Page 5

PRO PATRIA Redaktør Roy Thorvaldsen +47 22 47 82 45/+47 968 63 097 E-post: redaktor@nrof.no Redaksjonens postadresse Postboks 1550 Sentrum, 0015 Oslo Abonnementspris 2019: 205,Abonnement: post@sekr-nrof.no UTGIVER Norske Reserveoffise ers Forbund Bygning 60, 2. etg, Akershus festning Tlf: + 47 22 47 82 40 Ansvarlig redaktør: Jørgen Berggrav Annonsesalg ved NROF Salgssjef: Harald Blikra + 47 22 47 82 40/ + 47 938 78 734 E-post: post@sekr-nrof.no Pro Patria utgis fem ganger i året. Fristene for levering av annonser og annet materiell er i 2019: 21/1, 25/3, 22/5, 12/9, 11/11 Redaksjonelt stoff leveres i god tid før deadline. ISSN 1892-4794 Forside: Prekestolen Ønsker du å bidra med leserinnlegg i Pro Patria? Da er rammene følgende: Kronikk: 4000 tegn inkl. mellomrom Leserinnlegg: 2000 tegn inkl. mellomrom Replikk: 400-750 tegn inkl. mellomrom Legg med, som eget vedlegg, et portrettfoto til kronikkinnlegg.

N VA

E MER K

E

T

S

GRAFISK DESIGN OG TRYKK Merkur Grafisk A Tlf: 23 33 92 00

Merkur Grafisk e godkjent som svane­merket bedrift.

NROF ser fremover ■■■ NROF har begynt en prosess med å tilpasse seg Forsvarets nye styrkestruktur med økt bruk av reservister. Det går for eksempel på å samordne reservistbegrepet med det som Forsvaret bruker, og å fokusere på den type reservister som Forsvaret trenger i fremtiden: aktive reservister i vernepliktig alder. – For at NROF fortsatt skal være en relevant og troverdig organisasjon, er det viktig at flest mulig a de som Forsvaret define er som aktive reservister, også er medlemmer i NROF, sier president Jørn Buø. Samtidig som man også fortsatt skal være en organisasjon for seniorene som ønsker å holde kontakten med militære miljøer og dyrke kameratskapet og aktiviteter rundt dette. Med gruppearbeidene som ble gjennomført på den nylige formannskonferansen i Stavern ønsket man å få organisasjonen med i tenkingen rundt hva slags forbund NROF skal være i fremtiden. Dette er en delikat prosess som krever omtanke og modige, men kalkulerte skritt. En formannskonferanse er ikke et besluttende organ i NROF, men det var tydelig at deltakerne mente det er viktig at Forbundsstyret vurderer medlems­ kriteriene i forhold til det nye reservistsystemet, og at vurderingene blir lagt frem for landsmøtet neste sommer. Stemningen i salen var klar på at NROF må legge vekt på å være en ressurs for Forsvaret og å bygge forsvarsvilje i befolkningen. – Nå blir det viktig for Forbundsstyret å bruke innspillene fra formannskonferansen til å lage en overordnet beskrivelse av hvordan NROF bør se ut i 2030, understreker generalsekretær Jørgen Berggrav. Vi har fyldig dekning av debatten på formannskonferansen på de neste sidene. Berggrav er nå på oppløpssiden i sin periode som generalsekretær i NROF, og reflekte er over dette inne i bladet. Ny generalsekretær er tilsatt, og en overlevering som sikrer kontinuitet i en viktig tid for forbundet er en prioritet. Den nytilsatte generalsekretæren som tiltrer 1. september kommer fra stillingen som sjef for Forsvarsstaben. Det borger godt for et fortsatt nært og effektivt samspill mellom Forsvaret og NROF.

Roy Thorvaldsen, redaktør

99585_3_2019.indd 5

12.06.2019 12:24

Profile for Merkur Digitale Magasiner

Pro Patria 3-19  

Pro Patria 3-19