Page 25

VETERANENE FÅR EGET HUS I OSLO Veteranene får nå omsider sitt eget hus i Oslo. I Mosseveien 223, midt mellom Nordstrand og Ljan, ligger Oslos nye samlingssted for alle veteraner. Og NROF avd. Oslo er med på prosjektet. PP/ ROY THORVALDSEN ■■■ – Byrådsavdeling for næring og eierskap engasjerte seg svært positivt for å kunne finne et høvelig sted, og også byrådet var velvillige og positive, sier nylig avgått leder i NROF avd. Oslo, Jon Rogstad. Det har vært en rekke befaringer rundt i Oslo på mulige adresser og eiendommer for å finne noe passende, forteller han. Initiativet kom opprinnelig fra Ørjan Johansen i NVIO avd. Oslo, i 2017. Det er et vakkert gammelt sveitserhus helt nede ved vannkanten langs Oslofjordens østside som er stilt til disposisjon av Oslo kommune. Kommunen sørger også for driften, i et spleiselag med Forsvaret. Alle veteranorganisasjonene støtter tiltaket, og Telemark bataljon skal koordinere driften. Bare på Østlandet bor fle e enn 20 000 mennesker som er veteraner fra internasjonale operasjoner, og i hele Norge så mange som 100 000. Oslo har landets største konsentrasjon av veteraner. Men frem til nå har ikke veteranene hatt noen felles møteplass i hovedstadsområdet. – FOR ALLE VETERANFORENINGENE

– Dette vil være et hus som alle veteranforeningene kan bruke, og vil være et viktig bidrag til de som har tjenestegjort. Veteranene har deltatt i konflikter som Ko ea, Libanon, Balkan og Afghanistan. Og selv om de har forskjellige

99585_3_2019.indd 25

Østlandsområdets veteraner har fått sitt eget samlingssted i en flo t sveitservilla ved Mosseveien. Foto: Oslo kommune.

erfaringer er det fellesnevnere som gjør at det er viktig å møtes, dele erfaringer og lære hvordan andre har håndtert det de har opplevd, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. – Vi har mange veteraner bosatt i byen vår og et veteranhus har vært etterspurt i lang tid. Dette blir et viktig samlingssted for veteraner og deres familier fra Oslo og hele Østlandet. Jeg er veldig glad vi har funnet et så fint sted og fått på plass denn avtalen, sier byrådsleder Raymond Johansen i en pressemelding. Det er romslige lokaler i huset, store uteområder og tilgang til Oslofjorden. Et veteranhus er ikke viktig bare for de som har vært ute i skarpe oppdrag, men også for familiene deres. Her kan alle treffes i en ufor­mell ramme, hygge seg og dele erfaringer.

Så mange som seks prosent av personellet som har deltatt i internasjonale operasjoner kan utvikle stressrelaterte lidelser ganske lang tid etter tjenesten. Et sted der veteraner kan møtes og støtte hverandre vil kunne ha en forebyggende effekt, mener initiativtakerne. ERFARINGSOVERFØRING

– Våre veteraner har unik kompetanse og erfaring som er verdt å ta vare på – og som kan videreformidles til de som nå kommer hjem fra internasjonale operasjoner. Det har vært en lang prosess å få på plass veteranhuset, men godt samarbeid mellom veteranenes organisasjoner, kommunen og Forsvaret som gjør at dette nå kommer på plass, sier Bakke-Jensen. ■■■

12.06.2019 12:25

Profile for Merkur Digitale Magasiner

Pro Patria 3-19  

Pro Patria 3-19