Page 1

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОСТ M e r v i n s k i y щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення законодавства України у сфері захисту персональних даних НАБУДЕ ЧИННОСТІ з 1 січня 2014 року

Згідно Закону „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних від 02.06.2011 року №3454-VI Стаття 188-39 Кодексу України про адміністративні правопорушення „Порушення законодавства у сфері захисту персональних даних”

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення суб'єкта ПД про його права у зв'язку із включенням його ПД до бази ПД, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються, -

тягнуть за собою накладення штрафу: · на громадян - від 200 до 300 н.м.д.г. · на посадових осіб, громадян-СПД від 300 до 400 н.м.д.г.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення спеціально уповноваженого ЦОВВ з питань захисту ПД про зміну відомостей, що подаються для державної реєстрації бази ПД, -

тягнуть за собою накладення штрафу: · на громадян від 100 до 200 н.м.д.г · на посадових осіб, громадян-СПД від 200 до 400 н.м.д.г.

тягне за собою накладення штрафу на: Повторне протягом року вчинення порушення з числа · громадян від 300 до 500 н.м.д.г передбачених частиною 1 або 2 цієї статті, за яке · посадових осіб, громадян-СПД - від особу вже було піддано адміністративному стягненню, 400 до 700 н.м.д.г

Ухилення від державної реєстрації бази ПД

Недодержання встановленого законодавством про захист ПД порядку захисту ПД у базі ПД, що призвело до незаконного доступу до них, -

Стаття 188-39 Кодексу України про адміністративні правопорушення „Порушення законодавства у сфері захисту персональних даних” Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Уповноваженого ВРУ з прав людини про обробку ПД або про зміну відомостей, які підлягають повідомленню згідно із законом, повідомлення неповних чи недостовірних відомостей -

тягне за собою накладення штрафу від 300 до 1000 н.м.д.г

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян-СПД від 100 до 200 н.м.д.г

тягнуть за собою накладення штрафу на: · громадян від 100 до 200 нмдг · посадових осіб, громадян-СПД - від 200 до 400 нмдг

Невиконання законних вимог (приписів) Уповноваженого ВРУ з прав людини або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини щодо запобігання або усунення порушень законодавства про захист ПД -

тягнуть за собою накладення штрафу на: · громадян від 200 до 300 нмдг · посадових осіб, громадян-СПД - від 300 до 1000 нмдг

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною 1 або 2 цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню,

тягне за собою накладення штрафу на: · громадян від 300 до 500 н.м.д.г · посадових осіб, громадян-СПД - від 500 до 2000 н.м.д.г

Недодержання встановленого законодавством про захист ПД порядку захисту ПД у базі ПД, що призвело до незаконного доступу до них, -

тягне за собою накладення штрафу на: · громадян від 100 до 500 нмдг · посадових осіб, громадян-СПД - від 300 до 1000 нмдг

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною 4 цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню,

тягне за собою накладення штрафу від 1000 до 2000 нмдг

тягне за собою накладення штрафу: · на громадян - від 300 до 500 н.м.д.г · на посадових осіб, громадян-СПД – від 500 до 1000 н.м.д.г

Стаття 188-40 Кодексу України про адміністративні правопорушення Невиконання вимог посадових осіб спеціально уповноваженого ЦОВВ з питань захисту ПД Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого ЦОВВ з питань захисту ПД щодо усунення порушень законодавства про захист персональних даних -

Згідно Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту ПД» від 03.07.2013 № 383-VII.

Стаття 188-40 Кодексу України про адміністративні правопорушення Невиконання вимог посадових осіб Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Невиконання законних вимог посадових осіб Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян-СПД від 100 до 200 н.м.д.г

Адміністративна відповідальність