Page 1

LES EINES


ÍNDEX 1.Què és una eina…………………………………..D.3 2.Classificació……………………………………....D.4 3.Eines de tall……………………………………....D.5 4.Eines de perforació………………………….D.6 5.Eines de percussió…………………………...D.7 6.Eines de fricció………………………………...D.8 7.Eines passives…………………………………….D.9 8.Eines de subjecció…………………………..D.10 9.Eines de traç…………………………………....D.11 10.Eines de cargolar……………………….…..D.12 11.Eines de soldar………………………….…….D.13 12.Eines de protecció………………………...D.14


Què és una eina? Les eines son instruments que s'utilitzen per transformar matèries primeres i convertir-les en objectes útils. Hi ha dos tipus d'eina: les eines manuals, que s'utilitzen amb la força de la mà, i les màquines eina, que la força la fa el motor i no nosaltres.


Classificació de les eines Les eines es poden agrupar en famílies segons la seva funció principal. Segons això poden ser de diferents tipus: ·Eines de tall

·Eines de subjecció

·Eines de perforació

·Eines de traç

·Eines de percussió

·Eines de cargolar

·Eine de fricció

·Eines de soldar

·Eines passives

·Eines de protecció


Eines de tall Les eines de tall seccionen o divideixen en trossos el material, per treballar la porció que necessites o donar-li forma.(Alicates, tenalles, serra, etc‌)


Eines de perforaciรณ Les eines de perforaciรณ o eines per perforar fan forats que poden travessar el material. Per penjar o clavar un clau.


Eines de percussiรณ Les eines de percussiรณ copegen el material per deformar-lo, torรงar-lo o pressionar-lo i conseguir la forma desitjada.


Eines de fricció Les eines de fricció poleixen o rebaixen el material. Per fer que l’objecte tingui uns acabats fins i suaus. També per donar forma a algunes parts delicades.


Eines passives Les eines passives, fixen el material per a treballar-lo millor. Per exemple, pot servir per aguantar una lamina de fusta i poder-la serra sense que es mogui.


Eines de subjecció Les eines de subjecció ens permeten fixar amb seguretat el material que s’ha de treballar.Les més destacables són el serjant, el capçalet, les tenalles i les alicates.


Eines de traç per a fusta Les eines de traç són eines que s’utilitzen abans de començar a construir. Amb elles es marquen les línies per on serrarás i polirás...


Eines de cargolar o descargolar Les eines de cargolar o descargolar fan rodar una peça per tal d’afluixar-la o fermar-la. Hi ha molts tipus entre elles les mes conegudes són: el tornavís, la clau allen, la clau fixa i la clau anglesa.


Eines de soldar Les eines de soldar uneixen dos materials mitjançant la soldadura, desprÊs però cal polir la soldadura per tal de que no quedi lleig.


Eines de protecció Les eines de protecció permeten treballar amb els materials de forma segura, per tal de no fer-nos mal cal utilitzar-les però també cal saber com utilitzar-les.


GRACIES PER AFEGIR-NOS, ATENCIÓ Aquesta presentació està feta per:

ainara espina xavi navarro paula seguí i jonatan gamez

Les eines 1r eso c odp  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you