Page 1

M E R V E Ç E L İ K 11’15


İLETİŞİM e-mail: merveclkei@gmail.com

Tel: +90 531 083 43 48

Adres: Ortaklar Cad. Mevlüt Pehlivan Sok. Şipka Apt. Kat :2 Daire :9 Mecidiyeköy/İstanbul/TURKEY

EĞİTİM 2009-2011 Matematik,Dokuz Eylül Üniversitesi 2011- 2015 Mimarlık,İstanbul Kültür Üniversitesi 2014-2015 Mimarlık,Luca School of Arts, KU Leuven 1


PROJE

STAJ

2011 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015

2013 Glaxo Smith Kline Ofis Şantiyesi,Kanyon Sistema Mimarlık 2013 Khazanah Ofis Şantiyesi,Kanyon Sistema Mimarlık 2014 Özcan Mimarlık, Konut Projesi

Hansel Ve Gratel Oyun Evi Haliç Yaz Kampı Yaşam Ünitesi Lüleburgaz Halk Evi Moda Sahil Düzenlemesi Zeytinburnu Müzik Mağazası Karaköy Gazeteciler Merkezi Van’da Geçici Konut Tasarımı Silivri Röleve Restorasyon Çalışması Kadırga Tarihi Çevre Koruma Projesi Ortabayır Mahalle Tasarımı Pavilyon Tasarımı Sirkeci Medya Kompleksi Tasarımı

PROGRAM AutoCAD 3DsMax

ArchiCAD Photoshop

Sketchup Lumion

WORKSHOP 2012 Paris Şehir Okuması 2013 Lüleburgaz Yaşanılabilir Kent,ISMAT 2013 Prag-Viyana Bakma-Görme Atölyesl, Çek Teknik Üniversitesi 2014 Workshop X4, Istanbul 2014 IP Kentsel Tasarım, Amsterdam,Academie van Bowkunst

2


SİRKECİ MEDYA KOMPLEKSİ-MEDYA EKRANLARI (Syf4-11)

ORTABAYIR MAHALLESİ FİKİR ATÖLYELERİ (Syf12-18)

KARAKÖY GAZETECİLER MERKEZİ (Syf19-25)

PAVİLYON TASARIMI (Syf26-34)

NEW NEIGHBOURHOOD (Syf27-49)

ATLAS BRÜKSEL (Syf50-53)

SUSTAINABLE LIFE IN THE CITY (Syf54-58)

VAN’DA GEÇİCİ KONUT TASARIMI (Syf59)

YAŞAM ÜNİTESİ, HALİÇ’TE YAZ KAMPI, HALK EVİ-LÜLEBURGAZ (Syf60) 3


SİRKECİ MEDYA KOMPLEKSİ-MEDYA EKRANLARI


Tasarım alanı önemli tarihi yapılar ile çevrili, diğer tarihi merkezlere bağlantılar verebilecek; bununla birlikte kentin dünü ve bugünü arasındaki bağları kurarak kentlilere açık-kapalı, kentsel-kamusal kullanımlar sunabilecek önemli bir konumda bulunmaktadır. Bunun sonucunda kent dokusu, önemli ulaşım noktaları, tarihi yapıların alanda ki konumu göz önünde bulundurularak kente bağlı bir ağ örgüsü ortaya çıkarılmıştır.

Amaç; Kentlinin günlük sosyal yaşantısını sosyal ve kültürel kullanımlarla zenginleştirmek, tarihi ve çevresel değerlerle bütünleşik bir yaşam senaryosunun medya ile oluşturulması amaçlanmaktadır. Medya kavramı toplumda önemli iletişim aracı olmasıyla soyut kuvvet haline gelmiştir. Projenin amacı, yeni bir senaryo ile birlikte proje alanının özel kimliğinin korunması için, özgün olan tarihsel değeri göz ardı edilmeyerek günümüzdeki soyut kuvvet olan medya kavramı ile birleştirip kente kazandırmaktır. Sadece İstanbul’da bulunan insanların değil, herkesin kolayca ulaşabileceği eylem yapılabilen alanlar tasarlanmak istenmiştir. Normal şartlar altında deneyimlenemeyen mekanların ve olayların deneyimlenebilmesi. Medya ekranları Haberin izlenebileceği yüzeyler, İnsanların seslerini duyurma araçları, Yazı yazarak iz bırakabileceği yüzeyler, Sergi alanları. Kesintisiz ulaşım sağlayan kent meydanı, Yeşil dokunun devamını sağlanması alınan önemli tasarım kararlarındandır. 5


Alana ulaşım sağlayan ana akslar belirlenmiştir.

Tasarım alanının İstanbul içerisindeki konumu

Ana ulaşım akslarından referans alınarak, iki farklı perspektif açısı sağlayan medya

.

cephesi tasarlanmıştır

Medya cephesine paralel ara ulaşım ağları oluşturulmuştur. İşlevler medya cephesinin arkasına Ulaşım Ağları

konumlandırılmıştır.

