Page 1


DIÀLEGS MIGRANTS INTRODUCCIÓ.........................1 DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE........................2 DESCRIPCIÓ TÈCNICA DEL PROJECTE........................ 9 GUIÓ DE L’INSTAL·LACIÓ............ 13 COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ..............16 QUI SOM..........................17


S T N A R G I M S G E L À I D INTRODUCCIÓ

EL PROJECTE PRESENTA UN PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI “DIÀLEGS MIGRANTS” QUE PRETÉN CREAR ESPAIS DE DEBAT, REFLEXIÓ I EXPRESSIÓ ENTORN ALS PROCESSOS MIGRATORIS, CREANT ESPAIS INTERGENERACIONALS COMPARTITS ON PUGUEM INTERACTUAR I CONÈIXER-NOS.

1


DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE IDENTIFICACIÓ Nom del programa: Programa de desenvolupament comunitari “Diàlegs Migrants” Entidat Promotora: Fundació Ciutadania Multicultural (FCM) - Mescladís Entitats col·laboradores: Museo d’història de la immigració de Catalunya (Mhic), Diputació Barcelona, GRITM, Fundació Intervida, UNESCOCAT, Cáritas

MOTIVACIÓ DEL PROJECTE L’immigració és l’esdeveniment social més important dels últims anys a Espanya i sobretot a Catalunya, ja que és la comunitat autònoma que ha rebut més immigrants. En aquest context, és imprescindible crear espais de debat, reflexió i expressió de les múltiples facetes i formes que contenen els processos migratoris. Les accions dirigides a fomentar l’interacció de les persones nouvingudes i les natives són fonamentals per a aconseguir que el procés d’integració sigui reeixit. En la recerca de la cohesió social es necessita que participi tota la societat i no només els àmbits formals d’educació. La FCM/Mescladís pretén, d’una banda ser un dels àmbits de trobada i reflexió que mostrin la realitat en tota la seva complexitat i per l’altre banda, actuar com eina que fomenti l’inclusió social i laboral de sectors en risc. En definitiva, es tracta de materialitzar el potencial associat al fenomen de la immigració: enriquiment mutu i canalització d’una energia de superació que genera riquesa econòmica.

2


A partir de la nostra experiència en la realització d’activitats educatives hem comprovat l’impacte positiu que genera la trobada i el diàleg amb “l’altre”, qui per ser diferent és alhora portador de prejudicis i valoracions fundades en el desconeixement i en els estereotips difosos pels mitjans de comunicació que, accentuats pel marc jurídic-legal d’acollida, reforcen el fals vincle immigració-delinqüència i immigració-il·legalitat. Des de Mescladís considerem fonamental sobrepassar la barrera de la coexistència per a arribar a una convivència fructífera, que valori tant tot el que tenim en comú com les diferències que ens enriqueixen, en un espai compartit on puguem interactuar i conèixer-nos. A partir d’aquestes premisses hem desenvolupat el programa “DIÀLEGS MIGRANTS” mitjançant el qual es pretén: 1) abordar la immigració actual des d’una perspectiva històrica, 2) generar una trobada entre la immigració dels anys 50/60 i l’actual, analitzant els múltiples aspectes que les assemblen (condicions de partida, xoc cultural, problema d’habitatge, xarxes socials, etc.) i 3) promoure una reflexió i diàleg informat que a través d’activitats tant lúdiques com educatives que ens permetin tenir una comprensió de la complexitat del fenomen de les migracions i les seves conseqüències. En definitiva, el programa de desenvolupament comunitari “DIÀLEGS MIGRANTS” intenta comprendre el que significa l’experiència d’emigrar, trobant en la memòria el millor antídot contra qualsevol possible actitud d’exclusió i indiferència davant els immigrants actuals.

