Page 1

1 АНАЛІТИКА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ», ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА КРАЇН ЄС. Проводячи аналітичний огляд чинного законодавства країн ЄС в сфері захисту персональних даних, можна дійти наступного висновку. У більшості нормативно-правових актів має місце норма, передбачена або Директивою Директива 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних», або Конвенцією 108. Керуючись статтею 2 (а) Директиви 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних», «персональні дані» означають будь-яку інформацію, що стосується встановленої фізичної особи чи фізичної особи, яку можна встановити («суб'єкт даних»); особою, яку можна встановити, є така, яка може бути встановленою прямо чи непрямо, зокрема, за допомогою ідентифікаційного коду або одного чи більше факторів, притаманних фізичним, фізіологічним, розумовим, економічним, культурним чи соціальним аспектам її особистості. На підставі статті 2 (а) Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних (Конвенція 108), «персональні дані» означає будь-яку інформацію, яка стосується конкретно визначеної особи або особи, що може бути конкретно визначеною (далі - суб'єкт даних). Більш конкретніший виклад терміну «персональні дані» передбачені лише тими нормативно-правовими актами, які передбачають визначення окремих категорій персональних даних – головним чином, «чуттєвих даних». У чинне українське законодавство в сфері захисту персональних даних імплементована норма, передбачена Конвенцією 108. Відповідно до статті 2 Закону України «Про персональні дані», персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Додатки: Порівняльна характеристика (на 17 арк.)


2 ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ», ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА КРАЇН ЄС. № з\ п 1

Країна

Австрія

Чинне законодавство

Визначення терміну «персональні дані»

Федеральний Закон «Про захист персональних даних 2000 від 17 серпня 1999р. (набув чинності 01.01.2000р.)

«Дані» («Персональні дані») [«Daten» («personenbezogene Daten»)]: Інформація, що стосується суб'єктів даних, які ідентифікуються або можуть бути ідентифіковані; «непрямо персональними» даними є лише дані для контролера, володільця або одержувача передачі даних, коли дані стосуються суб’єкта в такій манері, в якій контролер, володілець або одержувач передачі даних мають змогу ідентифікувати суб’єкт даних правовими засобами.

п. 1 § 4 ч. 1 ст. 2 п. 2 § 4 ч. 1 ст.2

«Чуттєві дані» («Дані, які потребують особливого захисту») [«besonders schutzwürdige Daten»]: дані про фізичних осіб щодо їх расової приналежності, етнічного походження, політичних переконань, профспілкового членства, релігійних або філософських переконань, а також дані, що стосуються здоров'я або статевого життя. 2

Бельгія

Закон «Про захист даних» від 08 грудня 1992р. § 1 ст. 1

В контексті цього Закону «персональні дані» то є будь-яка інформація, що стосується фізичної особи, яка може бути встановленою прямо чи непрямо, зокрема, за допомогою ідентифікаційного коду або одного чи більше факторів, притаманних фізичним, фізіологічним, розумовим, економічним, культурним чи соціальним аспектам її особистості.

3

Болгарія

Конституція Болгарії від 1991р.,

Персональні дані то є будь-яка інформація, що стосується особи, яка може бути встановленою прямо чи непрямо, зокрема, за допомогою ідентифікаційного коду або однієї чи більше притаманних їй рис.

Закон Болгарії «Про захист персональних даних» від 2002р. п.1 ст. 2 4

Велика Британія

Закон «Про захист даних»

У цьому законі (якщо контекст не вимагає іншого) – «дані» то є інформація, яка:


3 від 1998р. п.1 ст. 1

5

6

Греція

Данія

(a) обробляється за допомогою обладнання, що працює автоматично у відповідно до інструкції для здійснення мети; (b) записується відповідно до мети свого використання; (c) записується в рамках відповідної системи подачі або з наміром, що це повинно стати частиною відповідної системи подачі; (d) не стосується пунктів (а), (b) або (с), але є частиною доступного запису, що передбачено нормою статті 68; або (e) записується інформація, яка перебуває у державній владі і не входить вбудьякий з пунктів (з (а) по (е)).

Закон «Захист осіб у зв'язку з обробкою персональних даних» від 10 квітня 1997р.

Персональні дані то є будь-яка інформація, що стосується суб'єкта даних. Персональні дані не вважаються об’єднаними даними статистичних об’єктів, якщо не можливо продовжувати ідентифікувати об’єкт даних.

