MEETING R S PAC E

CITY

II

CENTRE workshops

housing housing III III

III

II10

III

50

III

100

III

III

club house club house III

playground 241.5 playground 241.5

work from workspaces from home home spaces

III

III

CITY

COLLE CTIVE SPACE

rainwater rainwater retention retention

241.5 241.5

III

III

housing housing

barbecue area barbecue area

VILLAGE COLLE VILLAGE BLOCKS CTIVE BLOCKS SPACE

III

V

IV

III SPACES ALLOW LOOSELY PROGRAMMED USERS TO BE ACTIVE AND TAKE INITIATIVE

IV

244.5 244.5

V

ARC ARC BLOCKS BLOCKS III

IV

daycare center daycare center II II

VI

sports AND parkCONTRACTING SPACES FUTUREEXPANDING PROOFsports THE AREA park

VI

III

The aim of this proposal is to bring together a diverse

IV 245.5

mix of people in spaces that fluidly change shape, size

IV

III

meets outdoors and work meets leisure.

ransen ble gjort i samarbeid med ma. ark. Charlotte ved Kønigstrasse finnes det parker som bør bevares. bedrifter kan dermed jobbe i samarbeid med offenBringing in a high level of flexibility and adaptability is a The aim of this proposal is to bring together a diverse I housing IV Nyholm, stud. ark. Linda tlige institusjoner. Bedrifter ogarea,universitetet kan holmeans of future-proofing the making it usable mix of people in spaces that fluidly change shape, size I Wiksten, og trafikkingeniør housing IV even if functions change over time. In this proposal four and function creating a new kind of city, where indoors V shops Sara Lukkarinen. Vi valgte konkurranseområdet i I vårt forslag beholder vi de eksisterende hovedgatede utstillinger som viser nye produkter og forskningIV II types of adaptability have been identified 240.5 and V meets outdoors and work meets leisure. shops IV I II som løper horisontalt og vertikalt gjenI holde 240.5i den porøse developed: adaptability over time, møter user synergy, RHIZOFILTRATION PHYTOREMEDIATION Kaiserslautern, Området i ne i området, uformelle I en mellomstor tysk by. IV sresultater, samt I automated car V V expansion/contraction and loosely programmed spaces Since the factory moved out, the Pfaff area has become IV automated car Kaiserslautern var tidligere et industriområde, hvor nom området. Kønigstrasse får størreVtyngde som en byveven. Fritidsaktiviteter og boliger av høy kvalitet V parking for user-generated activities. a barrier blocking the flow of movement in the city. housing CONCEPT DIAGRAM IV research parking Mobility konand connectivity are important themes in this Pfaff-symaskinene i sin tid ble produsert. Nær viktig forbindelsesgate i byen, og som fasaden housing for gir en motvekt til arbeidslivet, og muliggjør nye konresearch IV IV proposal, which repositions the Pfaff area as an active V VI IV V kurranseområdet ligger Kaiserslauterns store teknistakter og liv i teknologiparken. node in the urban fabric.et transformert Pfaff-område. Parkene, som skulle V VI V V shops II V belte som omslutter ke universitet, og målet med å utvikle Pfaff-området bevares, er forbundet i et grønt V RHIZOFILTRATION PHYTOREMEDIATION shops II We propose an urban structure where the urban built-up II V + + = HEALTHY LIVING var å transformere det til en IIteknologipark, som også Pfaff-området. core of the new technopole is encircled by a green loop. De tettest bebygde delene i planen V I II The loop acts as an interface between city V the existing I II skulle inneholde boliger. Ved å transformere er plassert langs hovedaksene i området, og boliger IV PfaffIV It allows for permeability center and the technopole. V IV IV IV while also creating places for sports, recreation and området er det mulig med mindre skala ligger forbundet med grøntbelV å bedre hele Kaiserslauterns IV IV V interaction between residents, employees and visitors. Vtransformerte CHESSBOARD automated car gir det + + Pfaff-området = WELL-CONNECTED IV som et teknologiimage og forsterke byens posisjon tet. Grøntbeltet V V STUDENTS V CHESSBOARD automated car parking BLOCKS V V + = HEALTHY LIVING + Bringing in a high level of flexibility and adaptability is a sentrum. university en ny parking grønn identitet, og skaper steder for idrett og BLOCKS V II it usable means of future-proofing the area, making university showroom IILangs hovedaksene i området legges en even if functions changerekreasjon. over time. In this proposal four showroom V V been identified and types of adaptability have rekke aktive plasser og +torg omgitt YOUNG PROFESSIONALS V + av historisk V = vikV IV developed: adaptability over time, user synergy, VI V IV and housing tige looselybygninger. programmed spaces +research + = WELL-CONNECTED IV expansion/contraction VI STUDENTS filtered

