Page 1

Returadresse: Norske Reserveoffiserers Forbund Postboks 1550 Sentrum 0015 Oslo Norge

PRO PATRIA M I L I T Æ R F A G L I G

M A G A S I N

NR . 3 | 201 5

Tillit i 125 år... g n i t t y Fl l dør dør ti

Flytteheis

Innen- og utenlands Lagring - Assuranse Containere oversjøisk Industri - Kontor - Privatflytting

72 900 900

TRANSPORT

E-post flytting@vinjes.no Internett www.vinjes.no

AS

- Siden 1889 TM

NORSK FLYTTEFORBUND

Når kvalitet og service teller!

FOR VÅR FRIHET

Interpress Norge

Kr. 69,-

Østre Rosten 98 B, 7075 TILLER - TRONDHEIM

International Association of Movers

RETURUKE

36


www.pqs.no

facebook.com/PQSNorway

KONGSBERG KONGSBERG creates and delivers high technology solutions for people that operate under very challenging conditions – on the oceans, in the deep subsea, in defence, in space.

Strømforsyningen kan være viktigere enn vi liker å tenke på Strømforsyning er en del av livsnerven i samfunnets beredskap. Vi i PQS er spesialister på sikker strømforsyning, og hele vår virksomhet er dedikert til sikkerhetsvurdering av elektriske anlegg. Hvor sikker strømforsyning har din bedrift? Med mer enn 30 års erfaring er vi markedsledende i Norge på teknologi og kompetanse. Riktig planlegging, systematisk kontroll og dokumentasjon kan utgjøre den store forskjellen om en kritisk situasjon skulle oppstå. Kontakt oss på pqs.no, på vår Facebook-side eller ring 97 02 16 02. Vår kompetanse er din trygghet.

www.kongsberg.com PQS AS – Alvøveien 132 b, 5179 Godvik – Tlf. 97 02 16 02

Avd. Oslo: Lørenveien 42, 0585 Oslo – Tlf. 97 02 16 02


INNHOLD

//NR

3

//

2015

Næringslivet som forsvarsaktør WilNor Governmental Services AS (WGS). Selskapet er i felleskap eid av Wilhelmsengruppen og NorSea Group AS.

Saluttkanonene drønner på Ulsnes

48

Tre generasjoner Steen som alle er medlemmer av NROF sørget for å markere frigjøringsdagen 8. mai i Stavanger, slik mange NROF-avdelinger gjorde det Norge rundt.

Patruljeløp på historisk grunn

6 Norge kan forsvares

12

22

NROFs HØYE BESKYTTER:  HM Kong Harald V KONGELIGE ÆRES­ MEDLEMMER: HM Dronning Sonja HKH Kronprins Haakon ÆRESMEDLEMMER: Oberstløytnant Rolv Brandtzæg Oberstløytnant Kåre Otto Telle Oberstløytnant Arne Heimdal Major Erik Svein Sjømæling FORBUNDSSTYRET: President: Kommandør (R) Jon Erling Tenvik (S) e-post: etenvik@online.no

1. visepresident: Major (R) Tom Gjestvang (HV) E-post: tom.gjestvang@online.no 2. visepresident: Major (R) Terje Surdal (H) terjesurdal@yahoo.no Styremedlemmer: Løytnant (R) Viggo Hanssen (S) Oberstløytnant (R) Jan Molberg (H) Kaptein (R) Svein Arne Jensen (HV) Løytnant (R) Sven-Åge Myrvang (HV) Varamedlemmer: Kaptein (R) Sturla Valderaune (HV) Fenrik (R) Christian Pedersen (HV)

SEKRETARIATET Kontoradresse: Skippergt. 17, Oslo Postadresse: PB 1550, 0015 Oslo Telefonnummer: 22 47 82 40 (mil: 0510-3238/0510-2227) Generalsekretær: Kontreadmiral (P) Jørgen Berggrav 22 47 82 41 E-post: jorgen.berggrav@nrof.no Ass. generalsekretær Kaptein (R) Ståle Sandholt 22 47 82 49 E-post: stale.sandholt@nrof.no

Informasjonsansvarlig/ redaktør NROF-nytt: Fenrik (R) Camilla Gamborg Briså 22 47 82 46 Epost: camilla.brisa@nrof.no Prosjekt: Major (R) Arne Bjerkeseth 22 47 82 48 E-post: arne.bjerkeseth@nrof.no Salgssjef/administrasjon/ medlemsservice: Løytnant (R) Harald Blikra 22 47 82 40 E-post: post@nrof.no eller harald.blikra@nrof.no


AKTIVE FREDSREISER – turer med mening

Aktive Fredsreiser har siden 1998 fulgt over 160 000 norske skoleelever og voksne på reiser som rommer historie, nåtid og framtid.

Skoleturer

Aktive Fredsreiser

Vi arbeider for å gi ungdom tro på at konflikter kan løses, at fred kan skapes, og at egne holdninger og handlinger er avgjørende. På våre skoleturer til tidligere konsentrasjonsleirer og kommunistiske institusjoner i Tyskland og Polen formidler vi kunnskap om menneskerettigheter, menneskeverd og demokrati. Vi skreddersyr skoletur etter eget ønske.

Aktive Fredsreiser har sitt hovedkontor på Fredshuset i Risør. Vi arrangerer tematurer til historiske steder i Europa, men også til andre land rundt om i verden. Overskuddet fra turene går til utviklings- og fredsskapende arbeid og prosjekter.

PRISEKSEMPEL: 8 dager Krakow-Berlin med buss. Utreise Oslo. Fra kr 5 050,- (mye inkludert).

Ønsker du å bestille reise eller få mer informasjon, ta kontakt med: AKTIVE FREDSREISER Epost: kontor@aktive-fredsreiser.no Telefon 37 15 39 00 www.aktive-fredsreiser.no

Landeskogen Peace Center Fredssenteret på Landeskogen ligger flott til ved Byglandsfjorden i Setesdal. Her vektlegger vi tema knyttet til miljø, utvikling og fredsspørsmål. Vi tar imot grupper på dagsbesøk eller lengre opphold.

➤ Ta kontakt for informasjon og bestilling: Helga Arntzen, mobil 952 38 199 epost: helga@aktive-fredsreiser.no

HOVEDUTSTILLINGER: Den Kalde Krigen med undervisningsopplegg Kvinnene i Ravensbrück

• •

I hovedbygningen er det et stort konferanserom hvor det kan arrangeres workshops og foredrag.

ELGTUN har base på Landeskogen. Her kan du få hilse på de to elgene Olga og Orvar. Tre ganger daglig får elgene mat, og da kan også du få være med inn i innhegningen. Dette skjer kl. 10, 14 og 17. Dessuten tilbys det guidet vandring i skogen hver dag kl. 12. Hvis du ankommer mellom disse visningene, kan du benytte deg av aktiviteter som elgutstilling, natursti og smykkeverksted. Elgtun har åpent fra 1. juni til 1. september. Ellers etter avtale.


PRO PATRIA Redaktør Sigbjørn Larsen Redaksjonens postadresse Postboks 1550 Sentrum, 0015 Oslo Abonnementspris 2015: 205,Abonnement: post@nrof.no UTGIVER Norske Reserveoffiserers Forbund Skippergaten 17. Tlf: + 47 22 47 82 40 Ansvarlig redaktør: Jørgen Berggrav Annonsesalg ved NROF Salgssjef: Harald Blikra + 47 22 47 82 40/ + 47 938 78 734 Mail: post@nrof.no Pro Patria utgis fem ganger i året. Fristene for levering av annonser og annet materiell er i 2015: 24. januar, 21. mars, 6. juni, 14. september og 23. november Redaksjonelt stoff leveres i god tid før deadline. GRAFISK DESIGN OG TRYKK Merkur Grafisk AS Tlf: 23 33 92 00 ISSN 1892-4794 Forside: Tre generasjoner Steen skyter salutt. Fotos i bladet er hentet fra Forsvarets mediearkiv, så fremt intet annet er markert.

ØMERKE ILJ T M 0672

2041

er

kur

kA

S

M

G r a fi s

Merkur Grafisk er godkjent som svane­merket bedrift.

M

in sønn er pasifist. Det vil si han kom ikke inn i militæret fordi han hadde en hudeksem på hendene som nærmest ikke er synlig, langt mindre er smittefarlig eller skaper problemer for hans utførelse av ulike arbeidsoppgaver. I likhet med svært mange unge i Norge «slapp» han derfor førstegangstjenesten. Innsatsforsvaret har bare bruk for noen få. Man kan si hva man vil om mobiliseringsforsvaret, men at flertallet av norske ungdommer i dag unngår å møte Forsvaret, kan også ha sine konsekvenser. I dag er han sterkt kritisk til å benytte seg av militær makt. En oppvekst fjernt fra krig og elendighet, i en verden der USA er like ille som Russland, og der Vesten utnytter de fattige og stjeler ressursene fra dem, er det jo nærmest rettferdig at IS og andre radikale grupper som har fått Vestens bomber i hodet, må forsvare seg og angripe den fundamentalt urettferdige verdensorden. Er min sønn spesiell? Jeg tror ikke det. Jeg tror det er gjengs oppfatning blant mange unge i dag. De tror på dialogen, på freden og på å invitere sine meningsforskjellige til å drikke te sammen med seg, for å snakke ut om utfordringene, fremfor å ty til våpen. – Du inviterer ikke Putin på te, sier jeg. Han er kynisk og maktberegnende og knebler brutalt sine politiske motstandere. - Eller IS. De skjærer av deg hodet. Du kan ikke drikke te med sånne folk. De skjønner bare maktens språk. Den sterkestes rett. I den senere tid snakkes det mye om psyops eller «Psykologiske operasjoner mot Norge.» – Dersom det utvikler seg et verdensbilde som ovenfor, kan det gå ut over forsvarsviljen. Den psykologiske krigføringen eller kampen om «krigens diskurs,» den som eier sannheten eller historiefortellingen om du vil, foregår ofte i mediene. Her skapes holdninger og formidles historiene om de gode og de onde. Om årsaken til konflikter og om den mulige løsningen av dem. Om forsvar, krig og fred. Langt på vei har Putin vunnet kampen om historiefortellingen, hevder enkelte intellektuelle, blant andre NRKs tidligere Russlandskorrespondent gjennom flere tiår, Hans Wilhelm Steinfeldt. I et bredt anlagt portrettintervju i flymagasinet til Norwegian gir han blant annet uttrykk for sin overraskelse over at så mange kommentatorer tilsynelatende ukritisk svelger russisk retorikk. Det er jo nærmest ikke mer enn rett og rimelig at russerne må beskytte sin marinebase på Krim. Ukraina styres av fascister og er ustabilt. NATO kryper inn mot våre gjerder. Sier Putin. Dermed må Vesten forstå at Russland må forsvare seg. Intervenere Ukraina. Gjenopprette ro og orden, og beskytte russere og russiske interesser i utlandet. De trenger en «buffersone» mot vestlig imperialisme i de

Årets Formannskonferanse i NROF ble avholdt i Stavern. landene som ligger nærmest . Derfor kan ikke Finland eller Ukraina melde seg inn i NATO. Vold avler vold. At mennesker som har fått sine familiemedlemmer drept av Vestens militære kan finne på å ty til terrorisme, eller at radikale samfunnstapere skaper grobunn for militante ytterliggående grupperinger som IS eller fascisme, er forståelig, men hva er alternativene? La Russland få fritt leide til å intervenere hvem de vil? La fundamentalistene overta, og akseptere et samfunn uten frihet, demokrati og grunnleggende menneskerettigheter som kvinners likestilling, ytringsfrihet og rettsstat? Et samfunn der politiske motstandere forgiftes, stilles for retten, halshugges eller drepes? - Jeg vil ikke krige for noen dumme landegrenser, sier min sønn for å provosere meg. Innerst inne så vet jeg at han ville ha gjort det. Det er ikke landegrensene i seg selv. Det er de verdiene som vi har bygget opp i samfunnet, som er viktige. Det er de som vi må kjempe for. Det er de som vi må bedre vår mentale beredskap i forsvaret av, for å møte et mediebilde der det er en stadig kamp om historiefortellingen. NATO kryper ikke inn mot noens gjerder, poengterte min sjef kontreadmiral Jørgen Berggrav i NROF. NATO har imidlertid åpnet opp for noen av de land som har søkt seg inn i forsvarsalliansen av sin egen frie vilje, og imøtekommet de krav som NATO stiller for å bli medlem av alliansen. Mange i NROF har nettopp markert frigjøring­ en av Norge etter 2. verdenskrig på ulike vis landet rundt i forbindelse med 8. mai. For mange eldre som står nærmere begivenhetenes gang i 1940-45 så virker det kanskje mer innlysende at det kan være nødvendig å kjempe for vår frihet med makt. Utfordringen er å få unge mennesker til å forstå dette. Da gjelder det i alle fall at noen av og til forteller historien slik den virkelig er.

Sigbjørn Larsen Redaktør


6

PROPATRIA /3/ 2015

NÆRINGSLIVET FORSVARSAKTØ


SOM ØR

– Vi erkjenner at vi i praksis er en del av det norske Forsvaret, sier Vidar Hole i WilNor Governmental Services AS (WGS). Selskapet er i felleskap eid av Wilhelmsen gruppen og NorSea Group AS. (WGS) AV SIGBJØRN LARSEN

>


8

PROPATRIA /3/ 2015

xxx

Fra venstre Henning Smidt, Vidar Hole og Ole Christian Troland i WGS.


– Vi erkjenner at vi i praksis er en del av det norske Forsvaret, sier Vidar Hole i WilNor Governmental Services AS (WGS). Selskapet er i felleskap eid av Wilhelmsen gruppen og NorSea Group AS. WGS, med NorSea Group og Wilhelmsen gruppen i ryggen, har nettopp tegnet avtale med Forsvaret om strategisk logistikkstøtte i fred, krise, konflikt og krig. Norske moderne forsyningsbaser bygget opp for å støtte oljeindustrien tas i bruk over hele landet og bidrar til fornuftig bruk av ressursene og økt mobilitet. Mens NorSea Group er dominerende innen oljerelatert logistikkvirksomhet i Norge, har Wilhelmsen gruppen havnekontorer praktisk talt langs kysten over hele verden. De eier og driver også sjøterminaler og verksteder for

«HV VIL LAGRE NØDVENDIG UTSTYR PÅ NORSEA-BASER LANGS HELE NORSKEKYSTEN.»

tunge kjøretøyer. Sist, men ikke minst, er Wilhelmsen gruppen en av verdens største shipping aktører innen Ro-ro skipsfart. Selskapet har i mange år vært en sentral samarbeidspartner under militære operasjoner og en preferert og klassifisert partner for det amerikanske forsvaret gjennom sitt amerikanske datterselskap. WILHELMSENS KONTORER OVER HELE VERDEN

Da det norske sjøforsvaret skulle gjennomføre sin deltakelse i Operasjon Atalanta i 2009 i det Indiske hav, fikk de gjennom hele operasjonen hjelp av det lokale Wilhelmsen kontoret i de ulike havnene, koordinert gjennom en egen prosjektledelse som arbeidet integrert med Forsvarets nasjonale støtteelement. Her er det lokale folk

>


10 PROPATRIA /3/ 2015

som kan gjøre avtaler og som kan legg til rette i havna og som kjenner de lokale forholdene. Bare en slik ting som at den muslimske verden har helligdag på fredager og at alt stopper opp denne dagen er det viktig å kjenne til, sier Hole. ENORME MATERIELLMENGDER

Selskapet har fraktet krigsmateriell til de fleste operasjonsområder og sørger for sikker transport hele veien frem og hjem. – Det er mange hensyn å ta i områder med krig og ufred. Vi har sikre korridorer og folk på bakken som sørger for at utstyret kommer helt frem til operasjonsområdene, sier Hole. De har fraktet utstyr for en rekke NATO-land, men også for våre naboer Sverige og Finland. Siden 2005 har selskapet fraktet mer enn 135 000 kjøretøyer, helikoptre og containere inn og ut av Afghanistan. Ro-ro skipene har en imponerende kapasitet til å transportere og landsette store mengder tyngre materiell. ØKT TERRORFARE?

