Najaarsaanbieding 2021 Meridiaan Uitgevers

Page 1

N A J A A R 202 1


‘Als ik Zambra lees heb ik het gevoel dat iemand vuurwerk in mijn hoofd afschiet. Zijn proza is zo compact als een korrel buskruit, maar de verwijzingen en implicaties ervan verwijden en verlichten zelfs de meest afgelegen hoeken van onze geest.’ – VALERIA LUISELLI, WINNA AR INTERNATIONAL DUBLIN LITER ARY AWARD 2021

© Susan Sandérus

We schrijven deze tekst in mei, met de lente in volle gang, en toch kijken we al uit naar het najaar. Eindelijk, hopelijk, zullen de boekhandelaren hun deuren weer wagenwijd open hebben! Ook verheugen we ons erop om onze schrijvers weer in Nederland en Vlaanderen te mogen ontvangen.

ontroerende, korte roman Het broze licht van Tomás González. Als klap op de vuurpijl is er de literaire suspense roman Tall Bones – voor wie zegt dat literatuur niet met een bloedvaart kan gaan.

Dit najaar brengen we een fijn, klein aanbod uit: De ex-zoon van Sasja Filipenko, hedendaags Wit-Rusland uitgelegd door een van zijn jonge auteurs. Aan de andere kant van het spectrum (en de wereld) hebben we de geweldige roman Bijna een vader van Alejandro Zambra. Voorts een selectie uit 30 jaar artikelen voor de London Review of Books van Hilary Mantel, Vorstelijke personages, en de

Alles in het echt dus: fysieke boekhandels, fysieke boeken, auteurs in levenden lijve. En bij een aantal van onze boeken krijg je een gratis e-book om te downloaden, ideaal voor de licht bepakte reiziger en forens. Onze bibliotheek ‘boek + e-book’ blijft rustig doorgroeien, tot groot enthousiasme van onze lezers.

Wij wensen je een gezond najaar vol boeken. Nelleke Geel en Carla de Jong

2

‘Het verhaal heeft me zeer ontroerd en me ontelbare malen aan het lachen gebracht – een heel grote Zambra.’ – EL MUNDO ‘Het werk van auteurs als Ali Smith, Karl Ove Knausgård, Elena Ferrante, Lydia Davis en Alejandro Zambra becommentarieert de kunst van het verhalen scheppen en is tegelijkertijd intens betrokken bij de wereld waarin wij leven.’ – James Wood, HOW FICTION WORK S 3


Fragment Ter verdediging van Gonzalo moet gezegd dat er in die onfortuinlijke jaren nauwelijks informatie circuleerde en dat er geen hulp van ouders, goede raad van docenten of voorlichting op school voorhanden was, net zomin als ondersteunende overheidscampagnes of iets in die richting, want het land was te druk bezig met het overeind houden van de onlangs verworven, nog wankele democratie om aan iets zo vernuftigs en eerstewereld-achtigs te denken als een integraal beleid voor seksuele voorlichting. Plotseling bevrijd van de dictatuur uit hun kindertijd, beleefden vijftienjarige Chilenen hun eigen transitie naar volwassenheid met het roken van wiet terwijl ze luisterden naar Silvio Rodríguez of Los Tres of Nirvana en ondertussen allerlei angsten, frustraties, trauma’s en vormen van verwarring ontcijferden of probeerden te ontcijferen, dit

‘Wie valt voor Zambra’s literatuur, heeft een fascinerende weg voor de boeg. Ik ben dol op zijn onbeschaamde durf.’

‘De meest besproken Chileense schrijver sinds Roberto Bolaño.’ – THE NE W YORK TIME S

Nu inclusief

– Enrique Vila-Matas, auteur van BARTLEBY & CO

alles vrijwel altijd volgens de riskante trial-and-error­methode. Er stonden in die tijd natuurlijk niet ­miljoenen filmpjes online ter bevordering van de marathongedachte over seks; en Gonzalo kende weliswaar bladen als Bravo en Quirquincho en had zelfs weleens een paar keer de Playboy of de ­Penthouse ‘gelezen’, maar hij had nog nooit een pornofilm ­gezien en had dus geen beschikking over audiovisuele ondersteuning om te kunnen inzien dat zijn prestatie, hoe je het ook wendt of keert, beneden alle peil was g ­ eweest. Zijn hele idee van hoe het er in bed aan toe moest gaan, was gebaseerd op de poncho­training en de vage, opge­blazen, fantasierijke verhalen van een paar klasge­noten.

