Issuu on Google+

CASSOLA LITERÀRIA

Josep Albinyana

De cassoleta i de perolet... Eren

temps

d'ignoràncies

programades.

De

costums

que

començaven a emigrar al passat. I no ho sabíem. ...les xiques guapes van al taller. L'escola era un taller on embogaven els instints, els ensofraven. Acastellaven

noms

i

cognoms,

alfabèticament

destrossats,

fonèticament exiliats. Passat un sant Antoni, una mà va ratllar en alguna paret 'Queremos casoleta', i aquella reivindicació domèstica ortografiava el present de tot un país.


CASSOLA LITERÀRIA: JOSEP ALBINYANA