Page 1

OJS

Prof.Dr. Zeynel Cebeci Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı 01330 Adana cebeciz@gmail.com

Yaşam Bilimleri Veri Tabanı 3.Editörler Çalıştayı,  20 Kasım 2009


Giriş OJS Nedir? Neden OJS? Kurulum OJS’i ndirilmesi ve sisteme kurulması Site Yönetimi Dergiler ve Kullanıcılar/Roller Dergi Oluşturma Dergilerin yaratılması Editöryel İşlemler Makale inecleme Sayı oluşturma Sayı yayınlama Okuyucu İşlemleri


Public Knowledge Project (PKP), British Columbia, Simon Fraser ve Stanford Üniversiteleri tarafından açık kaynak, özgür yazılım ürünleri geliştirmek hedefleyen ve kar amacı gütmeyen bir projedir. Prof. Willinsky’nin girişimiyle 1998 yılında British Columbia Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde başlatılmıştır. Open Journal Systems (OJS), PKP projesi kapsamında geliştirilen ve ücretsiz olarak dağıtılan bir dergi yönetim yazılımıdır. PKP ailesinde Open Conference Systems ve Open Archives Harvester ve Lemon8-XML gibi ürünler de yayınlanmaktadır. Tüm bu ürünlerin amacı başta akademik yayıncılık, dizinleme, konferans ve bilimsel metin yazımında kolaylık sağlamak, ortak ölçüler geliştirmek şeklinde özetlenebilir.


OJS özgür bir dergi yönetim ve yayıncılık yazılımıdır.

GNU/GPL lisansı ile dağıtılmaktadır. Açık kaynak kodlu olup istenilen  şekilde değiştirilebilir, geliştirilebilir ve dağıtılabilir. Amaç, paylaşma  yoluyla kalitenin arttırılması, sürdürülebilirliğin ve gelişmenin  sağlanmasıdır. OJS web tabanlı bir dergi yönetim ve yayıncılık yazılımıdır. Bir dergi için ihtiyaç duyulan tüm iş ve işlemler internet üzerinden  yapılabilmekte ve dergi web tabanlı olarak hemen yayınlanabilmektedir. Editöryel işlemler, makale gönderimi, inceleme, prova, kopya ve dizgi  yönetimi ve sıraya koyma gibi tüm işlemler web tabanlı olarak  yürütülmektedir.


OJS kurumsal dergi yayıncılığı için en iyi çözümlerden biridir. Kurumların aynı web sunucuda birden fazla dergi yayınlanmasına olanak sağlar. OAI-PMH, LOCKSS, Unicode entegrasyonu

Açık kaynak veri değişimi protokolü OAI‐PMH desteği mevcuttur. Makaleler yayınlandıktan sonra açık erişimli dergi dizinleyicileri tarafından hasat edilip dizinlenebilmektedir. Okuyucu araçları Okuyucuya üstveri, veritabanı aramaları, alıntı saptama vb. araçlar  sağlar. Bunlar aynı sitede farklı dergiler için özelleştirilebilmektedirler.


4000’ün üzerinde dergi tarafından kullanılıyor. http://pkp.sfu.ca/ojs‐journals

Sürekli gelişme altında 15 civarında yerel dil arabirimi


Apache Web server

OJS ‐php ile geliştirilmiştir.

Internet Information Server (IIS) Apache Web server Omnihttpd

Lunix

PHP Engine

Windows

her şey tamam! 

MySQL + Postgre

kurulum sunusunu izle 

OJS: http://pkp.sfu.ca/ojs Php Engine: php.net/downloads.php  mySQL:  http://dev.mysql.com/downloads PostgreSQL: http://postgresql.org/download  Apache:  http://httpd.apache.org/download.cgi IIS: Windows Vista SP3 disk

indirme siteleri


‐ Site ayarları ‐ Yönetilen dergiler ‐ Diller ‐ Doğrulama kaynakları 

‐ Sistem bilgisi ‐ Oturum sonlandırma ‐ Veri önbelleğini temizleme ‐ Kullanıcı birleştirme


‐ Site başlığı 

(resim/metin) ‐ Giriş bilgisi ‐ Hakkında bilgisi ‐ Yönlendirme sayfası (ilk  dergi) ‐ Sorumlu kişi ve postası ‐ Min şifre uzunluğu ‐ Dil ‐ Stil sayfası ‐ OAI PMH üstveri hasadı  için kayıt ve ayarlar


