Page 1

BÜYÜYEN VE GELİŞEN

GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU

5 YIL

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


BÜYÜYEN VE GELİŞEN

GÜMÜŞOVA HİZMETLE DOLU 5

‘DA

YIL

Ahmet BOSTANCIOĞLU GÜMÜŞOVA BELEDİYE BAŞKANI

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Ahmet Bostancıoğlu Gümüşova Belediye Başkanı

Belediye başkanı olarak göreve başlamadan önce yıllarca eğitimcilik ve kamu idareciliği yaparak kamudaki çalışmamı tamamlamış oldum. Daha sonraki süreçte Gümüşova halkının teveccühü ve güveni ile 29 Mart 2009 tarihinde mahalli idareler seçimlerinde Gümüşova Belediye Başkanlığı görevine başladım. Göreve başlarken hedefimiz necip Gümüşova halkına hizmeti ön plana alarak doğru, dürüst, eşit ve adil davranmayı ilke edinmek oldu. Belediye başkanlığı sorumluluğunu üstlendikten sonra görev anlayışı olarak hizmet süresi boyunca ifade ettiğim ilkeden asla ayrılmadım. Belediye Başkanı olduktan sonra sadece oy verenlere değil bütün Gümüşova halkına hizmet etme bilinciyle sorumluluğu yürüttük. Belediye Başkanlığı yaptığım süreçte renk, cins, ırk ve hiçbir siyasi ayrım yapmadan herkese eşit ve adil davranmaya özen gösterdim. Görev süresince anlayış olarak toplumun birlik, beraberlik ve huzurunu üst düzeyde tutacak anlayışı şahsım ve belediye hizmet birimlerinin hizmet anlayışına yansıtmasını her zaman ön planda tuttuk. Belediye başkanlığının zor bir görev olduğunu ilçemizde yaşayan tüm halkımızın bilincinde olduğunu biliyoruz. Bu zor görevi ifa ederken en çok üzüldüğümüz nokta; siyasi ha-

zımsızlıktan dolayı her yapılan işin şikayet edilerek provoke edilmesi ve Gümüşova için yapılmaya çalışılan hizmetlerin engellenip zorlaştırılmaya çalışılmasıdır. Bu doğrultuda yapılan siyasi şikâyetlerin sonucunda uzun bir süre (bir buçuk yıl) soruşturmalardan başımızı kaldırıp hizmet edememek bizi ziyadesiyle üzüntüye uğratmış olsa da inandığımız mücadelemize yılmadan, usanmadan devam ettik. Tüm yıpratma çalışmalarına rağmen büyüyüp yetiştiğim, öğrenci yetiştirdiğim Gümüşova için daha fazla çalışıp, daha iyi işler yapmaya çalıştım. Göreve geldikten sonraki süreçte Gümüşova belediyesini mali ve idari yönden umduğumuz gibi bulamadık. Yönetime geldiğimizde belediyeyi borçları hat safhaya ulaşmış bir şekilde bulduk. O gün görevi devir alırken kasamızda 1000 TL gibi çok düşük miktarda para vardı. Bunun yanında çok büyük bir borçla karşı karşıya kalmıştık. O günkü belediyenin toplam borcu: 1 trilyon 600 milyar SSK, 850 milyar İller Bankası’na, 850 milyar maliyeye, 950 milyar da piyasaya vatandaşa özel faturalı olmak üzere toplam 4 trilyon 250 milyardı. Bütçe dengelerini incelediğimizde; 2008 yılında bütçe açığı 1 trilyon 400 milyardı.2009 yılında bütçe açığı 800 milyarA

indi. 2010 yılında bütçe açığı 47 milyara indi. 2011 yılında ise 50 yıllık belediye Tarihinde ilk defa en fazla gelir en fazla harcama yapılmasına rağmen bütçe açığı vermeyip bunun bütçemiz 67 milyar bütçe fazlası sağlandı. 2012 yılında ise bütçe 120 milyar açık verdi. Görüldüğü gibi belediyenin maddi gücünü aşan büyük yatırımlar yapılmasına rağmen bütçe dengeleri düzenli olarak sağlanış bulunmaktadır. Hizmet anlayışımızda en büyük başarılardan birisi belediye bütçesinin dengeli ve tutarlı bir düzene kavuşturmak olmuştur. Bunun yanında belediyeyi kurum olarak incelediğimizde birimlerin tam oturmadığını gözlemledik. Belediyeyi kültürel ve kurumsal kimliğine kavuşturmak için; vatandaşa sağlıklı hizmet verebilen, sosyal ve kültürel anlamda güven duyulan, halkımızın sorunlarına, ihtiyaçlarına cevap verebilecek birimler oluşturmaya çalıştık. Bunun için de Personel yapılanmasını bu birimlerde kimlerden daha iyi verim alabiliriz diye liyakati ve uzmanlığı olan layık insanları göreve getirmek suretiyle ve belediyede çalışan eski arkadaşlarımızı da liyakatine uygun nasıl değerlendirebilirz diye bir çalışma yaptık ve belediyemizde çalışan arkadaşlarımızın görev dağılımlarını yaparken; bizim

hizmet şeklimizi, anlayışımızı halkımıza yansıtacak mütevazı, halkına saygılı dürüst ve adil olarak hizmet verecek personeli buna göre görevlendirdik. Birimlerin başına genç, üniversite mezunu arkadaşlarımızı getirdik. Şu an belediye birimleri % 100 lük bir performansla vatandaşlarımıza istediğimiz hizmeti verebilecek niteliğe ulaşmış durumdadır. Bunun yanında hizmet verebilmemiz için önce hizmet alacağınız kişilerin memnun olması gerekir anlayışıyla hareket ederek personel maaşlarındaki dengesizliği ortadan kaldırdık. Göreve geldiğimizde işçi statüsünde çalışan personel arasında sendikalı ve sendikasız olmak üzere ayrım söz konusuydu.31 sendikalı çalışan personel 630 lira maaş alırken, 16 sendikasız çalışan personel, 1200 lira civarında maaş almaktaydı. Birçok kurum sendikalaşmaya karşıyken; biz, işçimizin haklarını savunarak sendikalaşmayı belediyeye getirdik. İşçiler arasındaki bu adaletsizliğe son vererek bütün işçi personelimizi sendikalı yapmak suretiyle ve maaşlarını da eşit ve adil olmak kaydıyla dengeledik. Bu sayede personel arasında birlik ve beraberliği pekiştirerek huzur ortamını sağladık.

