Page 3

INNHOLD

//

NR3

//

NY GENERALSEKRETÆR I NROF:

Fra Forsvaret til reservistene Generalløytnant Erik Gustavson er ansatt som ny generalsekretær i NROF. Gustavson er i dag sjef for Forsvarsstaben.

2019 – Svekket europeisk sikkerhet uten INF-avtalen

50

Kø for å se på KNM Maud:

Marinens største skip presentert for folket

10

Da Molde var Norges «hovedstad»

32

22 Visjon 2030: NROF løfter blikket

06

NROFs HØYE BESKYTTER:  HM Kong Harald V KONGELIGE ÆRES­MEDLEMMER: HM Kong Harald V HM Dronning Sonja HKH Kronprins Haakon ÆRESMEDLEMMER: Oberstløytnant Rolv Brandtzæg Oberstløytnant Kåre Otto Telle Oberstløytnant Arne Heimdal Major Erik Svein Sjømæling FORBUNDSSTYRET President: Jørn Buø (H) jorn.buo@gmail.com

99585_3_2019.indd 3

1. visepresident: Viggo Hanssen (S) hanssenviggo@gmail.com 2. visepresident: Christian Berning Pedersen (HV) chrispede@hotmail.com Styremedlemmer: Svein Arne Jensen (HV) Daniel Hagen (HV) Sofie Hildebran t Nilsen (HV) Nils Otto Pleym (HV) Varamedlemmer: Arnfinn ik (L) Hilde Kristin Stensen (HV)

SEKRETARIATET: Besøksadresse: Bygning 60, Akershus Festning Postadresse: PB 1550 Sentrum 0015 Oslo Telefonnummer: 22 47 82 40 (mil: 0510-3238/0510-2227) Generalsekretær: Jørgen Berggrav 22 47 82 41 jorgen.berggrav@sekr-nrof.no Ass. generalsekretær: Ståle Sandholt 22 47 82 49 stale.sandholt@sekr-nrof.no

Informasjonsansvarlig: Camilla Gamborg Briså 22 47 82 46 camilla.brisa@sekr-nrof.no Prosjekt: Morten Wroldsen 22 47 82 48 morten.wroldsen@sekr-nrof.no Administrasjon/medlemsservice: Harald Blikra 22 47 82 40 post@sekr-nrof.no eller harald.blikra@nrof.no

12.06.2019 12:24

Profile for Merkur Digitale Magasiner

Pro Patria 3-19  

Pro Patria 3-19