Page 9

Fransk Tiger angrepshelikopter over nederlandske landgangsfartøyer på Byneset i Trondheim.

E-8C JSTARS radarfly fra det amerikanske luf forsvaret.

US Marines kommer inn over Byneset i Bell AH-1Z Viper og Bell UH-1Y Venom helikoptere.

NATOs presse- og informasjonsoffiser og journa ister under styrkedemonstrasjonen på Byneset.

NATO hadde med seg mobil flygelederkont oll for øvelsen.

93226_5_2018.indd 9

Norsk Leopard stridsvogn viser seg frem for gjestene og fotografene under styrkedemonstrasjonen.

Observasjonstårnet på en norsk CV90 panservogn.

> 27.11.2018 12:21

Profile for Merkur Digitale Magasiner

Propatria 5 - 2018  

Propatria 5 - 2018