Page 1

Merle Uus kunstnik /artist

kolmap채ev, 6. m채rts 13


merlelapsuke@gmail.com

kolmap채ev, 6. m채rts 13


Portfoolio / Portfolio

kolmap채ev, 6. m채rts 13


Tere, olen Merle. Olles hariduselt küll maalikunstnik, naudin ma siiski värvi rohkem vitraaze ˇ tehes. Armastan end väljendada igas võimalikus kunstivormis. Meeleldi joonistan ja maalin mitte ainult õli või akrüüliga, vaid ka akvarellidega. Sisekujunduseks olen teinud ka freskosid ja seinamaale. Uuteks vahenditeks on digimaal ning fotograafia. Minu lemmikuks on aga klaas, kuna valgus paneb värvid kõige võimsamalt särama. Vitraazikunst on justkui musikaalne komponeerimine, tume ˇ tinaprofiil mõjub peaaegu rütmiliselt. Lõuendile maalides pole saavutatud sellist värvimõju, kuigi impressionistid olid sellele päris lähedal. Olen oma kunstis üritanud ühendada abstaktset ja realistlikku maailma. Värvile andudes kaotab vorm minu jaoks tähtsuse, kuni hakkan seda jälle igatsema. Siis jälle vormiga tegeldes kipub värv kaotama tähtsust. Selline loomulik hingamine abstraktselt realismile ja vastupidi pakub mulle vaheldust.

kolmapäev, 6. märts 13


Hi, my name is Merle Uus. Although I graduated (Estonian Art Academy) as a painter my real affection lies in stained glass. To be honest art in every possible form is just my way of living. There is no limitation which technique or material to use. In addition to the above I do drawings, watercolors, interior design. And also increasingly fond of new medium such as digital painting and photography. But glass is my favorite. Nothing expresses the color more powerfully than light shining through the glass. Dark tin profiles between the pieces of glass make the whole thing more rhythmic, almost like a music. Painting on canvas (my first love in art) cannot produce such a color effect (though Impressionists got pretty close). What is going on inside my painting or glass or etc. is attempt to unite realistic view with abstract one. For example, if I let myself completely indulge into the color, the form looses temporarily its meaning, but after awhile I yearn to enjoy form again and the color is left behind. The whole creative process is like a wave or breathing, realism challenging the abstract and vice versa.

kolmap채ev, 6. m채rts 13


Visand 1999 / Sketch 1999 kolmap채ev, 6. m채rts 13


kolmap채ev, 6. m채rts 13


S채delev meri. Digimaal. 2012 Sparklyng sea. Digital painting. 2012

kolmap채ev, 6. m채rts 13


Kunstnik on oma ametis süüdi, seda õppisin varakult. Hakkasin väga noorelt tööle. Mu tegevus maalikunsti alal oli ebateadlik ja ma pole kindel, kas seda kõike, mis näitustelt maha sai müüdud, kunstiks üldse nimetada sai. Võib olla elukunstiks. The artist is always to blame in her calling, so I learned already early on. I started my work very young age. My activity in the field of painting was unconscious and I'm not sure whether everything that was sold off exhibitions, can be called art at all. Maybe the art of living.

Merle 1992.a.

kolmapäev, 6. märts 13


kolmap채ev, 6. m채rts 13


Painting department in Tallinn Art University, I graduatid easygoingly, because of not enough time. I was a guard at night, artist or interior designer on weekends - drawing pictures on the walls of kindergartens. Summers I spent in the painting camps in Muhumaa. I have a contact with nature, but painting outside I don't like. My attention fades away in the music, what the wind, the sea and the birds are playing. I can see clearly that the best things in life are free. What does sparkling sea need in its fullness? Nature does not need art - city and the human soul do.

kolmapäev, 6. märts 13

Tallinna Kunstiülikooli maali eriala, lõpetasin ludinal, sest aega ei olnud. Öösel olin valvur, nädalavahetusel kunstnik või sisekujundaja – joonistasin pilte lasteaedade seintele. Suviti viibisin Muhumaal maalilaagrites. Loodusega on mul kontakt olemas, aga väljas mulle maalida ei meeldi. Mu tähelepanu hajub muusikas, mida tuul, meri ja linnud mängivad. Näen selgelt, et parimad asjad meie elus on tasuta. Mida vajab sädelev meri oma täiuses? Loodus ei vaja kunsti, linn ja inimhing vajavad.