CC

LANDSCAPE BLOCK

LANDSCAPE BLOCK LANDSCAPE BLOCK The Landscape Block is a continuation of the green

The Landscape Block is a continuation of the green loop that surrounds the area. The pedestrian route

groundwater

polluted soil

restaurants restaurants

V

V

II

IV Etter at Pfaff-fabrikken flyttet ut, har Pfaff-området IV blitt en barriere i byen. Ved å utvikle Pfaff-området kan en forbindelse mellom universitetscampuset og I I bysenteret skapes. Mobilitet og konnektivitet er vikoffice tige temaer i konkurranseforslaget, som har som mål office å gjøre Pfaff-området til etVI viktig urban knutepunkt gjennom å bevare områdetsVIindustrielle arv. YOUNG PROFESSIONALS

THE END OF SPRAWL

V III I

III

I

V housing, housing, research, research, shops shops

III

249.5 249.5 research facilities

housing housing

IV

research

IV

Vblandning V +

For å skape en av funksjoner og sosiale + = THE END OF SPRAWL grupper i Pfaff-området, har vi introdusert ulike boI + I ligtyper i sammenheng med innovative løsninger LANDSCAPE for arbeidslivet. Planen inneholder studentboliger, LANDSCAPE BLOCKS leiligheter for gjesteforskere, omsorgsboliger i tilknyBLOCKS + tning til Westpfalz-klinikken, et hotell for forretningsreisende, og townhouse-bebyggelse med egen hage for familier. Forslaget legger til rette for et innovativt arbeidsmiljø i Pfaff-området. Området inneholder lokaler for

YOUNG PROFESSIONALS

THE END OF SPRAWL

research research viewing viewing platform platform

240.0 240.0

Landskapskvartalet fortsettelse av grøntloop that surroundsertheenarea. The pedestrian route extending over the green roofs provides a unique beltet som omslutter heleroofs Pfaff-området, men extending over the green provides a unique pointenforklar surveying and it's En gorvantage samtidig utkantthe til Pfaff-area Kønigstrasset. vantage point for surveying the Pfaff-area and it's surroundings. The laboratories, and auditorium fotgjengerrute over noen avoffices de grønne takene surroundings. The laboratories,hvor officesPfaff-området and auditorium tilbyr unike spaces withinutsiktspunkt, the structure can be combined and spaces within the structure can be combined and kanseparated betraktes ovenfra. Laboratorier, kontorer og to create various sized units, depending on auditorier inne i strukturen kanunits, kombineres og separated to create various sized depending on the need. Variations in ceiling height and depth of oppdeles for åVariations skape enheter ulike the need. in ceiling av height andstørrelser. depth of spaces allow for flexible og utilization. The monumental Variasjoner i takhøyde romdybde gir mulighet spaces allow for flexible utilization. The monumental forms a gate under which to enter the Pfafffor building fleksibilitet. building forms a gate under which to enter the Pfaffarea. area.

VILLAGE BLOCK VILLAGE BLOCK BLOCK The VILLAGE Village Blocks at the base of the hill utilize the The Village Blocks at the base of the hill utilize the differences in elevation. Apartments on several levels Landsbykvartalene, som ligger i bunnen differences in elevation. Apartments on several levels av bakhave direct access to the outdoors and semi-private kendirect vedaccess Herzog-Von-Weimar-Strasse, have to the outdoors and semi-privatebenytter yards are elevated. The til scale reflectsgode the historic høydeforskjellen å skape og spennende yards are elevated. The scale reflects the historic buildings on Herzog von Weimar Straße. boligstrukturer. Leilighetene harHousing hver tilgang til buildings on Herzog von Weimar Straße. Housing én up privat hage og felleshage. skamakes the majority, with én commercial spacesHusenes and makes up the majority, with commercial spacesvon and Weimar la tilsvarer bebyggelsen i Herzog small offices on the ground floor along the main axis Strasse. De the fleste av floor husene til leilighesmall offices on ground along er theegnet main axis and workshops and work-from-home-offices within the ter, men langs hovedaksene i området finnes det and workshops and work-from-home-offices within the block. Thesenæringslokaler, collective spaces can alsokontorer, be rented by også små workshops block. These collective spaces can also be rented by outsiders. Living in a small scale environment in the kollektive og work-from-home-kontorer. Disse outsiders. Living in a small scale environment in the lokalene leies hvem tosom helst. Grasrotscity center giveskan families an av alternative the suburbs. city center givesblir families an alternative to the suburbs. aktiviteter oppfordret. Å bo i småskalaomgiGrassroots activities and initiatives are encouraged Grassroots activities and initiatives are encouraged velser gir et alternativ for familier, som slipper å both outdoors and in the collective spaces. flytte til forstedene. both outdoors and in the collective spaces.

