Page 1

www.antisidalleida.org

Memòria d’activitats 2013


www.antisidalleida.org

Índex 1. Presentació

p.3

2. L’Associació

p.4

3. Programes de prevenció i promoció per a la salut

p.5

4. Programes d’atenció a les persones

p. 10

5. Novetats

p. 13

6. Dades econòmiques

p. 14

7. Col·laboradors

p. 15

2


www.antisidalleida.org

1. Presentació els

La població migrada és un altre dels

programes i accions més destacades de

grups d’actuació amb qui es treballa en

l’any 2013 de l’Associació Antisida de

tallers educatius. Pel que fa la població

Lleida. En aquests 12 mesos, l’entitat ha

en general s’han fet proves de detecció

treballat

precoç

Aquesta

memòria

en

resumeix

2

àmbits

diferents:

programes de prevenció i promoció

del

VIH

i

accions

de

sensibilització, entre d’altres.

per a la salut i programes d’atenció a les persones.

Els

programes

d’atenció

a

les

persones s’encarreguen de promoure Els

programes

de

prevenció

i

accions

i

recursos

accions

promoció,

persones afectades pel VIH i/o la sida i a

sensibilització i conscienciació dirigits a la

persones que es troben en risc d’exclusió

societat

social. En aquest sentit, s’ha ofert el

en

general

i

en

especial

a

col·lectius com dones, joves/adolescents,

servei

treballadors/es sexuals, homes que tenen

d’assessorament

sexe

d’inclusió

amb

homes

i

LGTB,

persones

privades de llibertat, població immigrada, persones

amb

VIH/sida,

famílies

d’atenció social,

col·lectiu

una

cobertura

prevenció,

al

donar

promoció per a la salut promouen de

integral

per

social,

el

jurídic, servei

de

servei servei

d’inserció

socio-laboral.

i

professionals.

També s’han realitzat activitats per a la salut com flors de Bach o Reiki, així

En aquest sentit, s’han realitzat 158

com sortides lúdiques i intervencions

tallers

educatives

educatius

dirigits

a

3.350

al

centre

penitenciari.

El

beneficiaris i 11 tallers a famílies amb

projecte de l’Hort Solidari ha permès

187

diferents

donar feina a 8 persones i beneficiar amb

intervencions educatives amb els tallers

productes de l’hort a 45 famílies. I tot

“Per Estimart-te, m’estimo” o “Preser-

s’ha fet gràcies al treball en xarxa i a la

va’t” entre els joves. També s’ha donat

col·laboració

atenció

públiques, les entitats privades i les

beneficiaris.

S’han

presencial

i

treballadors/es del sexe.

fet

als

clubs

als

de

les

institucions

entitats del tercer sector.

Des d’aquí volem agrair a totes les entitats que donen suport a l’Associació Antisida de Lleida i també a tots els voluntaris i voluntàries, socis, que fan possible que l’entitat sigui una realitat amb la seva ajuda i col·laboració.

3


www.antisidalleida.org

2. L’Associació L'Associació Antisida de Lleida és

Objectius:

una entitat sense ànim de lucre fundada

• Promoure

l'any 1991 amb l'objectiu de millorar de

prevenció i promoció per a la salut.

forma integral la qualitat de vida de les

• Afavorir l’adquisició d’hàbits saludables

persones afectades per VIH/sida (tot i

des de la perspectiva afectivo-sexual.

que treballa a Lleida des del 1989 quan

• Promoure accions de sensibilització a la

va

comunitat.

néixer

com

a

delegació

de

accions

l’atenció

educatives

l'Associació Antisida de Catalunya). El 6

• Afavorir

de gener de 2006 es va inaugurar

persona seropositiva i a la seva xarxa

l'actual local ubicat al carrer Lluís Besa,

familiar,

17, baixos. I l’any passat, el 15 de

persones en risc d’exclusió social.

novembre de 2013, la consellera de

• Promoure activitats de sensibilització i

Benestar i Família de la Generalitat,

atenció per a la prevenció del VIH/sida en

Neus Munté, va inaugurar l’ampliació i

l’àmbit de la cooperació internacional, el

reforma de l’espai.

treball en xarxa, la coordinació i la

com

vinculació

integral

l’atenció

amb

altres

cap

de

amb

a

la

aquelles

entitats

i

plataformes amb la mateixa finalitat.

Fes-te soci!

Fes-te

Amb una quota mínima de 30€/any pots col·laborar amb nosaltres!

voluntari!

Si estàs interessat/da en fer-te voluntari vine a veure'ns, truca'ns o escriu les teves dades i ens posarem en contacte.

