Page 36

36 PROPATRIA /4/ 2016

OBERST (P) JON ROGSTAD Leder i NROF avd. Oslo 2016 – dd

Generalsekretær i NROF 2001-2011

Sjef for Krigsskolen 1993-1996

Forsvars-veteran ble en av gutta igjen Han har 52 år bak seg i Forsvaret. Jon Rogstad fra Bærum hedret på en spesiell måte av soldater i Heimevernet. PP/JONNY KARLSEN, PRESSE- OG INFORMASJONSOFFISER I HEIMEVERNET

I

år arrangeres Landsskytterstevnet ved Råvatn skytebane i Øvre Målselv i perioden 29. juli til 5. august. Heimevernet (HV) er en viktig samarbeidspartner når det i år kommer nesten 4.000 skyttere til det lille tettstedet Øverbygd i Målselv kommune. Totalt regner man med at mellom 10.000 og 12.000 mennesker vil ta turen innom arrangementet.

år er han for første gang med på Landsskytterstevnet som frivillig funksjonær, sammen med rundt 130 soldater fra Heimevernet. - Jeg har ikke sluppet taket fra Forsvaret ennå. Det er en opplevel­ se å komme hit til Nord-Norge igjen, ta på seg uniformen, være med i miljøet og få litt møkk i mellom neglene igjen, smiler Rogstad.

VETERAN

BLE «FORFREMMET»

Også rundt 30 personer fra Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) er med som frivillige funksjonærer under stevnet. Deriblant tidligere generalsekretær oberst Jon Rog­ stad. Han har en lang karriere bak seg i Forsvaret. Rogstad startet på befals­ skolen for 52 år siden og har i ettertid blant annet vært sjef for Krigsskolen. Etter han pensjonerte seg har han engasjert seg i NROF og satt ti år som generalsekretær. I

Under Landsskytterstevnet har han blant annet jobbet med stand­ plasstjeneste på skytebanene. Selv om han er i uniform med oberst grad, er han blitt tatt godt imot at soldatene i HV-16. - Jeg så på soldatene med en gang jeg kom at de følte at her kommer det et nytt problem å stri med. Men etter hvert som de oppfattet at jeg gjorde samme jobben som dem, så ble jeg aksep­ tert og fikk en slags form for

forfremmelse ved at de til slutt ga meg HV-16-merket som jeg kunne feste på uniformen. Jeg syntes det var kjempefint, sier en tydelig stolt Rogstad. Han roser soldatene fra Heime­ vernet, som han syntes gjorde en god jobb. - Det var lange dager på stand­ plass. Men de er entusiastiske og har ment at tjenesten har vært meget meningsfylt. Og dermed har soldatene vært utrolig utholdende med å stå på de postene de er tildelt. Disse Troms-væringene er veldig trauste. De gjorde jobben på en utmerket måte. Så jeg er impo­ nert hvordan dette har fungert. Rogstad får ros tilbake fra oberst Ole Kristian Karlsen, som er sjef for HV-16. - Han er kunnskapsrik, engasjert og veldig godt likt av gutta. Rog­ stad har vært en ressursperson for oss og utrolig artig å ha han med her, sier Karlsen. ■■■

Profile for Merkur Digitale Magasiner

Pro Patria nr. 4 - 2016  

Pro Patria nr. 4 - 2016