Page 53

tenger, sette lokal- og lednings­ anestesi rundt tennene, fiksere kjeven med ståltråd og strikk, samt bruk av tannlegeborr for å trekke røtter og fastsatte proteser. Det var særdeles imponerende, og noe jeg helt klart gjerne skulle kunnet mer om før deployeringene jeg hadde med KNM Fridtjof Nansen til Aden-bukten. Annen del av workshopen var opplæring i kvalitetssikringsverktøy­ et Safemedicate fra tre briter som hadde utviklet verktøyet og solgte det. Det er et datasystem for å unngå feilmedisinering. Feilmedisi­

«FEILMEDISINERING BLE ANSETT OG SKYLD­ ES ENTEN MANGLENDE MEDISINSK FORSTÅELSE, FEILKALKULERING ELLER TEKNISK SVIKT. SYSTEMET LA OPP TIL KVALITETSSIKRING PÅ DISSE TRE OMRÅDENE.»

nering ble ansett og skyldes enten manglende medisinsk forståelse, feilkalkulering eller teknisk svikt. Systemet la opp til kvalitetssikring på disse tre områdene. VERTSLANDETS SANITETSSYSTEM

Den andre dagen startet med en presentasjon av det spanske sanitetssystemet. Her er det mye ressurser med to større militærsyke­ hus i Madrid og Zaragosa og seks noe mindre klinikker, blant annet i Ferrol. De hadde blant annet egne institutt for farmakologi, veterinær­ medisin, transfusjon, forebyggende

Operasjon ombord på KNM Fridtjof Nansen under operasjon Ocean Shield -13. Foto: Privat

>

Profile for Merkur Digitale Magasiner

Pro Patria nr. 4 - 2016  

Pro Patria nr. 4 - 2016