п. (а) ст. 2 п. (b) ст. 2

«Чуттєві дані» то є дані, пов'язані з расовою або етнічною приналежністю, політичними поглядами, релігійними або філософськими переконаннями, приналежності до профспілок, стану здоров'я, соціального забезпечення та сексуального життя, звинувачень у скоєнні злочину або вироків, а також приналежності до вищезазначених аспектів.

Закон «Про обробку персональних даних» від 31 травня 2000р. (набув чинності 01.07.2000р.)

«Персональні дані» означають будь-яку інформацію, що стосується встановленої фізичної особи чи фізичної особи, яку можна встановити («суб'єкт даних»).

п. 1 ч. 1 ст. 3 7

Естонія

Закон «Про захист персональних даних» від 12 лютого 2003р. (набув чинності 01.10.2003р.); доповнений змінами від 24 квітня 2004р. (набув чинності із змінами

«Персональні дані» означають будь-яку інформацію, що стосується встановленої фізичної особи чи фізичної особи, яку можна встановити незалежно від форми чи формат, в якому такі дані існують. «Чуттєві персональні дані» то є: 1) дані, що стосуються політичних поглядів, релігійних або


4 01.05.2004р.) п. 1 § 4 п. 2 § 4

філософських переконань, за винятком даних, що стосуються діючого члена юридичної особи приватного права, зареєстрованої відповідно до процедури, передбаченої законом; 2) дані, що стосуються етнічного чи расового походження; 3) дані про стан здоров'я або про інвалідність; 4) генетична інформація; 5) біометричні дані (перш за все, відбитки пальців рук та ніг, візерунки райдужної оболонки ока та генетичні дані); 6) відомості про статеве життя; 7) відомості про членство в профспілках; 8) відомості про скоєння злочину або перебування у статусі жертви злочину, рішення та ухвали суду, вироки.

8

Ірландія

Закон «Про захист» з поправками «Персональні дані» то є дані, що стосуються життя людина, яка є або може від 10 квітня 2003р. (набув бути ідентифікована як за даними, так і за даними в поєднанні з іншою чинності 01.07.2003р.) інформацією, яка знаходиться, або, швидше за все, є у наявності в контролера даних. ст. 2 «Чуттєві персональні дані» то є дані про: (a) расову приналежність або етнічне походження, політичні переконання або релігійні та філософські переконання суб'єкта даних; (b) членство суб’єкта у профспілках; (c) фізичний або психічний стан здоров'я, подробиці сексуального життя суб'єкта даних; (d) вчинення або заява про вчинення злочину суб’єктом даних; (e) провадження (або його закриття) по справі про скоєний або, можливо, скоєний злочин, інформація про відбуття покарання суб’єктом даних.

9

Іспанія

Конституційний закон «Про захист персональних даних» від 13 грудня 1999р. (набув чинності 14.01.2000р.) п. (а) ст. 3

«Персональні дані» означають будь-яку інформацію, що стосується встановленої фізичної особи чи фізичної особи, яку можна встановити («суб'єкт даних»).


5 10

Італія

Кодекс захисту персональних даних Італії від 30 червня 2003р. (набув чинності 01.01.2004р.) п.1 ст. 4 (b) п.1 ст. 4 (c) п.1 ст. 4 (d)

«Персональні дані» означають будь-яку інформацію, що стосується фізичних або юридичних осіб, органів або асоціацій, які є або можуть бути визначені, навіть шляхом посилання на будь-яку іншу інформацію, в тому числі, персональний ідентифікаційний код. «Ідентифікаційні дані» то є персональні дані, які дозволяють напряму визначити суб’єкт даних. «Конфіденційні дані» - персональні дані, які дозволяють встановити расове або етнічне походження, релігійні, філософські та політичні переконання, приналежність до партій, профспілки, асоціації або релігійних, філософських, політичних та профспілкових організацій, а також особисті дані про стан здоров'я і статеве життя.

11

Кіпр

Закон «Про обробку персональних даних (про захист осіб)» від 2001р.; з поправками від 2003р. (набув чинності 02.05.2003р.)

«Персональні дані» або «дані» то є будь-яка інформація, що стосується життя суб'єкта даних; консолідовані дані статистичного характеру, на підставі яких суб'єкт даних не може бути ідентифікованим, не вважаються особистими даними.