3


FASES DEL PROGRAMA El programa s’executarà seguint les següents fases: Fase 1: Producció de coneixements per a provocar canvis en la visió de l’experiència migratòria. El projecte preveu el desenvolupament dels següents materials: 1.1. Amb la col·laboració d’un equip de voluntaris es realitzaran 12 Històries de vides: 6 persones migrades dels anys 50 i 60 (3 retornats de països Europeus i 3 immigrants instal·lats a Catalunya) i 6 històries de persones migrades actuals (africans, sud-americans i asiàtics). Aquests últims seran majoritàriament alumnes del nostre programa “Cuinant Oportunitats”. En la selecció de les històries es tindrà en compte qüestions de gènere, situació familiar al moment de la partida i edat per a obtenir una mostra diversa. 1.2. Sobre la base de les històries de vida es realitzaran 5 materials audiovisuals. Cadascun tindrà una durada de 180 segons. Els materials audiovisuals juguen el rol de sintetitzar de manera concreta els punts de trobada entre les diferents històries, generant un diàleg entre els participants i les seves experiències vitals. 1.3. El mateix equip de voluntaris, amb la coordinació de l’Equip Mescladís, realitzarà una selecció dels materials audivisuales disponibles en la web i en entitats socials amb la finalitat de reutilitzar-los com materials educatius. Entre aquests materials es troba l’arxiu de l’Experiència, que conta amb més de 6000 testimoniatges de majors de 55 anys; materials del Museu d’Història de la Immigració de Catalunya; així com nombrosos documentals disponibles en la web (dels quals molts ja estan en la web de Mescladís, www.mescladis.org). La FCM sol·licitarà els permisos pertinents i una vegada seleccionats els materials, l’equip audiovisual realitzarà l’edició dels mateixos, seleccionant els temes pertinents per al nostre projecte.

4


1.4. Conceptualització i desenvolupament de l’instal·lació audiovisual “Diàlegs Migrants”: L’instal·lació parteix d’un únic element, la maleta de viatge, per construir el lloc de trobada de diferents diàlegs. Utilitzant panells i monitors descobrirem els moments, característiques i estructures que es repeteixen una i altra vegada en diversos períodes històrics. A manera d’exemple, en el que a habitatge es refereix, podrem veure les similituds entre els “conventillos” del Buenos Aires del 1900, les barraques de Somorrostro i l’actualitat dels “pisos patera”. L’objectiu és entendre l’actual immigració des del que nosaltres som, des de la nostra pròpia història. 1.5. Tots aquests materials tindran un suport en la nostra web, creant una nova secció destinada al programa Diàlegs Migrants. També es crearan pàgines en diverses xarxes socials (facebook, twitter) amb l’objectiu de maximitzar l’impacte, utilitzar les noves tecnologies com eines educatives i crear nous canals de comunicació que ajudin a enriquir el projecte. Participants a la fase de producció de coneixements:

• Imma Boj, directora del Mhic • GRITIM (Grup de Recerca Interdisciplinari en Immigració de la UPF) dirigit per el profesor Ricard Zapata Barrero • Mescladís • Espiral d’hacer Audiovisuals • Col·lectiu Las Gardenias

5


Fase 2: Instal.lació itinerant y activitats de desenvolupament comunitari L’objectiu del projecte és donar-li continuïtat en el temps, utilitzant la metodologia desenvolupada en la fase inicial del programa amb l’objectiu de dur aquesta proposta a centres cívics, escoles i associacions de veïns de la província de Barcelona. Mescladís pretén capitalitzar la seva experiència en Educació Intercultural reforçant les seves iniciatives mitjançant la posada en marxa de les següents activitats: 1. Instal·lació itinerant “Diàlegs Migrants”. La instal·lació desenvolupada en la fase inicial està pensada per a ser transportada, fet que ens permetrà dur la mostra a diferents barris i comarques de Catalunya. Això inclou els panells i monitors per als materials audiovisuals. La instal·lació s’organitza al voltant de l’itinerant del migrant, informant el visitant sobre les característiques del procés i fentho participi del diàleg entre migrants dels anys 50/60 i migrants actuals. La instal·lació s’organitza amb el següent itinerari: • La situació de partida • El viatge • Trobada i relació amb “l’altre” • L’acomodació: el barri, la feina, l’habitatge, el menjar • Valoració de l’Experiència L’instal·lació es completa amb un “Diari de Viatges” que conté materials addicionals sobre cadascuna de les etapes amb l’objectiu d’aprofundir en els temes de la instal·lació. El Diari de Viatge s’anirà completant a mida que la instal·ació vagi itinarant i es realitzin les activitats de dinamització comunitària. 2. Activitats de Desenvolupament Comunitari: L’instal·lació itinerant serà acompanyada d’un catàleg d’activitats dissenyades per promoure la trobada i la reflexió al voltant del fet migratori, amb l’objectiu de promoure una valoració positiva de la nova ciutadania. S’utilitzaran com a eines 1) la memòria històrica de Catalunya creant un espai de diàleg entre els migrants dels anys 50/60 i la migració actual i 2) la cuina i tot el seu component lúdic, educatiu, de trobada i coneixement intercultural.

