Issuu on Google+

Nano Teknolojisi

25/12/2013 Nanoteknoloji , çok genel tanımıyla, istisnai şekilde küçük (yaklaşık atom boyutlarında) yapıların ticari bir amaca hizmet edebilecek şekilde düzenlenmesidir. Başka şekilde tanımlamak gerekirse: Maddeler üzerinde 100 nanometre ölçeğinden küçük boyutlarda gerçekleştirilen işleme ,ölçüm, modelleme ve Yapısı,Fiziksel düzenleme gibi çalışmaları nano-teknoloji çalışmaları olarak nitelenir.Nano teknolojisi