Page 1

Qüestions de VIDEO-AUDIO-IMATGES IMATGES 1) Són fitxers de dibuix que s'elaboren a partir de formulacions matemàtiques. Es poden dibuixar imatges vectorials amb els següents programes: OpenOffice (.odg), Corel Draw (.cdr), Adobe Illustrator (.ai), Post Script (.eps), Macromedia Flash (.swf), Inskape (.svg), Autocad i Qcad (.dxf).

2) Són les imatges que es formen per uns punts anomenats píxels (cada punt que queda definit pel seu color i la seva lluminositat) són utilitzades per reproduïr fotografies. Es poden dibuixar imatges de mapa de bits amb el Paint (format .bmp, propi de Micorsoft Paint).

3) Són formats d'imatges sense perdúa de qualitat, per exemple: svg, dxf i cdr. 4) Són formats d'imatges amb perdúa de qualitat, per exemple: gif, jpeg, tiff. 5) Algunes de les caracteristiques de les imatges TIFF: Que a més de la imatge també emmagatzema atiquetes per al seu tractament posterior.

6) El format RAW és un format brut (o cru en anglés) conté la informació de la imatge tal vom va ser capturada pel sensor, sense manipular. Però genera un fitxer molt gran.

7) La empresa que va crear el format PDF (Portable Digital Format), va ser Adobe Systems. I la principal caracteristica d'aquest format, es que és totalment portable, un document guardat amb aquest format, es pot obrir desde qualsevol ordinador., i a més a més crea els arxius en un tamany molt petit.

8) La empresa que va crear el format JPEG va ser creat per Joint Phorographic Experts Group, les sigles d'quest grup són las que donen nom al format JPEG o també anomenat JPG.

9) Les principals caracteristiques de les imatges GIF són: - Molt utilitzades per les pàgines web. - Admet la compressió sense perdúa de qualitat.


- Admet un color com a fons transparent. - Permet unir diverses imatges per crear sensació de moviment.

10) Els elements principals que formen els elements d'una camara són:

- La col·locació, enfocament, perspectiva, il·luminació, contrast, color, textura...

AUDIO 1) Quan un titxer d'audio s'ha obtingut mitjançant mostreig significa que cada cert interval anomenat bitrate, s'enregistra el so analògic, per exemple: a través d'un micròfon.

2) Un còdec d'audio és l'algoritme (conjunt de formules que formen alguna cosa) de compressió que s'utilitza perquè ocupi menys espai.

3) La diferència entre format i còdec és que el format ñes la manera com es genera el fitxer i en canvi el còdec és l'algoritme de compressió que s'utilitza perquè ocupi menys espai.

4) Un format d'audio és un contenidor multimedia que guarda una grabació d'audio

(música, veu...) La diferència entre un format d'audio o un altre és segons la compressió del audio.

5) Un format d'audio sense compressió seria per exemple: AIFF. 6) Dos tipus de format d'audio amb compressió serien per exemple: mpeg o wma. 7) Defineix: - MP3: Es la versió Layer 3 del format de compressió mpeg, utilitzat per la transmissió de vídeo i so. - AAC: (Advanced Àudio Coding) És un format d'àudio digital estàndard com la extensió de MPEG-2 comprimit amb pèrdua, i ofereix més qualitat que el format mp3 i és més estable per a un mateix nombre de Kbps i una mateixa grandària. La seva compressió està basada en els mateixos principis que la compressió MP3. - OGG: És un format d'audio amb una compressió que ocupa molt poc espai sense perdúa de qualitat. - WMA: És un format d'audio amb compressió i adaptable per la seva transmissió pero internet i en temps real.


VIDEO 1) El format AVI emmagatzema la informació per capes (una per video, l'altre per so) 2) El format MPEG2 admet una resolució màxima de la imatge de 729x512 píxels i una apmlada de banda d'entre 3 i 10 Mbit/s.

3) El format rm és propietat de la empresa Real Network, amb codificació propia. 4) You tube utilitza el format .flv per pujar els vídeos. 5) El format de video propietat de Microsoft és el format .wav. 6) La diferència entre Divx i Xvid és que el format Divx està basat en el mpeg4, amb una

amplada de banda configuarable en el moment de la compressió. Genera fitxers de vídeo petits amb una qualitat acceptable. S'utilitza molt. En canvi el Xvid és un còdec lliure basat també en l'estàndard mpeg4-asp desenvolupat per programadors voluntaris, amb una gran eficàcia de compressió i una qualitat acceptable.

Questionari Imatges-video-audio  

questionari

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you