6


INICIATIVA 1 Taller de reflexió Diàlegs Migrants 2 Cuinem el Món 3 Gustos del Món 4 Sabors Catalans 5 La meva maleta 6 Cuina de Yayos y Yayes

7 Receptes de vida

8 Cuina ciutadana

DESTINATARI

FORMAT

Intergeneracional

Taller d’intercanvi

TEMA QUE TRACTA

Elements comuns entre diverses migracions generant una major acceptació de l’immigració actual. Infants Taller d’intercanvi La diversitat cultural; coneixement i contacte amb altres cultures com a prevenció d’eventuals prejudicis i estereotips. Adolescents i Taller d’intercanvi La cuina com a punt de partida per a un millor coAdults neixement de les diferents cultures representades a la nostre ciutat. Adolescents i Taller d’intercanvi Apropament dels ciutadans immigrants a la cultura Adults catalana per mitja de la cuina. Infants Taller de il·lustració Il·lustracions a partir de la reflexió i anàlisi del fet de migrar. Infants i Gent Gran Taller d’intercanvi Receptes de cuina escollides i presentades pels “yayos/es”, representatives per a ells de la seva experiència migratòria i podent ser, pertant, el punt de partida per explicar històries. Adolescents Història de vida / La cuina com a eina de treball d’educació interculrecerca tural, en tant que és vehicle de cultura i a la vegada invitació a conviure en combinació amb vivencies originades per la migració. Adolescents Aprenentatge - servei El foment d´una actitud activa entorn a la sensibilització i el canvi del nostre entorn.

7


INICIATIVA 9 Diàlegs a la Xarxa

DESTINATARI Adolescents

FORMAT Internet / Recerca

10 Fem el nostre proyecte social

Adolescents

Taller / Recerca

11 Cinema contra prejudicis

Adolescents i Adults

Cinefòrum

12 Cuina i Religió

Adolescents i Adults

Taller d’intercanvi

TEMA QUE TRACTA Anàlisi i registre de les migracions utilitzant les noves tecnologies. Desenvolupament d’un model teòric de projecte social per fer front als desafiaments i oportunitats de la immigració. Reflexió sobre problemàtiques lligades a les migracions en diversos períodes històrics mitjançant la projecció i debat de pel·lícules i documentals. Anàlisi de la dimensió simbòlica i sagrada dels aliments en les diferents religions.

8


DESCRIPCIÓ TÉCNICA

L’instal·lació audiovisual“DIÀLEGS MIGRANTS” parteix d’un únic element, la maleta de viatge, per construir el lloc de trobada dels diferents diàlegs. Aquest element indicador de viatge, de trànsit i de desplaçamentens permet construir un paisatge que ens revela les vivències i punts de trobada d’experiències entre els desplaçats d’ahir i d’avui. Es presenten dues solucions formals per al muntatge de “DIÀLEGS MIGRANTS” mostrant la seva flexibilitat d’adequació als diferents espais: a._ L’agrupació del conjunt de maletes formant un únic bloc visualment potent que acull els 5 audiovisuals (sup.20m2). b._ Diverses agrupacions de maletes disperses per l’espai i cadascuna d’elles amb un audiovisual (sup.20-25m2). Del conjunt de maletes presentades algunes d’elles restaran tancades i altres obertes, amb diferents graus d’obertura, mostrant-nos els objectes que hi ha en el seu interior tals com, roba, fotografies, recordatoris, etc. De totes elles cinc seran les maletes obertes que contindran els audiovisuals en al seu interior mitjançant un monitor integrat a una de les seves cares.

