Page 1

Справа № 825/1782/13-а ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 10 червня 2013 року

м. Чернігів

Чернігівський окружний адміністративний суд у складі: головуючого судді

Заяць О.В.,

при секретарі

Музика С.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду справу за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Голови Забірської сільської ради КиєвоСвятошинського району Київської області про визнання протиправною бездіяльності та зобов'язання вчинити певні дії, В С Т А Н О В И В: ОСОБА_1 (надалі - позивач), звернулась до суду з адміністративним позовом до Голови Забірської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області (надалі відповідач), в якому просить визнати протиправною бездіяльність відповідача, яка полягала у ненаданні належної відповіді на її запит від 04.04.2013 року щодо виділення земельної ділянки батьку позивачки ОСОБА_2 та зобов'язати Голову Забірської сільської ради, протягом п'яти днів надати, належну обґрунтовану відповідь з копіями документів на запит від 04.04.2013 року відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Свої вимоги позивач обґрунтовує тим, що 04.04.2013 року позивач звернувся до голови Забірської сільської ради із запитом щодо надання інформації. Запитувалася наступна інформація та документи, а саме: чи приймалося рішення про виділення земельних ділянок громадянину ОСОБА_2, зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 Разом з інформацією позивач просив надати копію рішення сесії сільської ради про виділення земельної ділянки в межах її території ОСОБА_2 та копії документів на підставі яких приймалось таке рішення. Відповідач надав відповідь на інформаційний запит в якій зазначалося, що інформація про наявність земель та розподіл їх за власниками відноситься до персональних даних і захищена статтею 16 Закону України «Про захист персональних даних», а отже відноситься до конфіденційної інформації відповідно до статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та статті 21 Закону України «Про інформацію». Вважає, що така відмова відповідача у наданні інформації є порушенням права на отримання інформації, реалізація якого визначається статтями 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також частиною другою статті 34 Конституції України.


Позивач в судовому засіданні позовні вимоги підтримав, посилаючись на обставини викладені в позові. Представник відповідача в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, надав через канцелярію суду заяву про розгляд справи без його участі. Заслухавши пояснення позивача та дослідивши наявні в матеріалах справи документи, судом встановлено наступне. 04.04.2013 року ОСОБА_1 звернулася з інформаційним запитом до Голови селищної ради с. Забір'я Ляпунова М.В., в якому просила надати відомості коли і ким було прийняте рішення про виділення земельних ділянок ОСОБА_2, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 Разом з відповіддю позивач просив надати копію рішення та заяви, на підставі якої було прийняте рішення (а.с. 7). Листом від 05.04.2013 року №01 (а.с. 9) позивача було повідомлено про неможливість отримання такої інформації, оскільки виконком сільської ради не мав правових підстав для надання інформації про фізичну особу, яка отримала рішення про виділення земельної ділянки на території Забірської сільської ради. Відповідно до частини першої-другої статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом. Згідно частини першої-другої статті 20 Закону України «Про інформацію» за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом. Відповідно до статті 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Відносини, пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом. Частиною першою статті 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначено, що конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не може бути віднесена до конфіденційної інформація, зазначена в частині першій і другій статті 13 цього Закону. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», персональні дані відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.


Частиною першою та другою Закону України «Про захист персональних даних» визначено, що об'єктами захисту є персональні дані. Персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом. Згідно частини першої статті 16 Закону України «Про захист персональних даних» порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону. Отже, з вищезазначених вимог закону вбачається, що забороняється збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її попередньої згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту, прав та свобод людини. До конфіденційної інформації, зокрема, належать свідчення про особу (освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров'я, дата і місце народження, майновий стан та інші персональні дані). Поширення державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами конфіденційної інформації про особу без її згоди є втручанням в її особисте та сімейне життя, яке допускається винятково у визначених законом випадках і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Таким чином, суд приходить до висновку, що у Голови Забірської сільської ради не було правових підстав для надання відомостей про виділення земельних ділянок ОСОБА_2 та копій рішення та заяви, на підставі якої було прийняте рішення, оскільки ці дані є персональними. У відповідності до частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Згідно частини 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку. Враховуючи вищевикладене, в задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 до Голови Забірської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області необхідно відмовити повністю. Керуючись статтями 122, 158 - 163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, П О С Т А Н О В И В: В задоволенні позовних вимог - відмовити повністю.


Постанова набирає законної сили та може бути оскаржена до Київського апеляційного адміністративного суду в порядку та строки, передбачені статтями 186, 254 Кодексу адміністративного судочинства України. Суддя

О.В. Заяць

Про відмову у наданні копій документів по виділенню землі  
Про відмову у наданні копій документів по виділенню землі  
Advertisement