ст. 2 12

Латвія

Закон «Про захист персональних даних» зі змінами від 24 жовтня 2002р. п. 3 ст. 2

«Персональні дані» - будь-яка інформація, яка стосується встановленої фізичної особи чи фізичної особи, яку можна встановити.

13

Литва

Закон «Про правовий захист персональних даних» від 21 січня 2003р.; з поправками від 13 квітня 2004р.

«Персональні дані» то є будь-яка інформація, що стосується фізичної особи, яка може бути встановленою прямо чи непрямо, зокрема, за допомогою ідентифікаційного коду або одного чи більше факторів, притаманних фізичним, фізіологічним, розумовим, економічним, культурним чи соціальним аспектам її особистості.

п.1 ст. 2


6 14

Люксембург

Закон «Про захист осіб» від 02 серпня 2002р. з посиланнями на Закон «Про обробку персональних даних» (набув чинності 01.12.2002р.) п. (e) ст. 2 п. (f) ст. 2 п. (g) ст. 2

«Персональні дані» (далі «дані») - будь-яка інформація будь-якої природи взагалі, і незалежно від його середовища, в тому числі, звуку і зображення, що стосуються фізичної особи, яка може бути встановленою прямо чи непрямо, зокрема, за допомогою ідентифікаційного коду або одного чи більше факторів, притаманних фізичним, фізіологічним, розумовим, економічним, культурним чи соціальним аспектам її особистості. «Дані, що стосуються стану здоров'я» - будь-яка інформація , що стосується фізичного та психічного стану людини, що стосується, в тому числі, генетичних даних. «Генетичні дані» - будь-яка інформація про спадкові особливості індивіду або групи осіб.

15

Мальта

Закон «Про захист даних» від 14 грудня 2001р.; з поправками від 2002р. (набув чинності 15.07.2003р.)

«Персональні дані» то є будь-яка інформація, що стосується фізичної особи, яка може бути встановленою прямо чи непрямо, зокрема, за допомогою ідентифікаційного коду або одного чи більше факторів, притаманних фізичним, фізіологічним, розумовим, економічним, культурним чи соціальним аспектам її особистості.

ст. 2 16

Нідерланди

Закон «Про захист персональних даних» від 06 липня 2000р. (набув чинності 01.09.2001р.)

«Персональні дані» - будь-яка інформація, яка стосується встановленої фізичної особи чи фізичної особи, яку можна встановити.

п. (а) ст. 1 17

Німеччина

Федеральний закон «Про захист даний» зі змінами (набув чинності 23.05.2001р.) п. 1 ст. 3

«Персональні дані» - будь-яка інформація, яка стосується особистого чи матеріального становища встановленої фізичної особи чи фізичної особи, яку можна встановити.


7 18

Польща

Закон «Про захист персональних даних» від 29 серпня 1997р.; зі змінами від 01 березня 2004р. та 01 травня 2004р.

«Персональні дані» - будь-яка інформація, яка стосується встановленої фізичної особи чи фізичної особи, яку можна встановити.

ст. 6 19

Португалія

Закон «Про захист даних» (набув чинності 27.10.1998р.)

«Персональні дані» - будь-яка інформація, яка стосується встановленої фізичної особи чи фізичної особи, яку можна встановити.

п. (а) ст. 3 20

Румунія

Закон «Про захист даних» від 2000р. п. (а) ст. 3

21

Словаччина

Закон «Про захист персональних даних» від 03 липня 2002р.; з поправками від 2003р., 2004р. та 2005р. (набув чинності 01 травня 2005р.)

«Персональні дані» означають будь-яку інформацію, що стосується встановленої фізичної особи чи фізичної особи, яку можна встановити; особою, яку можна встановити, є така, яка може бути встановленою прямо чи непрямо, зокрема, за допомогою ідентифікаційного коду або одного з факторів, притаманних фізичним, фізіологічним, розумовим, економічним, культурним чи соціальним аспектам її особистості. «Персональні дані» означають будь-яку інформацію, що стосується встановленої фізичної особи чи фізичної особи, яка може бути встановленою прямо чи непрямо, зокрема, за допомогою ідентифікаційного коду або одного з факторів, притаманних фізичним, фізіологічним, розумовим, економічним, культурним чи соціальним аспектам її особистості.

