Page 34

Samuti kuulus Merko töövõttu kõrge- ja keskpingeosa projekteerimine ja installatsioonitööd, autokaalude ning autode läbipääsusüsteemi, kõigi tuletõrjesüsteemide ja juurdepääsutee rajamine alates värskelt valminud liiklussõlmest Saha-Loo teel. Iru jäätmepõletusjaam oli ehituslikust aspektist keerukas ja erakordne objekt ainuüksi seepärast, et tegemist oli alles teise jäätmepõletusjaamaga terves Baltikumis. Kuna objekti südameks oli jäätmepõletus- ning energiatootmisseadmed, siis hoonete projekteerimine ja ehitamine lähtus peamiselt tehnoloogilistest vajadustest, mõõtmetest, koormustest ning nende paigaldamise graafikust. Hoonete mahtu täitsid tihedalt arvukad tööstusseadmed, mistõttu oli hädavajalik kolmemõõtmeline (3D) projekteerimine, mida tehti tihedas koostöös CNIMiga. Üheks keerukaimaks väljakutseks kujunes katlahoone teraskarkassi projekteerimine ning montaaž, mis pidi mahtuma suuremõõtmeliste seadmete vahele ja ümber paljudes kohtades lausa millimeetri täpsusega. Erilist tähelepanu nõudis ka ventilatsioonisüsteemide projekteerimine, kuna katlast tulenev soojaeraldus hoonesse on erakordselt suur, mis tingib vajaduse väga suureks õhuvahetuseks. Samuti on hoone normaalseks funktsioneerimiseks ülioluline Merko poolt projekteeritud prügipunkri ventilatsioon ning paigaldatud õhupuhastuse aktiivfiltrid, mis tagavad nõuetekohase puhtuse atmosfääri paisatavale väljapuhkeõhule. Tehnoloogiliselt suurimaks väljakutseks oli auruturbiini alusplaadi ehitus, kus lubatud hälbed olid erakordselt väiksed. Samuti oli väga keerukas selle geomeetriline kuju ning selle sisse tuli betoneerida arvukalt taridetaile. Eesti Energia Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokis muundatakse elektriks ja soojuseks ligi 85% jäätmetes sisalduvast energiast. Jaama soojuse tootmise võimsus on 50 MW ning elektritootmise võimsus 17 MW. Jäätmeplokis kasutuses olev tehnoloogia sobib mitmesugust liiki jäätmete põletamiseks ning ei vaja segaolmejäätmete põletamiseelset sorteerimist, purustamist ega sõelumist. Täisvõimsusel töötades põletab Iru jäätmeplokk tunnis keskmiselt 27,5 tonni segaolmejäätmeid.

Profile for Merko Ehitus

Merko sotsiaalse vastutuse aruanne 2013  

Merko sotsiaalse vastutuse aruanne 2013

Merko sotsiaalse vastutuse aruanne 2013  

Merko sotsiaalse vastutuse aruanne 2013