.

Medya ekranlarının yerdeki izleri amfi, toplanma alanı, oturma alanı, sergi alanı ve üst örtü gibi farklı

.

işlevler ile ayrılmıştır Tasarım alanı yapı dokusu

Ulaşım ağlarına ve medya ekranı platformunun izinde yeşil ağ örgüsü düşünülmüştür. Tasarım alanı çevresi yapı dokusu

Mevcut Yeşil Doku

Ana medya ekranın izi ile ana ulaşım noktalarının kesiştiği yer meydan olarak tasarlanmıştır. 6


7


A-A KESİTİ

ÖN GÖRÜNÜŞ

C-C KESİTİ

8


9


QR Kodu Zeminde ve cepheler de insanlar insanlarda merak uyandırmak, bunun sonucunda da bilgilendirilmek amaçlı kullanılması düşünülmüştür.

Arttırılmış gerçeklik: Gerçek dünya ortamı üzerinde deneyimsel amaçlar ile yerleştirilmiş sanal nesneler ile oluşturulan gerçek ve sanal nesnelerin bütününden oluşan ortamlardır.

10


11


ORTABAYIR MAHALLESİ FİKİR ATÖLYELERİ


13


Çalışma alanı ada tipolojileri

Tekrar eden ada tipolojileri

Tekrar eden adaların konumu

14


15


16


17


18


KARAKÖY GAZETECİLER MERKEZİ


Proje de 2 ana yaklaşım kararı bulunmaktadır: 1 Koridor • Ulaşım sağlayan • Şehir ile bütünleşen 2 • • • •

Odak Noktaları Toplanma Eğitim Bilgilendirme Araştırma

20


3

1

5

2

6

Yaklaşım Diagramı

21


22


23


24


25


PAVİLYON TASARIMI


Yüksekliği nasıl hissederiz? Pavilyon tasarımının çıkış noktasını, duyguların basit mimari elemanlar ile keşfedilmesi oluşturmaktadır. Ele alınan öncelikli duygu keşif , farklı perspektifler ve yüksekliği hissetmektir. Look up Yükseklik hissi değişen geometriler ile ele alınmıştır. Kare hacim 4 bölüme ayrılmıştır. Gökyüzüne açılan her bir hacim farklı geometriden , farklı boyutlardan ve renkten oluşmaktadır. Zemin de yükseklik farkları sağlanarak hacimlerin daha çok algılanması istenmiştir.

27


28


Ele alınan öncelikli farklı perspektifler ve yüksekliği hissetmektir. Pavilyon 2 katmandan oluşmaktadır. İç katman bodrum kattan gökyüzüne açılmaktadır. 9 kattan oluşan tasarım her katta, hem iç mekan hem de dış çevre ile farklı perspektifler sağlamaktadır. 29


30


31


Bir aks düzlemi üzerine yerleştirilmiş pavilyonda her tasarımın zemini farklılık göstermektedir. Basit mimari kavramların yeniden ele alınmasından yola çıkılmıştır. 1)Koridor 2)Merdiven 3)Meydan 4)Üst örtü 5)Yükseklik farklılıkları

32


33


34


NEW NEIGHBOURHOOD


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


ATLAS BRÜKSEL


50


51


Yapılan analizler sonucu konutun ve ticaretin kesişim noktasında bulunan Brüksel Mahallesinde aktivitelerin yoğunluk haritası oluşturulmuştur. Ticari ve konut gibi farklı işlevleri barındıran bölgeler için farklı dokular kullanılmıştır. Her bir işlev için el imajından yararlanılmıştır. İşlevler alışveriş, yeme- içme ve kültürel olmak üzere 3 ana başlık altında incelenmiştir.

52


SOUND IN MY MIND

• • • • • •

Seçilen ikinci konu Brüksel Mahallesi’ndeki seslerin yoğunluğunu ve çeşidini oluşturmaktadır. Seçilen alanda belirli aks düzlemlerinde ses kesitleri oluşturulmuştur. Ana aks düzlemlerinde ses kaynaklarının imajları makette gösterilmiştir. Seçilen ana aks düzlemlerinden videolar çekilmiş ve maketin üzerine yansıtılmıştır. Her bir aks için interaktif sekmeler eklenmiştir. Sergi alanında ziyaretçinin sesleri kendi seçimlerine göre algılanması istenmiştir. 53


SUSTAINABLE LIFE IN THE CITY


,2013

55


56


57


58


Van’da Geçici Konut Tasarımı

VAZİYET PLANI

59


Yaşam Ünitesi

Haliç’te Yaz Kampı

Halk Evi,Lüleburgaz

60


Artist 2012, T羹yap Sanat Fuar覺

Merve Çelik  
Merve Çelik  

Architectural Portfolio 2015

Advertisement