Hva med terrorfaren mot eget selskap? – Vi kommer til å utgjør en stadig viktigere del av vår nasjonale beredskap, ikke minst når det gjelder raskt å forsyne Heimevernet, og å støtte allierte forsterkningsstyrker. Vi har lange erfaring med å arbeide sammen med Forsvaret og vi har etablert gode rutiner for å forberede oss så langt det er mulig. Det er et strategisk valg som selskapet har tatt. Vi synes at det å bidra til å styrke vår nasjonale beredskap er å vise samfunnsansvar. Skal vi være med på dette så må vi også erkjenne at det innebærer både økt risiko i konflikt og krig og en rekke sikkerhetsmessige utfordringer.

FRA SNUSBOKSER TIL STRIDSVOGNER

Vi transporterer alt fra snusbokser og grunnutrustning til stridsvogner inn i innsatsområdene. Vi har kapasitet til å transportere det meste over korte og lange distanser. Våre skip kan landsette tyngre materiell raskt og i store mengder såfremt kaiplassen har tilstrekkelig dybde til at vi kommer inn, og kaikanten er sterk nok til å bære skipets akter-rampe med last. I Norge vil nå de moderne forsyningsbasene som anvendes sivilt i økende grad kunne benyttes til militære operasjoner. Dermed slipper Forsvaret å bruke mye tid og ressurser på å bygge sin egen base-infrastruktur, men kan gjøre seg bruk av det som allerede finnes. HV vil lagre nødvendig utstyr på NorSea-baser langs hele norskekysten. Det er det samarbeidende selskapet NorSea Group som vil håndtere denne logistikken for Forsvaret fra sine baser. Her er det dypvannskaier, depoter, bakenforliggende strukturer som lagerkapasitet, verksteder og drivstoff. Dessuten velfungerende kommunikasjonslinjer og sikkerhetssystemer. Dermed kan Forsvaret bruke mer penger på den spisse enden. Så kan vi løse logistikken, sier Hole. MOTSTAND I FORSVARET

Det er ikke til å stikke under stol at mange i Forsvaret har vært skeptiske til en slik utvikling. Flere mener at Forsvaret blir mer sårbare dersom de er avhengig av sivile kapasiteter til å gjennomføre sine operasjoner. Men her handler det rett og slett om effektiv ressursutnyttelse og om at det ikke er nødvendig å finne opp alle hjul på nytt og bygge parallelle logistikk kapasiteter til det som finnes på sivil side, sier Hole. Både NorSea

Untitled-2 1

Group og Wilhelmsen gruppen utgjør et stort arbeidsmarked for dyktig personell som velger å forlate Forsvaret. Slike ressurser besitter verdifull kompetanse som kan og bør utnyttes både sivilt og militært. LEGGER TIL RETTE FOR Å TA I MOT ALLIERTE

Det er også laget en koordineringsenhet i Wilhelmsen som arbeider tett sammen med Forsvaret og de allierte med tanke på å ta i mot allierte styrker på en best mulig måte. Henning Smidt, nylig pensjonert kommandør med lang erfaring med sivilt-militært samarbeid innen shipping, inngår i denne enheten. Flere planlagte øvelser i nær fremtid vil drille dette opplegget, forteller Smidt. EFFEKTIV RESSURSUTNYTTELSE

NorSea Group bygger også opp teltbaserte militærleirer for Forsvaret og våre allierte, slik vi så det under den forrige Øvelse Cold Response i Trøndelag. Telt, utrustning, materiell, forpleining. Alt ble løst av logistikkselskapet. Så kunne Forsvaret konsentrere seg om den militære delen av øvelsen og kunne stole på at all logistikk og infrastruktur ble ivaretatt. Slik er det meningen at det skal kunne fungere også fremover. Dermed kan Forsvaret og det sivile samfunnet få best mulig nytte av hverandre. ■

BESØK NETTBUTIKKEN BRUK RABATTKODE NROF UTSTYRSKONTROLL.NO

04.09.12 09:52


«HER HANDLER DET RETT OG SLETT OM EFFEKTIV RESSURSUTNYTTELSE OG OM AT DET IKKE ER NØDVENDIG Å FINNE OPP ALLE HJUL PÅ NYTT OG BYGGE PARALLELLE LOGISTIKK KAPASITETER TIL DET SOM FINNES PÅ SIVIL SIDE, SIER HOLE.»

Moderne sivile havnebaser med all nødvendig infrastruktur og HV-lagere på plass tar over for forsvarets egne baser. Tanken er at et best mulig samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunnet vil gi en best mulig effekt og være det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme for alle parter. Foto: Wilh. Wilhelmsen


12 PROPATRIA /3/ 2015

Et mer krevende trussel- og risikobilde krever markante tiltak for å styrke forsvaret av Norge. Oppgaven er fullt oppnåelig – dersom Forsvaret selv, storsamfunnet og våre allierte går sammen om et felles løft. AV ROLF TAMNES, PROFESSOR, LEDER FOR EKSPERTGRUPPEN FOR FORSVARET AV NORGE

Foto: Rolf M. Aagaard / Aftenposten / NTB scanpix

NORGE KAN FORSVARES


Norge står overfor et endret trusselog risikobilde. Ukraina-krisen innvarsler slutten på «den dype freden» i Europa, og Russlands militære gjenoppbygging markerer at asymmetrien i det norsk-russiske maktforholdet blir tydeligere. Asia-Stillehavsområdet blir et nytt geopolitisk tyngdepunkt. Terrorisme, cyber-­ angrep og langtrekkende missiler vitner om at geografisk avstand får mindre betydning. Ekspertgruppen for forsvaret av Norge har sett på hvordan disse utviklingstrekkene påvirker norsk sikkerhet, i særdeleshet hvorvidt Forsvaret vil være i stand til å møte de mange utfordringene og truslene som forutsatt. ET FORSVAR MED MANGE KVALITETER

Utgangspunktet er ikke dårlig. Det norske Forsvaret har gjennomgående

høy kvalitet med mye god kompetanse. Kommandosystemet er moderne og effektivt. Heimevernet og Hæren holder høyere nivå enn noen gang. Sjøforsvaret og Luftforsvaret har fått eller er i ferd med å få våpensystemer som har svært høy standard. Norske spesialstyrker er på nivå med de beste i verden. ET FELLES LØFT

Likevel er dette langt fra nok til å møte utfordringene. Det norske Forsvaret – og Norge – makter ikke oppgaven på egen hånd. Ekspertgruppen understreker derfor nødvendigheten av et felles løft med bidrag fra Forsvaret, det norske storsamfunnet og våre allierte. Forsvaret må bruke mer av ressursene på operativ virksomhet. Storsamfunnet må yte sitt gjennom verneplikt og totalforsvar og gjennom en styrket

økonomisk ramme. Alliert hjelp i krise og krig er avgjørende viktig. Det har lenge fått for liten plass i norsk forsvarsplanlegging. Det forutsetter samtidig at Norge må bruke betydelige ressurser på å legge til rette for slik alliert innsats. FEM PRIORITERTE OPPGAVER

Ekspertgruppen har identifisert fem oppgaver eller funksjoner som må gis særlig høy prioritet: 1) Etterretning og overvåkning, førstelinjeforsvaret i et utfordrende trusselbilde, trenger ekstra ressurser. Norge må kjøpe nye maritime patruljefly og etablere et digitalt grenseforsvar. 2) Dagens apparat for ledelse i sikkerhetspolitiske kriser og krig er utilstrekkelig. Forsvarets operative hovedkvarter må kobles tettere til

>


14 PROPATRIA /3/ 2015

allierte hovedkvarterer, og det bør opprettes en egen enhet for krisehåndtering ved Statsministerens kontor. 3) A  vskrekking er av grunnleggende betydning i enhver krigsforebyggende strategi. Denne må bygges på en nasjonal evne til fellesoperasjoner og samvirke med allierte. Fremskutt nærvær av landstyrker nord i landet, kapasiteter som F-35 og nye ubåter samt et mer robust luftvern vil sammen med alliert støtte bidra til troverdig avskrekking. 4) I kriser med kort eller ingen varslingstid må norske og allierte styrker være klare på kort varsel. Norge må legge til rette for mottak

av allierte fly og andre styrker. Klartiden til utvalgte norske styrker må reduseres betydelig, og enkelte avdelinger eller enheter må være kontinuerlig til stede i Finnmark. 5) M  ilitær og sivil understøttelse av militære operasjoner i Norge er forsømt. Her trengs et krafttak for å sikre at norske og allierte styrker får nødvendig støtte i krise og krig. ØKONOMISKE TILTAK FOR Å STYRKE FORSVARSEVNEN

Alt dette koster. Norge har sluttet seg til målet om å heve forsvarsbudsjettet til minimum to prosent av bruttonasjonalprodukt i løpet av et tiår. Ekspertgruppen ser denne forpliktelsen som et klart uttrykk for vilje til å satse på Forsvaret over tid. Samtidig

Takk for tilliten! Manpower er på nytt valgt som leverandør til Forsvaret. Vi har også engasjert oss i veteransaken og jobber for å få det sivile næringsliv til å se verdien i deres kompetanse. Våre kunder er innenfor offentlig og privar sektor, og vi rekrutterer både til midlertidige engasjement, prosjekter og til faste stillinger. Ønsker du å vite mer? Se www.manpower.no eller kontakt oss direkte via: Jon Paulsen – 995 17 207 – jon.paulsen@manpowergroup.no

har vi ingen tid å miste. For å styrke etterretning, tilstedeværelse, beredskap, utholdenhet og alliert virksomhet på norsk jord foreslår Ekspertgruppen å heve det ordinære bevilgningsnivået til Forsvaret med to mrd. kroner innen 2017. Kjøp av nye ubåter må tilleggsfinansieres. I tillegg bør Forsvaret selv gjennomføre et effektiviseringsprogram for å omdisponere minimum 3,5 mrd. kroner årlig til operativ virksomhet innen utgangen av 2020. Ti år frem i tid vil disse tiltakene styrke forsvarsevnen med minimum 7,5 mrd. kroner årlig. En solid norsk egeninnsats kan sammen med alliert hjelp etablere en ny normalsituasjon og gjøre forsvaret av Norge sterkt og troverdig. ■ (Også publisert i VG 28.april 2015).


Alle de britiske gjestene til NROF avd. Helgeland foran minnebautaen over de syv falne soldatene fra Scots Guards. Bautaen står plassert i området der kampene sto 17. mai 1940, ca. 15 km sør for Mo i Rana i bygda Dalselv. Fra venstre står major Iain Dalzel-Job, Joss Varney, brigadier Harry Nickerson, captain Malcom Dalzel - Job, Mark Varney og piper Robert Duffy.

75 ÅR ETTER ER

SCOTS GUARDS TILBAKE PÅ HELGELAND

17. mai i år var det 75 år siden Mo i Rana ble angrepet av tyskerne. Syv soldater fra Scots Guards ble drept i disse krigshandlingene og ca. 70 ble såret. NROF avd. Helgeland inviterte, sammen med Rana kommune, sjefen for Scots Guards og pårørende til de falne til 17. mai-feiring og minnemarkering i Norge. AV CAMILLA BRISÅ, INFORMASJONSANSVARLIG NROF

NROF avd. Helgeland hadde satt opp et tett, informativt og hyggelig program for de fire dagene besøket varte. Det var mottagelse for gjester og vertskap, omvisning på lokalt museum, samtaler

med ordførerne i både Hemnes og Rana kommune, for ikke å glemme feiring av nasjonaldagen. Det ble hyggelige og minnerike dager for de britiske gjestene. ■


16 PROPATRIA /3/ 2015

Forbundsstyret i NROF, fra venstre: Svein Arne Jensen, Sven-Åge Myrvang, Tom Gjestvang, president Jon Erling Tenvik, generalsekretær Jørgen B

Setter reservi s Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen hilste Formannskonferansen i NROF med en oppfordring til NROF om å skaffe seg en best mulig situasjonsforståelse av dagens forsvar, støtte Forsvaret i det offentlige rom, og fungere som et bindeledd mellom Forsvaret og det sivile samfunn. AV SIGBJØRN LARSEN


Berggrav, Viggo Hanssen, Christian Pedersen, Jan Molberg og Terje Surdal. Sturla Valderaune var ikke tilstede.

ster på kartet! NROFs formannskonferanse gjennomføres normalt de årene det ikke avholdes landsmøter. I tillegg til å holde ledere og formenn i avdelingene oppdatert om aktuelle saker, var hovedformålet med formannskonferansen å få innspill til NROFs videre utvikling. Like viktig var det å trekke konklusjoner for avdelingene og deres aktiviteter. Hva betyr dette for

NROF og virksomheten lokalt, var et gjennomgående spørsmål. Engasjementet for reservistenes rolle i den situasjon som Forsvaret nå står overfor var stort på formannskonferansen i NROF, som i år foregikk i vakre omgivelser i Stavern. – Det er gledelig å kunne ønske velkommen på historisk grunn til den kongelige dansknorske


18 PROPATRIA /3/ 2015

marines gamle hovedbase Frederiksværn, sa president Jon Erling Tenvik blant annet, da han orienterte formannskonferansen om «rikets tilstand.» – Vi vil sette reservistene på kartet! sa Tenvik og betonte blant annet det gode samarbeidsklimaet mellom forsvarsledelse, departement, HV og NROF, og var glad for at forbundet ble lyttet til og regnet med. NROF gjennomfører en rekke oppgaver som støtter Forsvaret i skjæringspunktet mellom det militære og det sivile samfunn. Under Formannskonferansen orienterte mange avdelinger om sin innsats i forbindelse med ulike minnemarkeringer, vakthold, vintermarsj, ungdomsmønstringer, skoledager, historiske minnesmerker, skytetreninger, instruktørkurs, overlevelseskurs, temakvelder og en rekke andre aktiviteter som er med på å bygge forsvarsvilje i samfunnet. NROF har solid økonomi og god medlemsutvikling, blant annet som en følge av å åpne for HVs Innsatsstyrker, sa Tenvik blant annet. Forbundet får årlig rundt 300 nye medlemmer med en gjennomsnittsalder på 37 år. Nytt er det også at NROF fra neste år etter alt å dømme vil avlaste HV med å støtte den norske deltakelsen i Nijmegen-marsjen. Dette er en svært gledelig utvikling for forbundet, sa Tenvik. DAGENS FORSVAR

>

Mobiliseringsforsvarets tid kommer ikke tilbake, slo forsvarssjef Bruun-Hanssen fast i sin videohilsen til Forbundet. NROF må selv finne sin plass mellom samfunnet og Forsvaret i det nye Forsvaret. Blant

Elisabeth Natvig og Per Erik Solli og Årets avdelinger.

«EN AV HOVEDUTFORDRINGENE ER Å FÅ FINANSDEPARTEMENTET TIL Å FORSTÅ AT SELV OM FORSVARSBUDSJETTET ØKER, SÅ GJØR DEN TEKNOLOGISKE FORDYRELSEN AT VI HAR FÅTT REDUSERT EVNE TIL Å IVARETA FORSVARETS OPPGAVER.»