DÜZENLE / SİL

SIRA

YENİ DERGİ


Dergi dili ‐ Dergi adı ‐ Açıklama ‐ Site yolu  ‐ Açık erişim onayı 


Dergileri sırala ‐ Dergileri düzelt ‐ Dergileri sil


Birincil dil ata ‐ Desteklenen dilleri seç ‐ Dil yönetimi ‐ Yeni diller ekle


OJS veritabanında olmayan bir  doğrulama sunucunda mevcut bir  yeni kullanıcı adıyla kayda  çalışıldığında bu ancak bir şifre  doğrulaması ile olur


Sistem bakımına hazırlık Güvenlik kontrolü

Sisteme bağlı tüm kullanıcıları  oturumları sonlandırma


‐ Aynı kişinin farklı adlarla açılmış  hesaplarını tek hesapta birleştirmek  kullanıcı yönetiminde etkinlik sağlar.


Dergi yöneticisi dergi ile ilgili  işlemleri yürütür.


Yönetim İşlemleri » Dosya Yönetimi » Dergi Bölümleri » Hakem Formları » Diller » Künye » Hazır postalar » Okuma araçları » Kurulum » İstatistikler ve Raporlar » Ödemeler » Siste eklentileri (plugins) » Veri ithali ve ihracı


Kullanıcılar » Bu dergiye kayıtlı kullanıcılar » Dergiye bu sitedeki bir kullanıcıyı ekle » Yeni kullanıcı tanımla » Kullanıcıları birleştir


Roller » Dergi yöneticileri (managers) » Editörler (editors) » Bölüm editörleri » Sayfa düzenleyiciler (copy editors) » Mizanpaj (layout) editörleri » Hakemler » Prova dizgi okuyucuları (proofreaders) » Abonelik yöneticileri  » Yazarlar » Okuyucular


Kullanıcı bilgileri » form dili » unvan, ad, cinsiyet,   başharfler » rol » kullanıcı adı ve şifresi (2) » kurumu » imzası » e‐postası, web, tel, faks » uzmanlık alanları » yazışma adresi » ülke » özgeçmiş » çalışma dilleri * Zorunlu, dikkat!


Bundan sonrası dergi  yöneticisinin işi…  kolay gelsin!


listele filtrele güncelle ve rol ata sil, dondur, birleştir


Araştırma makaleleri, Derlemeler, Durum Çalışmaları, Kitap  İncelemeleri, Etkinlikler…


Dergi Bölüm Bilgileri ‐Form dili ‐Bölüm adı ‐Bölüm kısaltması ‐İlkeler ‐Hakemlik formu ‐Dizinleme ‐Kısıtlamalar ‐İçindekiler tablosu ‐Hakkında bilgisi onayı ‐Okuyucuya notlar ‐Bölüm editörleri


Dergi birincil dil,  desteklenen diğer  dillerin seçilmesi


Dergi kurullarının  oluşturulması


hazır posta şablonları,  gönderici, alıcı, konu … düzenle, dondur, yenile

Tüm süreçlerdeki iletişim için 57 hazır şablon mevcut. Yenileri yaratılabilir.


B. Ed –> Hakem Makale inceleme  isteği (ingilizce)

B. Ed –> Yazar Uygun olmayan  çalışma (Türkçe)


‐Okuma araçları  etkinleştirme ‐ tercihlerin yapılması ‐İlişkili alanlar seçimi ‐Okuma aracı  adreslerini doğrulama


Makaleleri okumak  için yapılan tercihler,  onaylar ve kısıtlar


İlgili alan (konu) kategorileri  yaratma ve güncelleme


5 adımda dergiyi tasarlamak…

ayrıntılar, ilkeler, gönderiler, yönetim, görünüm


ad, kısa ad, kısaltma,  issn, doi ön ve  sonekleri, yazışma  adresi, idari, teknik  sorumlu, e‐postalara  otomatik eklenecek  imza, yayıncı,  sponsorlar, destek  kaynakları, arama  makineleri için gerekli  veriler


