Page 28TEGEVUSARUANNE

TUNNUSTUSED 2013 2013. aastal tunnustati AS Merko Ehituse tegevust järgmiste auhindade näol:

ETTEVÕTLUSE AUHIND 2013 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Tööandjate Keskliidu poolt korraldatud iga-aastasel Ettevõtluse Auhinna konkursi raames sai AS Merko Ehitus teist aastat järjest konkurentsivõimelisima ettevõtte auhinna ehitusvallas.

PARIM JA KORREKTSEIMA EHITUSPLATSIGA EHITUSFIRMA TALLINNAS Detsembrikuus pälvis AS Merko Ehitus Eesti oma Tedre tn 55 kortermaja/ ärihoone ehitusplatsiga Tallinna linna poolt parima ja korrektseima ehitusplatsiga ehitusfirma tunnustuse. Parima ja korrektseima ehitusplatsi väljaselgitamise hindamiskomisjoni töö eesmärk on kontrollida ehitusobjektide heakorda, juhtida ehitajate tähelepanu õigusaktide ja heakorranõuete rikkumistele eesmärgiga tagada linlastele turvaline ja heakorrastatud elukeskkond. Komisjoni kuuluvad spetsialistid Tallinna Kommunaalametist, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametist ja Põhja Politseiprefektuurist.

28

TÖÖINSPEKTSIOONI TÖÖKESKKONNA PARIMA PRAKTIKA TUNNUSTUS AS Merko Infra pälvis Tööinspektsiooni töökeskkonna parima praktika konkursil tunnustuse kaeveküna idee ja kasutamise eest Tõrva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustöödel. Erilised kaevekünad konstrueeriti ja ehitati eesmärgiga parandada liigniisketel pinnastel torustike paigaldamisel töötajate ohutust ja töö kvaliteeti. Kokku osales konkursil 57 töökeskkonna parima praktika näidet.

„AASTA BETOONEHITIS 2013“ ÜLEMISTE LIIKLUSSÕLME EHITUSTÖÖDEL KASUTATI 42 000 KANTMEETRIT BETOONI

AASTA EHITAJA KONKURSS

AASTA BETOONEHITIS

Konkursil „Aasta Ehitaja 2013“ oli üks nominentidest AS Merko Ehitus Eesti elektritööde osakonna projektijuht Siim Õispalu, kes on edukalt juhtinud keerukat Aruküla alajaama ehitusprotsessi ning varasemalt muu hulgas Ämari NATO lennuvälja rajavalgustuse väljaehitamist ja Puurmani mitmetasandilise liiklussõlme elektriosa ehitustööd Tallinn–Tartu maanteel. Aasta Ehitaja konkurssi korraldab Eesti Ehitusettevõtjate Liit ning selle eesmärk on propageerida ehitaja ametit ja tunnustada oma ala parimaid.

Hinnatud konkursil „Aasta Betoonehitis 2013“ pälvis peaauhinna AS Merko Ehitus Eesti juhitud konsortsiumi poolt rajatud Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimistööd. Ülemiste liiklussõlme ehitustööd teostas konsortsium AS Merko Ehitus Eesti, AS Merko Infra, Tallinna Teede AS ning AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg. Konkurssi korraldavad Eesti Betooniühing ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate liit.

AS MERKO EHITUS SOTSIAALSE VASTUTUSE ARUANNE 2013

Profile for Merko Ehitus

Merko sotsiaalse vastutuse aruanne 2013  

Merko sotsiaalse vastutuse aruanne 2013

Merko sotsiaalse vastutuse aruanne 2013  

Merko sotsiaalse vastutuse aruanne 2013