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Ahmet Bostancıoğlu Gümüşova Belediye Başkanı Daha sonraki süreçte; Gümüşova ilçemizi tam ortadan ikiye bölen Ankara-İstanbul istikametindeki D-100 karayolu üzerinde çiftli yol çalışması yapılmaktaydı. Bizden önceki süreçte uygulanan bu çiftli yol çalışma projesi ilçe merkezindeki üç kara noktayı yok etmeden ve karşıdan karşıya geçişe müsaade etmeden yüzeyden geçmekteydi. İhalesi yapılmış, karşılıklı İki şeritli olarak inşa edilen projenin %70 uygulama çalışması da bitmişti. Göreve geldikten sonra bu eski projeyi incelediğimizde Gümüşova’nın geleciğini yok eden, karşıdan karşıya yaya geçidini engelleyen ve yüzeyden karşıdan karşıya hiçbir noktada geçişi olmayan sadece iki alt geçitle karşıdan karşıya geçişin bulunduğu, orta refujde demir doğrama ile Gümüşova’yı ikiye ayıran projenin kabul edilebilir bir proje olmadığına kanaat getirdik. Gümüşova’nın geleceğini karartan, gelişimini engelleyeceğini düşündüğümüz projenin iptali konusunda; hükümet nazarında ortak bir heyetle

çalışmalar yaparak mevcut projeyi iptal ettirerek “yapılamaz”, “başarılamaz” denilen 220 metre uzunluğunda bir dalçık projesini uygulamaya koydurarak Gümüşova ilçesini trafik yönünden büyük bir rahatlığa kavuşturduk. Bu sayede 50 yıllık belediye tarihinde maliyeti en yüksek proje olan dal-çık projesini seçimlerden önce söz vermediğimiz halde yaptırarak başarılı bir projeyi ilçemize kazandırdık. Hizmet dönemimizdeki en önemli proje olarak dal-çık projesini gösterirsek abartmış olmayız. Dalçığı Gümüşova’ya kazandırdıktan sonra ilçe merkezinde büyük bir boşluk meydana geldi. Bunun üzerine dalçığın üzerine kapsamlı bir peyzaj projesi hazırlattık. Hazırlattığımız proje defalarca Karayolları ile yazışmalar, görüşmeler yapılmasına rağmen Karayolları tarafından kabul edilmedi. Gerekçe olarak civarda yaşanabilecek trafik kazalarına sebebiyet verebilme olasılığı gösterildi. Bunun üzerine belediye ola-

rak dalçığın üzerine alternatif proje geliştirdik ve hazırladık. Bu projeye göre dalçığın Ankara ve İstanbul girişlerine alev modelli aydınlatma direkleri ile dalçığın üstüne milli bayrağımızı temsil eden ay yıldızlı saat kulesi projesi hazırlattık ve ihalesi yapılan bu projeyi kısa sürede Gümüşova’ya kazandırmak istiyoruz. Temizlik konusunda Gümüşova’nın temiz, hijyenik, sağlıklı her şeyi ile yaşanabilir bir kent haline gelmesini sağlamak amacıyla temizlik hizmetlerinde bir proje hazırlayarak her eve bir çöp konteynırı tahsis ettik. Tahsis edilen çöp konteynırları sayesinde; sokak ve caddelerdeki kirli görüntüyü yok etmek için her evin bahçesinde en kolay alınabilen bir noktada kamuflaj edilmiş, torbalı çöp toplama sistemini oluşturarak çöp toplama işini düzenli, sistematik bir hale getirmiş olduk. Temizlik ekiplerimiz tarafından düzenli olarak toplanan çöpler sayesinde ilçemiz temiz, nezih ve ferah bir görünüme kavuşmuştur. Bu suretle uygulanan

torbalı çöp toplama sistemi, vatandaş-belediye iş birliği şekline dönüşerek ilçenin temizlik ve düzeni konusunda herkese sorumluluk ve görev düştüğü kanıksanmış oldu. İlçe temizliğini devam ettirebilmek için ilçemizde bulunan hane ve işyeri sahiplerine de önemli vazifeler düşmektedir. Hane sahipleri; özellikle konteynırlara koyulan çöplerin torba ile konulması konusunda hassasiyet göstermeliler. İşyeri sahipleri de dükkânlarının önüne sigara izmariti, ambalaj atıkları gibi çöplerin atılmasını engellemeliler. Tüm bunlar gerçekleştiğinde ilçemiz tertemiz bir görüntüye kavuşmuş olacaktır. Daha fazlasını yapabilmek için Gümüşova halkının teveccühü olduğu takdirde Gümüşova Belediye Başkanlığı görevine yeniden talibim. Hizmetlerimize kaldığı yerden devam edebilmek dileğiyle…

Ahmet BOSTANCIOĞLU GÜMÜŞOVA BELEDİYE BAŞKANI

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Tercih Edilen Bir Kent Gümüşova

Gümüşova’nın geleceğini planladık...

Giderek büyüyen ve gelişen bir ilçe olan Gümüşova’nın geleceğine, ihtiyaçlar ve koşullar ekseninde hazırladığımız plan ve projelerle ışık tuttuk. Saydamlık ve etkinlik ilkesiyle toplumun tüm kesimlerine yansıyacak şekilde kaynak kullanımına önem verdik, araştırma ve analizler sonucu belirlenen ihtiyaçlara yönelik yatırım ve harcamalar yaptık. Bu doğrultuda hedefimiz olan Gümüşova’nın bir marka haline gelmesi, tercih edilen bir ilçe olması için çalışmalar yaptık.