bu bu s st s s op to p

II

housing IV for user-generated activities. V V

+

=

YOUNG PROFESSIONALS

+

=

THE END OF SPRAWL

FINGER BLOCK

bu s st st op op

240.5 240.5

IV

s

IV

CONCEPT DIAGRAM

II

polluted

bu

AIN MAIN QUARE SQUARE

III

243.0 243.0

toxic plants harvested

K Kö öni nig gst str raß aß e e

hibition exhibition ace space

ARC BLOCK ARC BLOCK ARC BLOCK The Arc Blocks mark the arrival to the Pfaff area from Arc-kvartalene Westpfalz-klinikken markerer The Arc Blocks marknær the arrival to the Pfaff area from theankomsten city. The shapetilofPfaff-området the blocks guides fra visitors to the Kaiserslauterns the city. The shape of the blocks guides visitors to the green loop and Kvartalenes to the main axis. Königstraße is given sentrum. form leder besøkende mot green loop and to the main axis. Königstraße is given grøntbeltet og mottheden horisontale a clear edge by bringing building right up to hovedgaten the ai clear edge byKvartalene bringing the gir building right up to theen klart området. street. Synergy benefits are createdKønigstrasse for the assisted definert gaterom. for omsorgsstreet. Synergy benefitsSynergier are createdskapes for the assisted living facilities, senior housing and daycare center in boliger, seniorboliger ogand barnehage gjennom felliving facilities, senior housing daycare center in shared facilities and activities. proximity of through les lokaler og aktiviteter. Et The spa/treningssenter i through shared facilities and activities. The proximity of theførste Westpfalz Klinikum added value. Atil spa/ etasje gir provides beboerne adgang rehabilitethe Westpfalz Klinikum provides added value. A spa/ rings-, idrettstjenester. sports centerhelseon the og ground floor of the southern block sports center on the ground floor of the southern block provides residents and outsiders with rehabilitative, provides residents and outsiders with rehabilitative, health and sports services. health and sports services.

and function creating a new kind of city, where indoors

245.5 II fitness center Since the factory moved out, the Pfaff area has become Pb Cb metals I II fitness center housing recovered plants I Z a barrier blocking the flow of movement in the city. offices housing harvested IV tenketanker Ved å bringe ulike mennesker sammen i romnVsom Konkurranseområdetoffices avgrenses av Kønigstrasse i forskning, teknologibedrifter, og wellMobility and connectivity are important themes in this V IV III phytomining sømløst endrer form, størrelse og funksjon, skasydøst, ��������������������������������������������� Herzog von Weimar Strasse�������������������� i nordvest og jernessbedrifter. Teknologibedriftene oppnår synlighet proposal, which repositions the Pfaff area as an active V III I I V node in the urban fabric. I pes en ny form for by - en by hvor inne møter ute banen i sydvest. Kønigstrasse er en viktig akse mel- I gjennom beliggenheten langs Kønigstrasse og jernrhizofiltration IV IV biofuel pellets V toxic plants IV We propose an urban structure whereog the urban built-up og arbeid møter fritid. lom universitetsområdet, Pfaff-området og bysentebanen. Forskere, forretningsfolk studenter får muIV research b V harvested P Cb metals research filtered polluted core of the new technopole is encircled by a green loop. recovered V plants II 244.5 ZnWeimar ret, og har mye trafikk. Herzog von Strasse er lighet til å møte og dele ideer i den nye teknologiharvested The loop acts as an interface between the existing city V II 244.5 III long term center and the technopole. permeability V phytomining V en rolig boliggate med små, historiske boligbygnin-IV parken,I hvor teknologi, helseIt allows og forøkologi forbindes. V EXPANDING AND CONTRACTING SPACES FUTUREIII ADAPTABILITY OVER TIME V while also creating places for sports, recreation and PROOF THE AREA V V IV I Temaet for Europan 13 var “adaptable city”. Konkurger Også Lokalene er delt mellom ulike brukergrupper, og små VI og parkområder, som man ønsker å bevare. groundwater V interaction between residents, employees and visitors. V 240.5 245.5 polluted soilrhizofiltration VI ADAPTABILITY V V 240.5 245.5 biofuel pellets

