Page 1

1 Off Course!

SEPTEMBER 2012

24e jaargang no. 2


2 Off Course!


In overleg met de redactiecommissie heeft het Algemeen Bestuur besloten om de Off Course niet meer op papier te verspreiden, voor u ligt dan ook het laatste papieren exemplaar. Verschillende redenen hebben tot dit besluit geleid, die ik kort zal toelichten. Een belangrijke reden zijn de relatief hoge kosten van een goed verzorgd blad. Hier staan wel advertentiekosten tegenover maar er blijft een aanzienlijke kostenpost voor de vereniging. Ten tweede komt het blad Off Course viermaal per jaar uit, hierdoor is het niet mogelijk actuele onderwerpen op te nemen. En tenslotte wordt het door een groot aantal leden nauwelijks gelezen en verdwijnt het direct in de oud papierbak. Voldoende redenen om de koers te wijzigen. Maar de Off Course gaat niet verdwijnen, hij zal worden gedigitaliseerd en de grootste tekortkomingen kunnen worden opgelost. Een digitale versie heeft natuurlijk geen drukkosten maar wel de mogelijkheid om onze adverteerders meer aan hun trekken te laten komen. Met een behoorlijke kostenbesparing proberen we de inkomsten te behouden. Ook komt er een splitsing in de informatievoorziening. Actuele informatie zoals bijvoorbeeld wedstrijduitslagen, kunnen snel geplaatst worden. Achtergrondinformatie zoals bijvoorbeeld het maaiplan, kan in de elektronische versie van Off Course. Met deze wijziging trachten wij een beter product te leveren tegen lagere kosten met behoud van advertentie-inkomsten. De redactiecommissie, onze ICT-deskundige Broer van Dijk en Johan Vos namens het bestuur zijn deze plannen momenteel aan het uitwerken. Op het moment is er nog al wat commotie over het 9-stappenplan van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) dat formeel op 1 juli wordt ge誰ntroduceerd, waardoor het oude GVB verdwijnt. In de praktijk zijn wij hier nu al volop mee bezig, golfers die vandaag beginnen zijn niet voor 1 juli GVB klaar en zitten dus al in het nieuwe traject. De aanleiding om dit 3 Off Course!


systeem neer te zetten is tweeledig. Aan de ene kant bleek uit onderzoek dat er een grote vraag is van golfers naar begeleiding bij hun golfspel en dat onduidelijk is hoe men verder moet. Daarnaast wordt de golfsport geconfronteerd met een grote groep inactieve golfers. Veel golfers behalen hun GVB en stoppen daarna met lessen en, belangrijker nog, met spelen. Gevolg is dat velen op hetzelfde niveau blijven steken, geen handicap behalen en vaak ook niet meer dan ĂŠĂŠn of twee keer per jaar op de baan verschijnen. Daarom juichen wij deze verandering toe en als de redenatie juist is zouden wij een groei van ons ledenbestand moeten constateren. Op pagina 11 vindt u een nadere toelichting omtrent het 9-stappenplan van onze GVB-commissie. Wat wij wel betreuren is de discussie rond het 9-stappenplan van de NGF en het golfpaspoort van de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG). Beide organisaties zijn van mening dat een gezamenlijke aanpak uiteindelijk in het belang is van golfers, maar beiden doen onvoldoende water bij de wijn om het probleem op te lossen. De NGF gaat door met het 9-stappenplan en de NVG introduceert het Nationaal Golfpaspoort. Bij de ALV van de NGF op 31 maart bleek dat de onderhandelingen waren gestopt. De vergadering was het hier mee oneens en heeft het bestuur van de NGF verzocht de onderhandelingen weer op te starten om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Alhoewel de Groene Ster is aangesloten bij de NGF en NVG heeft het 9-stappenplan van de NGF onze voorkeur en laten wij houders van het Nationaal Golfpaspoort niet toe op onze baan. Ben Ruijs, voorzitter

4 Off Course!


Off Course! is het officiële 4x per jaar verschijnend verenigings-orgaan van Leeuwarder Golfclub De Groene Ster