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Numarataj, Anons Sistemi Torbalı Çöp Toplama

İlçemizde numarataj çalışmaları yapılarak tanıtımlı tabela sistemine geçiş yapıldı. Gümüşova ilçe merkezimizde adrese dayalı kayıt sistemine geçmek için bütün sokak ve caddelerde iş yeri ve hanelerin numarataj kodlaması yapılıp, bütün sokak, cadde ve mahallelerde tanıtımlı tabela sistemine geçilmiştir. Bu sayede ilçe merkezi daha modern bir görünüme kavuşarak coğrafi bilgi sisteminin altyapısı oluşturulmuştur. Bu çalışma başarıyla bitirilip vatandaşların hizmetine sunulmuştur.Belediye Başkanımız Ahmet BOSTANCIOĞLU konuya ilişkin yaptığı açıklamada:“Belediye olarak ev ve numaralandırma, işlemini tamamladık. Daha sonra sokak ve mahalle isimlerini gösteren tabelaları sokak ve caddelerin görünen yerlerine yerleştirdik. Bu işlemlerin tamamlanmasıyla, dışarıdan ilçemize gelen bir kişi gideceği adresi bu şekilde kimseye sormadan rahatlıkla bulacaktır. Ayrıca bu çalışmaların tamamlanması ile ilçemiz daha , modern bir görünüme cadde ve kavuşacaktır.” diye konuştu.

Belediye Anons Sistemi Yenilendi. Belediyemizin görevlendirdiği teknik ekipler tarafından cihazlar tek tek kontrol edilerek eskiyen, verimsiz olan cihazlar sökülerek yenileri takıldı. Yenileme çalışmaları sonrasında İlçemiz Fatih Mahallesi’nde 6 adet, Kışla Mahallesi’nde 5 adet, Kültür Mahallesi’nde 4 adet Yeni Mahalle’de 5 adet, Merkez Mahallesi’nde 7 adet, Hacılar Mahallesi’nde 3 adet olmak üzere toplam 30 adet anons cihazı sorunsuz bir şekilde çalışır hale getirildi.

Torbalı Çöp Toplama Sistemine Geçildi... İlçemizde ikinci yapılan iş olarak torbalı çöp toplama sistemine geçildi. Çöp konteynırlarının cadde, sokak ve iş merkezleri ile hane önlerinde açık bir şekilde bırakılması, kötü koku ve görüntüye yol açıyordu. Bu hoş olmayan görüntü ve rahatsız edici kokudan kurtulmak ve hijyenik sağlıklı ortamı sağlamak amacıyla; ilçemizde ilk olarak iki mahallede pilot uygulamaya geçilerek başlatılan torbalı çöp toplama sistemi başarılı sonuç verince bu sistem tüm ilçede uygulanmaya başlandı. Bu uygulamayla her haneye 75 litrelik 1200 adet plastik çöp konteynırı verilerek torbalı çöp toplamı sistemi uygulandı ve halkın memnuniyetiyle bu uygulama başarıyla devam etmektedir.

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


İlçemize Dal-Çık Kazandırdık...

Gümüşova ilçemizi tam ortadan ikiye bölen Ankara-İstanbul arasındaki D-100 karayolu üzerinde çiftli yol çalışması göreve gelmemizden önce yüzeyden geçerek çift şeritli şekilde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılıp inşaatının da % 70 i bitmişti. Biten bir projeyi iptal ettirerek sıfırdan yeni bir proje hazırlatıp ilçe merkezimiz kısmında 220 metrelik “DalÇık Projesi”nin de içinde bulunduğu yeni bir projeyi hazırlatıldı. Gerçekleştirilen ihale ile inşaatı 2010 yılında yaptırılıp bitirilerek trafiğe açıldı. Bu proje 50 yıllık belediye tarihinde Gümüşova ilçesine yaptırılıp kazandırılan(50 milyon TL’ lik) en pahalı proje uygulaması olarak tarihe geçti. Bu sayede ilçe merkezinde geçiş esnasında trafik kazalarından meydana gelen can ve mal kayıplarının önüne geçilmiş oldu. Proje halk tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı ve ilçenin en büyük sorunlarından biri halledilmiş oldu. BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Eğitim Kurumlarına Destek Verdik...

EĞİTİM KURUMLARINA BÜYÜK DESTEK SAĞLADIK...

Belediye başkanlığı makamını devraldığımız günden itibaren en büyük yatırımı süreklilik içerisinde eğitim hizmetlerine yapıp ilk, orta ve yüksek öğretimin ilçemiz bünyesinde geliştirilerek eğitim yönünden insana verilen değerin her zaman ön planda olduğu bir yönetim anlayışını benimsemekteyiz. Bu doğrultuda 2009 yılında Gümüşova Meslek Yüksekokulu’na tahsis edilen 4 katlı okul binasının zemin katındaki işyerlerini çıkartarak 2 derslik, 2 atolye, 1 yemekhane, 1 kantin olmak üzere toplamda 250.000 TL lik masraf yapılarak okula katkıda bulunulmuştur. 2010 yılında Gümüşova İlköğretim Okulu’na 130.000 TL lik harcama yapılarak; okulun tuvaletleri, lavaboları ile bahçeye büyük bir kantin ve okulun kalorifer tesisatı değiştirilerek badana-boya ile beraber bahçe eğitim düzenlemeleri de belediye hizmet ekipleri tarafından yapılıp fiziki bakımdan okulun kaliteli hizmet verir hale getirilmesi sağlanmıştır.2014 yılında yeni yapılan İMKB Anadolu Lisesi’nin imar yolları açılarak ulaşımın kolaylaşması sağlandı. Ardından altyapı ve asfalt çalışmalarını tamamladığımız, belediye olarak bütün görevlerini yerine getirdiğimiz okulumuza toplamda 200.000 TL lik yatırım yapmış olduk. İlçe merkezinde her yıl bir okulun bakım ve onarım tamiratı düzenli olarak yapılmakta ve böylece eğitim kurumlarının problemleri giderilmeye çalışılmaktadır. Mevcut Eğitim Kurumlarının ilk, orta ve yüksekokul bünyesinde sportif, kültürel ve teknik inceleme gezileri ile diğer ihtiyaçlar konusunda okulların tüm araç-gereç hizmeti karşılanarak eğitim öğretime yoğun bir hizmet verilmesine çalışılmaktadır. BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Otobüs İşletmesi Özelleştirildi

Otobüs İşletmesi Özelleştirildi... Belediyemiz bünyesinde bulunan ve eski araçların kullanılmasından kaynaklanan giderler ile otobüs işletmemiz aylık 10.000,00 TL zarar etmekteydi. Belediyemizin ilk faaliyetlerinden biri bu işletmeyi özelleştirmek oldu. Aylık yapılan zararı ortadan kaldıran belediyemiz, ihale ile yapılan kiralama sonucu her ay kira yoluyla 8.000 TL gelir sağlamaktadır.

