Page 1

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОСТ M e r v i n s k i y щодо внесення змін в статтю 2 „Визначення термінів” Закону України „Про захист персональних даних” НАБУДЕ ЧИННОСТІ з 01.01.14 Згідно Закону України „Про захист персональних даних” від 01.06.2010 року №2297-VII із змінами, згідно Закону № 5491-VI від 20.11.2012 Стаття 2. Визначення термінів Абзац другий

база ПД - іменована сукупність упорядкованих ПД в електронній формі та/або у формі картотек ПД;

Згідно Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту ПД» від 03.07.2013 № 383-VII.

Абзац третій

володілець ПД - фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб'єкта ПД надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки ПД, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

абзац третій викласти в такій редакції: "володілець персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом";

Абзац четвертий

Державний реєстр баз ПД - єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані бази ПД; Абзац п”ятий

згода суб’єкта ПД - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про її надання;

абзац п’ятий виключити;

Абзац шостий

знеособлення ПД - вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу; Абзац сьомий

картотека - будь-які структуровані ПД, доступні за визначеними критеріями, незалежно від того, чи такі дані централізовані, децентралізовані або розділені за функціональними чи географічними принципами; Абзац восьмий

обробка ПД - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення ПД, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем; Абзац девятий

одержувач - фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа; Абзац десятий

персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована; Абзац одинадцятий

розпорядник ПД - фізична чи юридична особа, якій володільцем ПД або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця; Абзац дванадцятий

суб'єкт ПД - фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її ПД;

Абзац тринадцятий

третя особа - будь-яка особа, за винятком суб'єкта ПД, володільця чи розпорядника ПД та уповноваженого державного органу з питань захисту ПД, якій володільцем чи розпорядником ПД здійснюється передача ПД відповідно до закону.

абзаци дванадцятий викласти в такій редакції: "суб’єкт персональних даних - фізична особа, персональні дані якої обробляються”;

абзаци тринадцятий викласти в такій редакції: "третя особа - будь-яка особа, за винятком суб’єкта ПД, володільця чи розпорядника ПД та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником ПД здійснюється передача ПД";

Стаття 2 закону  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you