Page 1

ГУАЗПД Українська Асоціація

ЗАХИСТУ ҐІЕРСО)(НАЛЬНИХ ДАНИХ

Вих.№90 від. 4.07.13

Послу Сполучених Штатів Америки в Україні Джону Френсісу Теффту вул. Сікорського, 4 Київ 04112 копи: Кабінет Міністрів України 01008, м. Київ, вул. Грушевського,12/2 Державна служба України з питань захисту персональних даних вул.Марини Раскової, 15, Київ 02660 Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація захисту персональних даних» мЛубни Полтавської обл. вул.Радянська42\1 т.(0532) 694-550 Шановний пане Теффт!

Значна частина українців, як і я особисто, користується електронною поштою GMAIL, підтримує контакти із командами та продуктами через Google+, розміщує та коментує відео на YOUTUBE, користується іншими послугами, що надаються американською компанією GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.Числені публікації в медіа повідомляють про те, що спеціальні служби США мають прямий доступ до серверів компанії GOOGLE INC., а отже відомості про користувачів сервісів компанії GOOGLE INC., можливо, поширюються третім особам без законних для того підстав. Україна у 2010 році приєдналася до Конвенція про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру, прийняла Закон України «Про захист персональних даних», які зокрема гарантують українцям права, зокрема: право на доступ до своїх персональних даних; право отримувати інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; право звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до уповноважених органів з питань захисту персональних даних або до суду. На жаль, українці не мають можливості реалізувати свої права в разі обробки їх персональних даних GOOGLE INC. та іншими американськими компаніями. Сполучені Штати Америки та Україна до цього часу навіть не уклали жодної угоди, яка хоча б вимагала від компаній США дотримуватися базових принципів, визначених Конвенцією про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру при обробці персональних даних фізичних осіб, що перебувають в юрисдикції України. Водночас подібна угода певним чином захищає права громадян країн ЄС (US-EU Safe Harbor is a streamlined process for US companies to comply with the EU Directive 95/46/EC on the protection of personal data). Чому громадянам України не надаються такі ж можливості щодо захисту їх персональних даних американськими компаніями, як громадянам країн ЄС? Чому здійснюється дискримінація громадян України?Чому українці не мають можливості застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних? Які конкретні кроки повинні зробити уряди США та України щоб захистити базові права українців щодо невтручання в приватне та сімейне життя при отримання послуг, що надаються через мережу Інтернет компаніями США?Чи є конкретні плани здійснення таких кроків?

Олександр Микитюк

Уазпд (2)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you