4


www.antisidalleida.org

3. Programes de prevenció i promoció per a la salut L'Associació Antisida de Lleida educa per:

1. Atenció

• Trencar estereotips

als/les

joves

i

la

xarxa

educativa

• Viure una sexualitat lliure, positiva i responsable

2. Atenció als treballadors/es del sexe 3. Atenció a les persones immigrades

• Potenciar la reflexió • Afavorir

Àmbits d’actuació:

l’adquisició

conductes saludables.

4. Atenció a la població en general d’habilitats

i

a) Detecció precoç del VIH i altres ITS b) Intervencions educatives c) Atenció personalitzada d) Accions de sensibilització

5


www.antisidalleida.org

3. Programes de prevenció i promoció per a la salut 1. Atenció als/les joves i la xarxa

d’atenció

educativa L’Associació

Antisida

de

Lleida

ha

realitzat 158 tallers educatius a les 12 comarques lleidatanes, arribant a 3.350 beneficiaris. beneficiaris

El servei d’atenció al jove és un servei

Per es

comarques,

reparteixen

en

els Lleida:

2.821, Balaguer: 216, el Pont de Suert: 49, la Seu d’Urgell: 11 i les Borges

i

informació

en

l’àmbit

de

l’afectivitat, la sexualitat i la relació amb els altres. A més, es facilita material profilàctic. (2.821

Es

dóna

servei

atencions),

atencions), atencions)

El i

Lleida

Balaguer

Pont La

a

Seu

de

(216

Suert

(49

d’Urgell

(11

atencions).

Blanques: 4. També s’han impartit 11 taller famílies amb 187 beneficiaris. Els diferents programes que es porten a terme són: Per estimart-te, m’estimo; les històries del Max; Preser-va’t; Saps de què va, entre d’altres. NºIntervencions. Educació formal/no formal 54

46 18

29 11

El

programa

Nits

Segures

són

intervencions preventives en espais d’oci nocturn, per tal de minimitzar danys tenint com a objectiu facilitar material informatiu

i

profilàctic

fomentar

les

relacions sexuals saludables.

6


www.antisidalleida.org

3. Programes de prevenció i promoció per a la salut 2. Atenció

als

treballadors/es

del

sexe

3. Atenció a les persones immigrades L’entitat també realitza accions educatives

L’Associació per atendre les necessitats

amb persones immigrades. L’any 2013, els

de

tallers educatius a immigrants van ser

les

persones

que

exerceixen

la

prostitució fa una atenció integral des del

a 94 beneficiaris.

projecte Risc Zero, en l’àmbit de la prevenció: s’han atès a 527 persones i

Nº de participants 863

des del projecte Punt d’Atenció Únic, en l’àmbit

social,

on

s’han

atès

a

Entitats contactades que treballen per a immigrants

1 7

32

persones. S’ha realitzat un total de

7 25

94

Entitats d'immigrants contactades Ens competens contactats

2.959 actuacions.

Professionals referents contactats

Atencions per àmbits Persones immigrants participants als tallers

240 729 129

Persones immigrants participants al servei d'atenció personalitzada

40 Atencions en l'àmbit Atencions en l'àmbit Atencions en l'àmbit de la salut social laboral

7


www.antisidalleida.org

3. Programes de prevenció i promoció per a la salut 4.

Atenció a la població en general

b) Intervencions educatives

L’Associació Antisida de Lleida ofereix

Pel

servei sociosanitari dirigit a la població en

educatives del projecte sida ponent,

general, tant a Lleida com als diferents

han

centres de les comarques. En aquest

centres,

sentit, s’han portat a terme:

participants

• Servei de detecció precoç del VIH: 431

que

fa

a

participat

un

amb

intervencions total

més

i

de de

prop

14 280

de

25

intervencions.

beneficiaris

167

• Intervencions

educatives:

559 88

beneficiaris (en un total de 35 tallers) • Servei

les

d’atenció

personalitzada

als

majors de 30 anys: 1.116 beneficiaris

12

32 5

8

7

Nº intervencions

participants

4

2

Centres participants

Població general

• Atenció telefònica i atenció via e-mail:

Persones amb discapacitat

4.878 beneficiaris

Agents educatius i/o professionals de la salut

• Accions de sensibilització: 66 accions c) Servei d’Atenció personalitzada a) Servei de detecció precoç del VIH i altres ITS

Per zones geogràfiques, la Peninsula Ibèrica i l’Àfrica Subsahariana són les zones amb més usuaris a l’Associació

El 2013 es van realitzar 431 noves

Antisida de Lleida. Les següents zones

proves

amb

ràpides

de

VIH

i

altres

infeccions de transmissió sexual (ITS).

més

població

atesa

són

Sudamèrica i Àfrica del nord.