ст. 3 22

Словенія

Закон «Про захист персональних даних» від 15 липня 2004р. (набув чинності 01.01.2005р.) п. 1 ст. 6

Персональні дані - це дані, що стосуються особи, незалежно від форми, в якій вони виражені.


8 23

Угорщина

Закон «Про захист персональних даних та розкриття інформації, яка представляє суспільний інтерес» від 17 листопада 1992р. (набув чинності 01.05.1993р.) п. 1 ст. 2 п. 2 ст. 2 п. 3 ст. 2 п. 4 ст. 2 п. 5 ст. 2

«Персональні дані» - будь-які дані, пов'язані з конкретною (визначеною або невизначеною) фізичною особою (далі «суб'єкт даних»), а також які-небудь висновки щодо суб'єкта даних, які можуть бути виведені з таких даних. У ході опрацювання даних такі дані вважаються персональними, поки їх приналежність до суб'єкту даних може бути відновлена. Ідентифікована особа – особа, яку встановлюють прямо або шляхом посилання на його ім'я, ідентифікаційний код або один з факторів, притаманних фізичним, фізіологічним, розумовим, економічним, культурним чи соціальним аспектам її особистості. «Спеціальні дані» - персональні дані, що стосуються: а) расової, національної або етнічної приналежності, політичних поглядів або партійної приналежності, релігійних або ідеологічних переконань чи членства в будь-якій організації; б) стану здоров'я, патологічних залежностей, статевого життя або кримінальних персональних даних. «Кримінальні персональні дані» персональні дані, що виникли в ході судового слухання або досудового слідства у зв'язку з кримінальним злочином або кримінальною справою, з правом проводити кримінальне переслідування або розслідування кримінальних злочинів уповноваженими органами стосовно суб'єкта даних. «Дані, що представляють суспільний інтерес» - будь-яка інформація або знання, які не підпадають під визначення персональних даних, що обробляються органом або особою, що виконує функції державних або місцевих органів влади або інші державні функції, визначених законом, або будь-якої інформації, або знань, які стосуються їх діяльності, записані в будь-якому вигляді або будь-якій формі, незалежно від способу їх обробки та характеру. "Дані громадськості з міркувань громадського інтересу" - будь-які дані, що не підпадають під визначення даних, які становлять суспільний інтерес, публічні або доступність яких не передбачено законом з міркувань громадського інтересу.


9 24

Фінляндія

Закон «Про персональні дані» від 22 квітня 1999р. (набув чинності 01.06.1999р.); доповнений та змінений Законом від 24 листопада 2000р. (набув чинності 01.12.2000р.)

Персональні дані - будь-яка інформація про приватну особу, а також будь-яка інформація про його / її особисті характеристики або особисті обставини, що можуть стосуватися його / її або членів сім'ї та домашнього господарства.

п. 1 ст. 3 25

Франція

Закон «Про інформатику, картотеки та свободи» від 06 січня 1978 р.; із змінами від 06 серпня 2004р. (набув чинності 07.08.2004р.)

«Персональні дані» то є будь-яка інформація, що стосується фізичної особи, яка може бути встановленою прямо чи непрямо, зокрема, за допомогою ідентифікаційного коду або одного чи більше факторів, притаманних аспектам її особистості. Для того щоб визначити, чи є ідентифікована особа, всі дані, що використовує контролер або інша особа, та до якої є доступ, повинно братися до уваги.

ст. 2 26

Чехія

Закон «Про захист персональних даних» зі змінами від 04 квітня 2000р., які містять посилання на аналогічні нормативно-правові акти (набув чинності 01.06.2000р.)

«Персональні дані» означають будь-яку інформацію, що стосується встановленої фізичної особи чи фізичної особи, яку можна встановити; особою, яку можна встановити, є така, яка може бути встановленою прямо чи непрямо, зокрема, за допомогою ідентифікаційного коду або одного з факторів, притаманних фізичним, фізіологічним, розумовим, економічним, культурним чи соціальним аспектам її особистості.