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


İmar Yolları Açıldı

Mahallelerimizde imar yolu açma ve genişletme çalışmaları yapıldı

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL

İlçemiz Kışla Mahallesinde bulunan İmar Planında 510 Sokak numaralı 7 metrelik imar yolu ve akabinde bulunan 10 ve 12 metre taşıt yolları ile Kültür Mahallesi’nde 308 Sok., 318 Sok., 320 Sok., 323 Sok., ve 328 Nolu Sokaklar ile Merkez Mahalle, Hacılar Mahallesi ve Fatih Mahallesi’nde imar yollarının açılması için Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü’nün ekip ve ekipmanlarıyla yol açma işlemlerimiz gerçekleşmiştir. Ayrıca açılan yolların kanalizasyon ve su hatları da döşenerek arsalar İmara uygun şekle getirilmiş bu sayede açılmış yollara cephesi olan parsellere sahip vatandaşları-

mız, arsalarından daha iyi faydalanabileceği gibi konut yapabilmeleri için de uygun ortam oluşturulmuştur. Bu sayede ilçemizdeki konutlaşma oranı artacak ve yapılaşma çoğalacaktır. Ayrıca bu yollar bağlantı yol konumunda olup, ilçe merkezi ile ulaşımı daha kolay hale getirecektir. Başkanımız konuyla alakalı olarak imar yollarını açmadaki amaç Gümüşova’yı dört bir yandan geliştirerek konutlaşmanın tek bir bölgede , merkezde değil çevresel şekilde gelişimini sağlamaktır. Bu yüzden ilçenin tüm mahallelerinin imara uygun şekilde yolları açılmaya devam edilecektir


İmar Yolları Açıldı Kışla mahallesi 505.Sokakta yol genişletme çalışması yapıldı

Anadolu Lisesi’nin imar yolları açıldı.

İlçemize yeni yaptırılan Anadolu Lisesi’nin yollarına 213 nolu sokağa 50 adet ıhlamur ağacı dikilerek yolun briket duvar örümü gerçekleştirildi BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Köylere Otobüs Tahsisi

Köylerimize ulaşım artık çok kolay... Gümüşova diğer ilçeler gibi köylerinden tam anlamıyla verim alamayan bir ilçedir. Bunun sebebi köylerin coğrafi konumlarından ötürü ilçeye pek fazla katkı sağlayamamasıdır. Belediye olarak biz de ilçemize köylerde bulunan vatandaşlarımızın daha fazla katkı sağlaması ve köylerde bulunan vatandaşlarımızın ilçedeki ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla Pazartesi ve Cuma günleri köylerimize ücretsiz otobüs tahsis ettik. Bu hizmet sayesinde Gümüşova ilçesi köylerinden daha fazla yararlanır hale geldi.

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Araç filomuzu Güçlendirdik

İKİ ADET KEPÇE BİR ADET PALETLİ EKSKAVATÖR

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Araç Filomuzu Güçlendirdik

FEN İŞLERİ GREYDER ARACI

SU VE KANALİZASYON İŞLERİ HİZMET ARACI

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Araç Filomuzu Güçlendirdik

ZABITA HİZMET ARACI

FEN İŞLERİ ARAZİ ARACI

TEMİZLİK İŞLERİ 2 ADET ÇÖP TOPLAMA KAMYONU

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Kanalizasyon Çalışmaları

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL

İLÇE MERKEZİNE KANALİZASYON HATTI DÖŞENDİ


Kanalizasyon Çalışmaları

D-100 KENARINA KANALİZASYON HATTI DÖŞENDİ

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Kanalizasyon Çalışmaları

Kışla Mahallesi

Namık Kemal Caddesi

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL

Gümüşova Lisesi Önü

Yeni Mahalle


Su Hattı Çalışmaları

İLÇE MERKEZİ SU HATTININ BORULARI DEĞİŞTİRİLDİ

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Peyzaj Çalışmaları

İlçemiz Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi Orta Refüjde ve Yan Yollarda Ağaçlandırma Çalışmaları yapıldı. Belediyemizin Sedaş ile olan girişimleri neticesinde İlçemiz Fatih Mahallesi girişinden dalçık sonuna kadar 12 metrelik çift taraflı elektrik direkleri dikildi. Gümüşova ilçesi İstanbul ve Ankara istikameti girişleri aydınlanarak son derece modern bir görünüm kazanmış oldu.

Fatih Mahallesi Orta Refujde peyzaj çalışmaları yapıldı

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


İlçe Merkezi’nde Dekoratif Aydınlatma Projesi Yapıldı

İlçemiz Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi,Cumhuriyet Caddesi,Mehmet Akif Ersoy Caddesi,403 sok. 423 sok,406 sokak,407 sok 405, 408, 404 İstanbul Caddesi ve Merkez Mahalle’de bulunan cadde ve sokaklarda aydınlatma direklerinin yer altına alınıp belediyemizin özel yaptırdığı dekoratif aydınlatma direklerinin montaj işlemleri için altyapı çalışmaları yapıldı. Yapılan altyapı çalışmalarının ardından merkezi konumda bulunan caddelerimizin elektrik direklerinin kabloları yer altına alınmış oldu. Bu sayede ilçe merkezindeki görüntü kirliliği ortadan kaldırılarak ilçe merkezimiz dikilen dekoratif direklerimizle birlikte modern bir görüntüye kavuşturulmuş oldu. Proje kapsamında; 31 adet kuğu modeli aydınlatma direği,13 adet gül temalı aydınlatma direği,12 adet alev modelli aydınlatma direği ile birlikte dalçığın üzerine bir adet ayyıldız temalı saat kulesi monte edildi. Çevre ilçe ve illerde de beğeniyle karşılanan aydınlatma projemiz sayesinde Gümüşova’nın çehresi değişti.

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Baskı beton Çalışmaları

İlçe Merkezi Baskı Beton Çalışmaları Tamamlandı.