>


innlederne til Formannskonferansen var generalsekretær i NROF Jørgen Berggrav, kontreadmiral Elisabeth Natvig fra Forsvarsdepartementet og representant fra ekspertgruppen oberst Per Erik Solli. De gjennomgikk den aktuelle situasjonen med utviklingen i Russland, destabilisering, IS, Ukraina og cyberkrig. Det er ikke lenger klare skillelinjer mellom krig og fred. Den russiske militærreformen har ført til at styrkene nå har en helt annen kvalitet, reaksjonsevne og deployerbarhet, sa Berggrav blant annet, men la til at E-tjenestens vurdering er at også Russland er best tjent med stabilitet i nordområdene og at det ikke er noen rasjonell grunn til aggresjon. Oberst Per Erik Solli orienterte om rapporten til den sikkerhetspolitiske ekspertgruppen som var nedsatt av forsvarsministeren, og redegjorde for et krevende trusselbilde. Norges tilstedeværelse og evne til å løse oppgaver i nord er svært viktig, også for andre land, sa han blant annet. Kontreadmiral Elisabeth Natvig gav en omfattende og innsiktsfull redegjørelse for det norske Forsvaret i dag. En av hovedutfordringene er å få Finansdepartementet til å forstå at selv om forsvarsbudsjettet øker, så gjør den teknologiske fordyrelsen at vi har fått redusert evne til å ivareta Forsvarets oppgaver. Det aller viktigste nå, er å få sikkerhet for at vi får en reell økning som holder tritt med utviklingen i brutto nasjonalprodukt, poengterte Natvig. Alternativet er en fortsatt forvitring av forsvarsevnen.

Det er imidlertid også mye som fungerer bra. Men når vi ikke har penger til å kjøpe reservedeler, så sier det seg selv at det blir krevende å skulle opprettholde kampkraften. I TILFELLE KRIG

Håkon Thoresen fra NROF avd. Drammen refererte til at Finland har sendt ut brev til 900.000 reservesoldater med «Dette er din oppgave i krig.» Hvordan skal vi som reservister i Norge opptre om en konflikt med en fremmed makt skulle ramme oss?», spurte Thoresen. Tenvik takket for innspill og åpnet for å adressere dette i et brev fra NROF til myndighetene. ÅRETS AVDELING

Årets avdelinger ble Varanger og Vestfold. Formannen i NROFs aktiviseringsfond, Jon Smemo, berømmet blant annet avd. Varanger for den viktige støtten til NROFs grensebesøk. Avdelingen ble også berømmet for «overlevelseskurs vinter». Avdelingen tilbyr kurs og vinterfelttjeneste for hele forbundet. Avdeling Vestfold fikk ros for «Vintermarsjen» for engelske reservister fra RAF på Rjukan. Dette bidrar til kompetansebygging og forsvarsvilje, sa Smemo blant annet. Begge avdelinger har også hatt økning i medlems­massen i året som har gått. ■

Jon Smemo gratulerer Nils Otto Pleym (i midten) fra Varanger og Odd Bjarne Johansen fra Vestfold.


20 PROPATRIA /3/ 2015

TAKK FOR INNSATSEN! Det har vært en hektisk, men givende vår i Norske Reserve­ offiserers Forbund. For mange av oss er det nok markeringene av 75-årsjubileet for invasjonen og 70-årsjubileet for frigjøringen som sterkest blir «prentet i minnet». AV JØRGEN BERGGRAV, GENERALSEKRETÆR NROF

Slike dager gir oss mulighet til å reflektere over hvor viktig frihet er, og hva vi som forbund kan bidra med for at fred og frihet fortsatt skal ha gode vekstvilkår i Europa. Jeg er glad og stolt over den innsatsen som mange av NROFs avdelinger har nedlagt for å markere disse dagene, det bidrar i aller høyeste grad til å vise respekt for de som vi kan takke for frihet og fred, og til å holde forsvarstanken levende. Særlig viktig er det å spre bud­ skapet til de unge. Det er mange måter å gjøre dette på. Avd. Fossumstrøget arrangerte for eksempel en «levende historietime i autentiske kulisser» hvor både tiden før, under og etter krigen ble forklart for interesserte skoleungdommer og lærere som tilskuere. Autentiske uniformer og våpen ble brukt. Tilskuerne fikk servert varm mat fra et vedfyrt feltkjøkken og spiste med stor appetitt. «Bestillinger» på en gjentakelse neste år er allerede mottatt av avdelingen! Den 8. mai var det arrangementer mange steder. Selv hadde jeg gleden av å delta i avd. Drammens paneldebatt for ungdom. Avdelingen hadde skaffet støtte fra flere hold og vartet opp med et flott arrangement med innledere og

politikere. Krigsveteran Fredrik Seeberg gjorde et uforglemmelig inntrykk og Ole Paus satte prikken over i-en med flotte sanger og ettertenksomme kommentarer. Også på «idrettsfronten» har det vært god aktivitet. Skytevirksom­ heten har vært på et godt og jevnt nivå, og jeg håper at det har vært gode muligheter til å prøve ut det nye skytereglementet, slik at vi kan få med oss innspill og erfaringer med i den endelige versjonen som kommer til høsten. Vårkonkurransene i år ble arrangert av Haugaland, Nedre Romerike, Stjørdal og Inn-Trøndelag og Midt-Troms. Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært gode. Nå jobber vi med uttak av Forbundets representanter i de internasjonale stevnene. Denne våren har vi også hatt god norsk deltakelse i internasjonale patruljeløp. De ærverdige «Grey Nuts» fra Spikkestad deltok på det spanske Ares og seniorene hevdet seg bra, mens avd. Rogaland og 4 Papa sørget for norsk synlighet i den italienske konkurransen Lombardia. Så da får vi håpe at dette gir positivitet til vårt eget patruljeløp, som i år går av stabelen på Ringerike 11.-13. september! Feltidrettsutøverne har hatt en god treningssesong på Krigsskolen

og Sessvollmoen, og jeg hadde gleden av å se innsatsen til det norske laget i Nordisk Mesterskap for reserveoffiserer som ble gjennomført i Halmstad. Det var høyt nivå på deltakerne, og vårt lag gjorde en meget respektabel innsats. Det svenske Forsvaret var sentralt i selve arrangementet og det er vanskelig å ikke bli imponert over innsatsen! For min egen del har jeg fokus på NROFs formannskonferanse, som gjennomføres 13. – 14. juni i Stavern. I tillegg til å holde avdelingsledere – og formenn oppdatert om det som skjer i Forbundet, vil konferansen brukes til å gi Forbundsstyret innspill og idéer til støtte for det arbeidet som må gjøres med Forbundets strategi og arbeidsprogram som må gjøres frem mot landsmøtet neste sommer. Vi skal ha stor takhøyde, og jeg er sikker på at det blir gode diskusjoner! Så tempoet er høyt, både i avdelingene og her i sekretariatet. Men det er moro, og det er ingen tvil om at vi har «vind i seilene». Da får det heller være at noen vindkast sender litt sjøsprøyt på dekk! ■ Jeg takker for innsatsen i vår og ønsker alle en riktig god sommer!


MilitærHistorie

Tilbud til NROF medlemmer 6 utgaver av

MilitærHistorie for

kun kr. 395,-. (ord. 479,-)

Velkomstgave: to gratis bøker til en samlet verdi av kr. 278,-

6 utg for:

479,-

Velg mellom to av bøkene fra serien:

MilitæreOperasjoner:

Bok 1:

Slaget ved Bull Run 1861

Klipp her

Bok 2:

Måløyraidet 1941

Bok 3:

Kampen om Leningrad

Bok 4:

D-dagen 6. juni - Omaha

Ja, jeg bestiller abonnement på MilitærHistorie, kr. 395,Abonnementet starter fra den nye utgaven. Med abonnement får du tidsskriftet tilsend i posten ca. 1 uke før det kommer i salg i kioskene. Du får neste 6 utgavene for kr. 395,-. Abonnementet er løpende, og kan stoppes når du ønsker det. Som velkomstgave vil jeg ha: bok nummer: og bok nummer:

navn og adresse

Begge velkomstbøkene sendes i posten sammen med første blad - nr. 4-2015. Faktura vil medfølge den første forsendelsen. Abonnementet løper til det blir sagt opp. Navn: RESPONSE PAYEE SVARSENDING NORVEGE

Adresse:

Sendes til:

Postnr./sted: Telefon/mobil:

Ares forlag AS, Pb: 54, 3139 Skallestad post@mht.no, www.mht.no

E-post:

Ares Forlag A.S Svarsending 6870 N-0095 Oslo, Norway


22 PROPATRIA /3/ 2015

e å takk r e k s en VI øn lighet u m r fo er NROF lta og sats e til å d k seier ved rs på no nledning! a neste

PATRULJELØP I HISTORISK LANDSKAP


Laget 4Papa er klare til start, men først en espresso.

Helgen 22.-25. mai reiste åtte representanter fra henholdsvis NROF i Rogaland og i Oslo til området Lombardia som ligger sentralt i Nord-Italia, på grensen mot Sveits. Vi skulle delta i årets utgave av det italienske patruljeløpet som denne gangen ble gjennomført i området rundt et lite tettsted som het Bisuschio. AV THOMAS PETTERSEN, NROF AVD. OSLO OG 4PAPA


24 PROPATRIA /3/ 2015

Birger Jostein Kristoffersen fra laget 4Papa ligger klar på skytebanen.

T

idlig fredag morgen reiste alle lagene med buss til en lokal skytebane hvor det var skyting med en Berreta 9mm pistol, en Benelli 5,56mm angrepsrifle og en 7,62mm angrepsrifle av ukjent type. I forbindelse med skytingen ble det også gjennomført et fem punkts ordremøte for alle lagførere. Der ble scenariet for konkurransen gjennomgått og vi mottok oppdraget vårt. Nå gjaldt det å legge planen for konkurransen videre. Konkurransen startet med en felles middag hvor store deler av byen var representert og det ble servert tradisjonell italiensk mat. Her var det langt mellom både pizza og pasta! Det ble servert god lokal mat som ga oss svært mye energi å konkurrere på. Etter noen raske espressoer var vi klare for intervallstart sammen med de andre 57 lagene. Store deler av Europa var representert, både stadig tjenestegjørende og reservister. Vi må spore litt av nå som espressoen er nevnt. Italienerne oppfattet vi som seriøse og profesjonelle kaffedrikkere med sterke vaner. Vi så dem marsjere inn på kaféer i grupper hvor alle bestilte én enkel espresso. Denne mottok de elegant samtidig som de svingte et ben opp på fothvileren ved kaffebaren før de rørte tre runder og bikket inn på espressoen. Deretter marsjerte de ut igjen. Vår norske måte å drikke kaffe på ble sett på som ytterst merkelig, og særlig da vi bestilte kopp nummer tre og slo oppi vann for å få denne mer lik kaffen vi er vant til.

NATTETAPPE SOM START

Vi startet rett på nattetappen. Dette var en form for søksoperasjon langs en nedlagt jernbanelinje før vi infiltrerte et område og etablerte en overvåkning av et markørspill som pågikk kontinuerlig. Da grålysningen kom, brøt vi opp og fortsatte marsjen til et vann hvor det ble gjennomført en passering av vassdrag. Temperaturen kan ikke beskrives som annet enn særdeles kaldt. Deretter var det dynamisk skyting i et sandtak med pistol, hagle og flere rifler. Neste post var transport med et veterankjøretøy svært lik en «Volvofelt.» Sjåføren hadde nok sett vel mye bilsport tidligere på dagen og bilen fikk virkelig kjørt seg på små humpete jordveier. Denne bilturen avsluttet i bunnen av et fjell og vi skulle deretter opp noen rimelig seige bakker. Heldigvis var det flere av de andre nasjonene som opplevde disse brattere enn oss. Vi jobbet oss sakte, men sikkert mot toppen. Det var gamle stillinger overalt på åskammene og på toppen og området burde vært i kategorien «museum». Vi var en svært ydmyk gjeng som forflyttet oss gjennom dette historiske området før vi til slutt begynte nedstigningen på andre siden. Vi skulle blant annet rappellere ned 20 meter, sprenge et vindu og sikre innhold i et bygg som viste seg å inneholde sprengstoff og panservernraketter. Rapport ble laget og sendt til høyere enhet. Fiender skulle nedkjempes og vi måtte komme oss over en elv


ved hjelp av to tau. En skarpskytter i et klokketårn 1250 meter unna skulle tas ut. Til hjelp her fikk vi utlevert tabeller og avstandskort. Kursen gikk tilbake til byen og hvor rådhuset for anledningen var gjort om til målområde. HELE LOKALSAMFUNNET DELTOK

Alle innbyggerne i Bisuschio var på en eller annen måte involvert i konkurransen. De var med i alt fra øvingsledelse til kjøkkenpersonell og sanitetselement og konkurransen var et samlingspunkt og ble en folkefest for stedet. Det var en svært sliten gjeng som var tilstede på middagen lørdag kveld, vi hadde jobbet jevnt og trutt mellom klokken 2300 fredag og 1645 lørdag. Søvnen kom greit den kvelden! Søndag var det parade i en noe større naboby som het Varese. Alle lagene ble stilt opp inne i en flott hage for premieutdeling. Her fikk gutta fra NROF avd. Rogaland prisen for beste reservistlag og tredje beste lag totalt. Vi i 4Papa kom inn til en sterk åttende plass i

en beintøff konkurranse som var svært godt planlagt og organisert. Vi anslår at det var mellom 200 og 400 personer som var involvert i å arrangere konkurransen. 17 poster over en utstrekning på tre mil, hvorav flere poster var svært personellkrevende, krever et stort apparat. ■

NROF avd. Rogaland i en pause mellom postene.

NROF avd. Rogaland kom på en sterk 3.plass totalt og ble i tillegg beste reservistlag. Laget bestod av f.v. Kai Ove Sletvold, Ådne Hansberg, Torbjørn Bøe og Kristian Lund.


26 PROPATRIA /3/ 2015

Sovesal under jorden – 136 køyer med plass til soldatene som trengte hvile.

Kartene henger klare på veggen.

Frøylinjen i Lyngenfjorden – siste skanse 18 medlemmer i NROF-avdelingene Midt-Troms og Narvik var i mai på omvisning i kommandobunkeren i den tidligere hemmelige Frøylinjen ved Lyngenfjorden i Troms. Spent venter medlemmene på at oppsynsmann Øyvind Ørnebakk skal låse opp den kamuflerte ståldøra. AV CHRISTIAN AUGENSEN, NROF AVD. MIDT-TROMS | FOTO: OLA SOLVANG/NORDLYS

– I krig var dette «siste skanse» – det var her vi skulle stoppe fienden, sier Ørnebakk, tidligere offiser og 40 år i Forsvaret. Han peker mot de snøkledde fjelltoppene som omkranser den lille høyden. Bortsett fra ståldøra er det ingenting som avslører at den skogkledde kollen skjuler et av landets mest imponerende og mest ukjente militære anlegg. – Mest sannsynlig ville de komme ned hit. Enten over fjellet eller gjennom Skibotn og videre langs fjorden, forteller han. SKULLE STANSE SOVJET

Noen mil fra Tromsø ble det fra 1970-tallet og frem til 1995 anlagt en enorm festningslinje - Frøylinjen. Her skulle norske soldater gjøre sitt ytterste for å stanse en sovjetisk invasjon i påvente av alliert bistand.