E-BOOK!

A L E JA N D R O Z A M B R A (1975,

Santiago de Chile) wordt beschouwd als een van de beste C ­ hileense schrijvers van de huidige generatie. Zijn werk wordt over de hele wereld ­vertaald en is bekroond met inter­ nationale prijzen, waaronder de ­Nederlandse Prins Claus Prijs. ­Zambra’s stukken verschijnen ­geregeld in onder meer The New ­Yorker, Paris Review en McSweeney’s. Bijna een vader is onlangs genomineerd voor de prestigieuze tweejaarlijkse Mario Vargas Llosa prijs.

Niet langer zullen Gonzalo en Carla heimelijk met elkaar vozen onder dezelfde poncho, nauwelijks afgeschermd van de moeder die in dezelfde kamer tv kijkt. Hun puberliefde wordt in de kiem gesmoord. Maar als Gonzalo haar na negen jaar terugziet, krijgt hij een tweede kans. En mét haar een opgave, namelijk vader zijn. Want terwijl hij zich in de tussentijd verloor aan de poëzie, heeft Carla een zoon gekregen. En al is Gonzalo niet diens biologische vader, hij moet en zal het beter doen dan de nutteloze mannen uit zijn eigen familie. Helemaal wil dat echter niet lukken, Gonzalo is en blijft ‘bijna een vader’. Wanneer hij eindelijk een dichtbundel weet te publiceren, verliest hij de vaderambities uit het oog, en ook zijn zoon. Het duurt achttien jaar voordat er weer enige hoop gloort op een hereniging. De appel blijkt niet ver van de boom te zijn gevallen, want ook de jongen is verzot op poëzie. Bijna een vader is een roman over het gewicht van liefde, over vaderschap en de ­ tragi­komische bevrijdingsstrijd van een man die iets heel anders had verwacht van het lev­en.

PROMOTIE

- Interviews - Voorleesfragment op Soundcloud - Social media-campagne - Te gast op Crossing Border Festival VOOR DE BOEKHANDEL

- Leesexemplaren - Posters op aanvraag

Oorspronkelijke titel Poeta chileno

(Editorial Anagrama) Vertaling Brigitte Coopmans Omslagontwerp Nanja Toebak

‘Een langzame en absorberende stem, zelfs bij twijfel overtuigend, die het verlangen om verder te luisteren wakker maakt en beloont.’ – TIME S LITER A RY SUPPLEMENT

‘Ik lees alle romans van Alejandro Zambra van kaft tot kaft omdat ze zulk goed gezelschap zijn.’ – NICOLE K R AUS S, AU TEUR VA N DE GE SCHIEDENIS VA N DE LIEFDE

Pagina’s ca. 454 Uitvoering paperback met flappen Formaat 12,5 x 20,5 cm ISBN 978 94 93169 41 8

Prijs € 25,99 ISBN ePub 978 94 93169 42 5

Prijs 13,99 NUR 302

Verschijnt oktober 2021

4

5


Sasja Filipenko is dé jonge, onverschrokken stem van de Wit-Russische protestgeneratie

Fragment uit zijn voorwoord ‘Na de ‘Russkaja Premija’ gewonnen te hebben voor De ex-zoon, werd de roman niet alleen lovend besproken, het regende ook kritiek. Het meest voorkomende verwijt luidde kort en bondig: dat bestaat niet. Gelukkig, of ongelukkig genoeg, hebben de gebeurtenissen van 2020 nog weer eens laten zien dat ik in mijn beschrijving van de in coma geraakte Wit-Rus eerlijk was naar mezelf en mijn lezers. Dit boek is een poging te analyseren waarom mijn land in een lethargische sluimertoestand zonk, waaruit het niet leek te willen ontwaken. Dit boek is (althans, dat hoop ik) een verklaring waarom de Wit-Russen in 2020 niet langer wilden verder slapen en uit hun coma ontwaakten. Dit boek is een poging te begrijpen waarom wij ex-zonen en ex-dochters van ons ­eigen land werden, en ex-kinderen van onze eigen ouders. Dit boek is eigenlijk een lexicon van aanleidingen, een woordenboek van beweeg­ redenen voor de Wit-Russen om uit hun huizen te komen.