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL

Elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon, telefon gibi altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmaları kapsamında dekoratif elektrik direkleri ilçe merkezine dikilmişti. Bu çalışmanın ardından ilçe merkezinin eski görüntüsünü ortadan kaldırması için baskı beton çalışması yapıldı.. Yollarda 15 cm. kaldırımlarda 10 cm. olarak uygulanan baskı beton Arnavut kaldırımı taşı modeli, çakıllı kayrak modeli, ahşap desenli ve şaşırtmalı desenli olmak üzere 4 model farklı kaldırım ve yollara uygulandı. BU çalışma sayesinde ilçe merkezimiz modern bir görüntüye kavuşmuş oldu.


Yemyeşil Bir Gümüşova İçin...

Gümüşova İlçesi’nin tüm mahalle, sokak ve caddelerinde ağaçlandırma çalışması yapıldı

Gümüşova Belediyesi tarafından, ilçenin tüm mahalle, sokak ve caddelerine farklı özellikte, farklı adetlerde ağaçlar dikildi. “Geleceğin Gümüşova’sı” için yeşillendirme projesi altında fidanlar belediye ekipleri tarafından dikildi. Dikilen ağaçlar sayesinde yollar daha güzel daha ferah bir görünüm kazanmış oldu. Belediye Başkanı Ahmet Bostancıoğlu, birkaç sene içerisinde dikilen ağaçların yeşillenmesiyle Gümüşova’nın

çok güzel bir görüntüye kavuşacağını söyledi. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında; 100 adet ladin, 450 adet akçaağaç, 400 adet dışbudak, 600 adet huş, 250 adet ıhlamur, 150 adet defne, 150 adet karayemiş, 500 adet çınar ağacı, 400 adet süs eriği, 50 adet at kestanesi, 20 adet ladin, 25 adet seconya ve 10 adet atlas sediri dikimi gerçekleştirildi.

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Kilittaş Çalışmaları

Kültür Mah. Kilittaş Örüm Çalışmaları Kültür Mahallesi 304, 308, 309, 318, 319, 320 Nolu Sokaklarda Kilittaş Örüm İşi Tamamlandı Kültür Mahallesi 304, 308, 309, 318, 319, 320 sokaklarda bulunan 7 ve 10 metrelik imar yolları açma çalışmaları tamamlandı. Yol açma çalışmaları tamamlandıktan sonra açılan yolların kenarlarında oluşan şevlerin yola akmaması için briket duvar örüm işi yapıldı. Ardından uygun olan yerlere ıhlamur ağaçları dikildi. Kanalizasyon ve su borularının da döşendiği caddeye; 2000 metre yağmur oluğu,5000 metre 8 cm prizma kilittaş ile 4000 metre 6 cm renkli kilittaş ve 2000 metre yağmur oluğu döşeme işi tamamlandı. Yapılan çalışmanın ardından eski görüntü ortadan kalktı ve yerine modern altyapısı bitmiş caddeler vatandaşlarımızın kullanımına hazır hale gelmiş oldu. BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Kilittaş Çalışmaları

Sağlık Ocağı Caddesi Yenilendi

İlçemiz Kültür Mahallesi’nde bulunan Sağlık Ocağı Caddesi’nin yolları bozularak yolda bulunan parke taşlar özelliklerini yitirmiş durumdaydı. Ayrıca yaya ve araç trafiği açısından olumsuzluklar oluşturmaktaydı. Bu yol İlçemizde bulunan sağlık merkezinin ve ilköğretim ile orta öğretim okullarının yoğun olarak kullandığı bir yol olması özelliğiyle oldukça önemli bir yo-

lumuzdur. Belediye olarak, bu bölgedeki, eskimiş yıpranmış taşları değiştirip yerine 5000 metrekare kilittaş, 1000 m. bordür, 700 metre yağmur oluğu döşeme işini gerçekleştirerek ayrıca peyzaj çalışması çerçevesinde Atlas Sediri, Mavi Ladin gibi süs ağaçları dikerek caddeyi modern bir görüntüye kavuşturmuş olduk. BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Kilittaş Çalışmaları

Yeni Mahalle 429.Sokak BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Kilittaş Çalışmaları

Kültür Mah. 311. Sok. BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Kilittaş Çalışmaları

FATİH MAHALLESİ KİLİTTAŞ ÇALIŞMALARI BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Kilittaş Çalışmaları

YENİ MAHALLE 401. SOKAK KİLİTTAŞ ÇALIŞMALARI BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Kilittaş Çalışmaları

DALÇIK YAN YOLLAR KİLİTTAŞ ÇALIŞMALARI BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Taş Duvar Çalışmaları

YENİ MAH. KADEME MEVKİİ TAŞ DUVAR ÇALIŞMALARI BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Taş Duvar Çalışmaları

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL

HACILLAR MAHALLESİ TAŞ DUVAR ÇALIŞMALARI


Taş duvar Çalışmaları

SANAYİ BÖLGESİ TAŞ DUVAR ÇALIŞMALARI

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Taş duvar Çalışmaları

SPOR SALONU ARKASI TAŞ DUVAR ÇALIŞMALARI BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Taş duvar Çalışmaları

KÜLTÜR MAHALLESİ TAŞ DUVAR ÇALIŞMALARI BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Kilittaş Çalışmaları

KÜLTÜR MAHALLESİ KİLİTTAŞ ÇALIŞMALARI BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


4 ETAPLIK ASFALT PROJESİNİN 3 ETABI TAMAMLANDI...

İlçemiz Merkez Mahalle, Fatih Mahallesi, Kültür Mahallesi, Hacılar Mahallesi ve Kışla Mahallelerinde asfalt yapım işinin 3 etabı tamamlandı. Asfalt çalışmaları başlamadan önce yollar; altyapı ve tesviye çalışmaları tamamlanarak asfalt dökülecek hale getirildi. Bordür ve ağaçlandırma çalışmalarının ardından da asfalt döküm işi başladı. 4 Etap olarak uygulanacak olan projenin 1. Etap çalışmaları Yongalık Otoban Köprüsünden başlayarak Merkez Mahalle;201 sokak, 203 sokak, 213 Sokak ve İsmetpaşa Caddesi’nde uygulanarak bitirildi. Daha sonra; 2. Etap: Hacılar Mahallesi; Cumhuriyet Caddesi, Özgürlük Caddesi ve Soğuksu Yolu Caddesi 3.Etap:Kışla Mahallesi; 505. Sok., Cum-

huriyet Caddesi, 12 Kasım Caddesi ve Okullar Caddesi olarak tamamlandı. Başkanımız Ahmet BOSTANCIOĞLU;”Uygulanacak proje ile 9.936 tonluk asfalt ilçemizin yollarına döşenerek asfaltsız yolumuz kalmayacak ve Gümüşova’mız modern bir hale gelecektir.” Dedi. 4.Etap ise Fatih Mahallesi Bağdat Caddesi ve Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi olarak uygulan ması planlanan proje ile Gümüşova’da asfaltsız yol kalmamış olacak. BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Asfalt Çalışmaları

