Page 33

BRITISK MARINEKOMMANDO I MOLDE

Det kjente bildet av kong Haakon og kronprins Olav ved bjørketrær utenfor Glomstua 28. april 1940. Foto: Per Bratland.

Slik så det ut i Storgata i Molde om ettermiddagen 29. april 1940. Foto: Romsdalsmuseet.

99585_3_2019.indd 33

Etter avgjørelsen om å sende britiske tropper til Åndalsnes og Molde, ble det 18. april opprettet en britisk marinekommando ledet av kommandørkaptein Michael Denny ved hotell Romsdalsheimen i Molde. Kort etter flyttet også ledelsen ved Romsdal fjord sjøforsvarsavsnitt sitt hovedkvarter over til hotell Romsdalsheimen for å samarbeide nært med de britiske offise ene. Kommandørkaptein Denny har i sine rapporter omtalt samarbeidet med de norske offise ene og lokale myndighetene i Molde som positivt og godt. I dagene etter 19. april ankom omkring 6500 britiske soldater i fle e puljer med britiske kryssere og jagere. De fleste skipene gikk di ekte til Åndalsnes, men noen fartøy satte soldatene i land i Molde. Møre Fylkes Rutebåtar (MFR) ledet av direktør Samuel Stenmarck var en viktig samarbeidspartner under landsettingen av militært personell og utstyr. Minst 15 av selskapets rutebåter var involvert i en raskt og trygg iland­ føring fra krigsskipene. Det britiske felttoget i Norge må betegnes som en militær fiasko, ettersom de dårlig utstyrte britiske soldatene ikke maktet å stoppe den tyske framrykkingen. Likevel kan det trekkes fram at de sårbare fasene ved landsetting og evakuering av personell og utstyr fungerte tilfredsstillende. Den overlegne tyske flystyrken forsøkte stadig å ramme troppetransportene, men bare den britiske krysseren «Curacoa» ble skadet. Den 24. april utenfor Veblungsnes ble «Curacao» truffet av en bombe ved fremre kanontårn. Åtte av mannskapet ble drept. Men skipet kunne returnere til Scapa Flow for egen maskin.

>

12.06.2019 12:25

Profile for Merkur Digitale Magasiner

Pro Patria 3-19  

Pro Patria 3-19