Redactie: Dick Saakstra Frits van der Meer Thea Dijkstra Sjoerd Pelder

Redactieadres: Woelwijk 101, 8926 XD Leeuwarden (0511) 43 22 99 e-mail: secretariaat@leeuwardergolfclub.nl

opgericht 26 - 09 - 1988 Golfterrein gelegen in het recreatiegebied De Groene Ster, Woelwijk 101, 8926 XD Leeuwarden Telefoon (0511) 43 22 99 Fax (0511) 43 00 13 e-mail: secretariaat@leeuwardergolfclub.nl Rabobank 34.08.28.161 www.leeuwardergolfclub.nl

Wedstrijdinformatie: telefoon 0511-430446

Bestuur: voorzitter Ben Ruijs telefoon 06 38902765 Ineke Kijlstra telefoon (058) 288 12 59 secretaris Aukje Tiemersma telefoon 06 54372987 penningmeester en vice-voorzitter Thys Tjalma telefoon (0511) 476166 André Verbuys telefoon (0511) 469515 Johan H.M. Vos telefoon (058) 2 33 60 06

Professional: Martin Wedema 06 53 57 67 96

Ledenadministratie: Charles de Wolff telefoon (058) 2573367 e-mail: c.wolff7@chello.nl

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Voorwoord Colofon Nieuwe leden, Geslaagden Redactie Businessclub Etc. W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W 5 Off Course!


Maar de Off Course gaat niet verdwijnen, hij zal worden gedigitaliseerd en de grootste tekortkomingen kunnen worden opgelost. Een digitale versie heeft natuurlijk geen drukkosten maar wel de mogelijkheid om onze adverteerders meer aan hun trekken te laten komen. Met een behoorlijke kostenbesparing proberen we de inkomsten te behouden. Ook komt er een splitsing in de informatievoorziening. Actuele informatie zoals bijvoorbeeld wedstrijduitslagen, kunnen snel geplaatst worden. Achtergrondinformatie zoals bijvoorbeeld het maaiplan, kan in de elektronische versie van Off Course. Met deze wijziging trachten wij een beter product te leveren tegen lagere kosten met behoud van advertentie-inkomsten. De redactiecommissie, onze ICT-deskundige Broer van Dijk en Johan Vos namens het bestuur zijn deze plannen momenteel aan het uitwerken. In overleg met de redactiecommissie heeft het Algemeen Bestuur besloten om de Off Course niet meer op papier te verspreiden, voor u ligt dan ook het laatste papieren exemplaar. Verschillende redenen hebben tot dit besluit geleid, die ik kort zal toelichten. Een belangrijke reden zijn de relatief hoge kosten van een goed verzorgd blad. Hier staan wel advertentiekosten tegenover maar er blijft een aanzienlijke kostenpost voor de vereniging. Ten tweede komt het blad Off Course viermaal per jaar uit, hierdoor is het niet mogelijk actuele onderwerpen op te nemen. En tenslotte wordt het door een groot aantal leden nauwelijks gelezen en verdwijnt het direct in de oud papierbak. Voldoende redenen om de koers te wijzigen. Maar de Off Course gaat niet verdwijnen, hij zal worden gedigitaliseerd en de grootste tekortkomingen kunnen worden opgelost. Een digitale versie heeft natuurlijk geen drukkosten maar wel de mogelijkheid om onze adverteerders meer aan hun trekken te laten komen. Met een behoorlijke kostenbesparing proberen we de inkomsten te behouden. Ook komt er een splitsing in de informatievoorziening. Actuele informatie zoals bijvoorbeeld 6 Off Course!


wedstrijduitslagen, kunnen snel geplaatst worden. Achtergrondinformatie zoals bijvoorbeeld het maaiplan, kan in de elektronische versie van Off Course. Met deze wijziging trachten wij een beter product te leveren tegen lagere kosten met behoud van advertentie-inkomsten. De redactiecommissie, onze ICT-deskundige Broer van Dijk en Johan Vos namens het bestuur zijn deze plannen momenteel aan het uitwerken. Maar de Off Course gaat niet verdwijnen, hij zal worden gedigitaliseerd en de grootste tekortkomingen kunnen worden opgelost. Een digitale versie heeft natuurlijk geen drukkosten maar wel de mogelijkheid om onze adverteerders meer aan hun trekken te laten komen. Met een behoorlijke kostenbesparing proberen we de inkomsten te behouden. Ook komt er een splitsing in de informatievoorziening. Actuele informatie zoals bijvoorbeeld wedstrijduitslagen, kunnen snel geplaatst.