İMKB LİSESİ YOLU BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL

ASFALT ÇALIŞMALARI


Asfalt Çalışmaları

MERKEZ MAHALLE ASFALT ÇALIŞMALARI

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Asfalt Çalışmaları

KIŞLA MAHALLESİ BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL

ASFALT ÇALIŞMALARI


Asfalt Çalışmaları

HACILAR MAHALLESİ ASFALT ÇALIŞMALARI

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


İlçemizin su problemini çözmek için

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Yoğun çalışmalar yaptık... Gümüşova Belediyesi olarak Gümüşova halkını rahatsız eden su problemi çözümü konusunda kendi imkânlarımızla yoğun çalışmalar yapmaktayız. Uzun dönemden beri yapılan çalışmalar nihayet çözüm noktasına doğru ulaşmış bulunmaktadır. Öncelikle Yeşilyayla suyunun ilçeye getirilmesiyle ilk adım atılmış oldu. Daha sonraki safhada Çamdağı’ndaki şifalı su ile ilçe merkezindeki kaynak sondajlarını yaparak problemin çözülmesi noktasında nihai çözüme ulaşılmış olacaktır. İlçenin uzun dönemden beri varlığı ifade edilen su problemi bir türlü çözüme kavuşturulamamıştı. Yaklaşık 10.000 nüfuslu ilçenin şebekesinde her an 40 lt. su olması gerekmektedir. İlçemiz merkezine sadece Karadere’deki kaynaklardan su gelmektedir. Diğer Memba kaynaklarından su alınamamaktaydı. Karadere’den gelen su, yazın mevsimsel sebeplerden ve bahçe sulamaları nedeniyle kapasitesi çok azaldığından ihtiyaca cevap veremeyerek şebekede çok azaldığı zamanlarda yüksek noktalara su ulaşamamaktadır. Su eksikliği sıkıntısını giderebilmek için Hacıkadirlerdeki Ova sondaj kuyusundan zaman zaman su basıldığından su içilemez duruma gelmektedir. Bu da suyun kullanımı yönünden problem doğurmaktadır. Bu durum doğal olarak halkın

şikâyetlerine yol açmaktadır. Belediye olarak hiç su olmamaktansa hiç olmazsa kullanım suyu çeşmeden aksın düşüncesiyle istemeyerek de olsa zaman zaman içilemez niteliğindeki Hacıkadirler Köyündeki sondaj kuyusundan su basmak mecburiyetinde kalınmaktadır. İlçemize Karadere’de bulunan(Tez Deresi, Mağara Deresi) iki kaynaktan kışın ortalama 20-24 litre, yazın ise 8-12 litre kapasitesinde olan su ile Yeşilyayla’daki Kirazlı suyu ve 12 Eylül suyu toplamı yazın;6, kışın;10 litre olan su ile Dededüzü’ndeki şifalı su 10 litre civarında olmak üzere 5 tane kaynak suyumuz bulunmaktaydı. Bu sulardan ilçemize sadece Karadere’den su gelmekte olup diğerlerinden ilçe şebekemize su akmamaktaydı. Su probleminin çözümü için İller Bankası’na proje hazırlatarak ilçenin bu devasa problemini çözmek için müracaat ettiğimizde kaynakların menba tahsis kararı istendi. Yapılan inceleme sonucunda kaynakların menba tahsis kararı olmadığı görüldü. Yaklaşık 6 aylık bir çalışma sonucunda belirtilen kaynak gözelerin menba tahsis kararları alınmak suretiyle su kaynakları belediye açısından güvence altına alınmış oldu. İlçenin su probleminin köklü çözümü için Yeşilyayla ormanındaki Kirazlı ve 12 Eylül sularının drenajları, kaptajları ile birlikte 13 km. lik İsale Hattı’nın projesi ve Dedüzü ve Çamdağı’ndaki suların ilçe şebekesine kazandırılması için 18 km.lik 2 ayrı proje hazırlandı. Jeoloji mühendislerine ilçenin köylerle birlikte tamamı

taratılıp, yer altı kaynak suyu araması yapılarak ilçe merkezindeki Göçemenlik ve Çakalönü Mevkilerinde tespit edilen 2 yer altı suyuna yedek kullanım amaçlı su sondajları yapılarak çalışmalar tamamlandı. İlçenin öncelikli önemli problemi olan su probleminin çözümü yolunda ilk olarak Kasım ayının başından beri Belediye Su işleri Müdürlüğü ekip ve araçlarıyla yapılan çalışmalarla Yeşilyayla ormanındaki su, ilçeye getirilerek Merkez Mahallesi, Selamlar Köyü, Sanayi Alanı gibi bölgelerin su ihtiyacı bu kaynaktan sağlanarak ihtiyaca cevap verilecektir. Bu sayede ilçemize 1 gram suyun gelmediği Yeşilyayla hattındaki su, ifade edilen ilçe merkezindeki bölgelere dağıtılarak ilçe merkezinden geçen D-100 ün güneyinde yer alan bölgelerin su problemi köklü çözüme kavuşmuş olacaktır. Bu çalışma sonucunda ilçe merkezinin D-100’ün kuzeyindeki bölgeye de Karadere suyu kışın kapasite bakımından yeterli olacaktır. Su işinin daha zengin ve köklü çözümü için sonraki aşamada Çamdağı Mevki’ndeki Şifalı Su kaynağı 18 km lik İsale Hattı’yla getirilerek, şebekede her an 40 litre su olabilecek şekilde yüzey kaynak suları temin problemi kökünden çözümlenmiş olacaktır.Ayrıca ilçe merkezindeki ön tespiti yapılan sondaj kuyularında gerekli sondajlar yapılarak herhangi bir arızaya karşı emniyet tedbiri olarak yedek su kaynağının da temini sağlanarak asırlık su problemi çözümlenmiş olacaktır.

