Page 1

Україна Донецький окружний адміністративний суд ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2013 р.

Справа №805/9297/13-а приміщення суду за адресою: 83052, м.Донецьк, вул. 50-ої Гвардійської дивізії, 17

час прийняття постанови: 11 год. 50 хв. Донецький окружний адміністративний суд у складі: судді

Чекменьова Г.А.,

при секретарі

Токмаковій Є.А.,

за участю представника позивача

ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду адміністративну справу за позовом ОСОБА_2 до прокурора Великоновосілківського району Донецької області Поліщука Андрія Петровича про визнання дії та бездіяльності протиправними та зобов'язання вчинити певні дії, ВСТАНОВИВ:


ОСОБА_1 звернувся до суду з адміністративним позовом в інтересах ОСОБА_2 до прокурора Великоновосілківського району Донецької області Поліщука Андрія Петровича про визнання дії та бездіяльності протиправними та зобов'язання здійснити певні дії. В обґрунтування заявленого позову представник позивача зазначив, що ОСОБА_4 відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05.05.2011 р. № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" звернувся до Великоновосілківської районної ради Донецької області з письмовим запитом щодо надання завірених належним чином копій присяги голови Великоновосілківської районної ради ОСОБА_4 декларацій про доходи, табелів виходу на роботу, довідки про розмір заробітної плати останнього за 2009-2012 роки. На вказаний запит позивачу заступником голови районної ради ОСОБА_5 було надано неповну та таку, що містять неправдиві відомості відповідь. Вважає, що підстави застосуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.1995 року № 641 "Про застосування ст. 13 Закону України "Про державну службу" відсутні, оскільки ОСОБА_4 є посадовою особою органу місцевого самоврядування, а не державним службовцем. У зв'язку з тим, що в діях заступника голови районної ради ОСОБА_5 вбачався склад корупційного правопорушення, передбачений ст. 212-3 КУпАП, позивач 19.04.2013 року звернувся до начальника Великоновосілківського РВ ГУМВС України в Донецькій області з заявою про вжиття заходів з протидії корупції, яка була згодом спрямована за належністю прокурору Великовосілківського району Донецької області як до спеціально уповноваженого суб'єкту у сфері протидії корупції відповідно до ч.5 ст. 5 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції". На вказане звернення 25.06.2013 року позивач отримав лист прокурора № 65-490вих.-13 від 21.06.2013 р. в якому зазначалось, що протокол про корупційне правопорушення стосовно ОСОБА_5 не складався та до суду не спрямовувався. Вказану відповідь вважає такою, що свідчить про зневажливе ставлення відповідача до вимог ч. 2 ст. 19 Конституції України, ст.ст. 5, 29 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", низки інших нормативно-правових актів антикорупційного законодавства та невиконання останнім Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, затвердженої Указом Президента України від 21.10.2011 р. № 1001/2011. Також вважає, що прокурор Великоновосілківського району Донецької області ОСОБА_6 використовує займану посаду у інтересах посадової особи органу місцевого самоврядування, сприяючи ОСОБА_5 уникнути адміністративної відповідальності. Вказана бездіяльність відповідача призвела до порушенням ним вимог ч. 2 ст. 19 Конституції України, ст. 4 Закону України "Про прокуратуру", ст. 20 Закону України "Про звернення громадян", присяги працівника прокуратури та ігнорування вимог про поновлення права позивача на прозорість інформації. Просив суд визнати протиправними дії та бездіяльність відповідача щодо приховування корупції та невжиття заходів запобігання і протидії корупції, визнати порушення присяги працівника прокуратури бездіяльністю (невжиття заходів запобігання і протидії корупції), зобов'язати відповідача в строк визначений судом вжити заходи, передбачені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", КУпАП та подати звіт до суду, відновити право ОСОБА_4 на інформацію за запитом від 09.04.2013 р., судові витрати стягнути з відповідача на користь позивача. До судового засідання позивач не з'явився, був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду справи.