п. (a) ст. 4 п. (b) ст. 4 п. (c) ст. 4

«Чуттєві дані» - персональні дані про встановлення національності, расової або етнічної приналежності, політичних поглядів, профспілкового членства, релігійних та філософських переконань, звинувачення у скоєнні злочину, стану здоров'я та сексуального життя суб'єкта даних, а також генетичні дані; чуттєві дані то є також біометричні дані, що надають можливість безпосередньої ідентифікації або впізнання суб'єкта даних. «Анонімні дані» - дані, які не можуть бути пов'язані з встановленою фізичною особою або фізичною особою, яку можна встановити, в їх первинному вигляді


10 або після їх обробки. 27

Швеція

Закон «Про персональні дані» (1998р.)

«Персональні дані» - всі види інформації, які прямо або побічно можуть стосуватися фізичної особи, яка є живою.

ст. 3 Постанова «Про персональні дані» (1998:1191); від 03.09.1998р.

Директива 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних» (стаття 2 (а)): «Персональні дані» означають будь-яку інформацію, що стосується встановленої фізичної особи чи фізичної особи, яку можна встановити («суб'єкт даних»); особою, яку можна встановити, є така, яка може бути встановленою прямо чи непрямо, зокрема, за допомогою ідентифікаційного коду або одного чи більше факторів, притаманних фізичним, фізіологічним, розумовим, економічним, культурним чи соціальним аспектам її особистості. Конвенція про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних (Конвенція 108) (стаття 2 (а)): «Персональні дані» означає будь-яку інформацію, яка стосується конкретно визначеної особи або особи, що може бути конкретно визначеною (далі - суб'єкт даних).


11

The “PERSONAL DATA” COMPARATIVE ANALYSIS (according to current the EU legislation). № 1

Country Austria

Current legislation Federal Act concerning the Protection of Personal Data (DSG 2000) article 2, part 1, § 4 (1) article 2, part 1, § 4 (2)

“Personal data” definition “Data” (“Personal Data”) [“Daten” (“personenbezogene Daten”)]: Information relating to data subjects who are identified or identifiable; Data are “only indirectly personal” for a controller, a processor or recipient of a transmission when the Data relate to the subject in such a manner that the controller, processor or recipient of a transmission cannot establish the identity of the data subject by legal means. “Sensitive Data” (“Data deserving special protection”) [“sensible Daten” (“besonders schutzwürdige Daten”)]: Data relating to natural persons concerning their racial or ethnic origin, political opinion, trade-union membership, religious or philosophical beliefs, and data concerning health or sex life.

2

Belgium

Act of 8 December 1992 on the protection of privacy in relation to the processing of personal data (Privacy Act or Data Protection Act) article 1, § 1

For the purposes of this Act “personal data” means any information relating to a natural person who is or can be identified, directly or indirectly, by reference to an identification number or to one or more factors specific to him: his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity.

3

Bulgaria

Constitution of Bulgaria

“Personal data” shall refer to any information relating to an individual who is


12 Law for Protection of Personal Data

identified or identifiable, directly or indirectly, by reference to an identification number or to one or more specific features.

article 2 (1) 4

Great Britain

Data Protection Act 1998. article 1 (1)

5

6

Greece

Denmark

Law 2472/1997 on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data

In this Act, unless the context otherwise requires - “data” means information which: (a) is being processed by means of equipment operating automatically in response to instructions given for that purpose, (b) is recorded with the intention that it should be processed by means of such equipment, (c) is recorded as part of a relevant filing system or with the intention that it should form part of a relevant filing system, (d) does not fall within paragraph (a), (b) or (c) but forms part of an accessible record as defined by section 68; or (e) is recorded information held by a public authority and does not fall within any of paragraphs (a) to (d). “Personal data” shall mean any information relating to the data subject. Personal data are not considered to be the consolidated data of a statistical nature whence data subjects may no longer be identified.

article 2 (a) article 2 (b)

“Sensitive data” shall mean the data referring to racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, membership to a trade-union, health, social welfare and sexual life, criminal charges or convictions as well as membership to societies dealing with the aforementioned areas.

