Page 22

22

PROPATRIA /3/ 2019

– SVEKKET EUROPEISK SIKKERHET UTEN INF-AVTALEN At USA og siden også Russland har trukket seg fra nedrustningsavtalen om mellomdistanse-atomvåpen, INF-avtalen, øker spenningen mellom de to landene. Det vil også kunne bidra til å svekke europeisk sikkerhet ved at samholdet i NATO svekkes. Og også Norges forhold til Russland som nabo kan bli skadelidende. PP/ JACOB BØRRESEN, FLAGGKOMMANDØR (P), FORSVARSDEBATTANT

■■■ INF-avtalen [Intermediate-range Nuclear Force, red. anm.] ble inngått mellom USA og Sovjetunionen i 1987, ved henholdsvis presidentene Ronald Reagan og Mikhail Gorbatsjov. I avtalen forpliktet partene seg til å fjerne alle bakkebaserte krysser- og ballistiske missiler med kjernevåpen, med rekkevidde på mellom 500 og 5 500 kilometer, og utskytingsrampene for slike våpen, fra Europa. HJØRNESTEIN I EUROPEISK SIKKERHET BORTE

INF-avtalen har vært regnet som en av hjørnesteinene i europeisk sikkerhet, fordi den har bidratt til strategisk stabilitet – til å redusere risikoen for utilsiktet krig som følge av misforståelser eller feilberegning. Avtalen omfatter for øvrig kun landbaserte våpen, ikke sjø­ baserte og luftleverte. Men den var den eneste rustningskontrollavtalen som bidro til å fjerne en hel kategori atomvåpen fra Europa. I 2018 erklærte Washington at de anså at Moskva hadde brutt INF-avtalen, ved at de over fle e år hadde testet, og fra 2017 også hadde utplassert, kryssermissilsystemet SSC-8, som amerikanerne hevder har en rekkevidde på over 500 kilometer. Russland avviste anklagene fra USA og avviste at USA ville få lov til å inspisere SSC-8 missilene, fordi de mente at de ikke har en rekkevidde som gjør at de faller inn under bestemmelsene i INF-avtalen. GJENSIDIGE BESKYLDNINGER

Russland hevdet dessuten på sin side at Mk-41-affutasjene [rakettutskytingsrampene, red.anm.] for ballistiske

99585_3_2019.indd 22

Missilet som utløste krisen; Novator 9m729 (som av NATO kalles SSC-8), utviklet som erstatning for 9k720 Iskander. Russland hevder at den nye raketten bare er blitt testet med en rekkevidde på 400 km og derfor ikke bryter med INF. Men i følge NATO kan rakettene utstyrt med atomstridshoder utslette europeiske byer på tre minutters varsel. De skal også være lette å skjule. Foto: mil.ru.

missiler som USA har utplassert i Romania, og som også skal utplasseres i Polen som ledd i amerikanernes missilforsvar, utgjør et brudd på INF-avtalen, noe USA på det sterkeste avviste. Fredag 2. februar 2019 erklærte Washington at USA ensidig trekker seg fra INF-avtalen, fordi landet anser at Moskva har brutt avtalebetingelsene. Lørdag 3. februar erklærte Moskva at Russland gjør det samme, samtidig som de avviste at de hadde brutt avtalen. Konsekven-

12.06.2019 12:25

Profile for Merkur Digitale Magasiner

Pro Patria 3-19  

Pro Patria 3-19