9


La disposició d’aquestes maletes dins del conjunt es farà de tal manera que s’asseguri la no contaminació acústica entre els diferents audiovisuals. Perquè el visitant sàpiga l’ordre de circulació es disposarà a terra d’una gràfica de suport. Les pantalles a emprar seran monitors LCD amb sortida d’audio i dispositiu d’emmagatzematge i reproductor integrats, la qual cosa facilitarà el seu muntatge i itinerancia. Els monitors estaran encastats mitjançant un perfil perimetral amb el registre pertinent a una de les cares de la maleta per al pas de cables. La seva instal·lació a la sala consistirà per tant en la disposició del conjunt de maletes dins l’espai a intervenir i la instal·lació elèctrica dels monitors a la xarxa de la pròpia sala. Es tracta per tant d’una instal·lació de ràpid muntatge, adaptable a l’espai que l’acull i de fàcil itinerancia.

MONITOR LCD MARC PERIMETRAL DE SUBJECCIÓ

REGISTRE PER A LA CONEXIÓ DE CABLES

10


a. Instal·lació amb composició central (sup.20m2). El visitant circula al voltant de un únic conjunt de maletas on podrá visulitzar els cinc audiovisuals.

PR

LE OB

M

ES

TROBADES

VIATGE BALANÇ PARTIDA

11


b. Conjunt de diverses instal·lacions (sup.20-25m2) El visitant circula a través de cada petita agrupació de maletes disperses per l’espai visualitzant un audiovisual a cadascuna d’elles.

TROBADES

PR E

G AT

VI

OB

LE

M

ES

L BA Ç AN

A TID PAR

12


GUIÓ DE L’INSTALACIÓ Entrant a l’espai on es troba la mostra, el visitant es trobarà amb el cartell de l’Exposició Diàlegs Migrants i el calendari d’activitats. Una vegada en l’exposició, el visitant serà induït a realitzar l’itinerari i experiència d’un migrant, trobant al llarg del recorregut testimonis i materials que: 1) ilustran i informen sobre l’experiència de migrar, fent ressaltar tant aspectes personals i únics així com els moments, trets i estructures que es repeteixen una i altra vegada 2) els fa participi d’una experiència de diàleg entre diferents generacions de migrants, generant una millor comprensió de l’immigració actual en recuperar la memòria històrica d’Espanya i Catalunya i confrontar-la amb la realitat actual. Cada “estació” de l’itinerari presentarà 1) una maleta adaptada amb un material audiovisual on un/a migrant dels 50/60 dialoga amb un/a migrant actual 2) materials dins de les maletes que brinden informació addicional Al llarg del recorregut el visitant anirà descobrint aspectes de les diferents etapes per les que travessa un migrant: 1. La situació de partida 1. Aquesta primer etapa mostra els múltiples motius que són a la presa de decisió de partir (pobresa, guerres, esperit d’aventura, històries d’amor, qüestions familiars, etc.) i els elements comuns entre l’immigració d’espanyols i catalans en els anys 50 i 60 i la immigració actual (falta d’oportunitats als seus llocs d’origen, recerca d’un futur millor, l’anomenat “efecte demostració” generat per l’imatge de triomfadors dels qui van emigrar dels seus llocs d’origen prèviament). 2. El material audiovisual mostra les similituds entre la situació de partida d’un/a migrant dels anys 50/60 i un/a actual, en un format de diàleg. 3. Una maleta contindrà revistes/diaris de diferents èpoques i països com una manera d’oferir un punt de contacte amb les realitats dels protagonistes.