S A S J A F I L I P E N KO (1984, Minsk)

is een dissident en journalist uit Wit-Rusland, voormalig tv-presentator van een satirisch programma, scenarioschrijver en auteur van vijf romans. Vanwege de politieke spanningen in Wit-Rusland – Filipenko is een uitgesproken tegenstander van Loekasjenko – woont hij momenteel met zijn gezin in Zwitserland. Het is onduidelijk wanneer hij weer veilig terug kan. @sashafilipenko @sashafil

PROMOTIE

- Interviews - Aandacht in dag- en week­ bladen - Campagne op social media - Te gast op Crossing Border Festival VOOR DE BOEKHANDEL

De zestienjarige muziekstudent Frantsisk wordt op weg naar een rockconcert door een mensenmassa onder de voet gelopen en raakt in coma. In zijn om­geving geven de meeste mensen de hoop op spoedig op, alleen zijn grootmoeder Elvira ­Alexandrovna blijft hardnekkig in zijn wederopstanding geloven en verzorgt hem weken-, maanden-, jarenlang. Na tien jaar ontwaakt Frantsisk. Zijn directe omgeving is totaal veranderd; zijn vriendin is ervandoor gegaan, zijn moeder heeft een nieuw gezin, en zijn geliefde grootmoeder is overleden. Maar Wit-Rusland zelf lijkt ook in coma te hebben gelegen. Dezelfde autoritaire president is nog altijd aan de macht, het volk is lam­ geslagen en de demonstranten liggen aan het infuus. Frantsisk staat stil in een land van stilstand – een ideale plek, Wit-Rusland, om uit een coma te ontwaken, en om de eerste stappen in een tweede leven te zetten. De vraag is alleen waarheen, waartoe?

Mijn nadrukkelijke hoop is dat dit boek op een dag niet meer actueel zal zijn in mijn land.’

Sa s ja Fi l i pe n k o

- Voorleesfragment op Soundcloud - Leesexemplaren - Posters op maat - Digitale banners voor Facebook en Instagram

Oorspronkelijke titel Бывший сын

(Wremja) Vertaling Jan Lodewijk Eshuis

De ex-zoon is een profetisch gebleken debuutroman over het Wit-Rusland van nu, dat opstaat tegen de dictatuur van Loekasjenko, van een auteur die de hartslag van zijn land en zijn tijd weet te verbeelden.

Omslagontwerp Nanja Toebak Pagina’s ca. 320 Uitvoering paperback met flappen Formaat 12,5 x 20,5 cm

‘Sasja Filipenko is een van de jonge auteurs die zich razendsnel heeft ontwikkeld tot een serieus te nemen Russische schrijver.’ – SVETL ANA ALEK SIJE VITSJ, WINNA AR NOBELPRIJS VOOR LITER ATUUR

6

7

978 94 93169 65 4 Prijs € 21,99 ISBN ePub 978 94 93169 66 1 Prijs ca. € 12,99 NUR 302 Verschijnt november 2021 ISBN


Fragment Frantsisk liep naar buiten, de ­binnenplaats op. Op het pleintje ­waren kinderen aan het spelen. Frantsisk bekeek ze aandachtig. Ze speelden ‘protestje neerslaan’. De kinderen met stokken, oftewel de politieagenten, sloegen in op degenen die door loting bij de oppositie waren ingedeeld. Frantsisk zag een jongen met een gebarsten wenkbrauw. Hij huilde, bloed en ­tranen liepen over zijn gezicht. De ‘agenten’ die hem zojuist geslagen hadden lieten hun stok zakken, want ze speelden alleen maar en wilden niemand pijn doen. De kinderen waren bang om op hun donder te krijgen, bang dat ze niet meer naar buiten zouden mogen om hun harde spelletjes te spelen. Door hun stok te laten zakken, hoopten ze ­vurig dat het bebloede kind zou zwijgen en het spel opnieuw kon ­beginnen. Frantsisk keek ernaar en bedacht dat hij de binnenplaats niet meer herkende.

Als groot tegenstander van Loekasjenko’s regime laat Filipenko al maanden van zich horen.

Hij kent de situatie van zeer dichtbij.

Sinds hij om veiligheidsredenen in Zwitserland verblijft, zijn er vele interviews met en artikelen over hem verschenen in de Duitstalige media.

De pers en de lezers in het Westen informeren over zijn geboorteland is een nadrukkelijke wens van hem. 8

9


‘Meedogenloos, geestig en onbeschaamd.’