Dette var imidlertid ikke den første forsvarslinjen som ble bygget her. Lyngenlinjen kom først og er navnet på den siste forsvarslinjen Tyskland bygget i Troms og Lyngen på slutten av 2. verdenskrig. Den skulle stanse russisk fremrykning mot Bardufoss flyplass og Narvik. Den eneste vegforbindelse mellom Troms og Finnmark gikk gjennom Storfjord. Dersom vegen sør for Skibotn ble sprengt, ville det være tilnærmet umulig å komme landevegen til sørligere deler av landsdelen. Byggingen av forsvarslinjen krevde store ressurser, fordi alle festningsanlegg, veier og broer knyttet til denne linjen skulle være ferdig til 1.mai 1945. I Kvesmenes, i Lyngenområdet, ble et høyt antall sovjetiske krigsfanger i oktober 1944 satt inn i arbeide med Lyngenlinjen. Med sovjetiske krigsfan-


«KOMMER DET TRENGENDE BESØKENDE I FREDSTID BLIR DE HENVIST TIL «PANSERDASSEN» PÅ UTSIDEN. DETTE FOR Å SLIPPE EN DRITTJOBB I FREDSTID, FLIRER ØRNEBAKK.» Det meste var forberedt og klart.

ger som arbeidskraft var det en omfattende byggevirksomhet tyske styrker gjennomførte. OMVISNING

– Følg på, det er et stykke å gå, sier oppsynsmannen og går til døra som fører videre inn i anlegget. På veggen henger plantegninger som viser at kommandoplassen snor seg innover fjellet som en edderkopp av betong. Fra store rom, som ligger med jevne mellomrom, går lange ganger mot observasjonsposter og skjulte skytestillinger. Til sammen flere kilometer med tunneler. Gangene er snorrette og smale, så vi må gå på rekke. Gangene blir avbrutt av lange trapper opp og ned og deler seg mot nye dører og mørke åpninger. Vi passerer større og mindre rom som huser kontorer og soveplasser. I krig skulle flere hundre soldater være her inne. I et rom med forheng står fire bærbare toaletter som er forseglet med plakater «Kun til bruk i krig». – Kommer det trengende besøkende i fredstid blir de henvist til «panserdassen» på utsiden. Dette for å slippe en drittjobb i fredstid, flirer Ørnebakk. – I soverommene henger 36 køyer i kjetting slik at 72 soldater kan sove på skift, forteller han. «Uten frisk luft dør du» sier en illevarslende tekst på en vegg. – Ved fare for radioaktivitet eller giftige gasser kan alle dører og ventiler stenges. Da blir anlegget tett som en hermetikkboks og man må sørge for å få inn nok luft, legger han til. NORGES NYE GRENSE I NORD

Frøylinjen strekker seg tvers gjennom Norge med nesten 300 underjordiske beskyttelsesrom og kanonstil-

linger. Ved en invasjon skulle dette bli Norges nye grense. Alt nord for linjen overlates til fienden. Byggingen, som varte i 20 år, ble avsluttet i 1995 og prisen var en halv milliard i datidens penger. Ørnebakk forteller at anlegget var så hemmelig at det ikke var avmerket på noe kart – og var det det, ble kartene øyeblikkelig inndratt og makulert. På kommandantkontoret henger fremdeles store kart som viser mulig fremrykkingsveier for fienden og stillinger som skulle stoppe dem. ALDRI I BRUK

Da anlegget var ferdig i 1995, ble det låst igjen. Ennå lukter det fersk betong her inne, men det er 20 år siden ledelsen i Forsvarsbygg og sjefen for 6. divisjon forsynte seg av kaffe og snitter under tilstelningen som markerte at anlegget sto ferdig. Da hadde imidlertid fiendebildet endret seg, og plutselig var anlegget bare en utgiftspost. – Hæren som skulle betjene Frøylinjen var borte og Norge gikk bort fra tanken om invasjonsforsvar, forteller Ørnebakk. Hele anlegget ble overført til Forsvarsbygg som har startet rivingen som er kostnadsberegnet til nærmere 50 millioner kroner. Vi er ute av fjellet igjen til fuglesang og det er vår i luften. Formannen i NROF avd. Midt-Troms, Helge Gulbrandsen, overrakte Øyvind Ørnebakk en NROF-gave som takk for omvisningen. Ørnebakk kom med disse avslutningsordene: – Jeg mener det var unødvendig med nedleggelsen. Det ble investert mye her. Anlegget er godt planlagt og godt bygd. Forsvaret skulle latt det stå som det er. Vi vet ikke hva som skjer i fremtiden… ■ Kilder: Wikipedia, NRK, Nordlys og egen observasjon


28 PROPATRIA /3/ 2015

KJEKT Å HA

COMPACT KETTLEBELLS Trenger du et enkelt redskap for å beholde den fysiske formen gjennom sommeren? Eller tilbringer du mye av dagen på kontorstolen og trenger øvelser som reverserer den negative utviklingen sittende dager har på kroppen? Kettlebells kan være løsningen. De gamle russerne visste hva de gjorde da de utviklet øvelsen tohåndssving. Competition Kettlebells har riktige mål for konkurranseidretten Girevoy Sport, og finnes i størrelser fra 6 til 48 kg. Pris: 650,- for 16 kg. www.compactkettlebells.no

THERM-A-REST HAMMOCK Få ting er mer sommer enn hengekøyer! Hammock er en superlett hengekøye som kan brukes som base for gode netter (sammen med en Tarp i tilfelle regn) og til å nyte en god bok på varme sommerdager. Vekt 570 gram, lengde 295 cm. Solid 100 % polyester rip-stop. www.vertikal.no

999,650,-

BRUNTON REVOLT 9000 Uten strøm kommer man ikke langt i den elektroniske verden. Smarttelefon og gjerne nettbrett begynner å bli standard turutstyr for mange av oss. Enten spektakulære «turselfies» eller nyhetsoppdateringer og Yr.no er målet for feriebruken, så må det strøm til – noe som det ikke alltid er like enkelt å finne i tjukkeste villmarka. En ladebank er løsningen. Revolt 9000 fullader smarttelefonen hele seks ganger! Den er støtsikker og værbestandig etter IPX5-normen. Lithium Polymer med 4000mAh kapasitet. Vekt 284 gram. Pris: 999,- kr. www.brunton.com

999,-

EPIC V7 Surfskis er egentlig utviklet for varmere farvann og store havdønninger mellom øyene på Hawaii. Men kajakktypen passer perfekt for fine norske sommerdager (og egentlig hele året om du bruker tørrdrakt). Epics nye V7 er laget i solid rotasjonsstøpt plast, og tåler hardhendt bruk – enten det handler om å surfe inn på en steinete strand eller å trene harde intervaller på vei mot birkenformen. V7 veier 21 kg inkludert flaskeholder og ror, er 520 cm lang og 54 cm bred. Stabiliteten er bra, denne 15990,padler de aller fleste helt greit etter noen (muligens våte) prøveturer. www.bull-ski-kajakk.no


BLI MED PÅ OVERLEVELSE BARMARK

til endes s g n i d Påmel nrof.no. post@ er på Les m f.no nro www.

Sett av onsdag 23. til søndag 27. september allerede nå. Du vil få en innføring i overlevelse på Vestlandet og vi lover mye vær og natur. Lær om nødbivuakk, mat og vann i skog og fjære, ild og varme, fangstmetoder og bruk av naturen. Stedet er Tittelsnes Fort i Sveio kommune og NROF avd. Haugaland er arrangør.

Profilartikler Nå er det enkelt å kjøpe profilartikler Vi har flyttet medlemsbutikken inn i lokalene våre i Skippergata 17. Når du bestiller varer, slipper du både administrasjonsgebyr og porto. Ønsker du å bestille varer? Send en e-post til post@nrof.no og skriv hva du ønsker å kjøpe, navnet ditt, postadressen og medlemsnummeret ditt.

Et skikkelig grillforkle er påkrevet – og særlig NROFs eget forkle med plass for navnestripe og distinksjoner. Forklet er spesiallaget for NROF og finnes kun i medlemsbutikken. Det er sydd i norsk kamostoff og tåler det meste når du står ute og griller og lager mat. Kun kr. 250,- .

Deretter setter du aktuelt beløp inn på konto 1503.58.51302 og varene kommer til deg når vi har mottatt innbetalingen (som regel i løpet av en ukes tid). Lettere blir det ikke. Eller, du kan også komme innom oss i 4. etasje i Skippergata 17 og handle med kontanter. Da setter vi pris på at du har eksakt beløp. Se utvalget på www.nrof.no


8. MAI LANDET RUNDT

Rogaland

Nedenes

Inn-Trøndelag


ROGALAND: Saluttbatteriet Ulsnes ble etablert 1. mai 2007 og er et offisielt saluttbatteri. Batteriet er oppsatt med 2 stk. 105 mm Felthaubits M101 lette feltkanoner som er ombygget til 75 mm saluttkanoner. Batteriet bemannes av frivillige medlemmer fra NROF avd. Rogaland og HV-08. Salutten består av 21 skudd med 5 sek. mellomrom. Foto: Marius Aarre.

NEDENES: NROF avd. Nedenes har minnemarkering over falne britiske flysoldater ved Vierli. Fra venstre Stig Østerholt, Tore Salvesen, Magne Ingolf Madsen og Terje Bjorvatten Salvesen.

INN-TRØNDELAG: Falstadskogen er i dag nasjonalt minnested. Over 200 fanger ble henrettet og lagt i massegraver her i perioden 1942-43. I år ble også Regjeringens minnemedalje delt ut til flere veteraner (både sivile og militære) fra 2. verdenskrig. Minnemarkeringen 8. mai er i regi av Levanger kommune med NROF og HV som støttespillere.

HELGELAND:

Helgeland

Utenfor Mo Kirke står monumentet over de falne under 2. verdenskrig. Det var markering og kransenedleggelse. Formann i NROF avd. Helgeland, Arne Kristiansen står sammen med ordfører i Rana, Kai Henriksen, og Arnljot Skogheim fra NVIO. Etter markeringen var det hyggelig sammenkomst i avd. Helgelands lokaler rett ved.


NARVIK På Bjørnfjell har NROF avd. Narvik minnemarkering og kransenedleggelse over de falne norske soldatene i 1940.

VESTFOLD Ved minnesmerket i Stokke var det markering av ordfører Erlend Larsen og sjef for HV-01, Roy Helge Olsen.

SUNNHORDLAND NROF avd. Sunnhordland avholdt markering ved krigsminnesmerke ved Stord Kyrkje. NROFs kapt. Jon Terje Hauger holdt tale og la ned krans. – Eg tykkjer det er viktig å stoppa litt opp for ettertanke. Dei unge i dag veit ikkje heilt korleis me hadde det under krigen, seier krigsveteran Leif Nilsen. Foto: Kjetil Østrem, avisa Sunnhordland.

STJØRDAL Stjørdal kommune og NROF avd. Stjørdal inviterte, sammen med andre forsvarsrelaterte organisasjoner, til minnemarkering i Monsberga friluftssområde 8. mai. Varaordfører Ole H. Sandvik holdt velkomsttale, æresvakter er Svein Belsvik og Magnar Karlsen.

Stjørdal

VESTOPPLAND I Minneparken i Gjøvik sentrum var det ca. 150 fremmøtte. NROFs visepresident, Tom Gjestvang, holdt tale for dagen og la ned krans. Ordfører Bjørn Iddberg delte ut Forsvarets minnemedalje til syv veteraner fra 2. verdenskrig. Bak arrangementet stod NROF avd. Vestoppland, Seniorforbundet, Forsvarsforeningen og NVIO. Dagen ble avsluttet på Strandhotellet.

Vestoppland


Farger: Vimpel: Rød Hvit Blå Sløyfe: Kantlinjer Bord Fyllfarge Skrift

PMS 200 Hvit 281 875 117 110 281

20 veteraner fra internasjonale operasjoner syklet 8. mai fra Akershus Festning i Oslo til veteransenteret på Bæreia. Det var start kl. 0900 og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide sendte dem av gårde med salutt og motorsykkelkortesje. Bak «Støtt våre soldater» står NROF, SIOPS, NVIO og Lottene.

Narvik

Sunnhordland

Vestfold


34 PROPATRIA /3/ 2015

Kunnskapspåfyll i Europa Studieturene til Folk og Forsvar tar sikte på å øke kunnskapen om ulike organisasjoner, deres oppgaver, samt de politiske forholdene i landene som blir besøkt. AV MARI MOSAND, NROF AVD. SØR-TRØNDELAG Til sammen 13 deltagere reiste 18. til 21. mai til Wien, Østerrike og Bratislava, Slovakia. Vi var alle representanter for medlemsorganisasjonene i Folk og Forsvar. MER KREVENDE FORHANDLINGER

Ministerråd ved ambassaden i Wien, Kristian Ødegaard, beskrev et FN med mange FN-organisasjoner. Alle har hvert sitt ansvarsområde og det fremforhandles resolusjoner som sendes til FNs hovedkontor i New York. Ødegaard fortalte at forhandlingsklimaet de tre siste årene har blitt vanskeligere. Land hvor den økonomiske veksten har vært god, har blitt mer selvsikre og har lettere for å hevde seg i møter og forhandlinger. Land som Egypt, Iran og andre arabiske stater ønsker ikke mer åpenhet generelt i samfunnet. Dette skjer fordi de frykter det kan undergrave stabiliteten i deres eget land. Tunis ble dratt fram som et land med positiv utvikling ifht demokrati. Ambassaden har en egen studentpraktikant, Joachim Berg, og han informerte om det bilaterale samarbeidet mellom Østerrike og Norge. Han ga også en innføring i Østerrikes historie - hvor Tyrkias beleiring av Habsburgernes område i 1683 - påvirker Østerrikes motstand mot at Tyrkia skal få EU-medlemskap. GOD INNFØRING I OSSE

OSSE er Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa. Dag to

Hele studiegruppa samlet foran FN-bygningen.

fikk vi omvisning og en interessant og spennende brief av Florence Le Clèzio - fra mediasenteret der. OSSE består av 57 medlemsland i Nord-Amerika, Europa og Asia. OSSE er verdens største regionale sikkerhetsorganisasjon. De arbeider for sikkerhetspolitikk, sikkerhets - og tillitsskapende tiltak, konfliktavverging, krisehjelp, arbeid for menneskerettigheter samt økonomisk, teknisk og økologisk samarbeid. Vi ble forklart at organisasjonen er et forum for dialog og en plattform for «action». De bistår når de blir bedt om å bistå. Organisasjonen er kanskje best kjent for å ha valgobservatører. Innen OSSE vedtas ingen sanksjoner, men man uttrykker uenigheter med «blame and shame» og politisk isolasjon. De jobber etter konsen-

susprinsippet. På flere av briefene vi var tilstede på, fikk vi forklart at Russland nå er et land som er politisk isolert og landet ble heller ikke omtalt i særlig positive ordelag. Vi returnerte til ambassaden hvor vi fikk et foredrag om OSSE ved ambassadør Robert Kvile og militærrådgiver obltn. Arne Knapskog. De gav begge interessante briefer. Om man skulle gi et innlegg i EU-debatten - er det at ambassadør Kvile ofte får høre fra de andre landene at vi må holde oss utenfor EU. Norge er et av de få «frie» landene i EU med en individuell stemme, med mulighet til å ta ordet på møter. EU snakker med én stemme - som ofte betyr at det er strøket og kuttet på uttalelser for å bli enige.


En refleksjon etter dagen med OSSE er at vi får inntrykk av at multinasjonalt arbeid er et langsomt arbeid. Den ene uken lik den andre - men det er en grunnleggende tro på at det nytter. NATO- OG EU-LANDET SLOVAKIA

Siste dag av studieturen gikk til Bratislava og den norske ambassaden der. Ambassadør Inga Magistad fortalte om et land som har profitert på å bli EU-medlem. Slovakia er nå også medlem av NATO. De har fortsatt noe korrupsjon i statsadministrasjonen og ellers i samfunnet. Det er ulike oligarker som støtter politikere/ partier. Etter briefen hadde vi en guidet tur i Bratislava med en fargerik, lokal guide. Hun var god til å poengtere hva som var bra og mindre bra ved Slovakia og deres politikere og samfunnssystem ellers. ■

Lørdag 9. mai var det kurstid i NROFs lokaler i Skippergata Fire av avdelingene på Østlandet stilte klare for å lære mer om medlemsregisteret; hvordan få oversikt og registrere aktiviteter de enkelte avdelingene har, hvordan redigere lokal hjemmeside og ikke minst hvordan utnytte alle mulighetene i e-postsystemet som alle avdelinger benytter. Det var estimert en fem-­ Foto: Hilde Kristin Stensen, avd. Sør-Østerdal. timers-dag og det klarte seg med fire. Tilbakemeldingen fra deltagerne var udelt positiv! I og med at dette var første gjennomføringen av kurset, skal nå sekretariatet oppsummere, justere og legge inn innspillene som kom fra deltagerne. Hvor er det ønske om at neste kurs gjennomføres? – Nå skal det hjem og registreres aktiviteter, var én av kommentarene som kom i etterkant. På bildet sees deltagerne i dyp konsentrasjon.