Form dili, amaç ve  kapsam, hakemlik  süreci, hakemlik  rehberi, hakemlik  ilkeleri, tercihler,  kişisellik ve gizlilik  açıklaması, editörün  kararı, dergi hakkında  elemanı, dergi  arşivleme, potansiyel  hakemler veritabanı…


Yazarlara notlar,  Gönderi hazırlık kontrol  listesi, telif hakları,  competing interests ,  indeksleme ayrıntıları,  üstveri hasadı için  ayarlar, gelen yazı uyarı  veya bildirimi


Erişim ve güvenlik  ayarları, cilt, sayı ve  zamanlama ayarları,  duyurular, kopya  editörleri, dizgi  editörleri,  proofreaders,  


Dergi adı (metin,  resim), logo, ana sayfa  tanıtım metni, anasayfa resmi, ilave içerik, sayfa  başlıkları metin, resim,  sayfa dipnotları,  navigasyon, dizgi,  okuyucu, yazar ve  kütüphaneciler için  bilgiler, sayfa başına  eleman sayısı, listeler


TASARIM SİZE KALIR!


Yıl bazında ve bölüm  bazında Yayınlanan sayı sayısı Yayınlanan el. sayısı Toplam gönderiler Hakem incelemesi Kabul Red Yeniden gönderi Hakemde geçen gün  sayısı Makale izlenme sayısı Kullanıcı sayıları…


Para birimi seçimi İnceleme ödemesi Hızlı izleme (fast track) Yayınlama ücreti Okuyucu ücretleri Diğerler (kurumsal  abonelik, sponsorluk,  bağışlar)


DOAJ, CrossRef, Erudit,  METS, PubMed vd.  makale ve sayı  gönderme ve alma ile  ilgili eklentiler


Makale ve sayılarla ilgili klasörleri ve içindeki dosyaları yönetmek, Yeni klasörler yaratmak ve yeni dosyalar yüklemek mümkündür.


Hakemlerin makaleleri değerlendirmesi için inceleme formları  yaratabilir. Kendi sorularınızı ve seçeneklerinizi oluşturabilir. Ve  kısaca  daha kaliteli ve çevrimiçi bir değerlendirme süreci  başlatabilirsiniz.


Yeni değerlendirme formu tasarımı ‐Dil ‐Başlık ‐Açıklama ve direktifler


Form değerlendirme soruları ve şıklarını ve alanları tanımlamak


Abone yöneticisi bilgisi, abonelik nasıl, abonelik süresi yönetimi,  uyarılar, aboneli dergiler için OA,   geciktirilmiş yayın


Abone tanımlama, süre ve domain ve IP kısıtları koyma


Abone listesi, abonelik güncelleme, abonelik iptali


Okuyucular abone oldukları dergileri görür ve okurlar. Sayılar  çıkınca posta alırlar.


Dergi seç, sayı seç ve makaleleri gör


Okuyucuya Neler sunulur? • • • • • • • •

Dergi hakkında bilgi Mevcut sayı Arşivler Arama‐başlık, sayı, yazar vb. Duyurular E‐posta içerikleri tablosu Tam metinler– PDF ve/veya HTML Okuma araçları


Seçilen makale

Okuma araçları


Okuyucu, Yazar ve Hakem  Olmak için başvurular sisteme  kayıt olarak yapılır.


Kimlik, adres,  şifre, tercihler,  istekler 


Okuyucu+Yazar+Hakem Profil ve güvenlik


Gönderilmiş makaleler

Yeni gönderi


5 adım

dergi, bölüm seçimi,  gönderi kontrol listesi… Vd gelişmiş  teknikler…


İncelemede, düzeltmede, arşivler

makaleler

Görme, Hakem atama…


Hakem atama, iptal ve  redleri ve önceki turları  görme…


Gönderi yönetimi

Sayı yönetimi


Hakem atama, iptal ve  redleri ve önceki turları  tarihleri, cevapları  görme…


Teşekkürler! Hemen şimdi denemek ve kendi derginizi yaratmak için: URL: http://yoldas.cukurova.edu.tr/ojs kullanıcı: yoldas şifre: 123456 Sadece 8 saatte tüm üniversite dergilerinizi OJS ile yönetebilir, dünyaya açabilirsiniz.

Cebeci [uyumluluk modu]  
Cebeci [uyumluluk modu]  

wefrwewerwer

Advertisement