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ MODERN HALE GETİRİLDİ…

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Oturma Bankları Palmiye Ağaçları

Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ne Oturma Bankları Ve Palmiye Ağaçları Dikildi...

İlçemiz Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ne süs havuzları yapımı ve baskı beton çalışmasının ardından 8 adet oturma bankı ve palmiye ağaçları dikilerek cadde estetik bir görünüme kavuşturuldu. Bu sayede vatandaşlarımızın ailecek kullanabileceği nezih bir cadde oluşturularak hizmete sunulmuştur.

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Süs havuzu Çalışmaları

Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ne 3 adet süs havuzu yapıldı...

İlçemiz Mehmet AKif Ersoy Caddesi’nin trafiğe kapatılması proejesi kapsamında 3 adet süs havuzu yaptırılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu...

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Kaldırım Çalışmaları

İlçemiz Kışla Mahallesi’nde Okullar Caddesi, 313 Sokak ve Cumhuriyet Caddesi’nde kaldırım çalışmaları yapıldı.

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Saat Kulesi Gümüşova’ya yakıştı... Belediyemiz Kültür Mahallesi; Cumhuriyet Caddesi, Ali Raif Özbek Caddesi ve 313 Nolu sokağın birleşimi olan ve halk arasında beş yol ağzı diye tabir edilen yerde saat kuleli havuz yaptı. Havuzun boyu 8.5 metre ve içerisinde akan havuzu var. Gece aydınlatması ile daha farklı birgörünüm kazandı...

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Ayyıldız temalı saat kulemiz

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


GÜMÜŞABAD KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ Belediyemiz tarafından ilki düzenlenen “Gümüşabad Kül tür ve Sanat Festivali” Düzce Mehter Takımı ve beraberindeki yüzlerce Gümüşovalı vatandaşın yürüyüşüyle başladı.

Belediyemiz tarafından ilki düzenlenen “Gümüşabad Kültür ve Sanat Festivali” Düzce Mehter Takımı ve beraberindeki yüzlerce Gümüşovalı vatandaşın yürüyüşüyle başladı. Daha sonra dalçık üstüne gelen kalabalık başkanımız Ahmet BOSTANCIOĞLU’nun açılış konuşmasını dinledi. Konuşmanın ardından Kafkas Ekibi Halk Oyunları gösterisi düzenlendi. Festival Ahmet Aşçı Kültür Merkezi’nde sergilenen hat eserleri ve ebruli eserlerinin gezilmesiyle devam edip satranç turnuvasının başlatılmasıyla devam etti. Gümüşova’nın yerel sanatçıları ve DJ Uğur´un sahne aldığı festivalde eğlence tavan yaptı. Sevilen sanatçı Gökhan Türkmen´in sahneye çıkması ile alanı dolduran binlerce kişi Gökhan Türkmen´in şarkılarına eşlik etti ve bol bol fotoğraf çektiler. Festival alanında kurulan eğlence stantlarıda halkın yoğun ilgisini çekti. Kalabalıktan dolayı alana giremeyen bazı vatandaşlar ise konseri evlerinin balkonlarından izlemeyi tercih etti. tarzı ve şarkılarıyla hayranlarını büyüleyen Gökhan Türkmen, temposuyla herkesi coşturdu. Başkanımız;Ahmet Bostancıoğlu Gökhan Türkmen´e sahnede hediye takdim etti. Bostancıoğlu “ Kalabalık müthiş, heyecan dorukta. Gümüşova´ya böyle bir havayı yaşattığımız için çok gururluyuz. Festivalimiz üç gün devam edecek ve bundan sonra Resul Dindar ve son gecede Muazzez Ersoy sahne alacak. Bu sadece konserlerin olduğu bir festival değil. Kültür sanat etkinlikleri de olacak, gündüzleri de etkinliklerimiz olacak” şeklinde konuştu. Hayatın zor geçtiği günlerde bir nebze olsun halkın yoğun gündemden uzaklaşıp eğlenmesini istediklerini belirten başkanımız festivalde sürprizlerinde olabileceğini söyledi.

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL

Başkanımız Ahmet BOSTANCIOĞLU “ Gümüşova´da mutlu, huzurlu, birlik ve beraberlik içinde yaşayan halkın daha da kenetlenmesini istiyoruz. Bu festival umuyoruz Gümüşovaya çok şeyler katacak. Festivale Gümüşabad adını verdik. Bu Gümüşova´nın tarihteki ilk ismi. Bu tarihi ismi vermekten dolayı da çok onur duyuyoruz.Bizim için önemli olan Gümüşova halkının mutlu olması. Onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.


