Page 1

TURKMSIC EĞĠTMEN TOPLANTISI RAPORU

TARİH: 08.11.2011 SÜRE: 3.30 SAAT

KATILIMCILAR: MERT ATMACA SUZAN YALÇIN ÇAĞATAY TUNCA OZAN TAYLAN DURSUN HALĠT ONUR YAPICI GĠZEM KAHRAMAN MERVE CESUR MERTCAN TOMRUKÇU ARGĠN KUBĠN ĠDRĠS TAġ SEHER TÜRK


Toplantı Programı 1-) GiriĢ 2-) Yerel Kurul Eğitimleri 3-) Küçük ÇalıĢma Birimleri

1) Yeni dönem için herkese güzel dileklerini iletti ve bu dönemde hep

beraber motivasyonumuzun yüksek olduğunu ve bunun göstergesi olan check-in mailleri için tekrar teşekkür etti. İletişim açısından Server'ı ve fb grubunu daha aktif olarak kullanabileceğimizi belirtti. Ayrıca ’’ ilk raporumu yayınladım (Allah kabul etsin),okuyun yorum yazın. İşte böyle genel süreçler soru görüş, öneri, ekleme var mı ?” (Mert Atmaca) Eğitmenler bu konu üzerine ekleme yaptı; Suzan Yalçın: “eminim bütün eğitmenler birbirini özlemiştir. Neden bir eğitmen buluşması düzenlemiyoruz, motivasyonumuz açısından iyi olabilir?” Eğitmenler destekledi ve Kayseri yerel kurulu dıĢında bütün yerel kurullar ev sahipliği yapabileceğini bildirdi. Konu daha sonra tartıĢmak üzere kapandı. Bu baĢlıktan sonra değerli eğitmenimiz Mertcan ve Seher toplantıdan ayrıldı.

2) “Biliyorsunuz ki yk'lar yeni dönemi açtı tanıtımlar yapılıyor bunu birkaç yk başkanı ile konuştum yerel kurul başkanları hem kendi yk olgunlaştırıp geliştirecek hem de etkinlik olarak eğitim organizasyonları istiyorlar. Bir sonraki konuda bildireceğim, Küçük çalışma birimlerinde yk'lara standart bir eğitim paketlerinin olması -ki bu çok önceden beri konuşulur- umarım biz hayata geçiçiriz. şimdi soruyorum size… Yerel kurullarda eğitimle ilgili neler olmalıdır? en azından bazal ihtiyaçlar nedir? her yerel kuruldan yapmalarını bir eğitmen olarak beklediğimiz kaç tane başlık ve hangi başlıklarda eğitim olacak ve bunların amaçları nasıl yönlenecek?” (Mert Atmaca) Eğitmenler bu konu üzerine tartıĢma yaptı:


Çağatay Tunca:” Sorum şu; bu bahsettiğin modül; primerde tanıtım faaliyetleri adına tüm yeni üyelere ve bizim takımımıza uygulanabilecek bir modül müdür doğru mu anlamışım bu bir, ikincisi de yeri geldi ise haftaya Erciyes Yk olarak düzenleyeceğimiz eğitimde bu modülle ortak noktalara sahip bundan da bahsedebilir miyim?” Bu soru üzerine; Mert Atmaca, bu baĢlığın yerel kurullarda ilk etapta hangi eğitimlerin verilmesi gerektiği ile ilgili olduğunu ve bir taslak üzerinden eğitim planlarının yapılmasının yararlı olacağını açıkladı. Ozan Taylan Dursun “bence bunu böyle genelleyemeyiz, yani hangi konuda eksikleri varsa onları kompanze edecek eğitimler verilmeli. onun için bir anket tarzı bir şey hazırlanır bu sadece yk başkanlarına değil tüm yk yöneticilerine doldurtulur ona göre de o yk ya spesifik başlıklar belirlenir” Ġdris TaĢ “ben yine temel bir soru soracağım bu eğitimler tüm yerele mi verilecek yoksa yerelin yöneticilerine mi verilecek. Üyelere mi yöneticilerine mi? tanıtım amaçlı mı yoksa yöneticileri profesyonel yapmak amaçlı mı?” Bu soru üzerine; Mert Atmaca bunun YK’nın kendi içinde vereceği bir karar olacağını önemli olan uygulanacak olan yerel kurulun ne gibi bir desteğe ihtiyacı olduğunun belirlenmesi olduğunu vurguladı. Halit Onur Yapıcı:”Bence yerelin ihtiyacı olan baĢlıklar bir yana yeni bir döneme baĢladığımızdan asıl olan ihtiyaç 'kaynaĢma' ihtiyacıdır. Bu sebeple hemen hemen tüm eğitimler bu amaca hizmet ettiğinden yeni gelenlere level 1 eğitimler ihtiyaca bakılmaksızın kaynaĢma amaçlı verilebilir diye düĢünüyorum.” Bu soru üzerine; Mert Atmaca önemli olan hedeflerden birinin de yerel kurul kaynaĢmak olduğunu ve hiç Ģüphesiz level 1 eğitimlerin yerel kurul takvimlerinde yer alacağını söyledi. Ozan Taylan Dursun ise eğitimin kaynaĢtırma amaçlı olmasına karĢı çıkıp kaynaĢtırma amacıyla pek çok etkinliğin olduğunu kaynaĢma için bir eğitim yerine bir yk yemeğinin daha uygun olacağını belirtti.