MEDIA OG PROPAGANDA Vil du forstå hvordan psykologi og propaganda brukes i operasjoner?

Bli med på kurs 10. til 11. oktober Lær mer om uliker typer propaganda som brukes, medieoperasjoner og få innsikt i tidligere (og pågående) psykologiske operasjoner. Sett av helgen allerede nå – mer informasjon vil komme på www.nrof.no og til den enkelte som melder seg på. Kurset holdes i Oslo. Kurset er ugradert og det er ingen krav til sikkerhetsklarering.


36 PROPATRIA /3/ 2015

En dag for takknemlighet – En festdag, men også en dag til ettertanke og takknemlighet, sa fylkesmann Helen Bjørnøy. Ledere fra alle ungdomspartiene i Buskerud var også tilstede på seminaret NROF avd. Drammen holdt 8. mai i Drammen Børs. Tidsvitnet Fredrik Seeberg (94) formante ungdomspolitikerne om å skaffe seg yrkeserfaring før en eventuell stortingskarrière. AV CAMILLA BRISÅ, INFORMASJONSANSVARLIG NROF

8. mai var dagen for gjensynsglede og overlevelsestakknemlighet over å få sine kjære hjem, sa fylkesmannen i sin åpningstale. Hun understreket at det også er viktig å minnes de som IKKE kom hjem. Ole Paus satte tonen og kåserte om krigen som var et bakteppe i hele hans barndom. Han mintes de gamle gutta som bodde under kummerlige forhold i skogen rett ved blokkene på Hovseter i Oslo. De gutta var veteraner fra krigen som vel aldri kom «helt hjem», mente Paus. VIKTIG MED BEVISSTGJØRING AV UNGDOMMEN

Over 100 mennesker hadde funnet veien til Drammen Børs på frigjørings- og veterandagen. NROF avd. Drammen ønsket med seminaret å hedre de som er igjen som tidsvitner etter 2. verdenskrig. Opplevelsene deres vil kunne være en tankevekker for den oppvoksende generasjon og ikke minst bevisstgjøre ungdommen til å forstå hva som må til for å ivareta vår frihet og våre samfunnsnormer. For å få til dette, trakk oberstløytnant Palle Ydstebø fra Forsvarets stabsskole de lange historiske linjene fra 1. verdenskrig til 2. verdenskrig og han poengterte at

den første verdenskrigen var med på å forme hvordan man tenkte i 1940 og hvorfor opptakten da ble som den ble. NROFs generalsekretær, Jørgen Berggrav, brukte sine tilmålte minutter på Russland. Som ubåtkaptein under den kalde krigen fulgte han og mannskapet nøye med på hva den sovjetiske nordflåten foretok seg. Noen våkenetter ble det med å tenke på om den kalde krigen noen gang ville bli varm. Berggrav mente at Russland har to klare utenrikspolitiske mål; det ene er dominans i det som tidligere var Sovjetunionen og ikke minst det å bli respektert som stormakt. Tidligere forsvarsansatt Tønnes Thomstad poengterte at uønskede radikale holdninger hos ungdom tidlig må tas tak i.

1940 og ble der svært hardt såret. Han var klar i sine spørsmål til ungdomspolitikerne; har dere tenkt å gjennomføre førstegangstjeneste og har dere tenkt å skaffe dere yrkeserfaring før dere begynner på Stortinget? Samfunnsredaktør i Drammens Tidende, Odd Myklebust, ledet seminaret med stødig hånd. ■

NY AKTUALITET

Andreas Brandt, leder i AUF i Buskerud, var klar på at flere ungdomspolitikere nok har blitt realitetsorientert det siste året. -Sikkerhets- og forsvarspolitikk er ikke det som diskuteres mest, men det har fått sin aktualitet med Ukrainakrisen, sa lederen i AUF. Krigsveteran Fredrik Seeberg var med i slaget på Midtskogen i april

Ole Paus avsluttet avd. Drammens seminar med sin egen sang «Mitt lille land». Foto: Tore Shetelig, Drammens Tidende


Fredrik Seeberg omkranset av de politiske ungdoms­ lederne i Buskerud. FV: Andreas Brandt (leder i AUF Buskerud), Chase Alexander Jordal (leder i Hedmark Senterungdom), Fredrik Seeberg, Julius Mikkelsen (leder i Unge Venstre Buskerud), Kristian Tonning Riise (leder i Unge Høyre) og Petter Melsom (2. nestformann i FpU). Foto: Christian Pedersen, NROF.


38 PROPATRIA /3/ 2015

NROFs vårkonkurranser i skyting – mulighet for deltagelse et sted nær deg Årets vårkonkurranse i skyting ble avviklet fire steder i landet og med god deltagelse alle stedene. På Østlandet sørget NROF avd. Nedre Romerike for konkurransegjennomføring, på Vestlandet NROF avd. Haugaland, i Midt-Norge NROF avd. Stjørdal og Inn-Trøndelag i fellesskap og i Nord-Norge avd. Midt-Troms. NROF avd. Midt-Troms melder om ny rekord i antall deltagere. Her er resultatlisten med de tre beste i hver klasse (eller så mange som stilte i den enkelte klasse):

Gode fasiliteter gjør seg også for skyttere som er vant til feltmessige forhold.

Stødig håndgrep må til ved stående skyting på 100 meter.


VESTLANDET

ØSTLANDET

KLASSE I 1. plass Tor Olaf Sangvik

Avd. Kristiansand

2. plass Onar Torbjørnsen Avd. Haugaland 3. plass Odd Johan Bentsen Avd. Haugaland KLASSE II 1. plass Onar Torbjørnsen Avd. Haugaland 2. plass Tor Olaf Sangvik

Avd. Kristiansand

3. plass Geir Birger Haug

Avd. Haugaland

KLASSE IV 1. plass Jakob Kråkevik

Avd. Voss

KLASSE I 1. plass Tor Olav Sangvik

Avd. Kristiansand

2. plass Halvor Ajer

Avd. Oslo

3. plass Lars Tore Ruud

Avd. Oslo

KLASSE II 1. plass Tor Olav Sangvik

Avd. Kristiansand

2. plass Lars Tore Ruud

Avd. Oslo

3. plass Jostein Hassel

Avd. Øvre Romerike

KLASSE III 1. plass Ivar Rinde

Avd. Oslo

2. plass Torstein Dynna

Avd. Vestoppland

3. plass Egil Gulliksen

Avd. Oslo

KLASSE IV

NORD-NORGE KLASSE I 1. plass

Kjetil Jørgensen

Avd. Lofoten

2. plass

Stein-Hugo Berntsen

Avd. Midt-Troms

3. plass

Petter Paulsen

Avd. Narvik

1. plass Halvor Ajer

Avd. Oslo

2. plass Egil Gulliksen

Avd. Oslo

3. plass

Hans Arne Mariåsen Avd. Øvre Romerike

MIDT-NORGE

KLASSE II 1. plass

Kjetil Jørgensen

Avd. Lofoten

2. plass

Dag Magne Hellemo

Avd. Midt-Troms

3. plass

Daniel Bolsøy

Avd. Midt-Troms

KLASSE III 1. plass

Sturla Valderaune

Avd. Narvik

2. plass

Tor Erling Larssen

Avd. Midt-Troms

3. plass

Svein Wara

Avd. Tromsø

KLASSE IV 1. plass

Daniel Bolsøy

2. plass

Bjørn Henrik Johanessen Avd. Tromsø

3. plass

Johan Fredriksen

100 meters løping tilbakelegges før det skal skytes på 200 meter – her skal pulsen opp!

Avd. Midt-Troms Avd. Midt-Troms

KLASSE I 1. plass Bernt Noodt

Avd. Sør-Trøndelag

2. plass Knut Grongstad

Avd. Stjørdal

3. plass Magnus Amdam

Avd. Romsdal

KLASSE II 1. plass Bernt Noodt

Avd. Sør-Trøndelag

2. plass Magnus Amdam

Avd. Romsdal

3. plass Geir Gjendem

Avd. Stjørdal

KLASSE III 1. plass Nils Aasenhuus

Avd. Inn-Trøndelag


40 PROPATRIA /3/ 2015

«OPERATION DOOMSDAY» 10. mai 1945 kræsjet et britisk fly med 24 unge menn i Nordmarka, ikke langt fra Sørkedalen. De 24 soldatene og offiserene var en del av «Operation Doomsday». AV CAMILLA BRISÅ, INFORMASJONSANSVARLIG NROF

Det var 20 britiske soldater/offiserer, tre canadiske offiserer og én norsk offiser i flyet. Operasjonen var en del av det å få brakt allierte styrker og materiell fra Storbritannia til Norge. Det skulle i alt overføres 3500 mann og de allierte var ikke sikre på om de tyske styrkene i Norge ville legge ned sine våpen på tross av den tyske kapitulasjonen. 210 fly skulle til Norge 10. mai 1945. Kun 22 av disse kom frem.

Det var svært dårlige vær- og flyforhold og de aller fleste flyene gjorde vendereis til Storbritannia. Tre fly nådde aldri frem til bestemmelsesstedene. Det ene flyet antar man har fått navigasjonsproblemer i det dårlige været og søkte fastpunkter i terrenget ved å gå stadig lavere. Flyet traff Andtjernåsen og eksploderte. Det ble først funnet én måned senere. Gjennomsnittsalderen på soldatene ombord var 24 år.

70 år etter møtte 40 personer, i all hovedsak fra Sørkedalen Historielag, opp i skogen i nydelig maivær for å overvære minnemarkeringen. NROF avd. Oslo har siden 1995 stått for minnemarkeringen. Distriktsjefen i HV-02, oberst Karl-Henrik Fossmann, og den britiske forsvarsattachéen, colonel Matt Skuse, la ned krans på bautaen. NROF avd. Oslo stilte med æresvakter sammen med kadetter fra Krigsskolen. ■

Major Jørgen Egil Brekke, NROF avd. Oslo, tok oss gjennom historien til flyet som styrtet med 20 briter, canadiere og en nordmann ombord. Colonel Matt Skuse (til venstre i bildet) la vekt på det gode samarbeidet, på tilnærmet feilfritt norsk, mellom Norge og Storbritannia når det gjaldt å ta vare på krigsminnesmerker i Norge etter 2. verdenskrig.


«OPERATION CHAPARRAL» – Grey Nuts på patruljeløp i spanske olivenlunder

Vi reiste, fit for fight, til Torres de la Alameda, 30 km øst for Madrid, den 22. april i år. Vi innkvarterte oss i landsbyens lille pensjonat og begynte forberedelsene. AV SVEIN BURVALD, NROF AVD. DRAMMEN Starten foregikk sent fredag kveld, og det var fem minutter mellom patruljene. Etter en lang nattmarsj, med ildoverfall (airsoftguns), ankom vi bivuakkområdet. Vi pakket oss inn i varmeteppene våre og frøs oss gjennom natten. Humøret var imidlertid på topp siden vi registrerte at vi hadde avansert forbi fire lag ved ankomst bivuakken! Øvelsen fortsatte utover lørdag, i et temmelig kupert og goldt lende. Vegetasjonen besto mest av olivenlunder og chaparral (en type buskskog). Det var totalt 20 poster eller CP’er. Flere var ubetjente og vi måtte kvittere med stifteklemme på

kontrollkortet. Noen poster var bemannet og der fikk vi nye oppgaver og kartreferanser. Postene omfattet forsering av tunell under vei, ildoverfall, bivuakk, hule i fjellside,innsamling av vannprøve, kamuflering i buskas, granatkasting, lage tau av siv, flyfoto, rappellering, kjenningstjeneste, befri gisler, luftgevær, airsoftgevær og levere vannprøve i mål. Lørdag kveld var det felles middag og Grey Nuts fikk overlevert en skikkelig fin crest fra det spanske reserveoffisersforbundet «ARES». Søndag formiddag var det høytidelig avslutningsseremoni med utdeling av diplomer. Under sere-

monien stemte plutselig orkesteret i med en feilfri fremføring av «Ja vi elsker». Vi sto i giv akt, gjorde honnør og hadde tårer i øyekrokene… Grey Nuts ble nr. 10 av 12 patruljer. Vi var også det eneste utenlandske lag og var overlegent de eldste deltagerne, noe som gjorde inntrykk på våre spanske konkurrenter og nå amigos! Vi stilte med følgende: Gunnar Amundsen, Per Kjus, Torgeir Stensrud, Svein Burvald, Odd Arve Kristiansen (reserve og reporter), Håkon Thoresen (reserve og deltaker på spansk lag som fikk en god 5. plass!). ■


BLI MED PÅ

NROFs PATRULJELØP ÅRETS KONKURRANSE GÅR AV STABELEN 11. TIL 13. SEPTEMBER

Her finner du blant annet en oversikt over potensielle oppgaver og poster. Klikk deg inn på www.nrof.no/AKTIVITETER/ Patruljelop-2015/ og les mer! Meld på laget til post@nrof.no . Startkontingenten er kr. 1000,- pr lag.

Oppmøte og forlegning blir Eggemoen Leir ved Hønefoss. Konkurransen foregår som et langt patruljeoppdrag – i dagslys og nattemørke. Løpet har innlagte poster som for eksempel sanitet, samband, skyting, hinderbaner, krisehåndtering, kunnskap om Forsvarets organisasjon og – oppdrag, generell forsvarskunnskap (f.eks. NATO) og ikke minst lederskap og soldatkunnskaper. Konkurransen starter med ordregiving til lagførere fredag kveld og avsluttes innen lørdag kveld. Lagene må være selvforsynte med mat under hele oppdraget, inkludert telt og sovepose. Hvert lag må bestå av fire personer og lagfører må være befal. Forbered deg og laget ditt ved å ha gått gjennom reglementet til patruljeløpet.


FORMANNSKONFERANSEN LA GRUNNLAGET FOR ARBEIDET VIDERE I helgen 13.-14. juni var tillitsvalgte, sekretariat og forbundsstyre, tilsammen 70 NROFere fra hele landet, samlet i tradisjonsrike Stavern på Formannskonferansen 2015. AV JON ERLING TENVIK, PRESIDENT NROF

Vi var så heldige å få benytte Justissektorens Kurs- og Øvings­ senter, tidligere Luftforsvarets Skolesenter. Fredriksvern var forøvrig i sin tid hovedbase i Norge for Den Kgl Dansk-Norske Marine og bygningsmassen går helt tilbake til 1750. Det hører også med til historien at Kronprins Olav var kadett der rundt 1920. Men, det var fremtiden ikke fortiden som preget Formanns­ konferansen. Vi hadde fått to av våre sentrale offiserer, kontréadmiral Elisabeth Natvig og oberst Per Erik Solli, til å stille opp på en lørdag ettermiddag for å gi oss grundige orienteringer om Forsvarets utfordringer og innretning. Dette var meget nyttig sett i lys av at oberst Solli var sekretær for Ekspertgruppen og at kontréadmiral Natvig koordinerer arbeidet med forsvarssjefens Fagmilitære Råd som skal legges frem til høsten. Dette er særlig viktig for NROF da Reservistutredningen kommer til å inngå i dette arbeidet. Personlig tror jeg

aldri at Forsvaret i moderne tid har vært mer gjennomanalysert enn i 2015. Dette vil gi våre politikere et solid grunnlag for å fatte beslutninger som kommer til å ha store konsekvenser for Norges sikkerhet, Forsvarets bidrag og reservistene fremover. I år hadde vi gleden av en videohilsen fra forsvarssjefen direkte til konferansedeltagerne. Hilsnings­ telegrammet fra vår høye beskytter, HM Kong Harald, varmet og inspirerte til innsats. Dette er viktige manifesteringer av vår tilhørighet til Forsvaret og den støtten vi har fra vår øverste krigsherre. Formannskonferansen er et godt forum for erfaringsutveksling og læring. Vi lærte mye av hverandre denne gangen. Personlig er jeg veldig imponert over bredden i det NROF-avdelingene leverer av samfunnsmessig verdiskapning hvert år. Gode case studies på dette ble presentert for fellesskapet. Et eksempel er Vintermarsjen for

britiske reservister som avd. Vestfold arrangerer hvert år. Andre gode eksempler er skytetrening sammen med HVs Innsatssyrke i avd. Oslo, avd. Saltens samarbeid med Kystvakten, avd. Fossumstrøgets 9. april-markering, Nordkalottreffet etc etc. Det er slik at jo flere gode aktiviteter jeg nevner desto større er risikoen for at noen blir utelatt. Forsvaret derimot har ved gjentatte anledninger gitt uttrykk for hvor viktig NROFs lokale avdelinger er for å synliggjøre Forsvaret, holde forsvarssaken varm samt å bidra aktivt ift Forsvarets virksomhet. Vi seiler i medvind, medlemstilsig­ et er godt og det arbeides svært godt i avdelingene. I året vi har foran oss, skal vi bli enda flinkere til å lære av hverandre, utveksle erfaringer og løfte kvaliteten på det vi tilbyr enda ett hakk frem mot Landsmøtet i 2016. ■ Jeg takker for innsatsen og ønsker alle en riktig god sommer!


