Page 1

Erdem Ülker

k a ğı t İ ş ler • w ork s on paper

Mayıs 8 May • Ekim 8 October 2014 R A MP A G A L L E R Y


Meng-Shiou Lee


“Kültür ve sanat, bireyin eksiksiz gelişimini sağlayacak

“Culture and the arts are essential components of a

kapsamlı bir eğitimin temel taşlarıdır.”

comprehensive education leading to the full development of

(UNESCO, 2006: Sanat Eğitimi için Yol Haritası) “Crea: Kağıt İşler” sergisi MAVA 203 Temel Çizim ve

the individual.” (UNESCO, 2006: Road Map for Arts Education)

ASIU 104 Sanat ve Yenilik derslerine 2011 ve 2013

The “crea: works on paper” exhibition introduces

yılları arasında katılan lisans öğrencilerinin ürettiği

sixteen color intaglio prints and ten drawings

16 adet renkli gravür ve 1o adet desen çalışmasını

created by undergraduates between 2011 and 2013

sunar. Bu iki ders, öğrencilere sanatın temel ilkelerini

in the MAVA 203 Basic Drawing and ASIU 104 Art

tanıtır, onları sanatın öğeleri ve prensiplerini

and Innovation courses. Both courses introduce art

kullanarak görsel dili keşfetmeye teşvik eder. Görmeyi

fundamentals to students, encouraging them to

öğrenmek duyular ve duygularla zenginleştirilmiş

explore visual language while utilizing elements and

görsel düşünme aracılığıyla çevreyi tanımanın bir

principles of art. Learning to see is a way of knowing

yöntemidir.

via visual thinking enriched with the senses and

Bu sergi görsel ilişkileri sorgulayan çeşitli projelerden

emotions.

oluşmaktadır. Botanik formları arama, seçme ve

The exhibition comprises various projects which

çizme yoluyla yeni bir oto-portre kurgulamasına ilham

study visual relationships. These projects include ‘The

veren “Benliğin Bahçesi”; öğrencilerin kadim Boğaz

Garden of the Self,’ which inspires a new conception of

üzerine farklı deneyim ve araştırmalarını görsel olarak

the self portrait by means of searching, selecting and

kurgulamasına imkan veren “Boğaziçi” bu projeler

drawing botanical forms; and ‘Bosphorus,’ enabling

arasında yer almaktadır. Kağıt seçimi, boyut, format,

students to research and reflect visually on their

renk düzeni, biçim ile kompozisyon, akademik ve

experiences about different aspects of the ancient

sanat temelli araştırmayla desteklenmiş, her eseri

strait. The choice of paper, size, format, color scheme,

oluşturmada önemli bir rol oynamıştır.

shape and composition, supported by academic and

Bu serginin öğrenci sanatçıları, daha önce sanat üretimi ile pek uğraşmamış ve elleriyle çalışmaya

art-based research, all played an important role in forming each work.

alışkın olmayan farklı bölümlerin öğrencileridir.

The student artists of this exhibition are mostly non-

Buna rağmen, kâğıt üzerine gravür ve karakalem

majors who have not had much previous experience

desen gibi ileri düzeyde hüner gerektiren zorlu

in making art or working with their hands. Yet, they

geleneksel teknikleri kullanmışlardır. Her iki teknik

worked with challenging traditional media such as

de algıyı arttırmak amacıyla, dikkatli el işçiliği ve

intaglio printmaking as well as pencil drawing on

sabırlı çalışmanın yanında yoğun bir gözlem becerisi

paper. Both techniques require careful craftsmanship,

gerektirmektedir. Seçilmiş eserler öğrencilerin yaratıcı

patience, as well as intense observation skills in

potansiyelleri ile form, espas ve malzemeye karşı

order to heighten perception. The selection of works

duyarlılıklarının bir göstergesidir. Nicolaides’in de

demonstrates the creative potential of students, and

belirttiği üzere, “İnsanın çizim yapma dürtüsü en az

their sensitivity to form, space and material. As stated

konuşma dürtüsü kadar doğaldır.” Dolayısıyla, bu

by Nicolaides, “The impulse to draw is as natural as

dersler öğrencilere, içlerinde var olan gözlem yapma,

the impulse to talk.” In this regard, these courses are

hayal kurma ve yaratıcılığı ortaya koyma yetilerini

platforms to remind students of their own innate

hatırlatan birer platformdur. Eserlerin çeşitliliği, her

instincts to observe, to imagine, and to create. The

bir öğrencinin kendine özgü, samimi ve benzersiz

diversity of the end products highlights the underlying

yaratıcı potansiyelini vurgularken derslerin temelinde

focus of these courses, of bringing out the individual

yatan hedefe dikkat çeker.

creative potential of each student, one that is intimate

Ilgım Veryeri Alaca

and unique. Ilgım Veryeri Alaca

Açılış & Kokteyl: 8 Mayıs 2014, 15:30-17:30 MAVA Galeri Opening & Cocktail: 8 May 2014, 15:30-17:30 MAVA Gallery


Ece GenรงmehmetoฤŸlu

Alison Norbury Didonato


Batuhan ErdiĹ&#x;