short term

III

239.0 239.0

ADAPTABILITY

CHESSBOARD BLOCK CHESSBOARD BLOCK

CHESSBOARD BLOCK These blocks make up the densest and most urban Det erThese en av de make tetteste kvartalene, ligger blocks up the densest and og most urban i of the area. The tallest line theDe main axis den part mest urbane delen avmasses området. høyeste part of the area. The tallest masses line the main axis getting smaller towards green loop.hovedgater. Research bygningene legges langstheområdets getting smaller towards the green loop. Research For facilities det meste er dette kvartalet til forsand offices make up most egnet of the blocks. facilities and offices make up mostboliger of the blocks. kningsoghousing kontorbruk. Mindre Smaller units are located on the rooftop byligger the på deSmaller grønne takene til located de større housing units are on thebygningene. rooftop by the greenery. The university showroom by the main square Universitets-showrommet skaper enmain mulighet greenery. The university showroom by the square an interface for universitet co-operation. The porous for creates samarbeid mellom og teknolocreates an interface for co-operation. The porous fabric of the blocks createsstrukturen adaptability: units vary in gibedrifter. Den porøse i kvartalene fabric of the blocks creates adaptability: units vary in skaper enhetene size tilpasningsdyktighet; and depth, can be combined and thevarierer limits size and depth, cankan be kombineres, combined and og the grenlimits i størrelse dybde, between og indoor and outdoor spaces are blurred. between inne indoorog and spaces are blurred. sene mellom uteoutdoor blir utviskede. Kvartalet Automated parking facilities are incorporated. inneholder automatiserte Automated parking facilitiesparkeringshus. are incorporated.

241.0 241.0

V

I

IV offices offices I long term I ADAPTABILITY OVER TIME IV

239.0 239.0

245.5 245.5

I

III

IV

VI 243.0 243.0

LOOSELY PROGRAMMED SPACES ALLOW USERS TO BE ACTIVE AND TAKE INITIATIVE

III

244.5 244.5

VI

V

short term

III

II

V L I B R A RY / E MEETING II R S IIP A C E

USER SYNERGY IN THE ECO HUB

housing housing

USER SYNERGY IN THE ECO HUB

.5

III

CLEANING PROCESS

UNI

housing housing

IV 243.5 243.5

UNI GREENTECH CENTRE

II

243.5 243.5

II

IV

IV

2/3 2/3

CYCLE CYCLE CLEANTECH VISITORS

II

CLEANING PROCESS

2--KAISERSLAUTERN KAISERSLAUTERN

FINGER BLOCK FINGER BLOCK

AA

The Finger Blocks continue the direction of the urban The Finger Blocks continue the direction of the urban fabric north of fortsetter the Pfaff site. Research Fingerkvartalet retningen til related bystrukfabric north of the Pfaff site. Research related turen nord on forthe Pfaff-området. Forskingslokaler i functions bottom floors get daylight through functions onfår thedagslys bottom floors get daylight som through første etasjer gårdsrom, squares and courtyards that fra punctuate the structure.går gjennom hele kanstructure. deles i squares and strukturen. courtyards thatLokalene punctuate the The facilities can be used as a whole or split into mindre Parkering The enheter. facilities can be used er as plassert a whole or under split intoet entities. is tucked in under aligger deck by lokksmaller bygget inn Parking i åssiden. På toppen bolismaller entities. Parking is tucked in under a deck by hillside. Oni top, housing units go frommot larger to gerthe som avtar skala fra jernbanen hovedthe hillside. On top, housing units go from larger to plassen Pfaff-området. Drivhus terrasserte smalleri from the railway to the square.og Greenhouses smaller fromlangs the railway to the square. Greenhouses kjøkkenhager åssiden tilbyr et supplement supplement and terraced farming areas on the hillside terraced farming areas on the hillside supplement til deand private hagene. the private yards, profiling the area as a haven those the private yards, profiling the area as a haven those who enjoy the outdoors and collectivity. who enjoy the outdoors and collectivity.

