Page 1

Nano Teknolojisi

25/12/2013 Nanoteknoloji , çok genel tanımıyla, istisnai şekilde küçük (yaklaşık atom boyutlarında) yapıların ticari bir amaca hizmet edebilecek şekilde düzenlenmesidir. Başka şekilde tanımlamak gerekirse: Maddeler üzerinde 100 nanometre ölçeğinden küçük boyutlarda gerçekleştirilen işleme ,ölçüm, modelleme ve Yapısı,Fiziksel düzenleme gibi çalışmaları nano-teknoloji çalışmaları olarak nitelenir.


Nano teknolojisi  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you