Page 1

В СВЕТА НА КОМПРОМИСА – НЯКОИ НЕ ГО ПРАВЯТ

Ул. “ Ц а р Са му и л ” 5 2 , те л . : 0 2 / 9 8 8 4 0 5 4, ф акс: 02/ 989 77 84

office@merkom-bg.com

office@merkom.bg

www.merkom.bg


В СВЕТА НА КОМПРОМИСА – НЯКОИ НЕ ГО ПРАВЯТ МЕРКО М О О Д

Българо-италианската фирма “МЕРКОМ” ООД е създадена през април 1999 година и е официален дистрибутор за България на италианските заводи: Palazzoli S.p.A. – индустриално, битово, взривозащитено, корабно и тунелно електрооборудване CORTEM GROUP – специализирано взривозащитено електрооборудване Giovenzana – пултове за управление на кранове и телфери SCAME Parre S.p.A – системи и компоненти за електрически инсталации MARLANVIL – електротехнически материали за бита и осветлението ELETTROCANALI GROUP – изделия за електроинсталации от високоустойчив технпополимер

office@merkom-bg.com

office@merkom.bg

www.merkom.bg


В СВЕТА НА КОМПРОМИСА – НЯКОИ НЕ ГО ПРАВЯТ МЕРКО М О О Д

АВТОМАТИКА

office@merkom-bg.com

office@merkom.bg

www.merkom.bg


В СВЕТА НА КОМПРОМИСА – НЯКОИ НЕ ГО ПРАВЯТ МЕРКО М О О Д

ПАКЕТНИ ПРЕКЪСВАЧИ • Изработени от високо температурен безхалогенен полимер. • Устойчиви на химични и атмосферни агенти. • Контактните клеми са “двойно изключващ” тип с посребрени медни пластини.

office@merkom-bg.com

office@merkom.bg

www.merkom.bg


В СВЕТА НА КОМПРОМИСА – НЯКОИ НЕ ГО ПРАВЯТ МЕРКО М О О Д

БУТОНИ И КУТИИ ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ • Кутии изработени от полиестер с висока защита • Температуроустойчиви (-25°C ÷ 70 °C) • Механичен живот на бутоните–1 000 000 операции • Механичен живот на аварийните бутони - 300 000 операции • Предлаганата гама включва кутии до 5 бутона

office@merkom-bg.com

office@merkom.bg

www.merkom.bg


В СВЕТА НА КОМПРОМИСА – НЯКОИ НЕ ГО ПРАВЯТ МЕРКО М О О Д

КРАЙНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ ЗА АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ

office@merkom-bg.com

office@merkom.bg

www.merkom.bg


В СВЕТА НА КОМПРОМИСА – НЯКОИ НЕ ГО ПРАВЯТ МЕРКО М О О Д

ПУЛТОВЕ, КРАЙНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ, БУТОНИ, КАБЕЛИ

office@merkom-bg.com

office@merkom.bg

www.merkom.bg


В СВЕТА НА КОМПРОМИСА – НЯКОИ НЕ ГО ПРАВЯТ МЕРКО М О О Д

ПУЛТОВЕ, КРАЙНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ, БУТОНИ, КАБЕЛИ

office@merkom-bg.com

office@merkom.bg

www.merkom.bg


В СВЕТА НА КОМПРОМИСА – НЯКОИ НЕ ГО ПРАВЯТ МЕРКО М О О Д

Индустриални електрокомпоненти и системи Щепсели и контакти за индустриални приложения Кабелни макари за индустриални приложения

Aдaптepи за индустриални приложения

Кутии за електроразпределение

Преносими ел. табла office@merkom-bg.com

office@merkom.bg

www.merkom.bg


В СВЕТА НА КОМПРОМИСА – НЯКОИ НЕ ГО ПРАВЯТ МЕРКО М О О Д

TAIS серии – херметични от термореактивен материал за работа при тежки условия Приложение: Винарни, фабрики, летища, охладителни стаи, химическа индустрия, ферми и други.

office@merkom-bg.com

office@merkom.bg

www.merkom.bg


В СВЕТА НА КОМПРОМИСА – НЯКОИ НЕ ГО ПРАВЯТ МЕРКО М О О Д

Малки устройства с унифицирани кутии

Метални и термосет кутии за открит монттаж с IP67

Влагозащитени контакти и ключове за битови инсталации

Промишлени електрокомпоненти с пластмасово и алуминиево тяло IP67 - ключове (сх.1, сх.5)и контакти

office@merkom-bg.com

office@merkom.bg

www.merkom.bg


В СВЕТА НА КОМПРОМИСА – НЯКОИ НЕ ГО ПРАВЯТ МЕРКО М О О Д

Малки устройства с унифицирани кутии

Технически средства за контрол и сигнализация с висока степен на защита от пластмаса и алуминии – кнобки (еднои двубутонни), превключватели, шалтери, сирени, звънци.