BOULDER BLOCK BOULDER BLOCK BOULDER BLOCK Located between the railway station and the main Located between the railway station and the main square, the Boulder Blocksercontain a mixture of Boulderkvartalene plassert mellom hovedsquare, the Boulder Blocks contain a mixture of plassen av Pfaff-området jernbanen, different functions. The ground levelogstories house som avdifferent functions. The groundmot levelnordvest. stories house grenser Pfaff-området Kvartalene research facilities, parking and small shops, while the inneholder blandning ulikewhile funksjoner. I research facilities,en parking and smallavshops, the rooftops are reserved for housing and smaller offices. førsteareetasje finnes det forskingslokaler, rooftops reserved for housing and smaller offices. parkeThe ring centralog location proximitymens to the takene main square små and butikker, er avsatt til The central location and proximity to the main square mean, that auditoriums other corporate facilities beliggenboliger og små and kontorer. Den sentrale mean, that auditoriums and other corporate facilities betyrofat auditoriene can heten be used til for boulderkvartalene recreational purposes outside office can used forbedriftslokaler recreational purposes outside of office til anogbe andre også kan hours. The small apartments of the Boulder Blocksbrukes are hours. smallutenom apartments of the Boulder Blocks are dre The formål kontortiden. well suited for city dwellers, who appreciate having the well suited for city dwellers, who appreciate having the buzz of the city at their feet. buzz of the city at their feet.


Hertzog von SECTIONpedestrian and bicycle paths, A-A 1:1000 0 10 50 Weimar Straße farming terraces

9.5

acilities

housing

Finger Blocks

SECTION B-B 1:1000 257.2 Village Blocks

261.6

biofuel pellets biofuel pellets

offices

research

w.shop

plants harvested plants harvested

ØKOLOGISKE KRITERIER

rd Block

main axis

242.0

240.0

Pb Cb b PZ nCb Zn

248.0

housing

254.8

metals recovered metals recovered phytomining

Village Blocks

phytomining

pedestrian and bicycle paths Hertzog von Weimar Straße 0 10

En blandning av boligtyper og varierte urban omgivelser gjør det attraktivt å bo urbant og arealeffektivt, rhizofiltration og skaper en balansert sosial miks. Karakter og identitet i boligområdene -> SECTION B-B 1:1000 toxic plants vekker en følelse av samhold rhizofiltration filtered filtered Tette boligområder er økologiske.

polluted

biofuel pellets

housing De fleste av leilighetene er tilgjenglige for rullestol.

um

laboratory

openable wall

corporate courtyard

offices

polluted soil

247.2

Pb Cb b PZ nCb Zn

RHIZOFILTRATION filtered 0 10 RHIZOFILTRATION

rhizofiltration

rhizofiltration De viktigste urbane rom er reservert sykkel og fotgengere.

50

filteredog Pfaff-området Et bysykkelsystem for Universitetscampuset oppfordrer til grønn mobilitet og interaksjon.

metals recovered metals recovered phytomining

240.5

240.5

Bruken av det eksisterende gatenettet der det er mulig sparer ressurser. Et område med gode forbindelser skaper mindre trafikk. street Boulder Blocks, green loop

237.6

phytomining

PHYTOREMEDIATION polluted SECTION C-C 1:1000 PHYTOREMEDIATION polluted

toxic plants harvested toxic plants harvested

Königstraße

laboratories

main axis

RHIZOFILTRATION RHIZOFILTRATION

PARKING 242.0

+ +

TRAIN

housing

pedestrian and bicycle paths pedestrian and bicycle paths, farming terraces

Village Blocks

Hertzog von Weimar Straße

12 pp (sc)

21 pp (sc)

PARKING

SERVICE + RESCUE

+ +

= INTERIM USES=

200 pp

+ +

+ +

BUS STOP housing auditorium

+ + + +

main axis

PHASING OF THE

+ ++ +

400 bp 249.5 (park&ride)

openable wall

+ ++ +

corporate courtyard

PEDESTRIANS + BICYCLE EXPRESSWAY TRAIN

HEALTHY LIVING HEALTHY LIVING

The first phase of the

green belt by connecting

K

REMEDIATION GREEN BELT RECREATIONAL ROUTE

Finger Blocks

PEDESTRIANS + BICYCLE

offices

Chessboard Block

170 pp

Hertzog von Weimar Straße

PEDESTRIANS

10

200 pp

PHYTOREMEDIATION PEDESTRIANS + BICYCLE PEDESTRIANS + BICYCLE EXPRESSWAY PHYTOREMEDIATION 248.0 100 pp housing 254.8 SERVICE + RESCUE