7 Off Course!


Maar de Off Course gaat niet verdwijnen, hij zal worden gedigitaliseerd en de grootste tekortkomingen kunnen worden opgelost. Een digitale versie heeft natuurlijk geen drukkosten maar wel de mogelijkheid om onze adverteerders meer aan hun trekken te laten komen. Met een behoorlijke kostenbesparing proberen we de inkomsten te behouden. Ook komt er een splitsing in de informatievoorziening. Actuele informatie zoals bijvoorbeeld wedstrijduitslagen, kunnen snel geplaatst worden. Achtergrondinformatie zoals bijvoorbeeld het maaiplan, kan in de elektronische versie van Off Course. Met deze wijziging trachten wij een beter product te leveren tegen lagere kosten met behoud van advertentie-inkomsten. De redactiecommissie, onze ICT-deskundige Broer van Dijk en Johan Vos namens het bestuur zijn deze plannen momenteel aan het uitwerken. In overleg met de redactiecommissie heeft het Algemeen Bestuur besloten om de Off Course niet meer op papier te verspreiden, voor u ligt dan ook het laatste papieren exemplaar. Verschillende redenen hebben tot dit besluit geleid, die ik kort zal toelichten. Een belangrijke reden zijn de relatief hoge kosten van een goed verzorgd blad. Hier staan wel advertentiekosten tegenover maar er blijft een aanzienlijke kostenpost voor de vereniging. Ten tweede komt het blad Off Course viermaal per jaar uit, hierdoor is het niet mogelijk actuele onderwerpen op te nemen. En tenslotte wordt het door een groot aantal leden nauwelijks gelezen en verdwijnt het direct in de oud papierbak. Voldoende redenen om de koers te wijzigen. Maar de Off Course gaat niet verdwijnen, hij zal worden gedigitaliseerd en de grootste tekortkomingen kunnen worden opgelost. Een digitale versie heeft natuurlijk geen drukkosten maar wel de mogelijkheid om onze adverteerders meer aan hun trekken te laten komen. Met een behoorlijke kostenbesparing proberen we de inkomsten te behouden. Ook komt er een splitsing in de informatievoorziening. Actuele informatie zoals bijvoorbeeld wedstrijduitslagen, kunnen snel geplaatst worden. Achtergrondinformatie zoals bijvoorbeeld het maaiplan, kan in de elektronische versie van Off 8 Off Course!


Course. Met deze wijziging trachten wij een beter product te leveren tegen lagere kosten met behoud van advertentie-inkomsten. De redactiecommissie, onze ICTdeskundige Broer van Dijk en Johan Vos namens het bestuur zijn deze plannen momenteel aan het uitwerken. In overleg met de redactiecommissie heeft het Algemeen Bestuur besloten om de Off Course niet meer op papier te verspreiden, voor u ligt dan ook het laatste papieren exemplaar. Verschillende redenen hebben tot dit besluit geleid, die ik kort zal toelichten. Een belangrijke reden zijn de relatief hoge kosten van een goed verzorgd blad. Hier staan wel advertentiekosten tegenover maar er blijft een aanzienlijke kostenpost voor de vereniging. Ten tweede komt het blad Off Course viermaal per jaar uit, hierdoor is het niet mogelijk actuele onderwerpen op te nemen. En tenslotte wordt het door een groot aantal leden nauwelijks gelezen en verdwijnt het direct in de oud papierbak. Voldoende redenen om de koers te wijzigen. Ten tweede komt het blad Off Course viermaal per jaar uit, hierdoor is het niet mogelijk actuele onderwerpen op te nemen. En tenslotte wordt het door een groot aantal leden nauwelijks gelezen en verdwijnt het direct in de oud papierbak. Voldoende redenen om de koers te wijzigen.