H I L A R Y M A N T E L (1952, Glossop)

is een gelauwerd auteur. Opmer­ kelijk en uniek is dat ze twee keer de Booker Prize heeft gewonnen, voor zowel Wolf Hall als Het boek Henry. In mei 2020 bracht Meridiaan Uitgevers de Nederlandse vertaling uit van het langverwachte slotdeel van deze trilogie, De spiegel & het licht. In 2015 verleende Prince Charles haar de titel Dame Commander of the British Empire.

– THE GUARDIAN

Brief aan mijn lezers ‘In deze pagina’s ontmoet je verloren kinderen, Italiaanse heiligen, Franse revolutionairen, en koninklijke figuren “die zowel god als beest zijn”. Je reist door tijd en ruimte, naar Saoedi-Arabië, naar een herberg aan de Theems, naar de rand van Amerika, en je maakt kennis met de huishoudelijke routine van de maagd Maria, met de eerste kus van popidool Madonna. De essays zijn zowel politiek als persoonlijk; er zit gratie en vroomheid in, hebzucht en lust, en meer dan genoeg bloed – een deel ervan door mij vergoten.

PROMOTIE

- Interviews - Recensies - Advertenties - Voorleesfragment op Soundcloud

De stukken, geschreven over een periode van dertig jaar, zijn oorspronkelijk verschenen in de London Review of Books, een van de levendigste tijdschriften van Europa. Het boek bevat mijn correspondentie met de redacteurs, nooit bedoeld voor publicatie, en ondanks het verstrijken der jaren zijn de onderwerpen actueel en boeiend. Het lijkt erop dat kritische essays ook verhalen kunnen zijn, verhalen met voldoende aantrekkingskracht om de nieuwsgierigheid te prikkelen van een breed scala aan lezers.’

VOOR DE BOEKHANDEL

- Ansichtkaarten - Posters op maat - Digitale banners Toen Mantel in 1987 voor het eerst in de London Review of Books publi­ ceerde, schreef ze aan de hoofdredacteur: ‘Ik heb geen enkele scholing als recensent, dus zal ik noodgedwongen eerder fris van de lever dan academisch verantwoord schrijven.’ Deze bloemlezing van recensies, essays en persoonlijke herinneringen uit de dertig jaar die zouden volgen, laten zien hoe het verder ging. De onderwerpen beslaan een breed spectrum: Robespierre en Danton, het Hiterapport, de moord op James Bulger, de maagd Maria, maar ze schrijft ook over popicoon Madonna en geeft een briljant exposé van Helen Duncan, de laatste Britse heks. Er zijn essays over Jane Boleyn, Charles Brandon en Margaret Pole, die blijk geven van Mantels verbluffende inzicht in de denkwereld van de Tudors. Haar befaamde lezing Vorstelijke personages die een mediastorm veroorzaakte, onderzoekt de rol van vrouwen in de koninklijke familie. Deze bundel bevat ook enkele van haar LRB-dagboeken, over haar eerste kennismaking met haar stiefvader en haar confrontatie met de Sterke Man uit een circus.

Hi l a ry Ma n te l,

Oorspronkelijke titel Mantel Pieces.

Royal Bodies and Other Writing from the LRB (Fourth Estate) Vertaling Harm Damsma en Niek

Miedema Omslagontwerp Nanja Toebak Pagina’s ca. 420

Vorstelijke personages en andere geschriften is verrukkelijk oneerbiedig, leerzaam en scherpzinnig, vaak onbedaarlijk grappig, maar bovenal een onweerstaanbare verzameling stukken van een van onze grootste levende schrijvers.

Uitvoering hardcover met stofomslag Formaat 12,5 x 20,5 cm ISBN 978 94 93169 47 0

Prijs € 34,99 ISBN ePub 978 94 93169 48 7

Met een voorwoord van Joost de Vries

Prijs € 18,99 NUR 320

Verschijnt september 2021

10

11


‘Een essay van Mantel neemt je mee van de Kinderkruistocht van 1212 naar de supermarkt in Liverpool waar een peuter wordt meegelokt, met dodelijke afloop.

