Page 1

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ Україна, 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, тел. /факс: +380 44 517-68-00 E-mail: info@zpd.gov.ua http://www.zpd.gov.ua

13.06.2013 № М-501

Щодо правових підстав обробки персональних даних Державна служба України з питань захисту персональних даних розглянула Ваше звернення від Ц Ц Ц Ц Ц та, в межах компетенції, інформує про таке. Частиною другою статті 25 Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон) визначено, що суб'єкти відносин, пов'язаних із персональними даними, здійснюють свої повноваження в межах, установлених Конституцією та законами України. Відповідно до вимог статті 11 Закону підставами для обробки персональних даних є: 1) згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних; 2) дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень; 3) укладення та виконання правочину, стороною якого є суб'єкт персональних даних або який укладено на користь суб'єкта персональних даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб'єкта персональних даних; 4) захист життєво важливих інтересів суб'єкта персональних даних; 5) необхідність захисту законних інтересів володільців персональних даних, третіх осіб, крім випадків, коли суб'єкт персональних даних вимагає припинити обробку його персональних даних та потреби захисту персональних даних переважають такий інтерес. Правові підстави обробки персональних даних визначаються володільцем персональних даних на підставі проведеного ним аналізу законодавства відповідно до якого здійснюються процеси обробки відомостей про фізичних осіб у певній сфері діяльності, зокрема у сфері соціального забезпечення.


2

При цьому, обробка персональних даних має здійснюватися для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб'єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством (частина п'ята статті 6 Закону). Статтею 1 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» визначено, що порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми та перелік документів, необхідних для призначення допомоги за цим Законом, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» затверджено Порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми (далі - Порядок), який визначає умови призначення і виплати, зокрема, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Пунктом 11 Порядку визначено перелік документів, що подаються для призначення допомоги при народженні дитини органу праці та соціального захисту населення, зокрема, заява одного з батьків (опікуна), що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики. Для одержання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку органам праці та соціального захисту населення подається, у тому числі заява матері (батька, усиновлювача, опікуна, дідуся, бабусі або іншого родича, який фактично здійснює догляд за дитиною), що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики (пункт 20 Порядку). Формою заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України від 22.02.2012 № 96, передбачено надання фізичної особою згоди на збір та обробку відомостей про неї та членів її сім'ї. Тобто, самим нормативно-правовим актом передбачено обов'язкове отримання згоди від фізичної особи на окремі процеси обробки її персональних даних з метою призначення соціальної допомоги. У свою чергу інформуємо, що головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту, соціального обслуговування населення, з питань сім'ї та дітей є Міністерство соціальної політики України. Мінсоцполітики України відповідно до покладених на нього завдань здійснює нормативно-правове регулювання, зокрема, у сферах надання адресної соціальної допомоги, соціальних послуг та соціального обслуговування населення; соціального захисту ветеранів, дітей, сімей, інвалідів, людей похилого віку, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сімей, які можуть опинитися або перебувають у складних життєвих обставинах, та інших соціально вразливих верств населення (абзац другий пункту 1 та підпункт 5 пункту 4 Положення про


3

Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 389/2011). Додатково інформуємо, що Ви як суб'єкт персональних даних, які обробляються Службою у зв'язку з розглядом Вашого звернення, маєте права, визначені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних»1. Голова

О.І.Мервінський

Степаненко Т.О. (044) 541 01 22

Персональні дані, вказані у Вашому звернені обробляються Службою у «Базі персональних даних фізичних осіб, які вступають в правові відносини з ДСЗПД України», реєстраційний номер № 735 у Державному реєстрі баз персональних даних. Звернення та матеріали щодо його опрацювання реєструються та зберігаються в Службі відповідно до Закону України «Про звернення громадян», в порядку передбаченому Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348.

20 06 2013 щодо надання згоди для отримання соціальної допомоги на дитину  
Advertisement