Village Blocks

research

300 pp

By creating an attract

N LI

= =

N EE VEHICULAR TRAFFIC R G

encircles the area, Kais

invited to familiarize th

WELL-CONNECTED CITY BIKE PARKING 150 pp STUDENTS WELL-CONNECTED (park&ride) STUDENTS housing 0 10 laboratory

= + = +

activities, such as work

located within the area ca

50 240.5

100

Boulder Blocks, YOUNGstreet PROFESSIONALS green loop HEALTHY LIVING YOUNG PROFESSIONALS HEALTHY LIVING

= =

SPRAWL = WELL-CONNECTED +STOPTHE END OF =SPRAWL = BUS CITY BIKE PARKING STUDENTS + = WELL-CONNECTED STUDENTS VEHICULAR TRAFFIC

GREEN BELT THE END OF RECREATIONAL ROUTE

0

+ +

PHASING OF THE DESIGN

YOUNG PROFESSIONALS

Village Blocks

0

150 pp (park&ride) 50 pp 40 pp

TRAFFIC DIAGRAM 1:5000

HEALTHY LIVING HEALTHY LIVING

main axis

Main Square 200 pp 8 pp (ec)

research 237.6 research 400 bp (park&ride)

Landscape Block

TRAFFIC DIAGRAM 1:5000

150 pp (park&ride)

= =

240.0

w.shop

21 pp (sc)

60 pp

PEDESTRIANS 261.6

Å transformere et bebygd område betyr at urørt land ikke er brukt for bygging.

pp

offices

Chessboard Block

100 pp

polluted soil

21 pp (sc)

rd Block

10

small shops

257.2

Overvann behandles og brukes lokalt.

samt fyringsbriketter laget på vannrensende planter

0

research

Boulder Blocks

Grønne tak gir bedre mikroklima.

offices w.shop researchEnergi produseres på stedet - solfangere, solcellepaneler,

and display findings, research themes and events Boulder Blocks, street larger audience than on campus. green loop

200 pp 249.5 housing 200 pp research facilities

housing 12 pp (sc)

Regnvann samles på takene, og vannet brukes til vanning og til skylling av toalettene.

240.0

knowledge sharing.

50 pp

300 pp

polluted soil

Automatiske parkeringssystemer tar mindre arealgroundwater og gir plass til andre funksjoner.

pp

companies located in the same building benefit

important public spaces for pedestrians and cyclists. A

and playgrounds are elevated 200 ppin order to minimize

40 pp

green loop

groundwater

Området har et nullenergimål.

process in action. University facilities and clean

along the points of entry into the site, leaving the most

170 pp

railway

Prioritert parkering for car-pools og elektriske biler.

200 pp 8 pp (ec)

center. Vehicular traffic and parking are concentrated

The Pfaff area provides a wide range of different Finger Blocks openable corporate of allcourtyard ages. Yards housing types to attract residents wall

research

Landscape Block polluted soil

plants harvested plants harvested

groundwater

249.5

visitors can witness the soil and groundwater cle

60 pp

Königstraße

biofuel pellets

groundwater Å oppfordre til beboerdeltakelse sparer byens ressurser.

partnership with public institutions. In the Eco

technopole with the university area as well as the city

8 pp (ec)

research

Blandede funksjoner aktiverer området 24/7

Special attention has been paid to connecting the Pfaff

city-bike system strengthens the connection249.5 between housing housing housing the Pfaff site and the auditorium university. The showroom located by the main square allow laboratory 240.5 university to strengthen its presence in the city c

Hertzog von Weimar Straße pedestrian and bicycle paths, farming terraces 50

harvested toxic plants harvested

polluted

small companies wo 10 joint facilities and large and 50

0

s Main Square

and place. The whole area is covered by a wir Boulder Blocks, network, meetings and work to take p green enabling loop anywhere. Students and businesses can co-opera

area: an active central square surrounded by a mix of openable corporate street functions. A more intimate cultural square is tucked in wall courtyard to the hillside.