By pulling on paper one line, we say ten about ourselves. We have experienced the fear of white paper, because the line is critical, the line is revealing. By drawing it is easy to figure out if the mind is muddy or clear. I like if the line is cultural, but don't like when it has therefore become affected, heartlessly virtuosic. Drawing should teach us to think before acting, because It takes pretty quickly removing the dotted hole.

kolmap채ev, 6. m채rts 13


Modellid 1997. Sangviin, paber. 594 × 841, 841 × 1189. Autori omand

Models 1997. Red chalk on paper. 594 × 841, 841 × 1189. Author’s possession

kolmapäev, 6. märts 13


Modell 1997. Sangviin, paber. 1189 × 841. Autori omand

Model 1997. Red chalk on paper. 1189 × 841. Author’s possession

kolmapäev, 6. märts 13


Tõmmates paberile ühe joone, ütleme enda kohta kümme. Oleme kogenud valge paberi hirmu, sest joon on kriitiline, joon on paljastav. Joonistuse järgi on kerge aru saada, kas meel on sogane või selge. Mulle meeldib, kui joon on kultuurne, aga mulle ei meeldi, kui see on seetõttu muutunud maneerlikuks, südametult virtuoositsevaks. Joonistamine peaks meid enne tegutsemist mõtlema õpetama, sest paberisse kulub kustutades päris kiiresti auk.

kolmapäev, 6. märts 13


kolmap채ev, 6. m채rts 13


Visand 1999 / Sketch 1999 kolmap채ev, 6. m채rts 13


kolmap채ev, 6. m채rts 13


Painting is a philosophical act. Artwork questions daily how is right or wrong. Truth searches are worthy of the course of time. Truth relieves me from false pursuits. Maalimine on filosoofiline tegevus. Kuidas on õige või vale, on kunstnikutöö igapäevane küsimus. Tõe otsingud väärivad aja kulgu. Tõde vabastab mind valedest taotlustest.

kolmapäev, 6. märts 13


Jump over your shadow is not possible and do not want to. You can only express yourself and your taste. I do not like complications. Less is more. Oma varjust üle hüpata ei ole võimalik ja ei taha ka. Väljendada saab ainult ennast ja oma maitset. Mulle ei meeldi komplikatsioonid. Vähem on rohkem.

kolmapäev, 6. märts 13


Oma 1998. Liim, liiv, papp. 300 x 150. Erakogu Our 1998. Glue, sand, carton . 300 x 150. Private collection

kolmap채ev, 6. m채rts 13


Mets 2000. Õli, lõuend. 175 x 120.Erakogu Forest 2000. Oil on canvas. 175 x 120. Private collection

kolmapäev, 6. märts 13


kolmap채ev, 6. m채rts 13


Ka ühe värvi või joonega on võimalik väljendada tõde. Nagu heal laskjal piisab ühest kuulist, et tabada märki.

The truth can be expressed also in one color or line. As the good shooter needs only one bullet to hit the target.

kolmapäev, 6. märts 13


Mina 1995. Õli, papp. 90 x 60. Erakogu

Myself 1996. Oil on carton. 90 x 60. Private collection

kolmapäev, 6. märts 13


kolmap채ev, 6. m채rts 13


Sisemeri 2011. Õli, lõuend. 53 x 41. Autori omand

Inside sea 2011. Oil on canvas. 53 x 41. Author’s possession

kolmapäev, 6. märts 13


kolmap채ev, 6. m채rts 13


Siug 1999. Õli, papp. 130 x 64. Erakogu

Serpent 1999. Oil on carton. 130 x 64. Private collection

kolmapäev, 6. märts 13


kolmap채ev, 6. m채rts 13


kolmap채ev, 6. m채rts 13


kolmap채ev, 6. m채rts 13


Üksi 1999. Õli, lõuend. 120 x 80. Erakogu

Alone 1999. Oil on canvas. 120 x 80. Private collection

kolmapäev, 6. märts 13


kolmap채ev, 6. m채rts 13


Üksi 1999. Õli, lõuend. 135 x 135. Erakogu

Alone 1999. Oil on canvas. 135 x 135. Private collection

kolmapäev, 6. märts 13


kolmap채ev, 6. m채rts 13


Kala 1999. Õli, papp. 75 x 70. Erakogu

Fish 1999. Oil on carton. 75 x 70. Private collection

kolmapäev, 6. märts 13


kolmap채ev, 6. m채rts 13


Õhtu 1999. Õli, papp. 75 x 70. Erakogu

Evening 1999. Oil on carton. 75 x 70. Private collection

kolmapäev, 6. märts 13


Orandž daam 2002. Õli, lõuend. 125 x125 Erakogu Orange lady 2002. Oil on canvas. 125 x 125. Private collection

