Page 1

Un niño griego en casa ΠΑΙΔΙΑ gramática

ἔστι τις κώμη πέλας τῆς οἰκίας ἡμῶν· ἐν δὲ τῇ κώμῃ οἰκίαι εἰσὶ πολλαί, καὶ ἐν ταῖς οἰκίαις πολλὰ παιδία· καὶ παιδίσκοι καὶ κόραι ἔνεισιν ἐν τῇ κώμῃ. οἱ δὲ παιδίσκοι καὶ αἱ κόραι παίζουσιν. ἄλλοτε δύο στίχοι εἰσίν, ἕτερος μὲν στίχος παιδίσκων, ἕτερος δὲ κορῶν. καὶ ὁ ἕτερος στίχος ἐναντίον ἐστὶ τοῦ ἑτέρου. καὶ ᾄδουσιν οἱ στίχοι. ὁ μὲν ἕτερος στίχος ᾄδει· ποῦ μοι τὰ ῥόδα, ποῦ μοι τὰ ἴα, ποῦ μοι τὰ καλὰ σέλινα; ὁ δ’ ἕτερος στίχος ᾄδει· ταδὶ τὰ ῥόδα, ταδὶ τὰ ἴα, ταδὶ τὰ καλὰ σέλινα. καὶ ἐν ᾧ ᾳδουσι, χορεύουσιν πρρὸς ἀλλήλους· προχωρεῖ μὲν ὁ ἕτερος στίχος, ἀναχωρεῖ δὲ ὁ ἕτερος. αἱ δ’ αὖ κόραι παίζουσιν καὶ ὧδε. μία μὲν καθίζει ἐν μέσῳ, αἱ δ’ ἄλλαι κύκλῳ περιτρέχουσι καὶ χορεύουσι, καὶ ᾄδουσι· χέλει-χελώνη, τί ποιεῖς ἐν τῷ μέσῳ; ἡ δ᾽ ἐν μέσῳ ᾄδει· πλέκω τὰ ἔρια καὶ κρόκην Μιλησίαν. παίζει δὲ τὰ παιδία πολλὰ καὶ ἄλλα, περὶ ὧν ὕστερον.

MORFOLOGÍA 

Nominal  Numerales ( εἷς: 1, δύο: 2) Masc. Fem. Neutro.

N

δύο

N

εἷς

μία

Ac

δύο

Ac

ἕνα

μίαν ἕν

Gen. δυοῖν

Gen. ἕνος

μίας ἕνος

Dat.

Dat.

μίᾷ

ἑνί

ἕν

δυοῖν

ἑνί

 ἄλλοτε δύο στίχοι εἰσίν, ἕτερος μὲν στίχος παιδίσκων, ἕτερος δὲ κορῶν.  μία μὲν καθίζει ἐν μέσῳ, αἱ δ’ ἄλλαι κύκλῳ περιτρέχουσι καὶ χορεύουσι, καὶ ᾄδουσι·

1


Un niño griego en casa ΠΑΙΔΙΑ gramática

 Adjetivos  ἄλλος, η, ον: otro  Τίς ; ἄλλος (¿quién? Otro)

 μία μὲν καθίζει ἐν μέσῳ, αἱ δ’ ἄλλαι κύκλῳ περιτρέχουσι καὶ χορεύουσι, καὶ ᾄδουσι·  ἕτερος, α, ον: otro de dos  πότερος; ἕτερος (¿Cuál (de dos)? Otro)

 ἄλλοτε δύο στίχοι εἰσίν, ἕτερος μὲν στίχος παιδίσκων, ἕτερος δὲ κορῶν.

 Pronombre Recíproco  ἀλλήλων (el uno al otro)

 καὶ ἐν ᾧ ᾳδουσι, χορεύουσιν πρρὸς ἀλλήλους·

Masc. Ac ἀλλήλους G ἀλλήλων D ἀλλήλοις

Fem. ἀλλήλας ἀλλήλων ἀλλήλαις

 no tiene nominativo

 Adverbios  ἐνατίον ( rige Gen.) “en presencia de, en frente de”

 καὶ ὁ ἕτερος στίχος ἐναντίον ἐστὶ τοῦ ἑτέρου. καὶ ᾄδουσιν οἱ στίχοι.  puede preceder o seguir a la palabra que rige

Neutro. ἀλλήλα ἀλλήλων ἀλλήλοις

2


Un niño griego en casa ΠΑΙΔΙΑ gramática

3

ΠΑΙΔΙΑ  

Un niño griego en casa. Referencias gramáticales de apoyo o ampliación A greek boy at home W.H.D.ROUSE

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you