Page 1

Research 2015 - 2016 Hoe Vlaamse KMO’s in hun marketingcommunicatie investeren.


Hoe Vlaamse KMO’s in hun marketingcommunicatie investeren. onderzoeksgegevens

blz 6

budget blz 7 plan blz 15 middelen blz 18


comma, merkenmarketeers en SBM, twee organisaties die dagelijks Vlaamse bedrijven adviseren, bevroegen in een marktonderzoek enkele Vlaamse ondernemers over hun marketingcommunicatie-beleid voor de periode 2015-2016. “Het is bewezen dat sterke merken resultaat boeken,” stelt Greetje Demuelenaere van comma, merkenmarketeers. Via de peiling hopen beide organisaties meer inzicht in de verhouding en de mix tussen de bestedingen voor corporate en productcommunicatie te krijgen. “Communicatie is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering dat in grote mate de groei van ondernemingen beïnvloedt,” kadert Chris Jonckheere van SBM. U vindt de resultaten van het onderzoek in dit rapport. Veel leesplezier. Greetje Demuelenaere comma, merkenmarketeers

4

Chris Jonckheere SBM, skills voor bedrijf en medewerkers


oktober 2016

onderzoeksgegevens van de bevraagde bedrijven Het grootste aandeel van de bevraagde bedrijven bevindt zich in de B2B-markt.

149 bedrijven namen deel aan het onderzoek. Deze situeren zich binnen volgende sectoren:

36%

industrie

11%

institutionele bedrijven

6% 42%

diensten

groot- en detailhandel

62%

38%

B2B

B2C

5%

horeca en toerisme

Stabiele en groeibedrijven

Bij 55% van de bedrijven groeide de omzet de voorbije jaren. Gemiddeld bleef de groei onder 10%. Bij 40% bleef de omzet stabiel. Slechts 5% van de bedrijven meldde een daling. Gemiddeld was de daling minder dan 5%.

The Big SME Marcom Survey 2015 - 2016

5


0

25

6

50

radio

tv

Google Adwords

blogs, forums & reviews

LinkedIn

print

direct mail

PR

outdoor (banner,...)

productfiches

Facebookpagina

e-mailing

brochures & flyers

website

marketingcommunicatiemiddelen

Communicatiemiddelen aangewend in de communicatiemix

100 %

75


oktober 2016

Mate waarin bedrijven belang hechten aan corporate en productcommunicatie corporate communicatie

productcommunicatie

2,83% ik vind dit overbodig

2,83%

10,38%

ik vind dit overbodig

ik hecht er weinig belang aan

12,26% ik hecht er weinig belang aan

86,80%

ik vind dit (heel) belangrijk

84,91%

ik vind dit (heel) belangrijk

Het gros van de respondenten verklaart deze cijfers door te stellen dat goede corporate communicatie hét kenmerk van een sterk merk is, en dat het een essentieel onderdeel is in het creëren en verhogen van een bepaalde naambekendheid naar de buitenwereld toe. Bovendien blijkt dat corporate communicatie bij B2C-spelers belangrijker is dan voor B2B-spelers. Tegenover slechts 39% van de bevraagde B2B-bedrijven, vindt 76% van de B2C-bedrijven corporate communicatie namelijk ‘heel belangrijk’. The Big SME Marcom Survey 2015 - 2016

7


marketingcommunicatiebudget Bedrijven met een vooropgesteld jaarbudget voor marketingcommunicatie

Factoren die het marketingcommunicatiebudget bepalen

17%

andere: op basis van financieel of commercieel plan

16%

ad hoc beslissingen zonder vast budget

8%

54%

resultaten van de concurrentie

geen jaarbudget

46%

wel jaarbudget

31%

resultaat vorig boekjaar

11%

omzet vorig boekjaar

17%

groeipercentage

46% of bijna de helft van de bevraagde bedrijven heeft een vooropgesteld marketingcommunicatiebudget. Het verschil tussen B2B en B2C is hier gering.

Het planmatig aanpakken met een duidelijke focus en budget is essentieel, zeker ook voor de KMO-markt.

8


oktober 2016

De grootteorde van het marketingcommunicatiebudget Indien het jaarbudget vooropgesteld is.

60,78%

€ 5.000 - € 20.000 € 20.000 - € 50.000 € 50.000 - € 100.000

11,76% 7,84%

€ 100.000 - € 150.000

5,88%

€ 150.000 - € 200.000

5,88%

€ 200.000 - € 300.000 > € 300.000

0,98% 6,86%

The Big SME Marcom Survey 2015 - 2016

9


Communicatiemiddelen waarvoor bedrijven een jaarbudget instellen % 35 30 25 20 15 10 5

10

print

e-mailing

PR

Google Adwords

productfiches

outdoor

brochures & flyers

0 website

Percentage bedrijven dat een jaarbudget voorziet voor diverse communicatiekanalen


oktober 2016

38% van de bedrijven geeft aan dat het budget steeg ten opzichte van vorig jaar We spreken over een stijging van:

23,08%

< 5% 5% - 10%

28,21%

11% - 15%

10,26%

16% - 20%

10,26%

21% - 25% 26% - 30%

7,69% 5,13%

> 30%

15,38%

Bij 19% van de bedrijven daalde het budget. Besparingen binnen het bedrijf worden als voornaamste reden aangegeven. Bij 43% van de bedrijven bleef het budget ongewijzigd.