13


2. El viatge 1. Un/a migrant dels 50/60 i un/a actual evoquen el moment de la marxa i expliquen detalls claus de la seva travessia per arribar al lloc de destí. 2. Un parell de maletes contindran objectes que podrien anar dins de la maleta d’algú que migra, il·lustrant l’escàs equipatge i la raquítica quantitat de diners que porten.

3. Una maleta tindrà els dibuixos del taller infantil “La meva Maleta”

3. Trobada i relació amb “l’altre”: el xoc migratori 1. Aquesta secció dóna compte del que els migrants pensaven que trobarien i el que realment troben i la seva relació amb els nadius, altres immigrants i el seu propi col·lectiu. 4. L’acomodació: el barri, la feina, l’habitatge, el menjar 1. Aquesta secció dóna compte de la precarietat dels primers habitatges, el xoc cultural, valoració dels estereotips a què són sotmesos, situacions de discriminació, el problema de l’idioma, el procés d’ajust a la nova realitat, l’entrada al món laboral, els objectius (treballar i estalviar al màxim), la xarxes socials, la solidaritat, el contacte des de la llunyania amb els pobles d’origen. 5. Valoració de l’experiència

1. Es recullen valoracions individuals a l’hora d’avaluar l’èxit o fracàs del procés migratori.

14


Finalitzat el recorregut el visitant trobarà una taula amb: 1) Un “diari de viatge” amb informació detallada, fotos, retalls de diaris, cartes, comentaris, etc. 2) Un quadern d’opinió on es convidarà els visitants a escriure la seva opinió / experiència/valoració / testimoni 3) La fitxa del MHIC per recollir testimonis de migrants. “Diari de Viatge”: El diari conté materials addicionals sobre cada una de les etapes de l’itinerari amb l’objectiu d’aprofundir en els temes que es toquen al llarg de la mostra. Aquest diari de viatge s’armarà artesanalment, usant fulls d’un metre x 50 cm. S’enganxaran retalls de diaris, gràfics i retalls de llibres que expliquin les causes que van motivar les migracions del segle XX i actual, testimonis escrits a mà, fotografies, cartes, contes, etc. Aquest mateix concepte s’utilitzarà en algunes de les activitats del catàleg amb l’objectiu de crear noves pàgines del “quadern de viatge”: posant fotos, documents, escriure experiències dels participants, etc. D’aquesta manera es documentaran les experiències dels tallers reforçant el contingut “local” de la instal·lació. Objectiu: -completar l’informació que es presenta al material audiovisual -completar la mostra amb continguts locals

15


COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ Mescladís atorga un paper important a les tasques de comunicació i imatge del projecte. En aquest últim any ha revaloritzat la seva imatge corporativa i ha incrementat la presència en mitjans de comunicació. Per a aquest els mecanismes de difusió previstos són:

• • • • • • •

Web propia “Diàlegs Migrants” en constant evolució i creixement amb cada itinerancia que es dugui a terme. Presència a la web Mescladís (www.mescladis.org),un espai actiu i en constant actualització que suposa un punt de difusió important, aixi com a diverses xarxes socials (facebook, twitter...). Participació en programes de rádio i televisió: A manera d’exemple, aquest any s’ha difós el projecte Mescladís a través de diversos programes televisius que tractaven el tema de la gastronomia i la interculturalidad. S’ha participat en: “Tot Un Món” (TV 3), “Els Nous catalans” TVE 2, Altres mitjans: BTV, COM Ràdio, Canal Llatí, Periòdic Llatí, El Periódico, Tretze Vents, Oxigeno, Cat Radio, Revista Catalina. Premsa i digital: El projecte Mescladís ja ha estat cobert per articles en El Mundo, “Què fem?” (Vanguàrdia), El Periódico de Catalunya, Time Out BCN (agenda cultural) i la Tribuna Llatina. S’utilitzaran els mateixos canals per difondre aquest projecte. Butlletí Mescladís: es distribuïx entre els col·laboradors i amics de l’entitat on es donen a conèixer les novetats i l’agenda d’activitats. Suports gràfics: es realitza difusió a través de postals informatives. Altres materials de promoció i sensibilització: es desenvoluparan materials per a la difusió de les activitats (targetas promo-cionals, materials per als tallers, etc) imprescindibles per a la consolidació del projecte.