Per comarques, a Lleida es van realitzar 399 casos, al Pont de Suert van ser 21

0%

casos, 6 casos a Balaguer i 5 casos a la Seu d’Urgell. Nª deteccions: 431 6 21 5

5% 1%

9%

0%

42%

41%

Balaguer

La Seu d'Urgell

AFRICA DEL NORD ASIA CARIBE

Lleida

El Pont de suert

CENTRE AMERICA SUDAMERICA

2%

AFRICA SUBSAHARIANA EUROPA PENINSULA

399

8


www.antisidalleida.org

3. Programes de prevenció i promoció per a la salut • Setmana europea de la prova

d) Accions de sensiblització L’Associació Antisida de Lleida realitza durant tot l’any diferents accions de sensibilització

i

conscienciació

a

la

població. Aquestes accions es porten a terme tant a Lleida com en d’altres punts de la demarcació. • Dia de Sant Jordi

• Dia Memorial de la Sida

• Dia Mundial de Lluita contra la Sida

9


www.antisidalleida.org

4. Programes d’atenció a les persones

L'Associació

Antisida

de

Lleida

treballa per:

1. Atenció social

• Trencar estereotips • Potenciar

la

2. Foment per a la salut

inclusió

sanitària

i

sociolaboral

5. Inclusió social

• Facilitar l’accés als recursos les

situacions

3. Atenció al centre penitenciari 4. Insercio sociolaboral

• Afavorir la integració social

• Minimitzar

Àmbits d’actuació:

de

6. Treball en xarxa

vulnerabilitat • La dignitat de la vida de les persones seropositives

10


www.antisidalleida.org

4. Programes d’atenció a les persones 1. Atenció social

3. Atenció al centre penitenciari

L’Associació Antisida de Lleida compta

L’entitat ofereix atenció psicològica i

amb un servei d’atenció social i un servei

tallers

d’assessorament jurídic. En el primer cas,

penitenciari. Sota el projecte Informa a

s’han fet 413 atencions i es van atendre a

Ponent al 2013 es van fer un total de 84

71 persones.

accions i es van atendre a 383 persones.

de

prevenció

al

centre

En el segon cas, van ser 18 les persones que se’n van beneficiar. L’entitat també va repartir 113 ajuts econòmics en

Atenció personalitzada

alimentació, desplaçament, farmàcia, habitatge…

32

Tallers educatius

52

113 ajuts econòmics

Alimentació Desplaçament

13%

24% 13% 20%

4. Inserció sociolaboral

Farmàcia

15% 10% 5%

Mèdiques o pròtesis

En l’àmbit de la inserció sociolaboral,

Habitatge

l’entitat

ha

atès

Derivacions

S’inclouen en aquest àmbit, el programa

Altres

Incorpora

que

a ha

173

beneficiaris.

ajudat

a

116

persones. 2. Foment per a la salut L’entitat porta a terme activitats per a

39 63

la salut, activitats lúdiques en el marc

Insercions realitzades

del foment per a la salut. L’any 2013, es van realitzar activitats per a la salut com

Empreses prospectades

flors de Bach, reflexoteràpia podal i reiki per a 36 persones. Més de 30 beneficiaris

Ofertes gestionades

117

van fer sortides lúdiques. Tambe cal destacar el projecte de l’Hort Solidari.

Gràcies

al

cultiu

d’aquesta

parcel·la, s’ha contractat a 8 persones, s’han repartit 127 lots d’aliments i s’han beneficiat 45 famílies.

11


www.antisidalleida.org

4. Programes d’atenció a les persones 5. Inclusió social L’Associació Antisida de Lleida gestiona el pis d’acollida amb 14 beneficiaris i el pis de suport amb 1 beneficiari.

Situació econòmica dels beneficiaris En el moment d'ingrés

Durant l'any 2013

5 4

4 3

3 3

1 1

1 0 0

0 0

1

0

0

1 1 0 0

6. Treball en xarxa L’Associació

Antisida

de

Lleida

es

caracteritza per treballar en xarxa a Lleida, a Catalunya i també a nivell de l’Estat Espanyol i amb entitats privades i públiques i del tercer sector.

12


www.antisidalleida.org

5. Novetats • L’any 2013, l'Associació Antisida de

L’Associació Antisida de Lleida i el

i

Col·legi de Metges van presentar el 13

ampliació de les oficines al carrer

de novembre de 2013 els resultats

Lluis Besa, 17 baixos. La consellera de

del Programa per a la de detecció

Benestar i Familia de la Generalitat,

VIH en el període 2007-2012 a les

Neus Munté, acompanyada de l’alcalde

comarques de Lleida. Amb resultats

de Lleida, Àngel Ros, i el president de

com que Catalunya un 40% de les

la Diputació, Joan Reñé, va inaugurar

persones infectades no coneixen la

la remodelació.

seva condició de seropositius i el 50%

Lleida

va

inaugurar

la

reforma

dels nous casos es diagnostiquen un cop

apareixen

les

manifestacions

clíniques de la immunodeficiència.