У судовому засіданні представник позивача просив задовольнити позов з підстав, викладених у позовній заяві. Відповідач до судового засідання не з'явився, був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду справи, просив відкласти розгляд справи у зв'язку з перебуванням у відпустці. Згідно ч. 4 ст. 128 КАС України у разі неприбуття відповідача - суб'єкта владних повноважень, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду справи, без поважних причин або без повідомлення ним про причини неприбуття розгляд справи не відкладається і справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів. Дослідивши встановлені по справі обставини, заслухавши представника позивача, суд дійшов висновку про те, що заявлені позовні вимоги не підлягають задоволенню з огляду на таке. Згідно ст. 16 Закону України "Про звернення громадян" скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду. Відповідно до ст. 20 зазначеного Закону звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Під час розгляду справи було встановлено, що ОСОБА_4 09.04.2013 р. звернувся до Великоновосілківської районної ради Донецької області з письмовим запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо надання завірених належним чином копій: присяги голови Великоновосілківської районної ради ОСОБА_4, декларацій про його доходи, табелів виходу на роботу, довідки про розмір заробітної плати останнього за 2009-2012 роки (а.с.6). Вказаний запит був розглянутий заступником голови Великоновосілківської районної ради Донецької області ОСОБА_5 з наданням заявнику відповіді № 127-01/67 від 16.04.2013 р. Останньому були надані відомості, зазначені у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру ОСОБА_4 за 2011, 2012 роки, надано довідку про розмір щомісячної заробітної плати останнього за період з 2009 р. по 2012 р. та надано копію присяги, складеної ОСОБА_4 У наданні відомостей, що містяться у деклараціях про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан ОСОБА_4 за 2009, 2010 роки було відмовлено з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України від 11.08.1995 р. № 641 "Про застосування статті 13 Закону України "Про державну службу" у зв'язку з їх конфіденційністю. У наданні щомісячних табелів обліку робочого часу ОСОБА_4 також було відмовлено з посиланням на ст. 5 Закон України "Про захист персональних даних". З доводами відмови у надані інформації позивач не погодився та звернувся до начальника Великоновосілківського РВ ГУМВС України в Донецькій області з заявою про вжиття заходів з протидії корупції у зв'язку з тим, що в діях заступника голови районної ради ОСОБА_5, на його думку, вбачався склад корупційного правопорушення, передбачений ст. 212-3 КУпАП, оскільки він надав інформацію, яка є неправдивою, а саме -


безпідставно застосував постанову Кабінету Міністрів України від 11.08.1995 р. № 641 "Про застосування статті 13 Закону України "Про державну службу" до ОСОБА_4, який є посадовою особою органу місцевого самоврядування, а не державним службовцем. Але, з вказаними доводами позивача суд не може погодитись з наступних підстав. Публічна інформація відповідно до ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом. Частиною 1 ст. 6 вказаного Закону визначено, що інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна інформація та службова інформації. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста (частина перша статті 12 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Останній забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади тощо та є суб'єктом декларування, зобов'язаним щорічно подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Порядок подання суб'єктами декларування відповідних декларацій у 2009, 2010 роках визначався Законом України № 356/95 від 05.10.1995 р. "Про боротьбу з корупцією", а з 01.07.2011 р. набрав чинності Закон України № 3206-VI від 07.04.2011 р. «Про засади запобігання і протидії корупції». Так, відповідно до ст. 6 Закону України № 356/95 від 05.10.1995 р. "Про боротьбу з корупцією", який втратив чинність 01.01.2011 року, декларування доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, в тому числі і посадових осіб місцевого самоврядування, здійснювалось в порядку і на підставах, передбачених статтею 13 Закону України "Про державну службу". На підставі викладеного, вказана норма Закону є відсильною, тобто правило поведінки в ній визначено частково з одночасним відсиланням до іншого нормативно-правового акту, де це правило конкретизоване. Саме тому посилання заступника голови Великоновосілківської районної ради Донецької області ОСОБА_5 на п. 4 постанови Кабінету Міністрів України № 641 від 11.08.1995 р. "Про застосування статті 13 Закону України "Про державну службу" щодо конфіденціальності відомостей, що містяться у деклараціях про майновий стан ОСОБА_4 за 2009, 2010 роки є обґрунтованими. Відповідно до вимог частини другої статті 6 цього Закону до службової може належати така інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і


передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень. Табелі обліку використаного робочого часу як документи з організаційно-кадрової роботи містять відомості, що становлять службову інформацію, тому доступ до неї є обмеженим. Відповідно до ст. 212-3 КУпАП порушення права на інформацію - це неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи відповідно до законів України, або на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до законів України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації" , "Про звернення громадян" , "Про доступ до судових рішень" та "Про засади запобігання і протидії корупції" , або на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" Протокол про правопорушення, передбачене ст. 212-3 КУпАП мають право складати прокурор або уповноважена ним особа з числа працівників прокуратури (ст. 255 КУпАП). За поясненнями представника позивача, заява позивача про складання протоколу про адміністративне правопорушення згодом була спрямована за належністю прокурору Великовосілківського району Донецької області як до спеціально уповноваженого суб'єкту у сфері протидії корупції відповідно до ч.5 ст. 5 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції". На вказане звернення позивача прокурором Великоновосілківського району Донецької області було надано відповідь № 65-490вих.-13 від 21.06.2013 р., зі змісту якої вбачається, що протокол про корупційне правопорушення стосовно ОСОБА_5 не складався та до суду не спрямовувався. Відповідно до ст. 12 Закону України "Про прокуратуру" прокурор розглядає заяви і скарги про порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду. Пунктом 2 ч. 3 ст. 20 вказаного Закону встановлено, що при виявленні порушень закону прокурор у межах своєї компетенції має право у встановленому порядку ініціювати притягнення особи до дисциплінарної, адміністративної відповідальності, складати протокол про адміністративне правопорушення та починати досудове розслідування. Порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення. Завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення відповідно до ст. 245 КУпАП є: своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності. Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюють на засадах суворого


додержання законності та принципу презумпції невинуватості, згідно з яким особу, що притягають до адміністративної відповідальності, вважають невинуватою, доки протилежне не буде доведено й зафіксовано в установленому законом порядку. Стадія порушення справи про адміністративне правопорушення полягає у складенні протоколу уповноваженою на те особою, перелік яких наведено у ст. 255 КпАП України та наявності відповідних підстав. Інакше справу про адміністративне правопорушення не може бути розпочато. Тому, з матеріалів справи вбачається, що відповідно до вказаних вимог закону прокурор Великоновосілківського району Донецької області у межах своїх повноважень, не знайшов підстав для складання протоколу про адміністративне правопорушення стосовно заступника голови Великоновосілківської районної ради ОСОБА_5 за ст. 212-3 КУпАП "Порушення права на інформацію". За поясненнями представника відповідача дії або бездіяльність Великоновосілківської районної ради Донецької області або її посадових осіб позивачем в судовому порядку не оскаржувалися. За таких обставин суд зауважує, що відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ. Пунктом 3 ч. 3 ст. 17 КАС України встановлено, що юрисдикція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові справи про накладення адміністративних стягнень. Всупереч зазначеним нормам, позовні вимоги про визнання протиправними дій та бездіяльність відповідача щодо приховування корупції та невжиття заходів запобігання і протидії корупції за своїм змістом ґрунтуються на тому, що, на думку позивача, відповідач не вжив заходів щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності. Наведене свідчить про те, що позивачем обраний неналежний спосіб судового захисту, а заявлений позов задоволенню не підлягає. За приписами ч. 3 ст. 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.


Відповідно до ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу, а в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову. Враховуючи відсутність встановлених порушень з боку відповідача, заявлені позовні вимоги задоволенню не підлягають. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 7, 17, 86, 94, 158-163, 254 КАС України, суд ПОСТАНОВИВ: У задоволенні позову ОСОБА_2 до прокурора Великоновосілківського району Донецької області ОСОБА_6 про визнання дії та бездіяльності протиправними та зобов'язання вчинити певні дії - відмовити. Вступна та резолютивна частина постанови складена у нарадчій кімнаті та проголошена у судовому засіданні 16 липня 2013 року. Постанова у повному обсязі виготовлена 19 липня 2013 року. Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КАС України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження. Апеляційна скарга на постанову може бути подана до адміністративного суду апеляційної інстанції через Донецький окружний адміністративний суд протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Суддя

Чекменьов Г.А.

Про відмову надання копії присяги  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you