16


Qui som


Mescladís 1.PRINCIPALS PROJECTES DESENVOLUPATS PER L’ENTITAT Fundació Ciutadania Multicultural (FCM) neix a Barcelona en l’any 2005 amb l’objectiu d’aportar a l’acomodació d’immigrants i ciutadans natius a través d’iniciatives educatives que promouen la cohesió social i iniciatives d’economia solidària que faciliten la inserció sociolaboral. Mescladís és un projecte social i sense fi de lucre de la Fundació Ciutadania Multicultural. Mescladís es proposa com 1) espai de sensibilització en temes relacionats amb la immigració i la diversitat, amb la cuina com eina de trobada intercultural i 2) espai d’integració sociolaboral funcionant com restaurant-escola per a la formació d’ajudants de cuina. A partir d’això, es defineixen dues línies de treball: 1) Programa d’Educació Intercultural “La Cuina Solidària” i 2) Programa d’inserció soci-laboral “Cuinant Oportunitats”. I. Educació Intercultural “La Cuina Solidària” (Taller infantil “Cuinar és un Joc”, Taller per a adolescents “Mirades Gastronòmiques”, Taller intergeneracional “Cuina de Yayas”, Taller per a adults “Gustos del Món” i Taller per a Gent Gran “Cuinarte”) s’adapta a les diferents edats i col·lectius i tenen com objectiu promoure la trobada i l’enriquiment mutu. A través d’aquestes activitats pretenem reforçar el coneixement i la confiança entre els diferents col·lectius d’immigrants i la població autòctona ajudant a crear un clima integrador des del respecte. Des de l’any 2006 a dia d’avui, s’han beneficiat de les nostres activitats d’Educació intercultural: 1.882 nens i nenes, 69 adolescents, 58 persones de la tercera edat i 1.738 adults. Hem impartit més de 144 tallers en col·legis i centres cívics arribant a més de 1.920 beneficiaris de la província de Barcelona.

17


II. Programa de formació d’ajudants de cuina “Cuinant Oportunitats”, fomenta la inserció sociolaboral a través d’una formació teòrico-pràctica. La formació es realitza en el nostre restaurant-escola, oferint un espai òptim per a adquirir les competències necessàries. Finalitzat el període de formació a la nostra escola, els beneficiaris realitzen les seves pràctiques en empreses del sector. Això reforça el seu aprenentatge alhora que brinda l’oportunitat d’obtenir un contracte de treball. Mescladís té convenis de pràctiques amb empreses importants del sector com són el Grup Andilana, Sol Meliá, Hotel Renaisaince, Grupo Tragaluz. Seleccionem les empreses que considerem més dinàmiques amb l’objectiu de maximitzar l’aprenentatge i obtenir el màxim possible de contractes de treball. Ambdues iniciatives estan estretament relacionades reforçant-se mútuament, els beneficiaris del programa Cuinant Oportunitats participen en les activitats d’educació intercultural. Una vegada al mes, els alumnes s’encarreguen de realitzar els tallers de cuina intercultural en les diferents activitats programades. D’aquesta manera, es posen en contacte amb poblacions diverses, aprenen a relacionar-se amb públics heterogenis, a mostrar i revaloritzar els seus costums i tradicions. Hem comprovat que la participació en aquests tallers té un resultat molt positiu ja que reforça l’autoestima i la motivació, els compromet amb la nostra filosofia i els responsabilitza de la seva pròpia formació i aprenentatge. El projecte Mescladís ha rebut l’aval de la Diputació de Barcelona essent inclòs en la base de dades de bones pràctiques del Servei de Politiques de Diversitat i Ciutadania. Així mateix, les nostres activitats d’educació intercultural formen part del catàleg de serveis oferts a la Xarxa de Municipis de Barcelona. Mescladís va rebre el premi Josep M. Piñol 2007 com l’iniciativa innovadora en la lluita contra l’atur, atorgat per la fundació Acció Solidària contra l´Atur. En l’any 2009 va ser guardonat amb el Premi Federico Major Zaragoza per la seva aportació a la convivència entre cultures. La seu actual de Mescladís es troba a la Plaça Sant Pere nº 5, des d’allà es porten a terme les activitats proposades. Aquest barri pertanyent al districte de Ciutat Vella, es caracteritza per la gran diversitat dels seus veïns i veïnes, la qual ens permet enriquir-nos com projecte, i aportar un espai que faci coincidir a tots aquests col·lectius que viuen al barri: adults, gent gran, persones immigrades, joves, nens i nenes i altres entitats del barri.

