Page 57

«JON ERLING TENVIK KOM MED ERFARING FRA LEDER I FRIVILLIGE FORSVARS­ ORGANISASJONER GJENNOM MANGE ÅR OG HADDE GOD FORSTÅELSE AV FRIVILLIG FORSVARSVIRKSOMHET SOM ILDSJELENE FRA «ET LITE STYKKE NORGE» BRENNER FOR!»

Jon Erling Tenvik har gått fra borde. Fotografert på KNM Alta. Foto: Camilla Briså.

naturlig presidentkandidat for fire år siden. Offiseren Jon Erling Tenvik hadde inngående kunnskap om Forsvaret, «på godt og vondt», og hadde nå tidligere kolleger i viktige posisjoner. Næringslivslederen Jon Erling Tenvik hadde økonomieksper­ tise og viktig styreerfaring, mens shippingmannen Jon Erling Tenvik brukte sin maritime erfaring fra Sjøforsvaret til å se handelsflåtens utfordringer fra flere sider. Reservisten Jon Erling Tenvik kunne bruke denne kompetansen til Forsvarets beste og ble en viktig brikke i Forsvarets operative virksomhet gjennom deltakelse i Sjøforsvarets kontroll og rådgivning til den sivile skipsfarten gjennom øvelser og operasjoner i en årrekke. Headhunteren Jon Erling Tenvik hadde lang erfaring i å finne kvaliteter hos andre og organisasjonsmannen Jon Erling Tenvik kom med erfaring fra leder i frivillige forsvarsorganisasjoner gjennom mange år og hadde god forståelse av frivillig forsvarsvirksom­ het som ildsjelene fra «et lite stykke Norge» brenner for! For NROF var Jon Erlings evne til å kombinere disse egenskapene og bruke dem sammen med sitt strate­ giske blikk for å navigere NROF-­ skuta gjennom «båer og skjær» av uvurderlig betydning. Gjennom sin evne til å fokusere på løsninger fremfor problemer og hans evne til å tale reservistenes sak, i Norge og internasjonalt, har kommandør (R) Jon Erling Tenvik i stor grad satt spor etter seg i norsk og internasjo­ nalt reservistmiljø. ■■■

Profile for Merkur Digitale Magasiner

Pro Patria nr. 4 - 2016  

Pro Patria nr. 4 - 2016