‘Net als in haar geliefde Cromwell-trilogie, zoekt Hilary Mantel in haar elegante essays over de draaikolk die de geschiedenis is, de mens – hoe de man of vrouw opgesloten in paleizen, in de schaduw van de troon, brullend op de barricades, of weggestopt in ziekenhuizen, de wereld naar haar of zijn hand zet. De geschiedenis is en blijft mensenwerk en niets ­menselijks blijft in het proza van Mantel onopgemerkt. Wat Hilary Mantel nog maar eens laat zien is dat het verleden nooit afgelopen is – het zwemt met ons mee, als een walvis, onder de opper­vlakte, die ineens omhoog kan schieten en je sloep doet ­omslaan.’ – Joost de Vries

Speelt de auteur een spelletje met ons? Mag zulke betovering wel?’ – THE NEW YORK TIMES

12

13


Met gratis E-Book • Met gratis E-Book • Met gratis E-Book Voor de lezer P R O M O T I E M AT E R I A A L

- Tafeldisplay - Plankstrook - Overzichtsposter

Soms wil je verder lezen, maar het papieren boek niet meenemen. Op het strand, ’s nachts in een tent, tijdens een rugzakvakantie, doordeweeks wachtend op de trein … Soms wil je partner ook meteen lezen, maar twee exemplaren van hetzelfde boek aanschaffen is ook zo wat … Soms wil je een boek cadeau doen en zou je het graag zelf ook lezen … Wij vinden dat je overal moet kunnen (verder) lezen, of dat nu op papier is of digitaal of een combinatie van beide. Net wat je zelf prettig vindt. Bij de aanschaf van een aantal van onze titels krijg je een code om gratis het e-book te downloaden. Je herkent deze ­boeken aan een speciale sticker op het boek. Service van de zaak!

Voor de boekhandelaar Wij willen samen met jullie zoveel mogelijk papieren boeken verkopen. Als extra luxe geven we daarom bij een aantal van onze boeken het e-book cadeau, je zult het inmiddels al gezien hebben. Om jullie klanten op deze service te wijzen hebben we, naast de gebruikelijke sticker op de boeken, promotiemateriaal ontwikkeld voor in de winkel.

‘Top dat je bij sommige titels van Meridiaan Uitgevers het e-book bij het papieren boek krijgt. Zo kun je toch doorlezen als het boek te zwaar is om in bed te lezen of niet in je handtas past.’ – A N JA DUIT SM A NN, LINN A EUS BOEK H A NDEL , A MS TERDA M

‘Ik vind het een geweldig idee met toegevoegde waarde. Het is eigenlijk logisch dat je het e-book erbij krijgt.’ – A NDRÉ S TIK K ER S, BOEK H A NDEL A DR . HEINEN, DEN BOSCH

‘Het is belangrijk dat je op elk moment, op elke plaats en op elk apparaat je boek kunt lezen, voor dezelfde prijs. Daarmee bereiken we meer lezers.’ – FONS PLUK K ER , BOEK H A NDEL M A X IMUS, ROT TERDA M

14

15


‘Een auteur van wereldklasse.’ – FR ANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

© Markus Schultze-Kraft

T O M Á S G O N Z Á L E Z (1950, Medellín)

studeerde filosofie, was barman in een nachtclub in Bogotá, fietsenmaker in Miami, en woonde zestien jaar in New York als journalist en vertaler. Zijn debuutroman Eerst was er de zee (uit 1983, Atlas ­Contact) verscheen in 2016 in het Nederlands. Tegenwoordig woont hij in Medellín en Guatapé.

Fragment Mijn twee zoons Jacobo en Pablo waren twee dagen eerder in een huurbusje van Rent-A-Car naar ­Chicago gereden, waar ze het vliegtuig naar Portland hadden genomen. Op zeker moment meende ik zacht gitaargetokkel te horen in de kamer van Arturo, mijn derde zoon. Op straat klonken de nachtkreten van de Lower East Side, de eeuwige kapotgesmeten flessen. Om drie uur ’s nachts, of daaromtrent, kwamen er met hol geronk twee of drie motoren van de Hells Angels langs, die twee starten verderop hun honk hadden. Ik sliep bijna vier uur achter elkaar, droomloos, tot ik om zeven uur gewekt werd door een steek in mijn buik vanwege de dood van mijn zoon Jacobo, die we voor zeven uur ’s avonds in Portland, tien uur New York, gepland hadden.

Ik kuste Sara, stond op en zette koffie. Onwillekeurig keek ik naar het schilderij waaraan ik werkte. Het was nog te vroeg om de jongens te bellen, die brachten de nacht door in een motel vlak bij het vliegveld van Portland. Het onderwerp van mijn schilderij was het schuim dat door de schroef van de veerpont in het groene water wordt opgeworpen als hij bij het verlaten van de steiger vaart maakt. Het smaragdgroen van het water was te bleek uitgevallen, te oppervlakkig, bedacht ik, als het glazuur van een mintsnoepje. Ik was er nog niet in geslaagd de afgrondelijke diepte, de dood, voelbaar te maken zonder dat je hem zag, zonder dat het expliciet werd.