18


2. MOTIVACIÓ DEL PROJECTE Una aportació positiva a la gestió de la Immigració La immigració és l’esdeveniment social més important dels últims anys a Espanya i sobretot a Catalunya, ja que és la comunitat autònoma que ha rebut més immigrants. Més del 10 per cent de la població que viu a Catalunya procedeix d’altres països i entre els joves de 20 a 35 anys aquest percentatge puja al 20 per cent. La importància d’aquest esdeveniment social refereix no només a la seva intensitat, sinó també a la seva immediatesa. L’acomodació en la societat catalana d’aquests col•lectius, cultural i ètnicament diferenciats al seu torn i social i econòmicament desfavorits, així com la convivència i cohesió entre els diversos grups, constitueix un dels reptes més importants de la nostra societat. En aquest context, és imprescindible crear espais de debat, reflexió i expressió de les múltiples facetes i formes que contenen els processos migratoris. Les accions dirigides a fomentar la interacció dels nouvinguts i els nadius són fonamentals per a aconseguir que el procés d’integració sigui reeixit. En la recerca de la cohesió social es necessita que participi tota la societat i no només els àmbits formals d’educació. La FCM/Mescladís pretén, d’una banda ser un dels àmbits de trobada i reflexió que adonin de la realitat en tota la seva complexitat i per l’altre, actuar com eina que aporti a l’inclusió social i laboral de sectors en risc. En definitiva, es tracta de materialitzar el potencial associat al fenomen de l’immigració: enriquiment mutu i canalització d’una energia de superació que genera riquesa econòmica. A partir d’aquestes premisses, La FCM/Mescladís ofereix activitats a mida de les diferents edats: iniciatives que intervinguin en la formació complementària, fonamentalment dels més petits i adolescents, propostes que despertin l’interès dels adults i grans que conviuen al barri, i oferta de solucions per a l’inclusió social i laboral de joves i dones.

19


Perqué la cuina? La cuina és el nostre llenguatge i la nostra eina de trobada i integració soci-laboral. Ens permet treballar la diversitat començant pel que tots tenim en comú. Independentment d’on venim o de quin sigui el nostre bagatge cultural, tots hem crescut al voltant d’una taula i un plat de menjar. És un llenguatge que ens transporta a la nostra infància, a les nostres emocions més profundes i intenses. Des d’aquest espai d’emocions comunes podem descobrir-nos, conèixer-nos i enriquir-nos mútuament. En definitiva, la cuina és sobretot una saborosa excusa per a trobar-nos, treure’ns les pors i aprendre a viure junts. Per als nens i nenes la cuina aporta noves perspectives. L’aprenentatge de la cuina per part de nens i nenes de 4 a 14 anys és d’un gran potencial formatiu en l’aspecte manual, artístic, científic, nutricional i afectiu... i tot això com un joc. En els tallers desenvolupen la seva creativitat alhora que es realitza un reforç escolar atès que la cuina requereix càlculs, mesures, comprensió de textos, química, geografia, història... Per altra banda, la cuina presenta una important capacitat formativa. Mitjançant la cuina es treballa la paciència i autocontrol dels nens i nenes (esperar que les coses surtin del forn és realment un desafiament!), la seva capacitat d’observació i el sentit de treball en equip. Tenint en compte que som el que mengem, l’alimentació té una importància enorme en les nostres vides. I els hàbits alimentaris, bons o dolents, comencen a formar-se en la nostra infantesa. És per això que és molt important que els nens prenguin consciència sobre l’importància d’una bona alimentació, i això només és possible des del coneixement. Veient els índexs alarmants d’obesitat a Espanya, és imprescindible inculcar en els nens i nenes el valor dels aliments i la necessitat de dur una dieta sana i equilibrada. També és important ressaltar els aspectes afectius que la cuina permet desenvolupar, en un espai lúdic i de companyerisme. Els hàbits que es graven en la infància romanen en la memòria dels nois, deixant petjades inesborrables per a la resta de les seves vides. La cuina ofereix als nens i nenes la possibilitat de viatjar pel món per a conèixer-se millor entre ells i conèixer millor als seus veïns. En els tallers participen cuiners i cuineres convidades de diferents països i regions. Ells expliquen la història dels plats, il·lustrant-los amb experiències personals, anècdotes i històries i llegendes associades a les receptes que els nens preparen en els tallers.