Fatih Celil Erim

Ayşe İpek Değirmencioğlu


Gรถkรงe KaraoฤŸlu


Erim Birol


Yusuf Güngör


J. Yap Ocampo- Tan


Birtan Kukul

CHECKLIST OF THE EXHIBITION 1. Erim Birol

14. Gökçe Karaoğlu

Gezegenlerimiz / Our Planets, 2012

Antik Ağlama Şişesi / Unguentarium, 2013

Kağıt üzerine gravür Etching on paper, 26cm x 25cm

Kağıt üzerine gravür Etching on paper, 17x12 cm

2. Ayten Gizem Gürel

15. Batuhan Erdiş

Kulluğun Özgürlüğü / Freedom of Servitude, 2012

Çeşme / Fountain, 2013

Kağıt üzerine gravür Etching on paper, 26.5cm x 27cm

Kağıt üzerine monobaskı ile çizim Monoprint with drawing

3. Melis Topçuol

on paper, 50x70 cm

Onu Çekici Kılan Nedir / What Makes It So Appealing,

16. Ece Gençmehmetoğlu

2012 Kağıt üzerine gravür Etching on paper, 26.5cm x27cm

İsimsiz / Untitled, 2013

4. Ayşe İpek Değirmencioğlu İnsan için yada İnsana Karşı / For Human or Against

Kağıt üzerine kolaj ile karakalem çizim Collage with drawing on paper, 54x78 cm

Human, 2011

17. Alison Norbury Didonato

Kağıt üzerine gravür Etching on paper, 35cm x 41.5 cm

Hayyam’ın Postu / In Khayyam’s Post, 2013

5. Cansu Çavdar Çölde Umut / Hope in the Desert, 2011 Kağıt üzerine gravür Etching on paper, 34.5cm x16.5cm 6. J.Yap Ocampo-Tan Tekrar İnceleme / Re-examine, 2011 Kağıt üzerine gravür Etching on paper, 34.5cm x16.5cm 7. J.Yap Ocampo-Tan Tekrar İnceleme / Re-examine, 2011 Kağıt üzerine gravür Etching on paper, 34.5x16.5 cm 8. Yusuf Güngör Masum Olan / The Innocent One, 2012 Kağıt üzerine gravür Etching on paper, 34.5x41 cm 9. Birtan Kukul Oburluk / Gluttony, 2012 Kağıt üzerine gravür Etching on paper, 34.5x16.5 cm 10. Emma Rogers Kesim / Cutting, 2012 Kağıt üzerine gravür Etching on paper, 26x23 cm 11. Aytan Farajova Savaşların Zaferi / The Victory of Wars, 2012 Kağıt üzerine gravür Etching on paper, 21x21.5 cm 12. Derya Gümüş Geçmişin İzleri / The Traces of the Past, 2013 Kağıt üzerine gravür Etching on paper, 26.5x34.5 cm 13. İlayda Soylu Pan’ın Yeniden Doğuşu / Rebirth of Pa, 2012 Kağıt üzerine gravür Etching on paper, 34x27 cm

Kağıt üzerine kolaj ile karakalem çizim Collage with drawing on paper, 55x68.5 cm 18. Fatih Celil Erim İsimsiz / Untitled, 2013 Kağıt üzerine karakalem çizim Drawing on paper, 50x70 cm 19. Erdem Ülker Kaosun içinde Sükun / Peace in Chaos, 2013 Kağıt üzerine karakalem çizim Drawing on paper, 40x70 cm 20. İpek Onmuş İsimsiz / Untitled, 2013 Kağıt üzerine karakalem çizim Drawing on paper, 35x50 cm 21. Naz Ecem Çınar Yılmaz Çift Balık / The Pair Fish, 2012 Kağıt üzerine gravür Etching on Paper, 34.5x26.5 cm 22. Aslıhan Çeliker Boğulmak / Drowning, 2013 Kağıt üzerine dijital baskı ile karakalem çizim Digital print with drawing on paper, 35x50 cm 23. Reysi Rodikli Balık Projesi / Fish Project, 2012 Kağıt üzerine karakalem çizim Drawing on paper, 35x50 cm 24. Gökçe Karaoğlu Antik Ağlama Şişesi / Unguentarium, 2013 Kağıt üzerine gravür Etching on paper, 12x17 cm 25. Erdem Ülker Balıklar Küçülüyor / Fish Go Small, 2013 Kağıt üzerine karakalem çizim Drawing on paper, 35x50 cm 26. Meng-Shiou Lee İsimsiz / Untitled, 2012

Logo ve Broşür Tasarımı Logo and Brochure Design: Mert Gümren

Kağıt üzerine karakalem çizim Drawing on paper, 35x50 cm


“Far from being a mechanical recording of sensory elements, vision proved to be a truly creative apprehension of reality - imaginative, inventive, shrewd, and beautiful.The same principles apply to all the various mental capacities because the mind always functions as a whole. All perceiving is also thinking, all reasoning is also intuition, all observation is also invention.” Rudolf Arnheim

İlayda Soylu

Crea Exhibition // Koç University  

kağıt İşler • works on paper mayıs 8 may • ekim 8 october

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you