Page 55

Hedret med sverd Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) avd. Kristiansand har overrakt det attraktive Snartemo-sverdet som bestemannspremie ved gradueringsseremonien under sommeravslutningen ved Luftforsvarets Skolesenter på Kjevik (LSK). Kampen om å få utmerkelsen var hard og tett blant avgangselevene. PP/NROF AVD. KRISTIANSAND Det ble utdelt premier til beste elev innen forskjellige militære disipliner, mens NROF delte ut premien til eleven som fikk best hovedkarakter i skikkethet som militær leder. Fagene består av: ledelse, militær idrett og trening, stridsmiljø og overlevelse, samt militært profesjonsfag. Av de 76 avgangselevene var det korporal Runar Lundøy fra Alversund som mottok Snartemosverdet fra NROF avd. Kristiansand. Runar Lundøy er den første fra Bergensområdet som mottar dette. Han tar med seg sverdet til Ørland der han nå skal tjenestegjøre. Snartemosverdet som er et ringsverd fra folkevandringstiden tidlig på 500-tallet har en meget interessant historie. Det ble overrakt av kaptein (R) Jan Larsen fra NROF. Slike sverd ble gitt av en konge eller en krigsherre til samfunnets beste ledere eller krigere og symboliserte troskap og lojalitet til giveren. – Det er jo nesten ikke for­ svarsavdelinger igjen på Sørlandet, så tanken er å gi en utmerkelse til de som velger å ta en militær lederutdanning. Sverdet skal være til inspirasjon, noe som er verd en ekstra innsats. Snartemosverdet er fra vår landsdel, dette og symbolikk­ en med troskap, lojalitet og at slike sverd var et europeisk høvdingmerke som var forbeholdt kongens elitekrigere, gjorde at vi valgte å gi

en kopi til beste befalselev, forteller lederen i NROF avd. Kristiansand, Rolf-Wiggo Lystad. SNARTEMOSVERDET

Snartemosverdet ble funnet i bygda Snartemo i Vest-Agder i 1933 og er en del av Snarte­ mofunnene. Hele funnet inkluderer blant annet et komplett våpensett, et sølvbeslått glassbeger, bronse­ kjele og en gullring, en skålvekt av bronse, tre vektlodd av bly, sjeldne mønstrede tekstiler og bjørneklør, og sverdet. Dette har vevd bandolær prydet med hakekors og funnet vekker internasjonal oppsikt i samtiden og er omtalt som «det vakreste folkevandringstids gravfunn der til denne dag er gravet frem av norsk jord». Allerede i september 1939 ble Snartemosverdet gjemt i et hvelv under hvelvet i spare­ banken på Fagernes, da en antok at dette ville være et sikkert sted om det skulle bli krig. Lite visste man den gang at noen av de hardeste kamper mellom tyske og norske styrker skulle foregå i Valdres. I løpet av krigen gjorde den Tyske okkupasjonsmakt tre fram­ støt for å få tak i sverdet, uten å lykkes. ■■■

Kaptein (R) jan Larsen fra NROF overakte «Snartemo-sverdet til Korporal Runar Lundøy fra Alversund som beste elev ved Luftforsvarets skolesenter ved Kjevik.

Profile for Merkur Digitale Magasiner

Pro Patria nr. 4 - 2016  

Pro Patria nr. 4 - 2016