Act on Processing of Personal Data (Act No. 429 of 31 May 2000)

“Personal data” shall mean any information relating to an identified or identifiable natural person (“data subject”).

article 3 (1), 1 7

Estonia

Personal Data Protection Act

Personal data is any data concerning an identified natural person or a natural person


13 to be identified, regardless of the form or format in which such data exists. § 4 (1) § 4 (2)

8

Ireland

Data Protection (amendment) Act 2003

Sensitive personal data: 1) data revealing political opinions or religious or philosophical beliefs, except data relating to being a member of a legal person in private law registered pursuant to the procedure provided by law; 2) data revealing ethnic or racial origin; 3) data on the state of health or disability; 4) data on genetic information; 5) biometric data (above all fingerprints, palm prints, eye iris images and genetic data); 6) information on sex life; 7) information on trade union membership; 8) information concerning commission of an offence or falling victim to an offence before a public court hearing, making of a decision in the matter of the offence or termination of the court proceeding in the matter. “Personal data” means data relating to a living individual who is or can be identified either from the data or from the data in conjunction with other information that is in, or is likely to come into, the possession of the data controller.

section 2 “Sensitive personal data” means personal data as to: (a) the racial or ethnic origin, the political opinions or the religious or philosophical beliefs of the data subject, (b) whether the data subject is a member of a trade union, (c) the physical or mental health or condition or sexual life of the data subject, (d) the commission or alleged commission of any offence by the data subject, or (e) any proceedings for an offence committed or alleged to have been committed by the data subject, the disposal of such proceedings or the sentence of any court in such proceedings.

9

Spain

Organic Law 15/1999 of 13 December on the Protection of

Personal data: any information concerning identified or identifiable natural persons.


14 Personal Data article 3 (a) 10

Italy

Data Protection Code - Legislative Decree no. 196/2003 section 4, part 1 (b) section 4, part 1 (c) section 4, part 1 (d)

“Personal data” shall mean any information relating to natural or legal persons, bodies or associations that are or can be identified, even indirectly, by reference to any other information including a personal identification number. “Identification data” shall mean personal data allowing a data subject to be directly identified. “Sensitive data” shall mean personal data allowing the disclosure of racial or ethnic origin, religious, philosophical or other beliefs, political opinions, membership of parties, trade unions, associations or organizations of a religious, philosophical, political or trade-unionist character, as well as personal data disclosing health and sex life.

11

Cyprus

The Processing of Personal Data (Protection of Individuals) (Amendment) Law of 2003

“Personal data” or “data” means any information relating to a living data subject; consolidated data of a statistical nature, from which the data subject cannot be identified, are not deemed to be personal data.

article 2 12

Latvia

Personal Data Protection Law

Personal data – any information related to an identified or identifiable natural person.

article 2 (3) 13

14

Lithuania

Luxembourg

Law amending the Law on Legal Protection of Personal Data article 2 (1)

Personal data shall mean any information relating to a natural person, the data subject, who is identified or who can be identified directly or indirectly by reference to such data as a personal identification number or one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity.

Consolidated text of the Law of 2 August 2002 on

“Personal data” (hereinafter referred to as “data”) means any information of any nature whatsoever, and regardless of its medium, including sound and image on a


15 the Protection of Individuals with regard to the processing of personal data (amended) article 2 (e) article 2 (f) article 2 (g)

identified or identifiable person considered identifiable if it can be identified, directly or indirectly, by reference to an identification number or to one or more factors specific to its physical, physiological, genetic, psychological, cultural, social or economic. ”Data concerning health” means any information concerning the physical and mental condition of a person concerned, including genetic data. ”Genetic data” means any data concerning the hereditary characteristics of an individual or a group of individuals.

15

Malta

Data Protection Act (CAP 440) article 2

“Personal data” means any information relating to an identified or identifiable natural person; an identifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity.

16

Netherlands

Personal Data Protection Act (Dutch Data Protection Act), amended by Acts dated 5 April 2001 article 1 (a)

17

Germany

Federal Data Protection Act “Personal data” shall mean any information concerning the personal or material (BDSG) circumstances of an identified or identifiable natural person (“data subject”). In the version promulgated on 14 January 2003 (Federal Law Gazette I, p. 66), last amended by Article 1 of the Act of 14 August 2009 (Federal Law Gazette I, p. 2814), in force from 1 September 2009 section 3 (1)

“Personal data” shall mean: any information relating to an identified or identifiable natural person.