Пълна гама от аксесоари и допълнителни устройства за индустриално и битово електрооборудване

office@merkom-bg.com

office@merkom.bg

www.merkom.bg


В СВЕТА НА КОМПРОМИСА – НЯКОИ НЕ ГО ПРАВЯТ МЕРКО М О О Д

Специализирано взривозащитено електрооборудване Компоненти произведени съгласно ATEX - директивата ЩЕПСЕЛИ И КОНТАКТИ С БЛОКИРОВКА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ КУТИИ И СЪЕДИНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ, ЗАЩИТА И СИГНАЛИЗАЦИЯ

office@merkom-bg.com

office@merkom.bg

www.merkom.bg


В СВЕТА НА КОМПРОМИСА – НЯКОИ НЕ ГО ПРАВЯТ МЕРКО М О О Д

Специализирано взривозащитено електрооборудване Компоненти произведени съгласно ATEX - директивата ЩЕПСЕЛИ И КОНТАКТИ С БЛОКИРОВКА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ КУТИИ И СЪЕДИНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ, ЗАЩИТА, СИГНАЛИЗАЦИЯ И ОСВЕТЛЕНИЕ

office@merkom-bg.com

office@merkom.bg

www.merkom.bg


В СВЕТА НА КОМПРОМИСА – НЯКОИ НЕ ГО ПРАВЯТ МЕРКО М О О Д

Специализирано взривозащитено електрооборудване

Взривозащитени разклонителни кутии, табла, осветителни тела, бутони, прекъсвачи, промишлени контакти и щепсели

office@merkom-bg.com

office@merkom.bg

www.merkom.bg


В СВЕТА НА КОМПРОМИСА – НЯКОИ НЕ ГО ПРАВЯТ МЕРКО М О О Д

Специализирано тунелно електрооборудване

Контакти за тунелна вентилация и осветление

Специализирани осветителни тела за тунелно ползване

Шалтери и лостови прекъсвачи за тунелна вентилация и осветление

Специализирани разпределителни кутии за тунелно осветление със стандарт IEC309-2

Разпределителни термосетинг ел. табла – тунелна серия

Специализирани разпределителни кутии за тунелна вентилация

office@merkom-bg.com

office@merkom.bg

www.merkom.bg


В СВЕТА НА КОМПРОМИСА – НЯКОИ НЕ ГО ПРАВЯТ МЕРКО М О О Д

Специализирано морско електрооборудване ЩЕПСЕЛИ И КОНТАКТИ С БЛОКИРОВКА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ КУТИИ И СЪЕДИНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ, ЗАЩИТА И СИГНАЛИЗАЦИЯ

office@merkom-bg.com

office@merkom.bg

www.merkom.bg


В СВЕТА НА КОМПРОМИСА – НЯКОИ НЕ ГО ПРАВЯТ МЕРКО М О О Д

ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА

office@merkom-bg.com

office@merkom.bg

www.merkom.bg


В СВЕТА НА КОМПРОМИСА – НЯКОИ НЕ ГО ПРАВЯТ МЕРКО М О О Д

ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА

office@merkom-bg.com

office@merkom.bg

www.merkom.bg


В СВЕТА НА КОМПРОМИСА – НЯКОИ НЕ ГО ПРАВЯТ МЕРКО М О О Д

КОМПОНЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА БИТОВИ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ

office@merkom-bg.com

office@merkom.bg

www.merkom.bg


В СВЕТА НА КОМПРОМИСА – НЯКОИ НЕ ГО ПРАВЯТ МЕРКО М О О Д

КОМПОНЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА БИТОВИ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ

office@merkom-bg.com

office@merkom.bg

www.merkom.bg


В СВЕТА НА КОМПРОМИСА – НЯКОИ НЕ ГО ПРАВЯТ МЕРКО М О О Д

office@merkom-bg.com

office@merkom.bg

www.merkom.bg


В СВЕТА НА КОМПРОМИСА – НЯКОИ НЕ ГО ПРАВЯТ МЕРКО М О О Д

Ул. “ Ц а р Са му и л ” 5 2 , те л . : 0 2 / 9 8 8 4 0 5 4, ф акс: 02/ 989 77 84

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО Всички продукти предлагани от МЕРКОМ ООД притежават съответните сертификати за качество. Ако имате нужда от допълнителна информация, моля обадете ни се. С пожелание за съвместна работа МЕРКОМ ООД

office@merkom-bg.com

office@merkom.bg

www.merkom.bg

merkom-presents  

Merkom,cortem,мерком, Giovenzana, Palazzoli, Scame, Marlanvil, Elletrocanali, електро компоненти, взривозащитено осветление, взривозащитено...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you