kolmapäev, 6. märts 13


Pea 2011. Õli, lõuend. 53 x 41. Autori omand

Head 2011. Oil on canvas. 53 x 41. Author’s possession

kolmapäev, 6. märts 13


kolmap채ev, 6. m채rts 13


Talvine taevas 2001. Õli, papp. 66 x 68. Haus galerii

Wintry sky 2001. Oil on carton. 66 x 68. Haus Gallery

kolmapäev, 6. märts 13


kolmap채ev, 6. m채rts 13


Hõõgub 1999. Õli, löuend. 50 x 55. Erakogu Glowing 1999. Oil on canvas. 50 x 55. Private collection

kolmapäev, 6. märts 13


kolmap채ev, 6. m채rts 13


Iiris 2001. Õli, papp. 120 x 120 Erakogu

Iris 2001. Oil on carton. 120 x 120 Private collection

kolmapäev, 6. märts 13


kolmap채ev, 6. m채rts 13


kolmap채ev, 6. m채rts 13


Ka klaasiga on võimalik maalida. Vitraazide loomisel, on tähtis nii ˇ joon kui värv. Valgus muudab heledad klaasid väga intensiivseks. Must tinaraam ümber klaasi mängib kompositsioonis võrdset osa klaasi värvidega. Kuna vitraazˇ on tavaliselt arhitektuuri ja interjööri osa, tuleb arvestada juba olemas oleva taustsüsteemiga. Tehnika avaldab küll vastupanu, kuid teoste eluiga kestab mitu inimpõlve.

kolmapäev, 6. märts 13

With glass could also be painted. Creating stained glass both line and color are important features. Light makes the bright glasses very intense. Tin black frame around the glass composition plays an equal part to the glass colors. Because stained glass is usually the part of the architecture and interior artist must take into account the already existing background. It is technically challenging to make but the life span of the works is many generations.


kolmap채ev, 6. m채rts 13


kolmap채ev, 6. m채rts 13


Kitarr 2010. Vitraaz. ˇ 26 x 24. Autori omand

Guitar 2010. Stained glass. 26 x 24. Author’s possession

kolmapäev, 6. märts 13


kolmap채ev, 6. m채rts 13


Kosmos 2011. Vitraaz. ˇ 25 x 25. Autori omand

Cosmos 2011. Stained glass. 25 x 25. Author’s possession

kolmapäev, 6. märts 13


kolmap채ev, 6. m채rts 13


Paabulinnu värvid 2012. Vitraaz. ˇ 20 x 15. Autori omand

Peacock colors 2012. Stained glass. 20 x 15. Author’s possession

kolmapäev, 6. märts 13


kolmap채ev, 6. m채rts 13


Liblikas 1999. Vitraaz. ˇ 50 x 25. Erakogu

Butterfly 1999. Stained glass. 50 x 25. Private collection

kolmapäev, 6. märts 13


Kui vaadata klaasi mikroskoobi all, siis n채eme, et peenel tasandil valitseb t채iuslik kord. Vitraazide valmistamine korrastab meelt. Sama intensiivselt, kui me midagi loome, loob see midagi meid. If you look at the glass under a microscope, you can see that in the finer level there is perfect order. Making of stained glass fixes your mind. As intensely as we create something, the same something creates us.

kolmap채ev, 6. m채rts 13


Pisar 1999. Vitraaz. ˇ 72 x 160. Erakogu

Tear 1999. Stained glass. 72 x 160. Private collection

kolmapäev, 6. märts 13


kolmap채ev, 6. m채rts 13


Aurora 2013. Vitraaz. ˇ 17 x 21. Autori omand Aurora 2013. Stained glass. 25 x 25. Author’s possession

kolmapäev, 6. märts 13


kolmap채ev, 6. m채rts 13


Harmoonia 2013. Vitraaz. ˇ 17 x 21. Autori omand Harmony 2013. Stained glass. 25 x 25. Author’s possession

kolmapäev, 6. märts 13


kolmap채ev, 6. m채rts 13


kolmap채ev, 6. m채rts 13


kolmap채ev, 6. m채rts 13


Curriculum Vitae Personal information Name:                     Merle Siivo (artist name Merle Uus) Date of birth:        23rd December 1971 Address:                Vana–Mustamäe 22, Tallinn 11611 E-mail:                   merlelapsuke@gmail.com Phone:                  +372 57410350 Native language:   Estonian Spoken language: Estonian, English Education 1994 – 1998 