NÅR ALARMEN GÅR Store skader etter storflommen i Odda 2014 Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix


«Når alarmen går!» var temaet på «Totalforsvarskonferansen 2015» i regi av Kvinners Frivillige Beredskap (KFB). Ingen tvil om at totalforsvaret lever i beste velgående. AV JAN ERIK THORESEN, REDAKTØR I TRYGGE SAMFUNN


46 PROPATRIA /3/ 2015

Over 90 representanter fra sivil og militær sektor hadde satt hverandre stevne på Litteraturhuset i Oslo da styreleder i KFB, Anne Lise Johnsen, kunne ønske velkommen til en særdeles aktuell konferanse der temaet var «Når alarmen går!». Forsvar, politi, offentlige myndigheter, departementer og direktorater var alle med på å understreke at det ikke er noen overdrivelse å si at totalforsvaret er revitalisert. Møteleder, tidligere NRK-anker Geir Helljesen, orienterte om dagens program og ga ordet til første foredragsholder, avdelingsdirektør Per K. Brekke i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Han orienterte om Nasjonalt risikobilde og pekte på at samfunnet må akseptere risiko, at ting kan gå feil eller i stykker og at noen vil oss vondt. Spørsmålet er hvordan vi setter oss i stand til å håndtere hendelser og koordinere samspillet mellom mange aktører. Brekke presenterte begrepene scenarioer, sannsynlighet og konsekvens. Ved å teste ut spesielle scenarioer vil vi kunne fastslå hvordan samfunnet best kan håndtere slike hendelser. Det viktigste er å sikre befolkningens behov for mat, vann, medisiner, strøm og bl.a drivstoff. Vi må ha fokus på funksjoner, mente avdelingsdirektøren og snakket om risikoaksept. Hvor mye vi er villige til å godta? Per K. Brekke opplyste at DSB arbeidet mye med scenarioer i samspill med andre aktører innen samfunnssikkerhet og beredskap. FLOM OG SKRED

Avdelingsdirektør Anne Britt Leifseth i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tok for seg scenario flom og skred. Hun understreket innledningsvis at begrepet naturfarer omfattet mange fagdisipliner og at det var nødvendig med solid

kunnskap for effektivt å kunne forebygge og håndtere uønskede hendelser. Leifseth gjennomgikk ulike typer skred og hva som utløste slike hendelser. Primært er det menneskelig aktivitet mente hun og tok som eksempel broen på E 18 ved Holmestrand. Imidlertid er det snøskred som tar flest menneskeliv. Leifseth opplyste at overvåking og varsling var nødvendig på steder der mennesker vil være i fare om det skulle gå et skred. Hun nevnte

«ØKT REISEVIRKSOMHET, INNVANDRING, MATVAREDISTRIBUSJON, LABORIATORIUHELL, RISIKO FOR BIOTERROR OG RESISTENSPROBLEMER GJØR OSS MER SÅRBARE» Siri Hauge Åkneset, der det kunne dreie seg om en 80 meter høy bølge som ville berører syv kommuner. Det sikreste når det gjelder flom er ikke å bygge på flomutsatte områder. Arealplanlegging i kommunene er det viktigste hjelpemiddel. Leifseth pekte også på at det burde være god samfunnsøkonomi å steinsette spesielle elver. NVE arbeider nå med en helhetlig modell i samarbeid med kommunene i en Nasjonal plan for flomsikring og skredfare. Samfunnet må ha økt fokus på utbygging, økt verdiskapning og klima, mente avdelingsdirektøren. ØKT SÅRBARHET

Utbrudd av smittsomme sykdommer er uforutsigbart. Vi må ta grep når noe skjer. Økt reisevirksomhet, innvandring, matvaredistribusjon, laboratorieuhell, risiko for bioterror

og resistensproblemer gjør oss mer sårbare, sa overlege Siri Hauge ved Folkehelseinstituttet da hun presenterte scenario smittevern. Hun pekte på betydningen av rask varsling og etterforskning av smittekilder. I 2005 kom det et nytt lovverk der det ble gjensidig varslingsplikt mellom medlemslandene i WHO (World Health Organization). Under store utbrudd gir WHO råd for å overvåke, men er selv ikke operative. Det er frivillige organisasjoner, som eksempelvis Røde Kors, som rykker ut i felten. I Norge er det mange aktører som har befatning med lovverk og planverk der Smittevernloven spiller den sentrale rolle. Det foreligger en Nasjonal beredskapsplan mot henholdsvis pandemisk influensa og alvorlig smittsomme sykdommer. Hauge orienterte om Folkehelseinstituttets ansvar for overvåking og varsling. Instituttett har døgnberedskap, ikke minst medikamentelt og står godt rustet til utbruddshåndtering når alarmen går. Overlege Siri Hauge sa at truslene Norge nå kan stå overfor er nye, ukjente agens. Influensaepedimier og mat- og vannbåren smitte. Beredskapen er imidlertid god, men vi må ha en kontinuerlig overvåking, var hennes budskap. DET KAN SKJE IGJEN

Tidligere beredskapssjef i Oslo kommune, John Birger Berntsen, skrudde tiden tilbake til 22.juli 2011 og terroranslagene som skulle snu opp ned på beredskaps-Norge. Berntsen fortalte om sin egen rolle og opplevelser i de hektiske dagene som fulgte. Han kom inn på de deler av beredskapen som ikke fungerte etter hensikten og som Gjørv-kommisjonen senere pekte på. Mye er blitt endret og landet har en bedre terrorberedskap i dag. Vi registrerer en økt terrortrussel mot Norge. Det


«VI REGISTRERER EN ØKT TERRORTRUSSEL MOT NORGE. DET SKULLE ANGREPENE MOT SATIRETEGNERNE I PARIS OG ANGREPENE I KØBENHAVN VÆR KLARE INDIKASJONER PÅ» Jon Birger Berntsen

skulle angrepene mot satiretegnerne i Paris og hendelsene i København være klare indikasjoner på, mente Berntsen. At politiet nå bærer våpen understreker ytterligere det faktum at myndighetene frykter at alarmen kan gå, mente han. SENTRAL KRISEHÅNDTERING OG BEREDSKAP

Leder av Krisestøtteenheten i Justis- og beredskapsdepartementet, direktør Malin S. Nossum, orienterte om prinsippene for beredskaps- og krisehåndtering. Ansvar, likhet, nærhet og samvirke har fått godt fotfeste hos alle aktører, så vel sivile som militære samarbeidspartnere. Nossum opplyste at Kriserådet omfatter departementsrådene i de ulike departementer. Samspillet mellom de ulike departementer fungerer bra og det øves jevnlig på ulike scenarioer. Nossum orienterte om de saker departementet er opptatt av for tiden. Politireformen og Forsvarets bistand til politiet er tiltak som vil kunne løfte norsk beredskap flere hakk fremover, mente direktøren. Hun nevnte også at det er nedsatt et utvalg som skal se nærmere på Sikkerhetsloven. Det er vår oppgave å legge til rette for at uønskede hendelser skal kunne håndteres raskt og effektivt når alarmen går, sa direktør Malin S. Nossum.

POLITIETS HANDLINGSMØNSTER

Suksesskriteriene for innsatsledelsen i et politidistrikt er tilstrekkelig trening, riktig utstyr og erfaring, sa innsatsleder Thor Langli i Oslo Politidistrikt i sitt foredrag. Han fortalte hvordan det kunne oppleves å være i fremste linje og måtte ta viktige avgjørelser i løpet av sekunder. Et godt planverk og 24 tiltakskort danner utgangspunktet, sa Langli, som presiserte at tiltakskortene ikke lå igjen i utrykningsbilen, men befant seg inne i innsatsledernes hode. Han understreket at det nordiske politisamarbeid var av stor betydning. Langli ga eksempler på utfordrende situasjoner, ikke minst da alarmen gikk 22. juli 2011. Han opplyste at styringsinstruksjonen fra Politidirektoratet og politimesterens intensjon ligger til grunn for innsatsledelsen når alarmen går.

se med flom-/skredulykker, søk etter savnede personer og rolle som forsterkningsressurs. Når alarmen går er det en ubetinget fordel at våre soldater har god lokalkunnskap, presiserte Fossmann. Avslutningsvis var det anledning til å stille spørsmål til Nossum, Langli og Fossmann, noe en rekke av deltakerne benyttet seg av. Arrangøren, Kvinners Frivillige Beredskap ble berømmet for sitt engasjement for totalforsvaret. ■

FORSVARETS BISTAND

Forsvarets spydspiss, Heimevernet, er det som politiet anmoder om bistand fra når de sivile ressurser ikke strekker til i gitte situasjoner. Distriktssjef HV02, oberst Karl-Henrik Fossmann, redegjorde i sitt foredrag om Heimevernets beredskap rundt om i landet og de muligheter som lå til rette for den type anmodninger. Han nevnte en rekke eksempler på uønskede hendelser der Heimevernet hadde bistått politiet i forbindel-

Generalsekretær i Folk og Forsvar Monica Mattsson Kämpe, mottar KFBs beredskapspris for 2014.


48 PROPATRIA /3/ 2015

– Første kanon (Lengst bak til venstre) Skytter KPT Helge Sægrov - lader FEN Karl Johan Lund. Andre kanon (Lengst frem i midten) Skytter UM Hanne Beth Byberg - lader KVM Bjarne Steen. Komando (Lengst til høyre) Kanonkommandør LT Leif Otto Steen - skuddteller LT Per Morten Gitmark


FOR VÅR FRIHET

Saluttkanonene drønner på Ulsnes. Tre generasjoner Steen, som alle er medlemmer av NROF, sørget for å markere frigjøringsdagen den 8. mai i Stavanger. Slik mange NROF-avdelinger gjorde det rundt omkring i hele Norge. AV SIGBJØRN LARSEN


50 PROPATRIA /3/ 2015

Kvartermester Bjarne Steen, løytnant Leif Otto Steen og UM Hanne Beth Byberg (se også bildet på forsiden) sørget for at det smalt skikkelig, så gleden over friheten kunne høres vidt og bredt. – Det er viktig å markere vår frihet for all tid, sier Leif Otto Steen (78). Han har fått med seg både sønn og barnebarn til salutteringen. Også de er medlemmer av NROF. De er også alle aktive skyttere, med bakgrunn i ulike tjenester i Forsvaret. Selv tjenestegjorde Leif Otto blant annet ved feltartilleriet på Hjerkinn i 1958. Bjarne konkurrerer i år på landsskytterstevnet og Hanne Beth fikk nylig deltakermedaljen for å ha deltatt i marineoperasjonen utenfor Syria, og har også tjenestegjort i nordområdene ved Svalbard. – Hvordan klarte du å få med deg hele familiegjengen i NROF til å

saluttere? – For å si det litt spøkefullt så er de kommandert!, ler Leif Otto. Neida, vi er en veldig fin gjeng i NROF avd. Rogaland. Vi teller nå over 50 medlemmer og flere kommer til. Vi hadde vært en god gjeng til å stole på hvis det ble alvor. Alle hjelper hverandre. Du må få med at vi har et svært godt samarbeid med sekretariatet i NROF sentralt. De har alltid stilt opp for oss, sier Leif Otto Steen. – Salutteringen begynte med at HV-08 spurte om det var noen som kunne kanonen. Det kunne jeg. Kanonen vi skyter med er en 105 mm som er fôret ned til 75 mm. Det var kaptein Helge Segrov, Karl Johan Lund, Bjørn Erik Ueland fra HV-08 og meg. Et år var det sykdom rett før vi skulle saluttere og så endte det opp med tre generasjoner på samme kanon!

Det er 17 utvalgte salutterings­ steder i Norge som sørger for å markere kongelige fødselsdager, frigjøringsdag, unionsoppløsning, og 17. mai. Jeg synes det er en skikkelig honnør å kunne være med på salutten. Vi har stor respekt for det vi markerer og hvordan vi gjør det. Det hele håndteres med presisjon og ærbødighet. Skyter vi på en hverdag så skjer det klokken 12. Er det helligdag så er det klokken 13. Det skal være fred i kjerka. To ganger i året informerer vi militære mannskaper i sjøforsvaret om hva NROF står for og den samfunnsmessige rollen mellom forsvar og det sivile yrkesliv. Mange i NROF avd. Rogaland gjør det også skarpt i patruljeløp og representerer NROF både i Norge og utlandet. Akkurat nå har vi et lag i Italia. ■


VIKINGER I VESTERLED Helgen 2. og 3. mai ble den 15. Scottish Garelochhead Marches (SGM) arrangert i det naturskjønne men akk, så bakkete (opp til 17% stigning), Garelochhead området ved Loch Lomond nord for Glasgow. AV BENT MARTIN JAHRE, NROF AVD. OSLO

Marsjen, med over 400 deltakere, en del av den britiske Nijmegenkvalifiseringen og er på 45 km lørdag og 35 km søndag. Marsjen har tilhold i Garelochhead Training Camp (GTC), en enkel men hygge-

lig camp som i hovedsak består av Nissenhytter. Den ble oppført i 1942 som krigsfangeleir, og fungerer helt utmerket tre generasjoner senere. Norges bidrag denne gang var et lag på fem (tre krigere og to

treller) fra Viking Strollers som så det som fin trening til Nijmegen, Berg-en-Dahl, blir bare en hump i veien etter dette! ■

Søndagen ble våt, det regnet fra morgen til kveld og vinden blåste friskt, med liten storm i kastene. Ikke destomindre kom Viking Strollers inn etter 7,5 timer som nr 6 av 36 startende lag. Fra venstre: Korp Torbjørn Hatlestad (NROF avd. Bergen og HV-09), korp Christoffer Wøllestad (NROF avd. Bergen og HV-09), major Ann-Kristin Dyrkolbotn (TMBN), kapt Bent Martin Jahre (NROF avd. Oslo og lagleder) og lt Else Berit Haneseth (NROF avd. Oslo). Foto: Privat.


