Page 51

■■■ Da nyheten om at Gustavson blir ny general­ sekretær ble meddelt under middagen på formannskonferansen i Stavern i mai, svarte forsamlingen med en begeistret og langvarig applaus. Gustavson var selv tilstede på middagen og hadde holdt foredrag tidligere på dagen. Gustavson har vært sjef for Forsvarsstaben i nesten fem og et halvt år. Som sjef for Forsvarsstaben er han også stedfortredende forsvarssjef. NROF får derfor en generalsekretær med betydelig tyngde og innflytelse som kan bygge videre på det solide grunnlaget nåværende generalsekretær Jørgen Berggrav har lagt. – VIL SE PÅ HVORDAN RESERVISTEN KAN BRUKES BEDRE

– Jeg ser frem til å bidra til å videreutvikle NROF i den spennende tiden vi har foran oss, og se hvordan vi kan «fange» reservisten inn i fremtidens forsvar. I dag ser vi at personellet i Forsvaret på enkelte områder strekkes langt. Det vil derfor være naturlig for meg i stillingen som generalsekretær å se på hvordan reservisten kan brukes på en bedre måte, sier Gustavson. Han sier at han at vil ha stor interesse av å bidra til å videreutvikle reservistordningen til det beste både for den enkelte reservist og for Forsvaret. Gustavson sier han er vant til å jobbe i krysningsfelt­ et mellom sterke selvstendige sjefer, politiske føringer og arbeidstakerorganisasjoner. I tillegg har han vært engasjert som trener og leder i idrett i mange år. NROF-PRESIDENT BUØ FØRNØYD

NROFs president Jørn Buø er svært fornøyd med at Erik Gustavson takket ja til jobben som generalsekretær i forbundet. – Erik har bred erfaring, stor strategisk innsikt og et unikt nettverk i forsvarssektoren. Vi er derfor veldig glade for at han har takket ja til stillingen som general­ sekretær i NROF. Han vil få det viktige arbeidet med å føre NROF frem mot 2030 i en spennende og utfordrende tid, med ny langtidsplan og økende interesse for reservistenes potensiale i styrkingen av Forsvaret, sier Buø. BERGGRAV TAKKER AV ETTER NÆR ÅTTE ÅR

Gustavson tar over stillingen etter Jørgen Berggrav, som slutter i sin andre åremålsperiode etter nær åtte år i NROF. Den nye generalsekretæren er opprinnelig luftvernartillerist, bor på Jessheim med sin kone og har to voksne barn.

99585_3_2019.indd 51

Sjef for Forsvarsstaben, generalløytnant Erik Gustavson er ansatt som ny generalsekretær i NROF. Gustavson begynner i jobben 1. september. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret. MILITÆR BAKGRUNN

Gustavson er utdannet luftvernartillerist fra Luftforsvar­ ets befalsskole, Luftkrigsskolen 1980-83, Forsvarets stabsskole og Forsvarets høgskole. Han har tjenestegjort ved Nes batteri i Nikebataljon­ en og har vært troppssjef, batterisjef og bataljonssjef ved Ørland hovedflystasjon og Ba dufoss flystasjon. Han har tjeneste fra L-70 kanonluftvern, Norwegian Adapted Hawk (NOAH) og Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS). Han har også tjenestegjort ved Luftkrigsskolen, Forsvarets stabsskole og Forsvarets overkommando. Han ble utnevnt til oberst i mai 2002 og tilsatt som sjef for Forsvarets luftvern utdannings- og kompetansesenter. Han ble utnevnt til brigader i august 2003 og tilsatt som luftkommando- og kontrollinspektør, transformasjonsinspektør fra 1. august 2004, stabssjef i Luftforsvarsstaben 2005-09 og norsk seniorrepresentant ved U.S. CENTCOM 2009-10. Han ble utnevnt til generalmajor og tiltrådte som sjef for Operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben i august 2010. I januar 2014 ble han utnevnt til generalløyt­ nant og tiltrådte stillingen som sjef for Forsvarsstab­e n og stedfortredende forsvarssjef. Gustavson overtar som generalsekretær i NROF den 1. september. ■■■

12.06.2019 12:26

Profile for Merkur Digitale Magasiner

Pro Patria 3-19  

Pro Patria 3-19