Eén familie, drie zoons. Jacobo, de oudste, is na een zwaar auto-ongeluk verlamd vanaf zijn nek. Dat is niet het ergste, het ergste is de pijn. Die wordt zo ondraaglijk dat hij uiteindelijk besluit zijn leven te beëindigen. Terwijl Jacobo met zijn broer naar ergens in de Verenigde Staten reist waar een zelfverkozen dood juridisch is toegestaan, ondergaan de andere familieleden thuis in New York en op afstand dit verdrietige proces en putten tegelijkertijd hoop uit de onvermijdelijke vraag: wat als hij zich op het allerlaatste moment bedenkt? Ondanks, of misschien dankzij de pijn, ziet de vader van Jacobo, David, schoonheid in het alledaagse en toont op die momenten de wereld door de ogen van de schilder die hij is.

PROMOTIE

- Leesclubactie - Advertenties - Voorleesfragment op Soundcloud

VOOR DE BOEKHANDEL

- Posters - Vooruit- en leesexemplaren - Booktrailer

Twintig jaar na dato – David is bijna blind en kan niet meer schilderen – gebruikt hij in plaats van penselen woorden om de rouw en het verlies te onderzoeken. Eerder aangeboden in voorjaar 2021

In Het broze licht vertelt González het verhaal van een gezin dat het heeft aangedurfd de dood in hun leven toe te laten. Hij toont ons dat wanneer de dood aanstaande is, er geen andere remedie is dan vertellen en het leven opeisen.

Vertaling Jos den Bekker Omslagontwerp Nanja Toebak Pagina’s 144 Uitvoering hardcover met stofomslag Formaat 12,5 x 18 cm ISBN 978 94 93169 28 9

‘De roman is niet lang, maar hij mag waarachtig niet langer zijn, want hij vraagt het uiterste van de lezer. Je meent de klok te horen tikken, terwijl je met het verslagen gezin wacht op het bericht van zijn dood.’ – FR A NK FUR TER A LLGEMEINE ZEIT UNG

Prijs € 21,99 ISBN ePub 978 94 93169 29 6

Prijs ca. €10,99 NUR 302

Verschijnt januari 2022

16

17


©

‘Onweerstaanbaar.’ –

PAUL A HAWKINS,

A N N A B A I L E Y (1995, Bristol)

bracht haar jeugd door in Gloucestershire. Ze studeerde creatief schrijven aan de Universiteit van Bath en wilde journalist worden, maar vertrok uiteindelijk naar de Verenigde Staten, naar Texas en Colorado. De diepgelovige omgeving waar ze in terechtkwam in Colorado beknelde haar zo dat ze in 2018 terugkeerde naar het Verenigd Koninkrijk – met genoeg inspiratie voor haar debuutroman Tall Bones.

AUTEUR VAN HET MEISJE IN DE TREIN

Brief aan mijn lezers ‘Tall Bones is een verhaal over een meisje dat verdwijnt, hoe haar familie en de gemeenschap haar vermissing al dan niet verwerken en de geheimen die over hen aan het licht komen in het onderzoek dat volgt. Ik deed voor dit verhaal veel inspiratie op tijdens mijn verblijf in en mijn reizen door Amerika, met name in Colorado, waar het verhaal zich afspeelt. Ik had daarvoor in Texas gewoond en ik verwachtte dat Colorado veel liberaler zou zijn, maar in deze geïsoleerd gelegen gemeenschappen lijken mensen eerder geneigd voor eigen rechter te spelen.

PROMOTIE

- Interviews - Leesclubactie - Advertenties - Voorleesfragment op Soundcloud

Ik wilde onderzoeken op welke manieren mensen zich gevangen voelen, en hoever ze gaan om te ontsnappen, hun leven een andere wending te geven. Het is voornamelijk een boek over schuld, denk ik. Alle personages voelen zich min of meer schuldig. Maar het is ook een boek over liefde. Alle verhalen over mensen die er niet meer zijn, zijn in essentie liefdesverhalen, want verdriet is gewoon een teveel aan liefde dat je nergens kwijt kunt.’