INNLEGG / DEBATT

Redaksjonen ønsker deg velkommen til å sende inn innlegg. Vi forbeholder oss retten til å forkorte og redigere innlegget. Send til: post@nrof.no

NORGES FORSVARSEVNE – KAN FORFALLET SNUS? ODD GUNNAR SKAGESTAD, LØYTNANT, NROF AVD. OSLO. ■ I sin kronikk «Norsk forsvarsevne – en varslet avvikling» i Aftenposten 8. mai 2015 tar Paul Narum og Sverre Diesen opp et viktig og stadig mer aktuelt tema. Deres innsiktsfulle analyse av forfallet i den norske forsvar er like overbevisende som den er skremmende. Det er en analyse som forfatterne hevder at politikerne er fullstendig klar over, noe som nødvendigvis fører til følgende konklusjon: Regjeringen har bestemt seg for å videreføre en forsvarspolitikk som innebærer en avvikling av en nasjonalt basert forsvarsevne innenfor en tidshorisont på 10-15 år. Og i det Civita-notatet som kronikken er basert på, understreker de to forfatterne at dette ikke er en meningsytring: Det er en fysisk observérbar og matematisk påviselig realitet. Narums og Diesens budskap er ikke nytt. Som det også sies i overskriften, er dette en utvikling som har vært varslet. Den har faktisk vært varslet ganske lenge, og varslerne har vært flere. Ikke minst har artikkelens medforfatter Sverre Diesen selv vært blant de fremste, tidligste og mest artikulerte varslerne. Dette var også tilfellet i de årene Diesen innehadde embetet som Norges forsvarssjef (fra 1. april 2005 til 1. oktober

2009), og således satt som øverste ansvarlige for den praktiske gjennomføring av den politikken som han nå så tydelig plukker fra hverandre. Mest tydelig var general Diesen da han i november 2007 presenterte rapporten Forsvarsstudien 07, hvor han blant annet fremholdt følgende: «Fortsetter tapet av kjøpekraft vil Forsvaret om ca. 25 år være så svekket at bare begrensede enheter som Kystvakt og grensevakt mot Russland vil være i full funksjon. Et selvstendig, nasjonalt forsvar vil være historie». Og han tilføyde at: – «Men lenge før dette vil effektene være store». Allerede i sin «tiltredelseserklæring» som forsvarssjef i 2005 pekte generalen på dette problemet i mer forsiktige ordelag: «(Imidlertid) fører utviklingen også med seg en kostnadsvekst som følge av såkalt teknologisk fordyrelse. Den forsknings- og utviklingsinnsats som går med til å gi materiellet høyere ytelser gjør at det øker i pris med ca. 3-5 % pr. år utover vanlig inflasjon. Det er mer enn vi kan regne med at selv en viss vekst i forsvarsbudsjettene ville kompensere. Men dette betyr nødvendigvis at det vil bli stadig vanskeligere å fornye materiellmessig den operative strukturen vi nå har igjen. Samtidig er forholdet at

mange av våre operative kapasiteter er på et kritisk minimum rent antallsmessig, dersom de overhode skal la seg opprettholde». Men samme Diesen var også mannen som den gang mer enn noen annen bidro til å bagatellisere det problemet som han selv hadde pekt på, ved sin famøse uttalelse om betydningen av forsvarsbudsjetters størrelse. Ordene falt i et intervju med Aftenposten 1. april 2005, hvor det fremgikk at «Han vil heller ikke si seg enig med den avgående generalinspektøren for Hæren, Lars J. Sølvberg, som mener Forsvaret er underfinansiert. Det ordet fins ikke ikke i vokabularet hos den akademisk anlagte og teoretisk velskolerte Diesen. – Ethvert forsvarsbudsjett er stort nok (min uth.). Det representerer det folket er villig til å bruke på denne virksomheten. Men ambisjonsnivået kan være for høyt». Hva enn Diesen mente med dette – og han vil selvsagt kunne påberope seg at utsagnet måtte forstås i den helhetlige konteksten hvor det ble fremført – så er det like sikkert at utsagnet har gitt politikerne (og det folket som har valgt dem) en effektiv unnskyldning for gjennom en årrekke å kunne lukke øynene for de utfordringer og advarsler som Diesen ellers fremførte.


«REGJERINGEN HAR BESTEMT SEG FOR Å VIDEREFØRE EN FORSVARSPOLITIKK SOM INNEBÆRER EN AVVIKLING AV EN NASJONALT BASERT FORSVARSEVNE INNENFOR EN TIDSHORISONT PÅ 10-15 ÅR.»

Vi bør heller ikke glemme at da Diesen tiltrådte som forsvarssjef i april 2005, kom han til et bord som han langt på vei selv hadde dekket. Gjennom sin rolle som bidragsyter til styringsdokumentet Styrke og relevans som ble fremlagt i januar 2005, var Diesen en av de sentrale premissleverandørene for nedbyggingen av det klassiske invasjonsforsvaret, tilrettelagt for å beskytte Norge mot vår store nabo i øst – et behov og et truselsbilde som angivelig fordunstet i og med Den Kalde Krigens offisielle avslutning. I denne transformasjonsprosessen var Diesens kamprop et mindre, mer fleksibelt forsvar rettet inn mot de moderne sikkerhetsutfordringene. Styrke og relevans er – så vidt vites – fremdeles Norges rådende sikkerhets- og forsvarspolitiske doktrine. Om den vil bli avløst av den nylig (28. f.m.) fremlagte rapporten fra den såkalte «Ekspertgruppen for forsvaret av Norge», er i skrivende stund uvisst. Denne rapporten – et 100 siders dokument med den løfterike titel Et felles løft – er interessant lesning. Ikke bare fordi den anviser nye, radikale og kostnadskrevende tiltak for å gjenreise landets forsvarsevne, men ikke minst (som særlig påpekt av Klassekampens redaktør Bjørgulv Braanen) fordi rapporten viser hvor

Foto: Anette Ask / Forsvaret

fundamentalt annerledes det tenkes om Forsvarets oppgaver i dag, sammenlignet med for bare ti år siden. En lyte ved rapporten er dens vektlegging av Russlands angivelig «nye rolle» som begrunnelse for omlegging av norsk forsvarspolitikk – en vektlegging som bidrar til å bagatellisere de fatale feilvurderingene som har blitt gjort i norsk forsvarspolitikk gjennom en årrekke. Samtidig er det lett å slutte seg til redaktør Braanen når han betegner ekspertgruppens rapport som et stort skritt fremover, idet den anlegger et langsiktig perspektiv på norske sikkerhetspolitiske utfordringer.

Narums og Diesens kronikk (og det Civita-notatet som den bygger på) er øyensynlig skrevet før ekspertgrupperapporten ble fremlagt. Vi vet derfor heller ikke – enn så lenge – hva de to forfatterne mener om de analyser og tilrådninger som der ble fremført. Uansett er det på det rene at Paul Narum og Sverre Diesen nå har tatt initiativet til en ytterst viktig debatt, som nødvendigvis må adressere de to grunnleggende spørsmålene «Hva skal vi med forsvaret?» og «Hva slags forsvar skal vi i så fall ha?» ■


54 PROPATRIA /3/ 2015

NROF GJORDE På bakken ligger døde og sårede. Tankanlegget på Sjursøya har eksplodert. Ambulanser, brannbiler, politi og redningsmannskaper gjør sitt ytterste for å ta seg av de sårede og få kontroll i kaoset. Så smeller det på nytt. NROF gjorde vondt verre under «Harbour Ex15,» den største sivile beredskapsøvelsen i Norge noensinne. De sminket over 40 «døde» og «sårede» markører! AV SIGBJØRN LARSEN


VONDT VERRE


56 PROPATRIA /3/ 2015

Det var skadesminker Unni Gran fra NROF avd. Follo og Anne Vardehaug fra NROF avd. Oslo som sammen med Edda Bøhn og Pia Aurora Storm-­Olsen, som hadde sminket de over 40 markørene som spilte skadde og sårede under øvelsen. Unni Gran er profesjonell skadesminker og har lært kunsten i HV Danmark. Ulike skader har ulike sår og synbare skader og skal følgelig behandles ulikt. For å få dette til å bli mest mulig realistisk må markørene også sminkes forskjellig. En som har fått en brannskade har kanskje et helt annet utrykk enn en som har fått en klemskade eller syreskade.

Det tar tid å sminke opp så mange markører. Alle lister over «døde» og «skadde» var satt opp på forhånd. Et team med sminkere gikk på med krum hals og logistikken fungerte perfekt. 20 minutter før øvelsen ble satt i gang var markørene ferdig sminket blodige og fæle. De så så ekle ut at redningsmannskapene klippet forsiktig opp tøy rundt såret så realistisk så de ut. ØVELSE «HARBOUR EX15»

Scenarioene i øvelsen omfatter blant annet en brann i tankanlegg på Sjursøya, masseevakuering av beboere i området og en skipskollisjon.

– Dette er scenarioer med lav sannsynlighet, men for å bidra til økt beredskap er det viktig at vi øver med utgangspunkt i de mest alvorlige scenarioene, forteller prosjektleder Hilde Bøhn i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). – Øvelsen er en oppfølging av Sydhavnarapporten som også danner grunnlaget for valg av scenario og øvingssted. DSBs utredning viser et komplekst og sammensatt bilde av risikofaktorer,


rutiner blir gått opp. Et godt samvirke er nøkkelen til suksess når tid er kritisk og mange aktører samhandler om håndtering av en ulykke, sier prosjektleder Hilde Bøhn. ■

Anne Vardehaug fra NROF avd. Oslo som sammen med Edda Bøhn og Pia Aurora Storm-Olsen, som hadde sminket de over 40 markørene som spilte skadde og sårede under øvelsen.

Unni Gran NROF avd. Follo er profesjonell skadesminker og har lært kunsten i HV Danmark.

>

og Sydhavna er et område med mange ulike aktører og aktiviteter lokalisert på et lite geografisk område. Det var derfor naturlig for oss å velge Sydhavna som øvingssted denne gangen, sier Hilde Bøhn. HarbourEx15 er en del av EUs øvingsprogram, og vil i tillegg til et 30-talls nasjonale beredskapsaktører involvere bistand fra internasjonale redningsressurser. – Planlegging og gjennomføring av en stor øvelse som HarbourEx15 bidrar til at etater blir bedre kjent med hverandres roller og ansvar i kriser, planverk blir samordnet og informasjonskanaler og varslings-

>


DA WARSZAWA­PAKTEN LØSNET SKUDD PÅ NATO-JORD


En norsk fisker løp for livet i Lazaruskulpen i Grense Jakobselv. I hælene hadde han Sovjetunionens grensejegere. Så smalt det. Daværende konstituert politimester i Sør-Varanger NROFs Tom Gjestvang, forteller Pro Patria om den dramatiske hendelsen da Warszawapakten løsnet skudd på NATO-jord. AV SIGBJØRN LARSEN som mister noen i sin teig.» Slike beskjeder flyter raskt nedover i systemet. Vi mister ingen. HVA SKJEDDE I LAZARUSKULPEN?

Tom Gjestvang

Den 5. juli 1990 kl. 1400 orienterte russiske grensemyndigheter om en forbryterjakt ved Grense Jakobselv. Kl.1500 ble stedfortredende grensekommisær oblt Edvard Larsen orientert. Samtidig ca. kl. 1500 rapporterte norsk grensevakt om at de kl 1348 har sett et russisk militærhelikopter ca. halvannen kilometer inne på russiske territorium. Helikopteret plukket opp tre personer hvorav en forsøkte å rømme. Dette ble oppfattet på norsk side og koblet sammen med forbryterjakten. Nå var forbryter­en pågrepet, tenkte vi, forteller Gjestvang. Som en bakgrunnshistorie hadde det både i 1989 og 1990 vært to avhoppinger fra Sovjetiske borgere over til Norge. Den ene forble i Norge. Den andre ville tilbake til Sovjetunionen etter to dager. Den siste kan ha vært en provokatør som ville teste ut systemet. Instruksene til de enkelte patruljene bar nok preg av «stakkars den

Kl.1730 orienteres Larsen om hendelsen i Lazaruskulpen. Fungerende politimester i Sør-Varanger politikammer orienteres like etter. Det ble sammenkalt til et møte på politikammeret kl.1800 hvor Larsen deltok og noen fra grenseapparatet. Vi fikk da vite at ca. kl. 1330 så hadde det vært en sovjetrussisk grensepatrulje som hadde forfulgt en norsk fisker inn på norsk territorium og avfyrt minst to skudd. Den gang var det ikke direkte telefon til russerne. Ønsket om kontakt ble signalisert ved flaggheising. «FANT» FISKEKROKER

Vi forsøkte både den 5. og den 6. juli å heise opp flagg, men det ble ikke oppnådd kontakt. Kl.1058 den 6. oppnås det kontakt. Lørdag den 7. juli ble det avholdt et konferansemøte på grensestasjonen hvor det ble overlevert en norsk protest. Stedfortredende russisk grensekommisær Alexander Prokubovskij nektet å motta brevet. Norske og sovjetiske myndigheter ble imidlertid enige om å møtes i Lazaruskulpen kl. 1800. Prokubovskij fant beleilig noen norske fiskekroker som han plukket opp på russisk side av grensen som han

>


60 PROPATRIA /3/ 2015

bad den norske grensekommisæren ta med seg som «souvernir». Han ønsket å sette opp en protokoll der og da for å avslutte saken. Det ble avvist av den norske grensekommisær. Samme dag kom det ut i pressen og førte til store oppslag og mange bortforklaringer fra sovjetisk side. Ambassaden gjorde det bare vondt verre for det de sa stemte ikke med det den russiske grensekommisæren sa. REKONSTRUERTE HENDELSEN

På mandag den 8. juli kl. 1100 gjennomførte vi en rekonstruksjon av hendelsen. Fisker Wernar Pedersen var den som hadde blitt utsatt for jakten. Fisker Frode Johansen som hadde stått lenger opp i elven hadde også hørt skuddene, og sett det han kalte for finske fiskere. De gikk i kamuflasjeantrekk. Finnene gikk som regel i «grilldress» til pent og med kamuflasje i felt. Det han da oppfattet som finske fiskere drev og rotet rundt inne i kjerret der skuddene hadde falt. Vi ble vist av Pedersen hvor han hadde stått i elva. Han bar åpenbart preg av at han hadde vært med på noe dramatisk. Det var et voldsomt presseoppbud. Det ble også avklart at to russiske grensevakter hadde løpt nedover elva. Antakelig for å plukke opp fiskehatten hans, da han flyktet for livet. I fiskehatten satt krokene som Prokubovskij senere tilfeldigvis «fant» og la fram på grensemøtet som «bevismateriale» for at den norske fiskeren hadde vært på sovjetisk side av på grensen. Rekonstruksjonen viste ellers at de sovjetiske grensejegerne hadde vært 80 -90 meter inn på norsk territorium. Vi konsentrerte søket med metalldetektor etter bevismaterialer

i det området som det ble påvist at de antatte «finske fiskere» hadde drevet og rotet. Jeg forsøkte å skjerme den norske fiskeren fra pressen, forteller Gjestvang. Han var tydelig oppskaket. Da han gikk ut i elva for å vise hvor han hadde vært, bråsnudde han plutselig og stormet skjelvende på land. Vi trakk oss litt unna. KORSET I BUSKENE

Bli med skal du få se, sa han. Oppå sandbanken i krattet på norsk side viste han meg hvor han hadde han krøpet i skjul. Der inne lå det noen pinner i et kors. Jeg oppfatter meg ikke som særlig religiøs, men av en

eller annen grunn så gjorde jeg det da, fortalte han meg. Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at han hadde fryktet for sitt eget liv, sier Gjestvang. Så på onsdag den 10. juli blir en ny fisker oppbragt av sovjetiske grensejegere ute i Grene Jakobselv på samme plass. Fiskere i et telt like ved hørte det ble tatt ladegrep. De så ut av teltet og ser at det står sovjetiske soldater og vinker han til seg. Det var stikk i strid med grenseavtalen. Grensevakten skal forebygge grensekrenkeleser. De

skulle ha vinket ham tilbake. I stedet vinker de ham til seg. Allerede kl. 1100 fant det sted et grensemøte på Storskog hvor den norske fiskeren blir overlevert til den norske grensekommisæren, Kommandør Hugo Overgaard. Samtidig orienterer Overgaard om den norske etterforskningen fra den forrige hendelsen. I hvilken retning det gikk. HYLSEFUNNET