Bunun üzerine Mert Atmaca ilk safha da kaynaĢtırmanın iyi bir hedef olduğunu ama ilerleyen zamanlarda bu eğitimlerin motivasyon, takım çalıĢması ve proje çalıĢmaları konuları üzerinde olacağını vurguladı. Halit Onur Yapıcı “Sayın eğitmen arkadaşlarım gerçekten bir yk yemeğindeki kaynaşma ile eğitimde insanların beraber bir şeyler üreterek, sorunları çözerek kaynaşmasını ciddi ciddi karşılaştırmıyorlardır, şaka yapıyorlardır diye düşünüyorum :) umarım yanılmıyorumdur. Evet dediğiniz gibi eğitimlerin birçok amacı var, ama ilk aşamada fikirden projeye, takım kurma tarzı eğitimlerin amacı 'klasör açmak' ve 'kaynaştırmak' dan ibaret malesef. Yanılıyor muyum?”

Çağatay TUNCA “Arkadaşlar 'yeni' ler çok ileri eğitimsel amaçlar gütmeye gerek yok ki turkmsic’a ısındırmak biz yerel kurul yöneticilerinin onlarla iletişimini artırmak, kaynaştırmak her şeyden önce gelir ve bir çok kapı açar sonuçta”

Suzan Yalçın “ şimdi spesifik olarak düşünürsek geçmiş yıllardan kalan aktif üyeler artık iletişim, motivasyon gibi eğitimlere katılmak istemeyecek biz yeni üyeleri olaya dahil edelim derken onlar uzak kalacak. olaya daha tepeden bakıp uzun zamandır gün ışığına çıkmayan eğitimlerin kullanılması sizce daha mantıklı değil midir? geliştirelim arkadaşlar kendimizi. aynı oyunlar aynı eğitimler çürüsün artık özlensin.”

Mert Atmaca Ģu sözleri ile tartıĢmayı sonlandırdı ve toplantıda aktif katılım sağlayan eğitmenler onun sözlerini onayladı “dostlar, fikirler çok güzel aslında aynı şeyleri söylüyoruz bir bakıma. Bir yerel kurul yöneticisi her şekilde YK sına bir şeyler kazandıracak, yeri gelecek ısındırma olacak, yeri gelecek başka şeyler olacak vs. bir yerel kuruldan diğer bir yerel kurula değişecek bir durumdur bu. Biz, eğitmenler olarak nasıl destek olacağımız çok önemli. Bu süreçte yerel kurul yöneticileriyle ortaklaşa çalışmalarımızla temel ihtiyaçları göz önünde bulunduracağız. İlla eğitimlerimizin seviyelerine göre keskin çizgilerle bölünmüş bir modda gitmeyeceğiz, ancak ayrıntılı bir analizin ardından belli eğitim başlıkları ile ilgili temel taslak oluşturulup yerel kurullara ileteceğiz. Bu analizde önemli olan ise YK çalışma mantığına uygun ve ihtiyaca cevap verebilme düzeyi olacak.”


3) Mert Atmaca Küçük ÇalıĢma Grupları isimli bir dosya gönderir. “Arkadaşlar, düşünce şu; herkesin bir alt birimi olacak! Herkes bir şekilde katkı gösterecek! Bu süreçte yapacağımız şey sadece bir başlığınızın olması ve o başlıkla ilgili neler yapabileceğinizi küçük zamanlar ayırarak düşünmeniz sonra aynı gruptaki insanlarla paylaşmanız olacaktır.Yani düşüncelerimizi ve fikirlerimizi küçük ekiplerle, etkili olarak hazırlayacağız, planlayacağız. Yapılacaklar bence basit, kolay ve de oldukça geliştirilebilir. Katkılarınız eğitimler adına önemli manalar taşıyacak.” Merve Cesur ve Argin Kubin toplantıya katıldı.

PaylaĢılan dosya ile ilgili yorumlar Halit Onur Yapıcı:” abi bence herkesin bir grupta yer almasına gerek yok, insanlar istediği gruplara yerleşsin, hiçbirine yerleşmek istemeyenler de olabilir. Küçük grup çalışıp serverda fikir paylaşımı yapsın” Mert Atmacanın açıklaması “burada geçenler bizim eğitmen bildirgemizde geçen başlıklarla bire bir bağlantılı yani aynı amaca hizmet etmektedir. Buradaki amaç ise herkesin bir sorumluluğunun olmasıdır. Yoksa bu iş aynen önceki yıllardaki gibi iki eğitmen çağrısıyla bir dönemi bitirecek ve turkmsic’ ın en aktif, en bilge ve en güçlü grubu yılı böyle kapatacak. Diğer durumda herkes bir sorumluluğun altında olacak ve temelde bu başlıklarla uğraşacak tabi ki bu çalışmaların paylaşımı şeffaf olmalı ki tüm eğitmenler yararlansın.” Bu konuĢma üzerine Toplantıda aktif bulunan tüm eğitmenler Mert’in fikrine destek verdi. Bunun üzerine küçük çalıĢma gruplarını oluĢturmak üzere anket açıldı ve toplantıda bulunan eğitmenler (bir yarıĢ halinde) anketi doldurmasıyla küçük çalıĢma gruplarına ilk adım atıldı. Anket ve Küçük ÇalıĢma Grubu Sunumu Facebook grubu ve server üzerinden bütün eğitmenlere paylaĢılacaktır. Raporu Hazırlayan Suzan Yalçın

Eğitmen toplantı raporu  

8 Kasımda TurkMSIC Eğitmenleriyle yapılan toplantının raporudur.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you