Estonian Academy of Arts, Bachelor of arts , profession: painting  1981 – 1990          High School in Tartu, Estonia 1978 – 1980 Elementary School in Elva, Estonia   Additional training 1987 – 1992          Children's Art School in Tartu, Estonia                  Work experience 2011 – Freelance artist 2009 – 2010 Interior decoration for doctor's cabinet 2002 – 2008 Freelance artist in Holland (paintings and stained glass in private collections) 1998 – 2002 Freelance artist 1996 – 1998 Interior decoration for 36th Kindergarten in Tartu Exhibitions 2000 1999

kolmapäev, 6. märts 13

Cafe Anglais, Tallinn Cafe Anglais, Tallinn

1997 1997 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1992 1992 1992 1992

Kastellaani Maja Gallery, Tallinn Rotermann Salt Storage, Tallinn (group exhibition) Military Academy, Tallinn (group exhibition) Halinga Gallery (group exhibition) House of Blackheads, Tallinn House of Blackheads, Tallinn House of Blackheads, Tallinn Illegard Gallery, Tartu (group exhibition) Pikk tn. 7 Gallery, Tallinn (group exhibition) Illegard Gallery, Tartu (group exhibition) Pikk tn. 7 Gallery, Tallinn (group exhibition) Stick Summer University, Võru (group exhibition) Sangaste Castle (group exhibition) Old Town House, Tallinn (group exhibition) Dove's Gallery, Tartu (group exhibition)

1991 1991 1991 Belonging to the associations: 1991 – 1993 Lüliti Art Group                        Areas of interest: music, philosophy, different religions


kolmap채ev, 6. m채rts 13


Curriculum Vitae Isikuandmed  Nimi:                     Merle Siivo (kunstnikunimega Merle Uus) Sünniaeg:             23. detsember 1971 Aadress:                Vana–Mustamäe 22, Tallinn 11611 E-post:                   merlelapsuke@gmail.com Telefon:                 +372 56 947 037 Emakeel:               eesti Perekonnaseis:   abielus Haridustase:        kõrgharidus   Hariduskäik 1994 – 1998  Eesti Kunstiakadeemia, bakalaureus, eriala: maalikunst  1981 – 1990         Tartu 7. Keskkool 1978 – 1980 Elva Keskkool   Täiendkoolitus 1987 – 1992         Tartu Lastekunstikool                  Töökogemus 2011 – Vabakutseline kunstnik 2009 – 2010 Sisekujundus perearsti kabinetile 2002 – 2008 Vabakutseline kunstnik Hollandis (maalid ja vitraazid ˇ erakogudesse) 1998 – 2002 Vabakutseline kunstnik 1996 – 1998 Sisekujundus Tartu 36. Lastepäevakodule Näitused 2000 Cafe Anglais, Tallinn 1999 Cafe Anglais, Tallinn

kolmapäev, 6. märts 13

1997 1997 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1992 1992 1992 1992 1991 1991 1991          

Kastellaani Maja, Tallinn Soolaladu, Tallinn (ühisnäitus) Sõjaväeakadeemia, Tallinn (ühisnäitus) Halinga kunstikeskus Mustpeade maja, Tallinn Mustpeade maja, Tallinn Mustpeade maja, Tallinn Illegardi galerii, Tartu (ühisnäitus) Pikk tn. 7 galerii, Tallinn (ühisnäitus) Illegardi galerii, Tartu (ühisnäitus) Pikk tn. 7 galerii, Tallinn (ühisnäitus) Kaika suveülikool, Võru (ühisnäitus) Sangaste loss (ühisnäitus) Vanalinna maja, Tallinn (ühisnäitus) Tuvikese galerii, Tartu (ühisnäitus)     

                 Kuuluvus ühendustesse 1991 – 1993 kunstirühmitus Lüliti    Huvialad  filosoofia, muusika, erinevad religioonid.

                   


kolmap채ev, 6. m채rts 13


The best way to enjoy the beautiful things is to create them yourself.

Parim viis ilusate asjade nautimiseks on ise neid luua.

kolmap채ev, 6. m채rts 13


kolmap채ev, 6. m채rts 13

Portfolio  

Art Portfolio