20


I finalment, i no menys important, la cuina ens posa en contacte amb la naturalesa. Ens fa conscients a tots de la necessitat de tenir una relació harmoniosa i sensible amb el nostre entorn. En temps d’escalfament global, aliments transgènics i intensa contaminació, l’alimentació ens imposa hàbits que hem de respectar. Des del tractament dels nostres residus fins a l’ús racional dels nostres recursos, passant per l’aprofitament dels productes nobles de la terra. Punt’s d’interès especial: • Permet treballar la diversitat des del que tots tenim en comú • Excusa sabrosa per a trobar-nos, conèixer-bos i aprendre uns d’altres • Podera i lúdica eina educativa i formativa en nens i nenes • Ens permet prendre consciència mediamiental • Millorem la nostra salut aprenent l’importància d’una bona alimentació

“El tracte amb la diferència es converteix amb el temps en el factor primordial per a una coexistència agradable, ja que fa llanguir i suprimeix les arrels urbanes de la por”  Zygmunt Bauman. Sociòleg

“La cuina implica i expresa la cultura de qui la pratica. És un extraordinari vehicle d’autorepresentació i de comunicació: no només és un instrument d’identitat cultural, sinó que és el principal camí per a entrar en contacte amb altres cultures” Massimo Montanari. Historiador 

“Tota immigració encoratja un projecte de trobada, de barreja, de mestissatge, un projecte de vida millor. No hi ha un xoc de cultures sinó una interpenetració… una promesa de mutu enriquiment” Tahar Ben Jelbum. Escriptor, premi Goncourt 1987 

21


3. RECURSOS El nostre equip de treball, està format per 6 professionals, 14 voluntaris i col·laboradors. El patronat de la FCM està format per persones amb experiència tant al món social com dins del sector hostaleria. Així mateix comptem amb un consell assessor format per professors de la Universitat Pompeu Fabra i l’Universitat de Vic (Ricard Zapata Barrero, Salah Jamal i Alicia Guidonet). FCM compta amb un espai propi situat a la Plaça de Sant Pere 5, amb una cuina totalment equipada i una sala amb capacitat per a 22 persones. El projecte “DIÀLEGS MIGRANTS” contarà amb la col·laboració del realitzador audiovisual Raúl Capdevila, membre del patronat de la Fundació Ciutadania Multicultural. El treball de camp serà coordinat per Martín Habiague, Director de Mescladís, i executat per un equip de 12 voluntaris. El disseny de la mostra itinerant i els materials de comunicació els realitzarà el col·lectiu Las Gardenias, format per cinc professionals liberals amb una àmplia experiència en disseny d’exposicions. Imma Boj, directora del Museu d’Història de la Immigració a Catalunya i el GRITIM, Grup de Recerca Interdisciplinari a Immigració de l’UPF, dirigit pel professor Ricard Zapata Barrero, assessoraran en el desenvolupament de continguts pedagògics i audiovisuals.

22


Entidat Promotora Entitats col路laboradores

Diàlegs Migrants  

Programa de desenvolupament comunitari “Diàlegs Migrants” impulsat per la Fundació Ciutadania Multicultural (FCM) - Mescladís

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you