9 Off Course!


Maar de Off Course gaat niet verdwijnen, hij zal worden gedigitaliseerd en de grootste tekortkomingen kunnen worden opgelost. Een digitale versie heeft natuurlijk geen drukkosten maar wel de mogelijkheid om onze adverteerders meer aan hun trekken te laten komen. Met een behoorlijke kostenbesparing proberen we de inkomsten te behouden. Ook komt er een splitsing in de informatievoorziening. Actuele informatie zoals bijvoorbeeld wedstrijduitslagen, kunnen snel geplaatst worden. Achtergrondinformatie zoals bijvoorbeeld het maaiplan, kan in de elektronische versie van Off Course. Met deze wijziging trachten wij een beter product te leveren tegen lagere kosten met behoud van advertentie-inkomsten. De redactiecommissie, onze ICT-deskundige Broer van Dijk en Johan Vos namens het bestuur zijn deze plannen momenteel aan het uitwerken. In overleg met de redactiecommissie heeft het Algemeen Bestuur besloten om de Off Course niet meer op papier te verspreiden, voor u ligt dan ook het laatste papieren exemplaar. Verschillende redenen hebben tot dit besluit geleid, die ik kort zal toelichten. Een belangrijke reden zijn de relatief hoge kosten van een goed verzorgd blad. Hier staan wel advertentiekosten tegenover maar er blijft een aanzienlijke kostenpost voor de vereniging. Ten tweede komt het blad Off Course viermaal per jaar uit, hierdoor is het niet mogelijk actuele onderwerpen op te nemen. En tenslotte wordt het door een groot aantal leden nauwelijks gelezen en verdwijnt het direct in de oud papierbak. Voldoende redenen om de koers te wijzigen. Maar de Off Course gaat niet verdwijnen, hij zal worden gedigitaliseerd en de grootste tekortkomingen kunnen worden opgelost. Een digitale versie heeft natuurlijk geen drukkosten maar wel de mogelijkheid om onze adverteerders meer aan hun trekken te laten komen. Met een behoorlijke kostenbesparing proberen we de inkomsten te behouden. Ook komt er een splitsing in de informatievoorziening. Actuele informatie zoals bijvoorbeeld wedstrijduitslagen, kunnen snel geplaatst worden. Achtergrondinformatie zoals bijvoorbeeld het maaiplan, kan in de elektronische versie van Off 10 Off Course!


11 Off Course!


Maar de Off Course gaat niet verdwijnen, hij zal worden gedigitaliseerd en de grootste tekortkomingen kunnen worden opgelost.

Een digitale versie heeft natuurlijk geen drukkosten maar wel de mogelijkheid om onze adverteerders meer aan hun trekken te laten komen. Met een behoorlijke kostenbesparing proberen we de inkomsten

12 Off Course!


Maar de Off Course gaat niet verdwijnen, hij zal worden gedigitaliseerd en de grootste tekortkomingen kunnen worden opgelost. Een digitale versie heeft natuurlijk geen drukkosten maar wel de mogelijkheid om onze adverteerders meer aan hun trekken te laten komen. Met een behoorlijke kostenbesparing proberen we de inkomsten te behouden. Ook komt er een splitsing in de informatievoorziening. Actuele informatie zoals bijvoorbeeld wedstrijduitslagen, kunnen snel geplaatst worden. Achtergrondinformatie zoals bijvoorbeeld het maaiplan, kan in de elektronische versie van Off Course. Met deze wijziging trachten wij een beter product te leveren tegen lagere kosten met behoud van advertentie-inkomsten. De redactiecommissie, onze ICT-deskundige Broer van Dijk en Johan Vos namens het bestuur zijn deze plannen momenteel aan het uitwerken. In overleg met de redactiecommissie heeft het Algemeen Bestuur besloten om de Off Course niet meer op papier te verspreiden, voor u ligt dan ook het laatste papieren exemplaar. Verschillende redenen hebben tot dit besluit geleid, die ik kort zal toelichten. Een belangrijke reden zijn de relatief hoge kosten van een goed verzorgd blad. Hier staan wel advertentiekosten tegenover maar er blijft een aanzienlijke kostenpost voor de vereniging. Ten tweede komt het blad Off Course viermaal per jaar uit, hierdoor is het niet mogelijk actuele onderwerpen op te nemen. En tenslotte wordt het door een groot aantal leden nauwelijks gelezen en verdwijnt het direct in de oud papierbak. Voldoende redenen om de koers te wijzigen. Maar de Off Course gaat niet verdwijnen, hij zal worden gedigitaliseerd en de grootste tekortkomingen kunnen worden opgelost. Een digitale versie heeft natuurlijk geen drukkosten maar wel de mogelijkheid om onze

13 Off Course!


14 Off Course!


15 Off Course!

Off Course! test  

test versie digitaal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you