Page 1

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ Україна, 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, тел. /факс: +380 44 517-68-00 / І

МЗш

0 / М / Л - / 3

Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Лутковській В.В. Щодо включення кандидатури ДСЗПД України до складу конкурсної комісії

Шановна Валеріє

Володимирівно!

Державна служба України з питань захисту персональних (далі ДСЗПД України) повністю підтримує проведення Вами публічного конкурсного відбору на посаду Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань захисту персональних даних, що підтверджує євроінтеграційну спрямованість діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі - Уповноважений). Зважаючи на зазначене, з метою підвищення рівня суспільної довіри до Уповноваженого, прошу Вас розглянути можливість включення до складу конкурсної комісії кандидатуру Голови ДСЗПД України Мервінського Олексія Івановича, який з грудня 2010 року очолює центральний орган виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері захисту персональних даних, розпочав побудову системи захисту персональних даних в Україні, яка діє до теперішнього часу. Просимо поінформувати ДСЗПД України про прийняте Вами рішення з зазначеного питання. Про таку пропозицію ДСЗПД України також поінформовано Офіс Ради Європи в Україні, Представництво Європейського Союзу в Україні та Представництво Організації Об'єднаних Націй в Україні (копія листа додається). ( З повагою Голова

\

^ О.І. Мервінський


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ Україна, 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, тел. /факс: +380 44 517-68-00

^

-/З

Офіс Ради Європи в Україні Представництво Європейського Союзу в Україні Представництво Організації Об'єднаних Націй в Україні Щодо включення кандидатури ДСЗПД України до складу конкурсної комісії

Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини (далі Уповноважений) ініційовано проведення публічного конкурсного відбору на заміщення посади відповідного Представника Уповноваженого з питань захисту персональних даних. Для забезпечення проведення якісного конкурсного відбору наказом Уповноваженого утворено конкурсну комісію, затверджено кваліфікаційні вимоги до претендентів та Порядок проведення конкурсного відбору на посаду Представника Уповноваженого з питань захисту персональних даних. Відповідно до затвердженого Порядку, для участі в засіданнях конкурсної комісії запрошені представники від Офісу Представника Генерального секретаря Ради Європи в Україні, Представництва Європейського Союзу в Україні, Програми розвитку ООН в Україні та Радника з питань прав людини Офісу Координатора Системи ООН в Україні. Україною ратифіковано Конвенцію про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додатковий протокол до неї щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних у липні 2010 року. Цього ж року прийнято Закон України «Про захист персональних даних». Протягом 2011 - 2013 років Україною зроблено чималі кроки в напрямку забезпечення недоторканості приватного життя людини. Реалізацію державної політики у сфері захисту персональних даних з грудня 2010 року здійснює Державна служба України з питань захисту персональних (далі - ДСЗПД України).


Відповідно до Закону України від 03.07.2013 № ЗВЗ-У11 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи зГисту персональних даних» з 01.01.2014 Уповноваженому надано повноваженш у сфері захисту персональних даних (зокрема розгляд Гопозипій скарг інших звернень фізичних і юридичних о с б з питань ™ п е р е о н і н и х даних та здійснення контрольних заход.в, у тому числ, ПЄРЄ

1нРф0оКрТм°уемо, що ДСЗПД України звернулась в листі від И Ж 2 0 1 3 № 01/2132-13 до Уповноваженого з проханням включення до складу конкурсної ком.сп п Р е » с т а ™ и к ^ ^ " Д 0 ^ ч Р а а Ш я " ; й саме - Голову ДСЗПД України Мервінського Олексія Івановича, якии г р у д н я 2010 року очолює центральний орган виконавчо, влади, що д Шснює реалізацію державної політики у сфері захисту персональних даних, бере активну участь уД побудов, Д І Є В О Ї системи захисту персональних даних в Україні.

Голова

О.І. Мервінський

А'

Щодо проведення конкурсу на Представника Уповноваженого ВР України з питань ЗПД  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you