Kl.1450 ble det orientert om hylsefunn ved bålplassen! En patronhylse fra det sovjetiske våpenet AK74 hadde blitt funnet med metalldetektor. Kl.2100 på kvelden orienteres stedfortredende russisk grensekommisær Alexander Prokubovskij om hylsefunnet. «På bakgrunn av hylsefunnet har vi iverksatt under­ søkelser hos patruljen,» lød det fra sovjetisk side. Kl.1500 den 11. juli ble politikammeret kontaktet av norsk grensekommissær hvor det ble fremlagt et ønske fra sovjetisk side om et møte den 13. juli hvor sovjetrusserne ønsket «å foreta et eksperiment». Vi vurderte hva vi skulle gjøre. Skulle vi svare nei til møtet? Hvis vi sier nei så ville de kunne bruke det i sin propaganda. Sa vi ja, kunne de bruke det også. Jeg tok kontakt med Killengreen i justisdepartementet, fordi jeg mente at saken nå var kommet opp på et nivå, hvor jeg mente at statsråden burde orienteres. Det var hun helt enig i. Det gikk en tid, så fikk jeg tilbakemelding fra Killengreen om at «statsråden og jeg er helt enige om» at dette skulle jeg avgjøre alene. REV TIL SEG GEVÆRENE

Vi samtykte til møtet. Det som skjedde var at Prokubovskij spurte


om den norske politimester hadde med seg hylsa? Slik at de kunne sammenholde «lotnummeret» på den hylsen som var funnet med de patronene grensejegerne brukte. La oss si at «lotnummeret,» (som står stemplet på alle hylser), på hylsa som vi hadde funnet hadde vært for eksempel «88» og at sovjetrusserne nå brukte patroner med et lotnummer på «89,» så ville de kunne hevde at det kunne være et bevis på en plantet hylse. På den annen side så kunne selvsagt sovjeterne uansett hevde at de nå benyttet et annet lotnummer enn den som var funnet, for å forsøke å komme unna beviset. – Dette er helt uinteressant, sa Overgaard. Vi har allerede konkludert med hva som har skjedd. Da river Prokubovskij til seg to AK74 geværer, tømmer dem for patroner og stikker hylsene opp i ansiktet på oss. Vi fikk med oss at lotnummeret var et annet enn den hylsa vi hadde funnet. GRENSEKOMMISÆRENE LØSTE PROTOKOLLFLOKEN

Den 13. juni har vi på nytt et møte i Lazaruskulpen. Norge avviser «eksperimentet» og fremhever at norske myndigheter konkluderer med at det har vært en grense­ krenkelse. Vi hadde møtet på russisk side. Det blir en del tautrekking. Så ser vi at Overgaard og Prokubovskij går et stykke unna elva. Når de kommer tilbake går Overgaard og holder rundt Prokubovskij. Jeg ser han holder tommelen opp bak ryggen på ham. Kan du leve med en protokoll hvor det står at den norske fiskeren muligens hadde krenket sovjetisk territorim? spurte han meg. Under forsøk på å stoppe den norske fiskeren, så hadde de sovjetrussiske grensevakter muligens krenket den norske grense. Jeg svarte da at jeg

kan leve godt med en sånn protokoll all den tid vi hadde konkludert med hva som hadde skjedd og rapportert det til Justisdepartementet. For du skjønner at også ­Prokubovskij skal ha et liv etter dette, sa Overgaard. Begge parter beklaget hendelsen og erklærte at hendingen ikke skal få negative innvirkninger på partene. Deretter drakk vi kaffe og spiste fiskesuppe. En sovjetisk oberst kom og snakket til oss via den norske tolken, hvilket de vanligvis aldri gjorde. De benyttet som regel bare sine egne tolker. Nå sa han: Mine

herrer! Dette burde vi gjort allerede forrige lørdag! Underforstått så hadde vi sluppet alt dette styret og alle mediesakene og de politiske kalamitetene som hadde fulgt i kjølvannet av denne hendelsen. VILLE SKÅLE FOR STJERNEN

Det hører med til historien at jeg samme dag som møtet med sovjeterne fant sted fikk beskjed om at jeg var utnevnt til politiinspektør av justisdepartementet og at jeg derfor skulle ta på meg en stjerne til, i møte med sovjeterne. Dette registrerte selvsagt sovjeterne, og ville skåle i vodka for stjernen som det er sovjetisk skikk og gjøre. Jeg tenkte at det var en dårlig ide å drikke vodka i norsk politiuniform med pressen til stede, så jeg avslo høflig og sa at jeg måtte ha det til gode. Vi skiltes likevel som venner og den dramatisk hendelsen kunne endelig bilegges på fredelig vis. ■


62 PROPATRIA /3/ 2015

DEL 2

AG3 de tidlige årene i det norske Forsvaret Beslutningen om anskaffelse av nytt armégevær ble presentert for Stortinget første gang i 1962. AV MAJOR ASKILD ANTONSEN, FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON


«PRODUKTER FOR DET SIVILE MARKEDET, 50.000 UNIFORMER TIL BUNDESWEHR OG 100.000 G3 FRA KONGSBERG VÅPENFABRIKK BLE LEVERT ETTER U-BÅTKJØPET.»

Denne stortingspresentasjonen må ha gitt fortrolighet for dem som jobbet med våpenprøver fram mot den første bestillingen i 1966. Kontrakten med Kongsberg våpenfabrikk om levering ble inngått 21. juni 1966. Første våpen, med serienummer 100001, ble formelt overlevert generalfelttøymesteren 15. februar 1967. Anskaffelsesprosessen tok åtte år fra ratifisering av den siste NATO-standarden om armegeværer i 1959 til leveringen av det første norske gevær i 1967. Deretter gikk det fort å levere de første våpen til brukerne. De første våpen ble levert avdelingene i 1967. NUMMERERING

Nummereringen på AG3 startet på 100.001. En kan lurer på hvorfor nummereringen starter på et så vidt høyt nummer? Dette er et direkte resultat av at Kongsberg våpenfabrikk allerede hadde produsert 100.000 G3-geværer for Bundeswehr. Våpenproduksjonen for Vest-Tyskland kom i stand som et resultat av en gjenkjøpsavtale i forbindelse med kjøpet av 15 Kobben-klasse U-båter i 1961. ØKONOMISK AVTALE

Gjenkjøpsavtaler var da ganske nytt og for Vest-Tyskland var det ikke så lett å finne militært materiell å kjøpe fra Norge. Produkter for det sivile markedet, 50.000 uniformer til Bundeswehr og 100.000 G3 fra Kongsberg våpenfabrikk ble levert etter U-båtkjøpet. For Kongsberg var det ikke økonomisk forsvarlig å produsere så lite som 100.000 våpen. Produk-

sjonsavtalen ble først økonomisk forsvarlig etter at norske myndigheter bestemte at våpenfabrikken også skulle produsere G3-geværer for Forsvaret. Valget av G3 var altså en direkte følge av U-båtkjøpet. Det kan virke litt forvirrende med alle betegnelsene som ble brukt om G3-geværet i begynnelsen. Det spanske CETME M 58 og G3 er samme våpen produsert i forskjellige land. CETME M 58 ble produsert i Spania, mens det Vesttyske firmaet Heckler & Koch leverte G3-geværet. BARNESYKDOMMER

G3-geværet hadde en del barnesykdommer og noen forhold ble gitt mye oppmerksomhet. Enkelte ting viste seg ikke var noen stor sak for brukerne. Andre forhold ble vurdert på et annet grunnlag da enn vi ville gjort i dag. Overdrevent hardt utkast og hard opplåsing var et par av problemene. Den halvstive rullelåsingen var kanskje ikke ferdig utviklet da våpenet ble testet. Produsenten visste nok dette for de arbeidet lenge for at det skulle benyttes en spesiell 7,62 mm patron med en 7,1 grams kule istedenfor NATOs patron med 9,3 grams kule i geværet. Belastningen på mekanismen ville bli mindre om det ble skutt med lettere prosjektil. Det harde utkastet kan indikere at geometrien i låsemekanismen ikke var riktig på de første våpnene. Det kan selvsagt også bety at de norske testerne ikke var helt vant med den nye mekanismetypen og derfor ble overrasket over kraften i utkastet. ■


64 PROPATRIA /3/ 2015

DEL 3

REIESEN DAG FOR DAG

5. DAG Juno Beach og Sword Beach, Mongomerys hovedkvarter, Pegasus Bridge med Cafe G ­ ondree, Lommen ved Falaise. Igjen avgang 0800,og etter å ha forlatt Bayeux kjørte vi etter et kort stopp ved det som engang var Montgomerys hovedkvarter, deretter strandveien mot øst langs Gold,-Juno- og Sword Beach (Collville-sur-Orne, Lion-sur-Mer og Saint-Aubin-sur-Mer) med stopp på

stedet der De Gaulle gikk i land,så mot byen Quistreham ved Orne-­ floden med den store tyske kommunika-sjons-og ildleder­bunker «Le Grande Bunker» som i sin tid ble inntatt av tre mann. Bunkeren er nå museum. Derfra var det kort vei til en av D-dagens viktigste broer, Benouville over Orne, i dag kun kjent som «Pegasus Bridge» etter det meget vellykkede britiske angrepet natten til 6.juni 1944. Broen ble som kjent erobret i løpet av få minutter av britiske

OPPLEVDE INVASJONEN I NORMANDIE Årets høydepunkt for spesielt militær­historiske interesserte var en meget vellykket reise til Frankrike med vekt på en del sentrale ­operasjoner fra WWII i tilknytning til D-dagen 6. juni 1944, samt et kort besøk på slagmarken fra WW I (Somme). AV LARS REIERMARK

Reentactors foran Hotel Hartenstein utenfor Arnhem. Bygningen er i dag museum. I 1944 under operation Market Garden, var det general Urquarts hovedkvarter.


soldater under kommando av major John Howard ( 1912- 1999) som landet i glidefly få meter fra broen. Her er også «Pegasus Memorial» og Cafe Gondree, det første hus som ble befridd under invasjonen og som den 6.juni både var «British Forward HQ» og samleplass for sårede. Madame Gondree, datter av den tidligere eier, var fire år i 1944 og husker godt de britiske soldater. Hun ble selv senere gift med en ex-para; i dag er hun enke, en flott dame på 70 som bød på både kaker og et glass. Om ettermiddagen gikk turen til området omkring Falaise hvor tyskerne led sitt endelige nederlaget i slaget om Normandie i august 1944. Enorme mengder materiell gikk tapt og ca 25.000 tyske soldater ble tatt til fange, de aller fleste av Montgomerys polske divisjon som på høydene ved Falaise har fått sitt eget minnes­ merke. Stedet kalles for øvrig også for «Stalingrad i Vest». En Tiger­tank på sokkel står ved veien der den ble forlatt under tilbaketoget, for øvrig den eneste komplette Tiger som er tilbake i Europa. På samme vei passerte vi stedet som Rommel ble såret da bilen hans kjørte av veien etter å ha blitt angrepet av en Spitfire ført av Pilot Officer Charlie Fox; det var som bekjent begynnelsen til slutten for Rommel. Vi kjørte nordover i Frankrike mot grensen til Belgia og endte dagen i Amiens. 6. DAG «Operation Jericho», Somme-­ offensiven i 1916 under WWI, Thiepval-minnesmerket, Le Grand Mine, og Arnhem med «Operation Market Garden». Nest siste dag forlot vi Amiens etter å ha sett byens fengsel hvor RAF i 1944 bombet murene sønder og sammen slik at en del dødsdømte fengslede patrioter kunne rømme; det samme man forsøkte på i Oslo

Kystpromenaden i Arromanche. I baggunden sænkekasser fra «Port Winston», den havn, der blev bygget som samlesæt i England og blev slæbt over Kanalen og etableret ved Gold Beach i juni 1944.

(Victoria Terrasse) og i København (Shell-huset). Få kilometer utenfor Amiens befant vi oss på krigsskueplassen for Somme-offensiven i 1916, en av de blodigste slag som den britiske hær noensinne har utkjempet. Minnesmerket fra 1929 ved Thiepval med franske og britiske flagg sammen med tavler med navnene på mer enn 76.000 falne fra Somme-slaget var både imponerende men samtidig skremmende, og fortsatt finner de lokale bønder rester etter slaget når de pløyer jordene. Vi besøkte likeledes «Le Grand Mine», stedet hvor de allierte for­ søkte å sprenge seg gjennom de tyske linjene i 1916; stedet er merket med skilter som sier at besøkende beveger seg i området på eget ansvar og største trykk på veien er max 4 tonn; vi gikk på kattepoter og bussen kjørte kun på vei med fast dekke. Årsaken er at man aldri har funnet den siste ladningen som aldri har gått av; den ligger der enda, et

eller annet sted. Den nest siste ladningen, som man heller ikke i utgangspunktet visste hvor var, gikk av ved et lynnedslag i begynnelsen av 1960-årene. Ikke langt derfra er minnesmerket over Det Britiske Tank-korpset fra WWI, (det het det den gang) på stedet hvor britene for første gang i krigshistorien satte inn 31 tanks, hvorav kun fire var operative, men nok til å forskrekke tyskerne. Vi fortsatte deretter nordover gjennom Frankrike og Belgia til vi nådde Arnhem sist på ettermiddagen. Her så vi først museet for kampene ved Arnhem, «The Airborne Museum», innredet i et av husene på stedet der de allierte led deres største nederlag i krigens siste år under «Operation Market Garden», nok et resultat av dårlig etterretning. Deretter var det tid for et besøk på den britiske kirke­gården i Osterbek hvor man også finner mange polske graver og så endelig, broen som man aldri fikk tatt. ■


SASTA Jaktdress for herre og dame

SASTA er et velrenomert finsk selskap som lager SOURCE drikkesystemer jaktklær i støysvakt, vann- og vindtettmateriale

for på stridsvest eller som sekk. sommontering puster.

Billigst på LUFTGEVÆR i Norge Prisgaranti: Finner du samme luftvåpen billigere andre steder i Norge får du samme pris. Sealskinz;

vanntette sokkker og hansker med merinoull fóring.

BRYNJE ull/netting - fra hode til ankel!

Nyhet: magasinlader til AG3 Alt innen luftvåpen og softguns 15 % rabatt til NROFs medlemmer. Rabattkode: NROF0812.

www.sandefjordpaintball.no


www.pqs.no

facebook.com/PQSNorway

KONGSBERG KONGSBERG creates and delivers high technology solutions for people that operate under very challenging conditions – on the oceans, in the deep subsea, in defence, in space.

Strømforsyningen kan være viktigere enn vi liker å tenke på Strømforsyning er en del av livsnerven i samfunnets beredskap. Vi i PQS er spesialister på sikker strømforsyning, og hele vår virksomhet er dedikert til sikkerhetsvurdering av elektriske anlegg. Hvor sikker strømforsyning har din bedrift? Med mer enn 30 års erfaring er vi markedsledende i Norge på teknologi og kompetanse. Riktig planlegging, systematisk kontroll og dokumentasjon kan utgjøre den store forskjellen om en kritisk situasjon skulle oppstå. Kontakt oss på pqs.no, på vår Facebook-side eller ring 97 02 16 02. Vår kompetanse er din trygghet.

www.kongsberg.com PQS AS – Alvøveien 132 b, 5179 Godvik – Tlf. 97 02 16 02

Avd. Oslo: Lørenveien 42, 0585 Oslo – Tlf. 97 02 16 02


Returadresse: Norske Reserveoffiserers Forbund Postboks 1550 Sentrum 0015 Oslo Norge

PRO PATRIA M I L I T Æ R F A G L I G

M A G A S I N

NR . 3 | 201 5

Tillit i 125 år... g n i t t y Fl l dør dør ti

Flytteheis

Innen- og utenlands Lagring - Assuranse Containere oversjøisk Industri - Kontor - Privatflytting

72 900 900

TRANSPORT

E-post flytting@vinjes.no Internett www.vinjes.no

AS

- Siden 1889 TM

NORSK FLYTTEFORBUND

Når kvalitet og service teller!

FOR VÅR FRIHET

Interpress Norge

Kr. 69,-

Østre Rosten 98 B, 7075 TILLER - TRONDHEIM

International Association of Movers

RETURUKE

36

Profile for Merkur Digitale Magasiner

Pro Patria nr. 3 - 2015  

Pro Patria nr. 3 - 2015