Page 34

34

PROPATRIA /4/ 2019

SIKKERHETSSEMINAR NESTEN UTEN PROBLEMSTILLINGER Regjeringen har styrket deltakelsen i EU-fora som forsøker å finne frem til måter å håndtere irregulær migrasjon og presset på Europas yttergrenser på. Det poengterte statssekretær Jens Frølich Holte (H) på den årlige Sikkerhetskonferansen i Oslo. PP/ ROY THORVALDSEN ■■■ – Den norske regjeringen støtter felleseuropeiske tiltak mot irregulær migrasjon, under parolen «Responsible Europe», sa Holte. Det er nå flere norske utsendinger i alle de viktigste EU­fora som drøfter sikkerhetsutfordringene knyttet særlig til strømmen av mennesker fra Afrika og Asia over Middelhavet. Mennesker man ofte ikke vet hvem er, eller hvilke hensikter de har. Og Norge har i det siste kraftsam­ let deltakelsen på de viktigste møtene i EU som omhandler migrasjon, ved at utenriksministeren og justisministeren begge deltar samtidig. – Dette har gitt en ny dør inn til EU, sa Holte. Den store paraplyen for det felleseuropeiske sikkerhets­ og forsvarssamarbeidet er PESCO, der de 25 av de 28 medlemslandene i EU som har vedtatt å delta, etter­ streber strukturell integrasjon av sine væpnede styrker. Norge får som «utenforland» delta i enkelt­ prosjekter – som dette.

EKSTERNE OG INTERNE TRUSLER

Fokuset er både på eksterne og interne trusler knyttet til store folkebevegelser inn på kontinentet. – Terrorangrepene i 2015 mot Paris og Brussel viste at EU ikke var forberedt, sa førstekonsulent Wolfgang Behrendt, nestleder av EU­delegasjonen til Norge. VIL KONTROLLERE MIGRASJONEN

Styrking av grensene står sentralt. Ikke for å forsøke å stanse migra­ sjonen, men for å sørge for at den foregår i kontrollerte former, understreket Behrendt. Innsatsen retter seg ellers mye mot de som står bak menneskesmugling, og koordinator på dette området er det europeiske grense­ og kyst­ vaktbyrået FRONTEX. PENGESTØTTE

Det gis også pengestøtte til EU­land som har særlige utfordrin­ ger knyttet til migrasjon, mest typisk Hellas, sa Holte. EUs avtale med Tyrkia om å holde tilbake

migranter fra Syria mot økonomisk kompensasjon står også sentralt. Det gis dessuten pengestøtte til tiltak i landene der migrantene kommer fra, for å unngå at de legger ut på vandring, og Norge er en av de største bidragsyterne, sa statssekretæren. ROSENRØDT BILDE

En konferanse som var dedikert sikkerhetsutfordringer for Europa knyttet til migrasjon, var ellers bemerkelsesverdig blottet for fokus på nettopp dét. Flere innledere tegnet et nokså rosen­ rødt bilde av innvandringen til Europa og Norge. Noe iallfall én av spørsmålsstillerne etterpå påpekte. Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og tidligere forsvars­ og utenriksminister Espen Barth Eide balanserte virkelighetsbeskrivelsen i sitt realpolitiske innlegg. Men det var nettopp politiker han fremsto som, med oppskriften på å

Profile for Merkur Digitale Magasiner

Pro Patria 4-19  

Pro Patria 4-19