Page 1


ACTIVITAT 1: IMAP :permite acceder a varios clientes al mismo buz贸n, facilitando el acceso posterior a los mensajes de correo disponibles en el servidor mediante correo web.

POP3 :descarga los mensajes elimin谩ndolos del servidor. Los mensajes de correo electr贸nico ya no se encuentran disponibles por correo web o un programa de correo.


ACTIVITAT 3 : conceptes básics sobre Internet XARXES INTERNET: La seva definició podria ser equivalent a una xarxa d’ordinadors interconnectats entre si. Amb la finalitat de comunicar-se i intercanviar informació amb altres usuaris, amb el protocol TCP\IP. Es consideren les “carreteres de la informació”. PROTOCOL:El protocol, es una sèrie de normes que permet comunicar un sistema amb un altre. Podem obtenir i canviar informació de manera més facil. Concretamaent , el TCP/IP és el protocol estandar de internet.Existeixen dos tipus de protocol: DOS TIPOS DE PROTOCOLS: Protocol IP : Cada ordinador té un IP que s’encarrega de que la informació arribi sense danys. Protocol TCP : Aquest altre s’encarrega de separar i administrar la

informació

que

volem

enviar

en

paquets

de

mida

adequada. També afegeix informació i detecta els possibles errors que hagin a la transmissió.

WORLD WIDE WEB S’utilitza per a la transmisió de documents en format multimedia i altres automàticament entrellaçant-les a través de hipertext i vincles amb altres documents.Es basa en els seGüents estandards :


URL : Dona una adreça determinada i troba la pàGina desitjada Http: Especifica la forma de comunicació de el servidor i l’ordinador.Fa servir un llenGuatGe normal però no podria ser seGur. https:aquest element identifica la manera com se envia i es rep una informació entre navegador i servidor . Html: És el llenguatge de creació de les pàgines web i s'escriu en forma d'etiquetes rodejades per corxets .

Els principals dominis genèrics són: .cat – Per a la llengua i la cultura catalanes .com – Organitzacions comercials .net – Estructures de la xarxa Internet .org – Organitzacions d’una altra mena (sense ànim de lucre o religioses) .edu – Educació .info – Agencies d’informació .int – Organitzacions internacionals. .biz – Negocis .mil – Militar


ACTIVITAT 4:

ACTIVITAT 5 :


ACTIVITAT 6: CARACTERÍSTIQUES DELS NAVEGADORS A la teva llibreta (word o writter) contesta les preguntes següents: 1. Què és un navegador? A més d'obrir pàgines web, es poden obrir altres documents? Quins? -Un navegador es aquell programa que permet a l’ordinador buscar, guardar, crear i reproduir alló que desitja. El navegador té la funció de accionar per internet. -sí. imatges, pagines guardades, carpetes, etc. 2. Llegeix el següent article i realitza una PETITA descripció des cadascun dels navegadors. Només cal que indiqueu les seves caracterísitques diferenciadores. - INTERNET EXPLORER 10 : * Aquest navegador ve instalat automaticament en comprar un ordinador nou. * Utilitza buscador Bing. * Triga poc temps en iniciar-se pero massa en buscar qualsevol pagina. * Fa servir pocs recursos pel temps que triga a carregar-se. -GOOGLE CHROME : * Es el més conegut i utilitzat. * Va ser el primer en treure la barra Omnibox que també serveix com a buscador. * Tot i ser el més robust en velocitat es superat per altres. * Es el que consumeix més recursos . * Triga força a iniciar-se peró no molt en carregar pagines web. -MOZILLA FIREBOX : * A tingut una gran evolució. * Té un gran nombre de extensions i plugins disponibles. * Triga poc en iniciarse(superat per Explora) i molt a carregar una pàgina web(superat per Chrome i Opera) * De finitivament aquest navegador es el que menys recursos en consumeix. -OPERA BOWSER : * Es el menys utilitzat dels quatre navegadors. * Té poques extensions i perd funcionalitat. * Aquest navegador es rapid, peró poc eficaç.


* Es el que més temps triga a iniciar-se, peró el que menys temps triga a carregar una pàgina web. * Els recursos que utilitza son els justos i necessaris per sortir-ne ilés. 3. Segons la teva opinió, quin és el millor? Per què? Jo crerc que el millor es el Google Chrome . Perqué és el que més faig servir, i a més té unes característiques molt interesants, a més s’inicia ràpidament.

ACTIVITAT 6. 1:


ACTIVITAT 7: RESUM


Que es un cercador? Esaquest programa que ajuda a trobar alló que busquem per mitjà de les paraules “clau”que li facilitem. Com funcionen els

Unitat 2  
Unitat 2  

Unitat 2 :

Advertisement