Page 1

Behandelingsvoorschrift van een permethrin vergiftiging bij de kat Bij gebruik van een permethrin bevattende spot-on of spray op de kat: •

Kat zo snel mogelijk wassen met een zeepbevattend (goed ontvettend) middel: Bij voorkeur: afwasmiddel.

Diurese bevorderen (meer laten urineren): door extra vocht (intraveneus of subcutaan) toe te dienen

In geval van krampen en/of epilepsie aanvallen: Valium (diazepam) op effect: 0.2 tot 2.0 mg / kg intraveneus.

De kat donker en rustig wegleggen

Heeft de kat een permethrin bevattend product via de bek ingenomen (bijv. likken van de vacht): •

Is het nog binnen 1 uur na inname dan heeft het nog zin om de kat te laten braken

Om oraal opgenomen permethrin in het maagdarmkanaal te binden kan geactiveerde kool (Norit) worden gegeven (evt. per sonde) in een dosering van 0.5 g/kg als 10% suspensie in water. Eventueel 4x per dag herhalen om enterohepatische recirculatie van sommige pyrethroïden te onderbreken.

Bij het achterwege blijven van deze behandeling kan er op termijn klachten van een reactieve hepatitis optreden.

Waarschuwing: o Atropine: alléén toedienen als de kat overmatig speekselt. Heeft verder geen invloed als antagonist. o

Vanwege de extrapiramidale stimulatie door pyrethroïden zijn fenothiazine ® tranquillizers, zoals Vetranquil , gecontraïndiceerd.

De meeste gevallen van permethrin vergiftiging geven een restloos herstel te zien binnen 24 tot 48 uur, ook na heftige epileptiforme verschijnselen en krampen.

test  

test van dit geval