VOOR DE BOEKHANDEL

- Posters - Vooruit- en leesexemplaren - Booktrailer Tussen de sparren en de hunebedden laait het vreugdevuur: het is de enige plek waar de 17-jarige Abigail Blake en haar vrienden enigszins kunnen verdwijnen uit het claustrofobisch religieuze Whistling Ridge, Colorado. Maar niemand, zeker haar vriendin Emma niet, had verwacht dat Abigail die nacht daadwerkelijk zou verdwijnen… Abi’s verdwijning trekt scheuren in de façade van het plaatsje Whistling Ridge, met zijn verborgen geschiedenis van langdurige rancune en ressentiment. Zelfs het gezin waarin Abi opgroeit, werpt de nodige vragen op: over Noah, de oudste broer, verraden door Abi; over Jude, haar voorbeeldige, jongere broer die zijn littekens verbergt; over hun moeder Dolly en hun vader Samuel – beiden onder de invloed van een dominee die hel en verdoemenis preekt en en Whistling Ridge in zijn greep houdt. En dan is er nog Rat, de buitenstaander, die de inwoners evenzeer verwart als opwindt.

Anna Bailey

Oorspronkelijke titel Tall Bones

(Transworld) Vertaling Kees Mollema Omslagontwerp Nanja Toebak Pagina’s ca. 452 Uitvoering paperback met flappen

In dit kruitvat vol kleinsteedse woede kan van alles gebeuren en daar is maar één vonkje voor nodig. Tall Bones is een roman die de keus tussen plot en personage opheft als een vals dilemma – een roman vol atmosfeer, spanning en diepgang.

Formaat 12,5 x 20,5 cm ISBN 978 94 93169 61 6

Prijs € 21,99 ISBN ePub 978 94 93169 62 3

Prijs ca. € 12,99 NUR 305, 302

Verschijnt januari 2022

18

19


Bij publicatie in Engeland direct binnen op nr. 7 van The Times Bestsellerlist Door The Guardian, The Observer en Grazia gekozen als boek van de maand Vertaalrechten al aan tien landen verkocht ‘Prachtig genuanceerd en heerlijk claustrofobisch. Briljant.’ – S J WAT SON, AU TEUR VA N VOOR IK GA SL A PEN

‘Onweerstaanbaar. Een meeslepende en genuanceerde psychologische thriller over kleinburgerlijkheid en duistere familiegeheimen.’ – PAUL A H AW K IN S, AU TEUR VA N HE T MEI S JE IN DE TREIN

‘Een heerlijk beklijvend debuut. Kleinstedelijke intrige, voortreffelijk opgetekend. – JA NE H A RPER , AU TEUR VA N DE DROOGTE

‘Briljant! Ik kon het niet wegleggen. Het is ronduit aangrijpend en prachtig geschreven.’ – K AT TIE FFORDE , AU TEUR VA N HE T BUITENHUI S

Fragment Dóód. Ze hoorde dat het woord een paar dagen geleden werd gemompeld in de Safeway, in het gangpad met diepvriesproducten. Meneer Wen van de slijterij en Carla Patterson, van wie Abigail les had ge­ kregen in de brugklas, spraken het zachtjes uit onder het gezoem van de tl-buizen en koelkasten, misschien in de hoop dat niemand hen zou horen. Ze hadden in elk geval het fatsoen om schuldig te kijken, toen Dolly met haar lege winkelwagentje de hoek om kwam. Ze zei niets, zoals ze zo vaak niets zegt, wellicht omdat ze

‘Dit is een opvallend debuut, dat een ijzingwekkend inzicht biedt in twijfelde hoe ze zich erbij voelde. Dóód. Dat klonk als een punt aan het einde van een zin. Ze zag voor zich hoe ze een telegram stuurde en alle punten verving door ‘dood’: Het komt helemaal goed met Abigail dood Abigail komt weer terug dood. Op dat moment was het nog maar een week geleden dat haar dochter van de aardbodem was verdwenen, maar voor Dolly voelde de tijd lang en stroperig, alsof hij werd uitgerekt als karamel op een van die oude ­machines die je soms in de etalages

20

een onderdrukkende gemeenschap, waar slechte gedachten en daden van snoepwinkels zag. Precies twee weken nu, en Dolly is bijna elke dag naar de supermarkt geweest, waar ze met haar volle ­gewicht op de stang van een winkelwagentje kan leunen, dat haar ­vervolgens meevoert. Meanderend door de gangpaden heeft ze tenminste iets te doen. Ze weigert te worden als die vrouwen in films, die knettergek thuis zitten, in de hoop dat de telefoon overgaat. De tijd gaat verder en dus, denkt ze, kan het nog niet het einde van de zin zijn.