16 18

Poland

Act of August 29, 1997 on the Protection of Personal Data

Personal data shall mean any information relating to an identified or identifiable natural person.

article 6 19

Portugal

Act on the Protection of Personal Data (Act 67/98 of 26 October) article 3 (a)

20

Romania

Law on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data and the Free Movement of Such Data, amended and completed

“Personal data” shall mean any information of any type, irrespective of the type of medium involved, including sound and image, relating to an identified or identifiable natural person (“data subject”); an identifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an indication number or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity. Personal data - any information referring to an identified or identifiable person; an identifiable person is a person that can be identified, directly or indirectly, particularly with reference to an identification number or to one or more specific factors of his physical, physiological, psychological, economic, cultural or social identity.

article 3 (a) 21

22

Slovakia

Slovenia

Act No. 428/2002 of 3 July 2002 on Protection of Personal Data as amended section 3

Personal data shall mean any information relating to an identified or identifiable natural person, while such person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to a identifier of general application or by reference to one or more factors specific to his physical, physiological, psychic, mental, economic, cultural or social identity.

Personal Data Protection Act No. 001-22-148/04, 23 July 2004

Personal data - is any data relating to an individual, irrespective of the form in which it is expressed.

article 6 (1) 23

Hungary

Act LXIII of 1992 on the Protection of Personal Data and Public Access to Data of Public

“Personal data” shall mean any data relating to a specific (identified or identifiable) natural person (hereinafter referred to as ‘data subject’) as well as any conclusion with respect to the data subject which can be inferred from such data. In the course of data


17 Interest article 2 (1) article 2 (2) article 2 (3) article 2 (4) article 2 (5)

processing such data shall be considered to remain personal as long as their relation to the data subject can be restored. An identifiable person is in particular one who can be identified, directly or indirectly, by reference to his name, identification code or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity. “Special data” shall mean any personal data relating to: a) racial, or national or ethnic minority origin, political opinion or party affiliation, religious or ideological belief , or membership in any interest representing organisation; b) state of health, pathological addictions, sexual life or criminal personal data. “Criminal personal data” shall mean any personal data which originated – during criminal proceedings or prior to such proceedings in connection with the criminal offence or the criminal proceedings – by the organs authorised to conduct criminal proceedings or to investigate criminal offences or by the penal authorities and which can be related to the data subject, as well as personal data relating to previous criminal convictions. “Data of public interest” shall mean any information or knowledge, not falling under the definition of personal data, processed by an organ or person performing a state or local government function or other public function determined by a rule of law, or any information or knowledge pertaining to the activities thereof, recorded in any way or any form, irrespective of the manner it is processed and its independent or collected character. “Data public on grounds of public interest” shall mean any data, not falling under the definition of data of public interest, the making public or accessibility of which is provided for by an Act on grounds of public interest.

24

Finland

Act on the amendment of the Personal Data Act (986/2000)

Personal data means any information on a private individual and any information on his/her personal characteristics or personal circumstances, where these are identifiable as concerning him/her or the members of his/her family or household.


18 section 3 (1) 25

France

Act N°78-17 of 6 January, 1978 on Data Proceeding, Data Files and Individual Liberties article 2

26

Czech Republic

Act No. 101/2000 Coll. on the Protection of Personal Data (amended) article 4 (a) article 4 (b) article 4 (c)

Personal data means any information relating to a natural person who is or can be identified, directly or indirectly, by reference to an identification number or to one or more factors specific to him. In order to determine whether a person is identifiable, all the means that the data controller or any other person uses or may have access to should be taken into consideration. “Personal data” shall mean any information relating to an identified or identifiable data subject. A data subject shall be considered identified or identifiable if it is possible to identify the data subject directly or indirectly in particular on the basis of a number, code or one or more factors specific to his/her physical, physiological, psychical, economic, cultural or social identity. “Sensitive data” shall mean personal data revealing nationality, racial or ethnic origin, political attitudes, trade-union membership, religious and philosophical beliefs, conviction of a criminal act, health status and sexual life of the data subject and genetic data of the data subject; sensitive data shall also mean a biometric data permitting direct identification or authentication of the data subject. “Anonymous data” shall mean such data that cannot be linked to an identified or identifiable data subject in their original form or following processing thereof.

27

Sweden

The Personal Data Act (1998)

Personal data - all kinds of information that directly or indirectly may be referable to a natural person who is alive.

section 3 Personal Data Ordinance (1998:1191); issued 3 September 1998. Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (article 2 (a)):


19 ”Personal data” shall mean any information relating to an identified or identifiable natural person (“data subject”); an identifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity. Convention 108 (article 2 (a)): “Personal data” means any information relating to an identified or identifiable individual (“data subject”).

Термін Персональні дані  
Термін Персональні дані  
Advertisement