100

+ +

= =

10

50

100

YOUNG PROFESSIONALS YOUNG PROFESSIONALS

The first phase of the development involves setting up the

keeps them accessible and easy to supervise. The Pfaff gate

to the city for commuters and a destination for pedestrians

Entrepreneur-driven interim uses create a business-o

green belt by connecting existing green areas with new ones.

building serves as a museum detailing the history of the area. 237.6 research research The Eco Hub is also set up during the first phase, as it is used

and cyclists from the city center. Traffic flow in both directions

and vibrant atmosphere and improve safety. Large bu 240.0 offices w.shop are subdivided into smaller parts, which can be reser

By creating an attractive, well-lit recreational route that

research activates the full length of the central axis. The remaining


240.5

pp red cars

sing, ing

BOULDER BLOCKS V

II

I

LANDSCAPE BLOCKS

restaurants

V

IV

housing, research, shops

I

II 240.5

st op

office

A

bu

s

I

VI V

housing, III research

IV

housing, research, shops

I

II III

V

III V

offices

247.2

V

III

railway

viewing platform

249.5

housing II

research facilities

housing

small shops

III

green loop

240.0

III

housing, shops, 240.5 laboratories research

light installations

research

Boulder Blocks

Main Square service traffic

VI

Village Blocks

terrace

Pfaff Museum VI

I-IV

ECOHUB

Eco Hub

247.2

bicycle parking 260 bp

underpass

241.5

visitors Visitors' center center

261.6 254.8 housing

C

RAILWAY STATION Hertzog von Weimar Straße

pedestrian and bicycle paths, farming terraces

housing auditorium

Finger Blocks

openable wall

249.5

housing laboratory

corporate courtyard

street

underpass

PROJECT SITE 1:1000 247.2

240.5

241.7

Boulder Blocks, green loop

247.1

0

offices

249.5

housing

research facilities 240.5

laboratories

10

50

housing

small shops 257.2

railway

green loop

Boulder Blocks

Main Square

Village Blocks housing

research Königstraße

SECTION A-A 1:1000

Landscape Block

237.6

research

offices

research Chessboard Block

main axis

w.shop

240.0

Village Blocks

248.0

242.0

pedestrian and bicycle paths

0

10

Hertzog von Weimar Straße

50


H A B I TA R E DESIGNKONKURRANSE


Med lys er det mulig å påvirke besøkende i paviljongen og få deres tanker bort fra hverdagslivet. Designkonkurransen Habitare er en årlig studentkonkurranse hvor målet er å designe en liten paviljong eller et møbel. I 2013 var temaet for konkurransen “A space for dreaming” - et rom som skulle tiltale alle sanser. Paviljongen skulle ikke være mer enn 2,5x2,5x2,5 meter stor, men ellers var materialvalg og konsept fritt. Et oppmuntrende og avslappende rom, synes jeg, kan skapes ved hjelp av lys. Lys har stor innflytelse på sinnet. Lys ovenfra oppfattes som sakralt, dagslys oppmuntrer en, og rødt lys avslapper og hjelper en til å sovne. Indirekte lys skaper en følelse av

vektløshet. Med lys er det mulig å påvirke besøkende i paviljongen og få deres tanker bort fra hverdagslivet. Andre forutsetninger jeg hadde for paviljongen var at materialet skulle absorbere lyd, ha en beroligende duft og behagelige haptiske egenskaper. Det føltes derfor naturlig å velge et organisk materiale, fortrinnsvis enten resirkulert eller resirkulerbart. Et materiale som oppfyller disse kriteriene, er bølgepapp. På grunn av strukturen, som er bygget opp på samme måte som bivoks, lar kartongpaneler lys slippe gjennom, slik at indirekte, rødfarget lys skapes. Bikubestrukturen gjør også panelene stive, og gjør at panelene kan bære relativt store belastninger.

Bikubestrukturen finnes både i plante- og dyreceller. Bikubekartongen er produsert av resirkulert papir. Materialet er lett å frakte og montere, og bikubepaneler er lydtette. Den myke følelsen og treaktige duften av kartongen leder ens tanker til naturen. En naturlig måte å bygge med bikubepaneler er å stable dem i bæreretningen. Stabler av paneler i ulike høyder og størrelser gir en leken og variert romlig opplevelse, og skaper kroker hvor besøkerne kan sitte eller ligge. Det varierte rommet tillater mange samtidige brukere, som ikke blir forstyrret av hverandre, men kan slappe av og ta en kjærkommen pause fra deres daglige rutiner, omgitt av det myke lyset.