onzichtbaar kolken onder de oppervlakte.’ – THE OB SERV ER

‘Geweldig mooi geschreven en zeer ontroerend.’ – THE GUA RDI A N

‘Een verbluffende suspense roman – perfect voor fans van Celeste Ng.’– LIBR A RY JOURN A L

21


De mooiste boeken van

Een stapel correspondentie tussen Lenze’s oudoom en diens broer, haar grootvader, vormt de basis voor De drie levens van Josef Klein. Josef, avonturier tegen wil en dank, wordt betrokken bij spionageactiviteiten van de nazi’s in de Verenigde Staten. Op meesterlijke wijze voegt ze familiegeschiedenis en historische gebeurtenissen samen.

Damaris, ongewenst kinderloos en gevangen in een liefdeloze relatie, adopteert een puppy en behandelt het diertje als een kind. Maar als de hond, volwassen geworden, zich anders gedraagt dan ze had verwacht, verandert haar mateloze tederheid in ­mateloze woede.

‘Met zijn suggestieve combinatie van eenvoud en trefzekerheid doet Het teefje denken aan De kolonel krijgt nooit post van Quintana’s landgenoot Gabriel García Márquez.’

‘Nazi-helper uit onmacht. (…) Een zeldzaam precies portret van een man die geen verantwoordelijkheid wil, maar die toch draagt.’ – TROU W

– DE VOLK SK R A NT

****

het afgelopen voorjaar

De spiegel & het licht is het daverende slot van de Cromwell-trilogie, waarin Mantel de laatste jaren traceert van de man die vanuit het niets de toppen van de macht weet te bereiken. Cromwell ziet een nieuw land in de spiegel van de toekomst, maar kan een natie, of een individu, het verleden van zich afschudden?

De jonge onderzoeker Schermerhorn probeert aan te tonen dat primaten net als mensen zijn geprogrammeerd om taal te gebruiken. Zijn baas is sceptischer, maar hij kan chimpansee Sam altijd nog als fokdier gebruiken om de investering terug te verdienen. Oppasser Aimee verzint een wild plan om Sam te behoeden voor een leven in een kooi, nadat hij letterlijk als een kind bij mensen is grootgebracht.

‘Ze verzeilt op een roadtrip met het dier, ontmoet een schurk, en als rasechte verteller weet Boyle wel raad met dit avontuur. (…) A very good read.’

‘De overtreffende trap van een trilogie die nu al tot de klassiekers gerekend mag worden.’ – ELLEN DECK W IT Z

– NRC H A NDEL SBL A D

De drie levens van Josef Klein I Ulla Lenze ISBN 978 94 93169 11 1 I Prijs € 22,99

22

Het teefje I Pilar Quintana

Praat met mij I T.C. Boyle

ISBN 978 94 93169 60 9 Prijs € 20,99

ISBN 978 94 93169 36 4 I Prijs € 24,99

De spiegel & het licht I Hilary Mantel ISBN 978 94 93169 51 7 I Prijs € 29,99

23


Omspant de wereld Nieuwsgierig Aandachtig Meridiaan Uitgevers B.V.

Oostenburgervoorstraat 166-C 1018 MR Amsterdam T

+31 (0)20 209 3494

E

info@meridiaanuitgevers.com

Uitgever

Nelleke Geel: nellekegeel@meridiaanuitgevers.com

Verkoop en publiciteit Nederland

Carla de Jong: carladejong@meridiaanuitgevers.com

Verkoop Vlaanderen

VBK België Schaliënstraat 1 bus 11 2000 Antwerpen E

verkoop@vbku.be

Kim Hellemans T

+32(0)3 355 28 39 / +32(0)494 52 35 60

E

khellemans@vbku.be

Tom Van Den Corput T

+32(0)3 355 28 45 / +32(0)497 03 26 15

E

tvandencorput@vbku.be

Publiciteit Vlaanderen

Catherine Doolaege T

+32(0)3 355 28 4 3

E

cdoolaege@vbku.be

website www.meridiaanuitgevers.com facebook @meridiaanuitgevers instagram @meridiaanboeken twitter @MeridiaanBoeken linkedin Meridiaan Uitgevers