Page 1

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ Україна, 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, тел. /факс: +380 44 517-68-00 Е-таіІ: іп1:о(а>2рсі.80У-иа ННрі/Аллл/уу.грсіеоу.иа

110110ц

3

<93/2160

На№ЦЗ-1-8/1112 від 14.08.2013

Державна адміністрація залізничного транспорту України

Щодо обробки персональних даних

Державною службою України з питань захисту персональних даних (далі - Служба) розглянуто лист Державної адміністрації залізничного транспорту України від 14.08.2013 № ЦЗ-1-8/1112 щодо застосування законодавства в сфері захисту персональних даних, а також обробки персональних даних (у тому числі, автоматизованої), збір яких відбувається під час оформлення та використання проїзних документів, що посвідчують право пасажира на проїзд залізничним транспортом. В межах повноважень, визначених Законом України «Про захист персональних даних» (далі - Закон) та Положенням про Державну службу України з питань захисту персональних даних, затвердженим Указом Президента України від 06.04.2011 № 390, повідомляємо наступне. Частиною першою статті 28 Цивільного кодексу України передбачено, що фізична особа набуває прав та обов'язків і здійснює їх під своїм ім'ям. Ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить. В свою чергу, відповідно до визначення, наведеного у статті 2 Закону, персональними даними є відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Первинними джерелами відомостей про фізичну особу є: видані на її ім'я документи; підписані нею документи; відомості, які особа надає про себе (частина четверта статті 6 Закону). Крім того, підпунктом «а» статті 2 Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних, ратифікованої Законом України №2438-УІ від 06.07.2010 встановлено, що термін «персональні дані» означає будь-яку інформацію, яка стосується конкретно визначеної особи або особи, що може бути конкретно визначеною (далі - суб'єкт даних).


Крім того, в Директиві 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних» від 24.10.1995, також зазначено, що: «Персональні дані означають будь-яку інформацію, що стосується ідентифікованої фізичної особи або фізичної особи, яка може бути ідентифікована («суб'єкт даних»); особа, яка може бути ідентифікована, означає індивідуума, особу якого можна прямо або опосередковано встановити, зокрема за допомогою посилання на ідентифікаційний номер або на один чи декілька чинників, характерних для її фізичної, фізіологічної, ментальної, економічної, культурної або соціальної ідентичності (підпункт «а» статті 2). Одночасно хочемо звернути увагу на європейську судову практику. Так, у параграфі 24 Рішення Європейського Суду С-101/2001 від 06.11.2003 зазначено: «Термін «особисті дані», що використовується в частині 1 статті З Директиви 95/46/ЄС охоплює, відповідно до визначення, що міститься в частині а статті 2 даної Директиви, будь-яку інформацію, що стосується ідентифікованої фізичної особи або фізичної особи, яку можна ідентифікувати. Термін, безсумнівно, включає ім'я особи разом з її номером телефону, координатами, або інформацією про її умови праці, або хобі». Таким чином, враховуючи вищезазначене, ім'я та прізвище (у тому числі отримані зі слів) особи, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, належать до персональних даних. Додатково повідомляємо, що відповідно до положень статті 147 Конституції України, офіційне тлумачення законодавства здійснюється Конституційним Судом України, _як є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні. /

О.І. Мервінський

Лист Укрзалізниці щодо ПД  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you