SAUNA I HANASAARI

1. LARCH COATED WITH TAR, 28mm x 220mm 2. GLASS, CLEAR 3. LARCH TREATED WITH WOOD OIL, 28mm x 100mm 4. SHEET METAL, PAINTED BLACK 5. CONCRETE FOOTING, EVENED OUT AND PAINTED BLACK 6. ROOFING FELT, BLACK 7. WINDOW SILL, STAINLESS STEEL


0m

Forutsetningen for å lykkes med en enkel og moderne trebygning, er å detaljere bygningen med omsorg. Å tegne trearkitektur er en kunnskap finske arkitekter er velkjent for. Det lille saunaprosjektet er en offentlig saunabygning på Hanasaari, en øy utenfor Helsinki. Planen understreker den vakre utsikten mot Østersjøen på en enkel måte. Forutsetningen for å lykkes med en enkel og moderne trebyggning, er å detaljere bygningen med omsorg. Materialene er enkle, men av høy kvalitet, og får kraft gjennom detaljene. Kontraster i byggningen skapes ved å bruke tjærede og oljede planker i varierende bredder.

1m

2m

3m


0m

1m

2m

3m


T E AT E R PAV I L J O N G I OULU


Et konkurranseforslag for en moderne teaterpaviljong midt i naturen. Forslaget ble tatt med i konkurranseutstillingen som et av de tyve beste forslag av over hundre mottatte. Hupisaaret i Oulu er en gruppe av små øyer, og utgjør et unikt naturmiljø. Øyene er et populært friområde og mye brukt av Oulus innbyggere til rekreasjon. Oulu kommune arrangerte en konkurranse for en ny sommerteaterpaviljong på øyene. Mitt konkurranseforslag for paviljongen, “Set in Wood”, er en struktur av tre, som sitter lett og naturlig i omgivelsene. Paviljongen ligger ved en liten plass i krysningen mellom øyenes viktigste turstier. Plassen fungerer som en inngangsplass for teaterpaviljongen. Da paviljongen er omgitt av gangveier, er det viktig at bygningen har interessante fasader i alle retninger. Paviljongen er delt i to ulike deler, som har felles konstruksjonsprinsipp. Paviljongens nordre side inneholder scene og birom, og har en mer lukket karakter enn den søndre delen. Den søndre delen, hvor tilskuerne sitter, har en mer åpen fasade, noe som skaper kontakt mellom tilskuerne og det vakre naturmiljøet. På varme sommerdagene kan glassveggene rundt tilskuerbenkene åpnes, og bygningen kan dermed ventileres naturlig. Paviljongens konstruksjon har både en praktisk og estetisk funksjon. De kryssende trepilarene og bjelkene gir bygningen et moderne utseende, men er også den bærende konstruksjon. Som en lett trebygning berører paviljongen naturmiljøet minst som mulig. Tre som materiale muliggjør prefabrikasjon av bygningsdelene og en rask byggeprosess på byggeplassen.


BB

5 TA U 14 KOT m2 .

2

WC

.K. SIS 2

I.

WCm2

W

1, C 6m 2

PK H 20 . M m

VA 28 R. m2

2m

S

2

WCm2 2,5

2,5

2m

YT 47 ÄVÄ m2 T

S

W

A

1, C 6m 2

A-

2

Hupisaaret

2

VA 28 R. m

PK H 19 . N m 2

+7

2

.4

5m

5m

YT 14 TÄM 0m Ö

.4

TEKN. 8m2

2

+7

+7

.4

SK.

2,5m2

.0

HU OL TO

KIOSKI 13m2

KA TS 27 OM 0m O 2

+7

AU 14 LA m2 +7

.4

6

A-

A

TA R 9m K. 2

+7

.0

B-

B

7

6.9


+16.1

+10.9 TAUKOT.

PKH. M.

KÄYT.

NÄYTTÄMÖ

7050

+12.6

KATSOMO

TARK. +9.2

+7.0


Architectural portfolio by Mesi Koponen  

Selected design work by Mesi Koponen.

Architectural portfolio by Mesi Koponen  

Selected design work by Mesi Koponen.

Advertisement