The Big SME Marcom Survey 2015 - 2016

11


Personen verantwoordelijk voor het marketingcommunicatiebudget

Personen binnen het bedrijf die de budgettaire beslissingen in verband met marketingcommunicatie nemen:

marketingmanager (16%)

productmanager (3%)

HR-manager (1%)

communicatieverantwoordelijke (6%)

bedrijfsleider (64%) office manager (1%)

andere (9%)

In ons KMO-landschap vinden we weinig autonome marketingdepartementen terug. Dit verklaart de grote betrokkenheid van de zaakvoerders in het aflijnen van de marketingcommunicatiebudgetten. Een aantal bedrijven focust quasi volledig op productcommunicatie. Daarbij neemt de productmanager het voortouw.

12


oktober 2016

Corporate vs productcommunicatie

Tevredenheid budget

De procentuele verhouding tussen het budget voor corporate communicatie en productcommunicatie is ongeveer gelijk. Met 54% is er wel een lichte voorkeur voor productcommunicatie.

Bij de stelling â&#x20AC;&#x2DC;Ik ben tevreden over het huidige communicatiebudgetâ&#x20AC;&#x2122; komt volgende verdeling naar voor:

64,29% akkoord

26,53%

niet akkoord

54%

5,10%

productcommunicatie

4,08%

helemaal niet akkoord

helemaal akkoord

46%

corporate communicatie

De voornaamste redenen van die ontevredenheid zijn: - te weinig structuur, - een ontoereikend budget, - nog op zoek zijn naar een optimale budgettering.

Investeren in corporate communicatie is een MUST. Het is evident dat het voor een KMO eenvoudiger en toegankelijker is om meteen over de producten te communiceren, maar we zijn ervan overtuigd dat een bedrijf merkenvoorkeur krijgt door in corporate communicatie te investeren. Met de juiste focus en een duidelijke positionering bouw je aan een sterk merk. The Big SME Marcom Survey 2015 - 2016

13


Budgetverschuivingen

budgettoename

budgetafname

budget blijft gelijk

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

Bedrijven blijven systematisch in hun website investeren. Het definiëren van een digitale strategie is als KMO geen eenvoudige opdracht. Toch is het een van de essentiële pijlers van een goede groeistrategie. Websites kunnen niet langer geïsoleerd worden. Social marketing is meer dan Facebook. Het zijn enkele touchpoints waar je stakeholders mee in aanraking komen. Elke KMO heeft een plan nodig met betrekking tot hoe alle digitale hulpmiddelen ingezet kunnen worden om tot activatie te leiden.

14


oktober 2016

budgettoename

budgetafname

budget blijft gelijk

Budgetverschuivingen B2C 1

website

1

brochures/flyers

1

blogs/fora

2

Facebookpagina

2

productfiches

2

TV

3

direct mail

3

print

3

radio

4

outdoor

4

e-mailing

4

LinkedIn

5

brochures/flyers

5

Google Adwords

5

PR

Budgetverschuivingen B2B 1

website

1

brochures/flyers

1

TV

2

e-mailing

2

productfiches

2

radio

3

brochures/flyers

3

print

3

blogs/fora

4

productfiches

4

direct mail

4

LinkedIn

5

Facebookpagina

5

PR

5

Facebookpagina

The Big SME Marcom Survey 2015 - 2016

15


marketingcommunicatieplan Persoon die het marketingcommunicatieplan opstelt

van de bedrijven werkt een marketingcommunicatieplan uit

35% marketingmanager

8%

andere

16

40% zaakvoerder

17% communicatiebureau


oktober 2016

Bedrijf werkt samen met een marketing- en communicatiebureau

Aantal jaar sinds begin samenwerking met marketing- en communicatiebureau

3% 7-10 jaar

10%

64% wel

36%

13%

4-6 jaar

>10 jaar

niet

19% 1 jaar

55%

1-3 jaar Beroep doen op specialisten ter zake raakt goed ingeburgerd. Begeleiding zorgt voor de professionalisering van het marketing- en communicatiegegeven. Zo wordt werken met een plan en budget een evidentie.

Er is een licht verschil tussen B2B- en B2C-bedrijven merkbaar. Ondernemingen die in de B2B-markt spelen, hebben gemiddeld een langer samenwerkingsverband, soms zelfs langer dan 10 jaar. Bij B2C-bedrijven is dat meestal minder dan 3 jaar. The Big SME Marcom Survey 2015 - 2016

17


Het marketing- en communicatiebureau beheert de budgetten van het marketingcommunicatieplan

Na de uitvoering van het marketingcommunicatieplan worden de resultaten gemeten

29%

62%

ja

71% nee

ja

38% nee

70% van de B2B-bedrijven meet de resultaten na uitvoering van het marketingcommunicatieplan. Dat is slechts 45% bij B2C-bedrijven.

18


oktober 2016

Toekomst Dit zijn de tools en kanalen die bedrijven in de toekomst nog meer willen inzetten, waarbij de grootte van de woorden het belang representeert.

The Big SME Marcom Survey 2015 - 2016

19


more bekijk de resultaten online op www.merkenmarketeers.be contact: greetje@merkenmarketeers.be volg ons op

20

The Big SME Marcom Survey 2015-2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you