Page 1

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ Україна, 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, тел. /факс: +380 44 517-68-00 E-mail: info@zpd.gov.ua http://www.zpd.gov.ua _

06.09.2013 № 10/2333-13 На № 01-5878/15 від 13.08.2013

Голові Національної комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації Яцуку П.П. вул. Хрещатик, 22 м. Київ, 01001 Щодо обробки персональних даних

Шановний Петре Петровичу! Державна служба України з питань захисту персональних даних (далі – Служба) розглянула Ваш лист від 13.08.2013 № 01-5878/15 та, в межах компетенції, повідомляє наступне. Частиною другою статті 25 Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закону) встановлено, що суб'єкти відносин, пов'язані із персональними даними, здійснюють свої повноваження в межах, установлених Конституцією та законами України. Згідно із частиною четвертою статті 19 Закону органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають право на безперешкодний і безоплатний доступ до персональних даних відповідно до їх повноважень. Загальні вимоги до порядку доступу до персональних даних та до запиту щодо доступу до персональних даних, який подається володільцю персональних даних, визначено у статті 16 Закону. Зокрема такий запит, окрім іншого, має містити найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи - заявника); мету та/або правові підстави для запиту. Частиною другою статті 21 Закону України «Про телекомунікації» передбачено, що споживачі мають право звертатися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, для вирішення будь-яких питань, що належать до її повноважень. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та


2

інформатизації, розглядає ці питання і приймає рішення відповідно до своєї компетенції. Для здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій уповноважені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, посадові особи мають право з метою розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, що надходять до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, отримувати від операторів, провайдерів телекомунікацій необхідні документи та інформацію, а також видавати в установленому порядку приписи за результатами розгляду звернень. Окрім цього, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, отримує безоплатно від операторів, провайдерів телекомунікацій необхідну для виконання своїх повноважень звітність та інформацію, у тому числі таку, що містить фінансово-економічні показники, у визначених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, обсягах, формах і порядку (частина третя статті 19 та частина десята статті 18 Закону України «Про телекомунікації»). Відповідно до пункту 3 частини другої статті 8 Закону фізична особа має право на доступ до своїх персональних даних. Частиною шостою статті 16 Закону визначено, що суб'єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови надання інформації, визначеної у пункті 1 частини четвертої цієї статті (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит), крім випадків, установлених законом. При цьому доцільно, щоб фізична особа надавала про себе додаткові відомості, за допомогою яких оператори, провайдери телекомунікацій зможуть ідентифікувати таку особу. Так, за особистим зверненням споживача з урахуванням технічної можливості обладнання телекомунікаційної мережі нарахована до оплати сума за надані послуги повинна бути розшифрована тільки за той розрахунковий період, до якого споживач має претензії, із зазначенням номера абонента, якого викликав споживач, виду послуги, часу початку і закінчення кожного сеансу зв'язку, обсягу наданих послуг, суми коштів до сплати за кожний сеанс зв'язку. Телекомунікаційні послуги, які надаються знеособлено (анонімно), розшифровці не підлягають (пункт 16 частини першої статті 32 Закону України «Про телекомунікації»). Водночас, згідно із пунктом 3.2. Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, затвердженого рішенням НКРЗ 11.08.2011 № 393, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.09.2011 за № 1046/19784, абонент після надання згоди на обробку його даних має право на отримання від оператора інформації щодо облікових даних про себе та про надані йому


3

телекомунікаційні послуги (виключно з дати, коли така реєстрація була проведена), інші передбачені законодавством права. Таким чином, обробка персональних даних суб’єктами відносин, пов’язаними з персональними даними, в тому числі збирання відомостей про фізичних осіб, повинна здійснюватися в межах їх повноважень та у випадках, визначених законом. Також повідомляємо, що з 01.01.2014 повноваження у сфері захисту персональних даних (зокрема розгляд пропозицій, скарг, інших звернень фізичних і юридичних осіб з питань захисту персональних даних та здійснення контрольних заходів, утому числі перевірок) здійснюватиме Уповноважений Верховної Ради України з прав людини відповідно до Закону України від 03.07.2013 № 383-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональних даних». З повагою Голова

Степаненко Т.О. 5410122

О.І.Мервінський

Доступ до GL пля виконання повноважень  
Advertisement