BÜYÜK YANKI UYANDIRDI... Gümüşova Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “Gümüşabad Kültür ve Sanat Festivali” kapsamında Gümüşova meydanında sahne alan ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, muhteşem bir konser verdi. Gümüşova Belediyesi tarafından düzenlenen “Gümüşabat Kültür ve Sanat Festivali”nin ikinci günü de dolu dolu geçti. Etkinlikler, Festival kapsamında düzenlenen satranç turnuvasının ödül töreni ile başladı. Satranç turnuvasında dereceye giren sporcular ödüllerini Resul Dindar´ın elinden aldı. Düzce Karadeniz Halk oyunları ekibinin gösterisi ile devam eden etkinlikler, Yerel sanatçıların konserlerinin ardından DJ Uğur´un canlı performansı ile devam etti. DJ Uğur´un ardından sahne alan Karadeniz müziğinin güçlü sesi Resul Dindar söylediği şarkılar ile hayranlarını coşturdu. Seyircilerin kimi toplu halde, kimi konser alanının ortasında horon teperek, halay çekti. Konser esnasında sahneye çıkan ve Dindar´a hediye ve çiçek veren Gümüşova Belediye Başkanı Ahmet Bostancıoğlu, sanatçıdan övgüyle bahsederek kendisini Gümüşova´da ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi. Gece geç saatlere kadar devam eden konserde izleyiciler keyifli anlar yaşadı. Gümüşova Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “Gümüşabad Kültür ve Sanat Festivali” kapsamında Gümüşova meydanında sahne alan ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, muhteşem bir konser verdi. Yaklaşık 20 bin kişinin izlediği konserde coşan ünlü sanatçı, söylediği şarkılarla hayranlarını mest etti. Belediyemizin bu yıl ilkini gerçekleştiği “Gümüşabad Kültür ve Sanat Festivali” son günü benzinli model araçların gösterileri ile start aldı. 25 aracın katıldığı gösteriyi Gümüşovalı halk ilgi ile izledi. Gösterilerin ardından sahne alan DJ Uğur´un canlı performansının ardından, yetenek sizsiniz adlı yarışma programına da katılan “Komedi dans üçlüsü” konser alanını dolduran seyircilere keyifli anlar yaşattı Gümüşova meydanını dolduran yaklaşık 20 bin kişi Ersoy´un şarkılarına eşlik etti. Gümüşova’da olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Ersoy, “Düzce´de bir kez daha konser vermek istiyorum. Burada çok güzel bir atmosfer var bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Konserin sonlarına doğru sanatçıya Belediye Başkanımız Ahmet Bostancıoğlu, sanatçıya hediye verdi. Festival havai fişek gösterileri ile son buldu. Festival sonrasında binlerce kişi, telefon, faks ve mail yoluyla tebrik ve teşekkürlerini başkanımıza ilettiler ve bu organizasyonun geleneksel hale gelmesini talep ettiler.

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Ali Özbek Parkı

Ali Özbek Parkı Sosyal Tesisleri

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL

Düzce’de eşi benzeri olmayan bir proje olan Ali Özbek Parkı Sosyal Tesisleri inşaatı tüm hızıyla devam etmekte olup,proje tamamlandığında vatandaşlarımız ailece dinlenebileceği,eğlenebileceği, rahat ve konforlu bir mekana kavuşmuş olacaktır.


Ali Özbek Parkı

İnşaatı Tüm Hızıyla Devam Ediyor...

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Fatih Mahallesi Camii

Fatih Mahallesi Cami Projesi devam Ediyor…

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Sosyal Faaliyetler

Sosyal Faaliyetlere Önem Verdik Gümüşova Belediyesi olarak, sosyal belediyeciliğin gereğini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık.. 2000 Kişilik İftar Yemeği

Anneler günü kutlamaları

Belediyemiz, Anneler günü münasebetiyle Ahmet Aşçı Kültür Merkezi’nde yoğun katılımın olduğu bir kutlama programı gerçekleştirdi. Kutlama Programı, Düzce İl Genel Meclisi’nin tek kadın temsilcisi olan Sema Çelebi’nin açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra 3 tane şehit ailesine altın verilerek devam eden kutlama programında annelerimize müzik ziyafeti verildi. Kutlamada çekilişle elektrikli ev aletleri, gıda maddeleri, kişisel bakım ürünleri vb. hediyeler verildi ve ardından bir kişiye verilmek üzere altın çekilişi yapılarak oldukça heyecanlı dakikalar yaşandı. Gecenin sonunda salondan ayrılan annelerimize çıkışta saksıda canlı çiçek dağıtılarak program son buldu. Program bitiminde organizasyondan oldukça memnun kalan annelerimiz Belediye Başkanımız Ahmet Bostancıoğlu’na teşekkürlerini ilettiler.

Belediyemiz tarafından Ramazan ayının coşku ve bereketini yakalayabilmek adına ilçemiz pazaryerinde 2000 kişilik iftar yemeği verildi. Belediyemiz tarafından Ramazan ayının coşku ve bereketini yakalayabilmek adına ilçemiz pazaryerinde 2000 kişilik iftar yemeği verildi. Tasavvuf ekibinin ilahi ezgileri ile renk kattığı yemeğe; ilçe kaymakamı, garnizon komutanı, mahalle ve köy muhtarları, parti başkanları, memurlar, işçiler ve vatandaşlar katıldı Yemek sonrasında konuşan başkanımız:”Ramazan ayının bu tarz organizasyonlarla daha coşkulu yaşandığını, organizasyonumuzun amacının; insanlarımız arasındaki diyalogu arttırarak, sevgi ve kardeşlik ortamına zemin oluşturmak” olduğunu söyledi. Ayrıca düzenlenen iftar yemeği, bugüne kadar Gümüşova’da düzenlenen en yoğun ve, katılımın en fazla olduğu iftar yemeği olması özelliğiyle bir ilk olarak tarihe geçti.

Geleneksel Aşure Dağıtımı Geleneksel Aşure Günü kapsamında her yıl olduğu gibi vatandaşlarımızın yoğun katılım sağladıkları aşure dağıtımı gerçekleştirildi. İlçemizin merkezi konumunda bulunan yerlerine kurulan stantlarda, belediyemiz ekipleri tarafından dağıtılan aşureler vatandaşlarımızın beğenisiyle amacına ulaşmış oldu. Başkanımız Ahmet Bostancıoğlu da aşure dağıtımı esnasında vatandaşlarımızla iç içe olarak hem onları dinledi. Hem de aşure dağıttı. BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Sosyal Faaliyetler 400 Kadınımızı Çanakkale’ye Getirdik…

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


Sosyal Faaliyetler Ebru Kursları Düzenlendi

Kültür Merkezi’nde Belediyemiz tarafından halkımıza yönelik ebru kursu düzenlenerek, vatandaşlarımızın hoşça vakit geçireceği bir etkinlik gerçekleştirilmiş oldu.

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


GÜMÜŞOVA’NIN

TÜRKİYE’DE TEK SAAT KULESİ

MODERN CADDELER

ASFALT ÇALIŞMALARI

SÜS HAVUZLARI BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

HAVUZLU SAAT KULESİ

KÜLTÜR-SANAT-EĞLENCE

KİLİTTAŞ ÇALIŞMALARI

PALMİYE AĞAÇLARI BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL


BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL

BÜYÜYEN VE GELİŞEN GÜMÜŞOVA ‘DA HİZMETLE DOLU 5 YIL

Hizmetledolu5yıl  

hizmet,gumusova,ahmet,bostancıoğlu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you