Page 1

Returadresse: Norske Reserveoffiserers Forbund Postboks 1550 Sentrum 0015 Oslo Norge

M I L I T Æ R F A G L I G

M A G A S I N

NR . 03 | 201 9

NROF løfter Folk og Forsvar er en partipolitisk nøytral paraplyorganisasjon, opprettet av Stortinget i 1951 for å drive folkeopplysning om norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Blant våre over 60 medlemsorganisasjoner er vi glade for å finne Norske Reserveoffiserers Forbund - NROF!

bakgrunnsartiklene i vårt halvårige magasin eller slå opp ord og uttrykk i vårt sikkerhetspolitiske leksikon.

Alle våre aktiviteter og publikasjoner er kostnadsfrie for våre medlemmer (med unntak av egenandel på studieturer).

Lyst på besøk i lokalavdelingen fra Folk og Forsvar? Vi tilbyr foredrag om aktuelle forsvars- og sikkerhetspolitiske tema, eller rollespill om fred og konflikt.

Vil du vite mer om den forsvars- og sikkerhetspolitiske utviklingen i verden? Les deg opp på aktuelle konflikter på våre nettsider, abonner på det månedlige nyhetsbrevet for å få siste nytt, fordyp deg i

blikket

Du kan også melde din interesse for en av våre spennende studieturer, eller delta på et av våre mange dagsseminar rundt om i landet.

VÅRE SEMINARER HØSTEN 2019: · · · · ·

Sandefjord 26. september Hotel Atlantic Oslo 8. oktober Forsvarsmuseets aula Bergen 15. oktober Bergenhus Lillehammer 22. oktober Hamar 23. oktober First Hotel Victoria

· · · ·

Røros 24. oktober Røros VGS Trondheim 25. oktober Scandic Solsiden Mo i Rana 13. november Kinoteateret Bodø 14. november Thon Hotel Nordlys

Velkommen!

TIDSAM 1295-03

Besøk våre nettsider www.folkogforsvar.no eller ta kontakt på post@folkogforsvar eller telefon 22 98 83 60.

RETURUKE 42

99585_3_2019_omslag.indd 1

Kr. 69,-

12.06.2019 12:33

Profile for Merkur Digitale Magasiner

Pro Patria 3-19  

Pro Patria 3-19