• També es va posar en marxa el nou servei sociosanitari a les Garrigues, ubicat al carrer Avemaria, N.14, de les Borges Blanques. L’oficina està oberta el primer i segon dijous de cada mes

• L’associació va participar durant tot l’any

en

diferents

activitats

de

visibilització de l’entitat.

de 17.00 a 20.00 hores.

13


www.antisidalleida.org

6. Dades econòmiques* 1%

INGRESSOS: 365.575,74 € 0%

1%

Codi 700: Ingressos per prestacions de serveis

1% 1%

Codi 731: Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

3%

Codi 724: Departament de Benestar social i famíliaICASS Codi 724: Departament de Benestar social i família. Direcció general per la joventut Codi 724: Departament de Benestar social i família. Direcció general per a la immigració Codi 724: Ajuntament de Lleida

11% 4% 5%

Codi 724: Diputació de Lleida Codi 724: Ministerio de Sanidad, Política social e igualdad

41%

Codi 724: Fundació La Marató TV3 Codi 724: Fundació La Caixa

24%

Codi 725,726: Subvencions, donacions traspassades al resultat Codi 728: Donacions i altres ingressos per activitats Codi 75: Ingressos per serveis diversos

3%

5%

Codi 77: Ingressos excepcions

0%

DESPESES: 370.590,49 € Atenció als/les joves i a la xarxa educativa

0% Atenció a les treballadores del sexe

2%

Atenció a les persones immigrades

18%

Servei de detecció precoç del VIH Intervencions educatives a la població en general Serveis sociosanitaris de comarques

4% 1% 3%

45%

Accions de sensibilització Servei d'Atenció Social

2% Foment per a la salut

3% 3%

1% 0%

16%

2%

Atenció al centre penitenciari Inserció socio-laboral Inclusió social Ajust econòmics Despeses financeres i tributs

*Estret de l’informe d’auditoria i comptes anuals de l’Associació Antisida de Lleida. Exercici 2013. Codi 724: Subvencions pel manteniment del centre i serveis

14


www.antisidalleida.org

7. Col·laboradors Agraïm els/les voluntaris/àries que han dedicat temps, voluntat i compromís en algun dels projectes de l’Associació, i a tots/es els i les sòcies i persones que gràcies a les seves aportacions han fet possible proporcionar ajuts econòmics a cadascun dels nostres usuaris. També a professionals i centres que ens han donat suport en la facilitació d’execució dels nostres programes.

Institucions públiques

Empreses i d’altres entitats

15


www.antisidalleida.org

També col·laborem amb:

Treball

en

xarxa:

treballem

amb

d’altres entitats per acompanyar millor les •Ajuntament de Balaguer

persones i per denunciar junts les situacions

•Ajuntament de les Borges Blanques

insjutes.

•Ajuntament de la Seu d’Urgell •Ajuntament de Lleida

• Cesida

•Armats de Lleida

• Comitè 1r Desembre

•Associació Banc dels Aliments de Lleida

• Coordinadora d’ONGD i altres Moviments

•Castellers de Lleida

Solidaris de Lleida

•Col·legi Oficial de Farmacèutics de Lleida

• FeSalut

•Consell Comarcal de l’Alt Urgell

• Incorpora

•Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

• Lleida Social

•Consell Comarcal de la Noguera

• Voluntaris.cat

•Dep. de Benestar Social i Família

• Xarxa Sida i món Local

•Dep. de Salut

• Xarxa

•Diputació de Lleida

necessitats bàsiques

•Direcció General de Joventut

• Federación Trabajando en positivo

d’entitats

socials

d’atenció

a

les

•Direcció General per a l’Immigració •Down Lleida •Enginyers Tècnics Industrials de Lleida •Fundació la Marató de Tv3 •Fundació Arrels-St.Ignasi de Loyola •Ins. Català d’Assistència i Serveis Socials •Institut d’Estudis Ilerdencs •Min.de Sanidad,Servicios Socials e Igualdad •Obra social Fundació la Caixa •Oficina Jove L’Alt Urgell •Oficina Jove La Noguera •Oficina Jove de l’Alta Ribagorça •Oficina Jove de les Garrigues •Obres i Serveis Pinyana S.L

16


www.antisidalleida.org

Associaci贸 Antisida de Lleida C/ Lluis Besa, 17 baixos, Lleida 973 26 11 11 www.antisidalleida.org aasll@antisidalleida.org Facebook.com/antisidalleida @antisidalleida youtube.com/antisidalleida

Donatius: La Caixa: ES87-2100-004-42-0201193474 Catalunya Caixa: ES66-2013-0724-12-02000274450

Profile for Meritxell Yenez

Memoria Associació Antisida de Lleida 2013  

Recull d'activitats de l'Associació Antisida de Lleida, 2013

Memoria Associació Antisida de Lleida 2013  

Recull d'activitats de l'Associació Antisida de Lleida, 2013

Advertisement